Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 37.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49173-07600 Model turbiny: TDO25
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T3372
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:45:26 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:45:34.329303 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:45:34.329348 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:45:34.329371 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200162" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:45:34.329388 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:45:34.329399 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:45:34.329407 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:45:34.329421 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:45:34.329429 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:45:34.329437 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:45:34.329445 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:45:34.329454 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:45:34.329465 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:45:34.329471 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:45:34.329475 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:45:34.329480 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:45:34.329486 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:45:34.329500 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:45:34.329514 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:45:34.329523 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:45:34.329529 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:45:34.329535 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:45:34.329543 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:45:34.329551 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:45:34.337107 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:45:34.337122 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:45:34.337135 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:45:34.337141 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:45:34.337146 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:45:34.337150 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:45:34.337154 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:45:34.337190 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:45:34.354196 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:45:34.354214 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:45:34.354220 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:45:34.354226 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:45:34.354231 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:45:34.354236 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:45:34.354241 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:45:34.354247 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:45:34.354252 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:45:34.354258 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:45:26 GMT 2019-02-24 06:45:34.354263 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:45:34.354268 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:45:34.354274 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:45:34.354283 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:45:34.354308 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:45:34.361458 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:45:34.361622 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-24 06:45:34.361643 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.362135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:45:34.368619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.368895 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.368922 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.369398 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:45:34.369910 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.370144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.375894 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:45:34.376195 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.376223 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.376850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:45:34.376874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:45:34.376908 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.377407 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:45:34.377986 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:45:34.378538 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:45:34.378565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:45:34.379147 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.383337 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.383389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.383846 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.384114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.384355 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.384377 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.384973 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.385364 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:45:34.385846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.385986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.386002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:45:34.386374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.386591 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:45:34.386752 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:45:34.386768 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:45:34.387369 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:45:34.387389 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:45:34.387408 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:45:34.387440 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:45:34.387488 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:45:34.387508 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:45:34.387515 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:45:34.387534 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:45:34.387539 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:45:34.387718 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:45:34.387734 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:45:34.387784 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.387793 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:45:34.387813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.387843 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.387853 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.387867 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:45:34.387889 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.387896 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.387908 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:45:34.387924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.387952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.387963 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.387979 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.387985 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.388000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388028 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.388035 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:45:34.388058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.388085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:45:34.388100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:45:34.388119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388144 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.388151 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388161 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:45:34.388179 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.388186 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388195 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:45:34.388213 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.388220 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388231 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:45:34.388245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.388278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.388293 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:45:34.388313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388337 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.388344 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388353 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:45:34.388390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.388416 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:45:34.388432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:45:34.388453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388477 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.388486 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388501 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:45:34.388520 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.388527 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388537 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:45:34.388555 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.388562 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388571 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:45:34.388589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.388596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.388619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.388669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.388685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388691 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.388705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388728 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388734 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.388795 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.388812 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388824 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:45:34.388833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:45:34.388845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:45:34.388870 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:45:34.388885 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388891 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:45:34.388904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388928 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.388935 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388944 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:45:34.388957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.388972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.388981 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.388996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389003 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.389017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389041 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.389048 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389058 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:45:34.389071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389095 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:45:34.389110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389116 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:45:34.389136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.389168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389177 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.389190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.389230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389236 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.389249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389272 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.389279 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:45:34.389302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:45:34.389341 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389347 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:45:34.389367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389392 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.389399 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389408 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:45:34.389427 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.389433 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389443 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.389455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389484 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:45:34.389498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389504 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.389517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389541 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.389548 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389558 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:45:34.389570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389594 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:45:34.389609 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389615 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:45:34.389629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389657 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.389664 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389674 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:45:34.389693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.389699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389709 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.389721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389750 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:45:34.389765 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389771 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.389784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389808 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.389815 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389825 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:45:34.389837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389862 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:45:34.389876 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389882 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:45:34.389895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.389925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389934 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.389947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.389971 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:45:34.389986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.389992 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.390004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390029 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.390036 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390045 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:45:34.390058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390082 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:45:34.390097 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390103 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:45:34.390116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.390146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390156 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.390169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390192 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.390207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390212 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.390225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390249 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.390256 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390279 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:45:34.390292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390317 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:45:34.390332 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390338 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:45:34.390351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390382 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.390389 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390399 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:45:34.390412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390438 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.390453 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390459 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.390472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390497 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.390504 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390514 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:45:34.390527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390552 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:45:34.390567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390573 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:45:34.390601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390624 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.390631 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390641 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:45:34.390653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390677 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.390691 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390698 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.390710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390734 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.390741 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390750 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:45:34.390763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390788 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:45:34.390802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390808 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:45:34.390821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390844 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.390851 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390861 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:45:34.390878 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.390885 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390894 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:45:34.390907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.390935 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.390950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390956 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.390969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.390993 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.391000 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391010 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:45:34.391023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.391047 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:45:34.391061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391067 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:45:34.391080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.391111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.391133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.391157 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.391172 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391177 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.391190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391214 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.391221 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391231 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:45:34.391244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.391268 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:45:34.391282 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391288 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:45:34.391301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391325 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:45:34.391332 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391341 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:45:34.391354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.391384 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.391399 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391405 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.391418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391441 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391447 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.391504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.391521 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391531 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:45:34.391541 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:45:34.391553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:45:34.391577 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:45:34.391591 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391597 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:45:34.391610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391636 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:45:34.391643 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391653 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:45:34.391665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.391690 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.391705 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391711 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.391724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391747 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391753 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.391810 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.391826 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391837 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:45:34.391846 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:45:34.391858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:45:34.391882 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:45:34.391896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391903 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:45:34.391915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391939 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.391946 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391956 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:45:34.391974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.391981 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.391991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:45:34.392009 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392016 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392025 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:45:34.392042 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.392049 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392058 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:45:34.392076 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.392083 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392092 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:45:34.392110 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.392116 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392125 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:45:34.392143 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.392149 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.392171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.392219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.392235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392241 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.392255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392279 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392286 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:45:34.392308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.392332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:45:34.392347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392353 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:45:34.392372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392397 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392404 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392413 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:45:34.392431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.392464 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392471 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392480 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:45:34.392493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.392525 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.392539 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392546 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.392558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392582 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392591 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:45:34.392613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.392638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:45:34.392653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392659 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:45:34.392672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392703 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.392725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.392749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.392764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392770 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.392783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392807 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392814 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:45:34.392837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.392861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:45:34.392876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:45:34.392895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392918 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392925 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392935 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:45:34.392953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392959 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.392969 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.392987 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.392994 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393004 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:45:34.393017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.393048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.393063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393069 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.393082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393107 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.393114 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:45:34.393137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.393161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:45:34.393175 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393181 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.393195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393219 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.393226 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393236 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:45:34.393253 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.393260 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393270 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:45:34.393287 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.393294 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393303 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:45:34.393320 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.393327 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393337 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:45:34.393354 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.393366 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393376 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:45:34.393389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.393429 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.393444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393451 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.393467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393513 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393526 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:45:34.393570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.393598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.393617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.393642 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393694 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393707 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393725 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.393802 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.393836 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393846 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.393865 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.393872 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393881 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:45:34.393899 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.393907 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393917 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:45:34.393935 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.393942 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393951 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:45:34.393969 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.393976 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.393986 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:45:34.394004 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:45:34.394011 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394021 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:45:34.394039 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.394046 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394055 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.394074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.394080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394090 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.394108 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.394115 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:45:34.394143 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.394150 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394165 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:45:34.394189 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.394320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.394367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394418 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.394443 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394462 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:45:34.394496 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.394508 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394526 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:45:34.394560 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.394573 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394592 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:45:34.394627 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.394640 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394658 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:45:34.394684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.394751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394798 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.394819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394847 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394855 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:45:34.394880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.394896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.394906 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.394920 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394948 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394966 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.394996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.395010 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395036 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.395043 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395053 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:45:34.395072 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395079 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395090 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:45:34.395108 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.395115 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395124 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:45:34.395142 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.395149 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395158 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:45:34.395177 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.395184 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395193 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:45:34.395211 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.395218 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395228 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:45:34.395256 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395281 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.395301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395309 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395318 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:45:34.395336 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395343 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395353 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:45:34.395379 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395386 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395396 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:45:34.395414 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395421 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395431 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:45:34.395444 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.395505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.395539 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.395559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395585 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395592 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395601 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:45:34.395619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.395626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395635 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.395653 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.395659 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395669 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:45:34.395686 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:45:34.395693 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395702 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.395715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.395751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.395785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395810 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395817 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395827 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:45:34.395840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.395854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.395864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.395878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395905 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395922 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395935 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.395964 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.395990 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.395997 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396006 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:45:34.396024 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396031 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396040 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:45:34.396062 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.396069 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396079 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:45:34.396096 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.396103 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396113 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:45:34.396130 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396137 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396146 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:45:34.396164 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396171 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396180 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:45:34.396197 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396213 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.396230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396238 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396247 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:45:34.396265 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396271 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396281 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:45:34.396299 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396305 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396315 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:45:34.396332 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396339 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396348 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:45:34.396374 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396381 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396391 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:45:34.396404 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.396462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.396478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396509 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396517 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396527 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396540 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.396569 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396595 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.396601 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396611 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:45:34.396629 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.396635 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396645 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:45:34.396662 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.396669 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396678 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:45:34.396696 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396703 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396712 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:45:34.396730 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396736 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396745 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:45:34.396763 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396769 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396779 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:45:34.396796 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.396802 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396812 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:45:34.396829 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396836 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396845 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:45:34.396862 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396869 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396879 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:45:34.396896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396902 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396911 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:45:34.396928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396935 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:45:34.396962 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.396968 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.396978 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:45:34.396995 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.397002 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.397011 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.397028 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.397035 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.397044 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:45:34.397057 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.397120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.397138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397145 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:45:34.397161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397186 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.397192 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397202 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:45:34.397215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.397240 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.397255 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397261 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.397275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397300 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.397307 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397316 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:45:34.397329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.397354 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:45:34.397375 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397381 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:45:34.397396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397421 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.397428 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397438 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.397455 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.397462 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397471 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:45:34.397492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.397500 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397510 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:45:34.397528 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:45:34.397535 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397544 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:45:34.397557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.397594 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:45:34.397609 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397615 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.397629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397654 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.397661 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397670 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:45:34.397683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.397698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.397707 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:45:34.397720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.397747 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397754 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.397764 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.397791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.397805 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397830 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.397837 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397846 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:45:34.397864 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.397871 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397880 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:45:34.397898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.397904 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397914 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:45:34.397931 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:45:34.397938 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397947 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:45:34.397965 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.397972 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.397981 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:45:34.397998 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.398005 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.398015 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:45:34.398033 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.398039 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.398049 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:45:34.398067 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.398073 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.398083 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:45:34.398100 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.398107 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.398117 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:45:34.398135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.398141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.398151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.398164 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:45:34.398213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.398229 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398235 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:45:34.398249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.398281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.398303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.398328 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.398342 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398348 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.398368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398394 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:45:34.398401 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398411 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:45:34.398424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.398448 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:45:34.398461 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:45:34.398492 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:45:34.398499 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:45:34.398510 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:45:34.398528 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:45:34.398534 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:45:34.398544 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:45:34.398561 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:45:34.398568 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:45:34.398577 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:45:34.398590 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:45:34.398614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.398630 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398635 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.398649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398674 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.398681 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.398708 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.398715 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398725 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:45:34.398743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.398749 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398759 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:45:34.398771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.398803 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.398818 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398824 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.398839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398863 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.398870 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398880 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:45:34.398893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.398908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.398917 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.398931 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.398957 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.398964 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.398974 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.398987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.399016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399041 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399048 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399058 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:45:34.399075 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399082 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399092 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:45:34.399109 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.399115 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399125 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:45:34.399142 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399149 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399159 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:45:34.399176 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.399183 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399192 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:45:34.399210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399216 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399226 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:45:34.399243 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.399250 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399259 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:45:34.399277 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399284 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399293 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:45:34.399311 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399318 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399328 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:45:34.399341 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.399391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.399409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:45:34.399430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399454 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399461 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399471 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:45:34.399493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.399501 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399511 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:45:34.399530 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.399536 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399546 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:45:34.399563 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399570 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399579 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:45:34.399596 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.399603 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399613 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:45:34.399625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.399666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.399681 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399687 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.399701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399731 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399768 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.399789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.399806 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399816 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:45:34.399826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:45:34.399838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:45:34.399861 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:45:34.399876 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399882 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:45:34.399897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399935 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.399942 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399953 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:45:34.399966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.399981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.399991 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.400006 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400013 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.400027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400053 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:45:34.400060 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400070 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:45:34.400083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.400108 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:45:34.400122 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400129 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:45:34.400142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400168 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.400175 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.400198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.400224 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.400239 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400245 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.400259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400297 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400304 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400314 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:45:34.400327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.400341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.400351 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:45:34.400369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400398 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400405 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400415 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400427 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.400456 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400483 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400494 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400505 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:45:34.400523 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400530 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400540 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:45:34.400557 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400563 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400573 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:45:34.400590 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400597 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400606 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:45:34.400623 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400630 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400639 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:45:34.400657 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:45:34.400664 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400674 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:45:34.400691 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:45:34.400697 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400707 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:45:34.400724 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:45:34.400731 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400740 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:45:34.400757 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:45:34.400764 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400774 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:45:34.400791 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400797 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400807 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:45:34.400824 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400830 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400840 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:45:34.400857 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400863 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400873 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:45:34.400890 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.400896 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400906 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:45:34.400918 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.400979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.400996 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401002 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:45:34.401018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401043 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.401050 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401059 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:45:34.401072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.401096 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.401111 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401117 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.401131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401155 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.401162 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401172 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:45:34.401184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.401209 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:45:34.401223 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.401243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401268 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.401276 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401285 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:45:34.401303 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.401309 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401319 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:45:34.401337 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.401343 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401353 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:45:34.401377 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.401384 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401393 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:45:34.401406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.401442 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401457 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401463 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.401478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401508 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401516 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401526 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:45:34.401539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.401563 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.401577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401605 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401612 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401622 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.401665 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.401697 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401707 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:45:34.401724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.401731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:45:34.401757 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.401764 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401774 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:45:34.401791 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.401798 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401807 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:45:34.401824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.401831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:45:34.401858 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.401865 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401874 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:45:34.401891 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:45:34.401898 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401907 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:45:34.401920 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.401957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.401974 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.401980 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:45:34.401996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402020 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.402026 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402036 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:45:34.402054 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.402061 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402070 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:45:34.402087 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.402094 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402104 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:45:34.402121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.402127 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402136 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:45:34.402154 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.402160 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402170 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:45:34.402187 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.402194 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402204 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:45:34.402221 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.402228 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402237 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:45:34.402254 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.402261 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402271 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:45:34.402283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.402334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.402349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402360 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:45:34.402378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402403 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:45:34.402410 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402419 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:45:34.402432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.402456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:45:34.402473 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:45:34.402479 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:45:34.402494 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:45:34.402511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402517 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:45:34.402531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.402574 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:45:34.402591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.402602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:45:34.402611 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:45:34.402629 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.402635 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:45:34.402645 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:45:34.402661 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:45:34.402669 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:45:34.402678 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:45:34.402695 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.402702 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.402711 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.402729 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.402735 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.402745 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.402762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.402768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.402778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.402795 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.402801 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:45:34.402810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.402827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.402833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:45:34.402843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.402859 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:45:34.402866 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:45:34.402875 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:45:34.402892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.402899 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.402909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.402925 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:45:34.402932 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:45:34.402942 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:45:34.402958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.402965 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:45:34.402974 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.402991 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.402998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:45:34.403007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.403023 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:45:34.403029 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:45:34.403039 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:45:34.403051 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:45:34.403082 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.403111 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:45:34.403139 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.403166 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:45:34.403192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.403218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:45:34.403245 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.403271 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:45:34.403298 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.403324 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:45:34.403350 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:45:34.403382 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:45:34.403409 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:45:34.403435 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:45:34.403462 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:45:34.403494 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:45:34.403523 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.403550 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:45:34.403576 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.403602 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:45:34.403628 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.403654 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:45:34.403680 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.403706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:45:34.403732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.403759 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:45:34.403785 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.403811 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:45:34.403837 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.403863 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:45:34.403889 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.403916 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:45:34.403943 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.403969 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:45:34.403995 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.404024 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:45:34.404051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.404077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:45:34.404103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.404130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.404156 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.404182 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.404207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.404233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.404260 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.404286 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:45:34.404313 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:45:34.404339 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:45:34.404370 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.404397 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:45:34.404423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.404449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.404475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.404506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:45:34.404533 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.404560 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:45:34.404587 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.404614 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:45:34.404640 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.404666 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:45:34.404692 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.404719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:45:34.404746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.404773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:45:34.404801 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.404819 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.404845 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.404871 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.404889 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.404906 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.404931 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.404957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.404974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.404991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.405105 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405130 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.405156 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405181 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.405207 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405224 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405250 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.405275 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405292 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405324 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.405384 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405438 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.405488 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405537 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.405596 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.405659 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405686 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.405713 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405731 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405758 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.405784 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.405838 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405865 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.405892 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405919 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.405945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.405998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.406189 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406223 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406257 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.406387 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406441 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.406495 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406530 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406564 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.406666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.406795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406813 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406830 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.406900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406935 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.406980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.407006 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407034 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.407061 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407080 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407106 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407165 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.407192 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407219 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:45:34.407246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407282 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407308 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.407334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.407476 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407509 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:45:34.407535 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407561 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.407586 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407612 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.407638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407655 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407688 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.407740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407758 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:45:34.407914 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407931 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407956 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.407981 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.407998 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408014 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.408065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.408167 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408192 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.408218 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408243 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.408269 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408286 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408312 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.408338 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408354 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408386 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.408412 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408438 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.408465 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408496 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.408523 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408549 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.408575 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408601 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:45:34.408627 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408644 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408669 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:45:34.408695 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.408746 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408772 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.408798 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408823 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.408849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.408974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.409001 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409034 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.409086 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409112 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.409138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409155 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409172 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409198 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.409223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:45:34.409342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409364 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409400 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.409452 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.409562 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409587 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:45:34.409613 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409630 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409647 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409690 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:45:34.409715 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409741 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:45:34.409766 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409827 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.409853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:45:34.409972 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.409998 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:45:34.410023 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410049 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:45:34.410075 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:45:34.410127 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410160 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.410229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:45:34.410380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:45:34.410407 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.410463 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.410518 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.410567 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.410613 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.410661 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:45:34.410709 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:45:34.410755 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:45:34.410805 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.410852 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.410899 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.410946 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.410992 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.411040 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.411087 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.411133 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.411180 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.411227 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.411275 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.411323 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.411377 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.411431 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.411488 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.411538 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:45:34.411584 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.411630 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.411676 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.411723 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.411771 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.411824 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.411870 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.411917 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.411972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.412019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.412066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.412164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.412210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.412257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:45:34.412305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:45:34.412352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:45:34.412405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.412451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.412504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.412551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.412597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.412645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.412692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.412738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.412786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.412833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.412881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.412929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.412976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.413028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.413079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.413125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:45:34.413172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.413218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.413263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.413311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.413363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.413415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.413461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.413515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.413571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.413619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.413666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.413714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.413760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.413807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:45:34.413854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:45:34.413914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:45:34.413963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.414011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.414061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.414109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.414157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.414206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.414267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.414313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.414364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.414413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.414460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.414513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.414561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.414613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.414663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.414709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:45:34.414755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.414800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.414846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.414894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.414942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.414994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.415040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.415088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.415142 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:45:34.415168 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.415227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.415281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.415333 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.415391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.415443 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:45:34.415501 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:45:34.415553 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:45:34.415605 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.415657 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.415708 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.415761 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.415827 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.415882 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.415936 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.415990 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.416044 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.416097 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.416152 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.416219 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.416271 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.416322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.416380 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.416431 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:45:34.416485 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.416542 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.416602 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.416655 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.416706 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.416759 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.416810 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.416862 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.416922 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:45:34.416946 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.416998 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.417051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.417103 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.417258 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.417372 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:45:34.417474 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:45:34.417532 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:45:34.417586 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.417641 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.417696 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.417751 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.417805 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.417881 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.417993 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.418108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.418233 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.418347 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.418463 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.418531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.418586 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.418641 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.418696 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.418750 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:45:34.418804 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.418859 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.418915 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.418987 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.419043 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.419097 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.419152 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.419218 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.419278 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:45:34.419301 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.419351 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.419406 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.419453 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.419506 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.419553 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:45:34.419600 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:45:34.419647 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:45:34.419694 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.419741 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.419788 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.419835 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.419882 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.419930 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.419977 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.420024 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.420071 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.420118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.420166 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.420213 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.420260 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.420307 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.420354 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.420407 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:45:34.420454 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.420508 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.420556 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.420603 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.420649 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.420697 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.420743 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.420791 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.420844 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:45:34.420866 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.420915 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.420963 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.421012 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.421060 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.421108 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:45:34.421156 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:45:34.421204 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:45:34.421253 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.421302 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.421351 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.421406 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.421454 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.421509 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.421558 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.421606 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.421654 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.421704 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.421753 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.421802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.421851 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.421899 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.421948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.421996 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:45:34.422045 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.422094 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.422143 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.422191 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.422240 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.422288 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.422337 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.422391 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.422443 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:45:34.422460 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:45:34.422495 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:45:34.422525 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:45:34.422551 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:45:34.422576 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:45:34.422594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.422609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.422617 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.422625 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.422634 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.422642 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:45:34.422650 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:45:34.422658 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:45:34.422665 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.422673 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.422680 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.422688 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.422696 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.422703 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.422711 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.422718 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.422726 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.422733 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.422740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.422748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.422755 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.422762 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.422769 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.422776 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:45:34.422784 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.422791 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.422798 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.422806 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.422813 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.422821 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.422828 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.422835 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.422843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.422851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.422858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.422867 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.422874 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.422881 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:45:34.422889 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:45:34.422897 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:45:34.422904 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.422912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.422919 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.422926 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.422933 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.422940 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.422947 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.422954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.422962 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.422969 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.422976 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.422983 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.422991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.422998 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.423005 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.423012 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:45:34.423019 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.423026 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.423033 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.423040 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.423047 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.423055 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.423062 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.423070 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.423077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.423085 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.423100 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.423107 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.423113 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:45:34.423120 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:45:34.423126 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:45:34.423133 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.423139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.423145 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.423152 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.423158 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.423165 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.423171 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.423178 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.423184 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.423190 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.423196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.423203 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.423210 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.423216 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.423223 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.423230 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:45:34.423237 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.423243 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.423249 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.423256 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.423262 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.423269 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.423275 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.423281 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.423288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:45:34.423295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:45:34.423308 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:45:34.423315 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:45:34.423321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:45:34.423328 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:45:34.423334 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:45:34.423341 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:45:34.423347 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:45:34.423354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:45:34.423366 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:45:34.423373 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.423381 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.423388 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:45:34.423450 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:45:34.423456 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:45:34.423463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.423470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:45:34.423476 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:45:34.423484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:45:34.423493 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:45:34.423500 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:45:34.423507 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:45:34.423513 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:45:34.423519 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:45:34.423526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:45:34.423532 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:45:34.423538 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:45:34.423544 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:45:34.423551 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:45:34.423557 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:45:34.423637 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:45:34.423646 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:45:34.423651 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:45:34.423655 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:45:34.423661 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:45:34.423665 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:45:34.423669 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:45:34.423678 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:45:34.423687 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:45:34.423719 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423726 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200162" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:45:34.423739 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:45:34.423759 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:45:34.423765 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:45:34.423769 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:45:34.423773 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:45:34.423778 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200162" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:45:34.423788 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:45:34.423794 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:45:34.423799 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:45:34.423808 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423816 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:45:34.423820 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:45:34.423841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.423849 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:45:34.423854 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.423876 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:45:34.423881 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:45:34.423885 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:45:34.423889 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:45:34.423893 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:45:34.423896 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:45:34.423901 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:45:34.423905 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:45:34.423911 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200162" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:45:34.423920 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:45:34.423926 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:45:34.423930 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:45:34.423935 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423940 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:45:34.423945 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:45:34.423966 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:45:34.423973 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423978 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423984 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423988 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:45:34.423998 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:45:34.424005 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:45:34.424010 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:45:34.424014 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:45:34.424020 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200162" 2019-02-24 06:45:34.424027 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:45:34.424030 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:45:34.424035 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:45:34.424041 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:45:34.424046 wsdl: in serializeType: returning: 200162 2019-02-24 06:45:34.424052 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:45:34.424058 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:45:34.424062 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:45:34.424066 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:45:34.424071 wsdl: in serializeType: returning: 200162 2019-02-24 06:45:34.424075 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200162 2019-02-24 06:45:34.424089 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200162 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:45:34.424094 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:45:34.424099 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4705"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:45:34.424112 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:45:34.424118 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200162 2019-02-24 06:45:34.424128 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:45:34.424197 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:45:34.424139 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:45:34.424149 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:45:34.424154 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:45:34.424158 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:45:34.424161 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:45:34.424168 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:45:34.424177 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:45:34.424185 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:45:34.424191 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:45:34.424203 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:45:34.424212 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:45:34.424219 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:45:34.431494 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:45:34.431507 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:45:34.431515 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:45:34.431521 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:45:34.431525 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:45:34.431530 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:45:34.431534 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:45:34.431538 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:45:34.431542 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:45:34.431571 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:45:34.506689 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:45:34.506727 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:45:34.506746 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:45:34.506752 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:45:34.506757 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:45:34.506762 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:45:34.506768 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:45:34.506774 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:45:34.506779 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:45:34.506785 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:45:26 GMT 2019-02-24 06:45:34.506791 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:45:34.506796 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:45:34.506802 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:45:34.506812 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:45:34.506839 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:45:34.506850 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:45:34.506860 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:45:34.506865 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:45:34.506870 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:45:34.506912 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:45:34.506925 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:45:34.506931 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:45:34.506957 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:45:34.506964 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:45:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:45:34.506996 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:45:34.507005 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:45:34.507029 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:45:34.507036 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:45:34.507157 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:45:34.507258 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:45:34.507265 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:45:34.507274 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:45:34.507285 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:45:34.507309 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:45:34.507374 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:45:34.507399 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:45:34.507411 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:45:34.507419 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:45:34.507424 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:45:34.507430 nusoap_client: detail =