Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 36.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
KT100K05813700C Model turbiny: KT10-1B
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3442
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:28:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:28:34.202607 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:28:34.202662 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:28:34.202678 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:28:34.202695 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:28:34.202706 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:28:34.202716 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:28:34.202731 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:28:34.202740 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:28:34.202748 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:28:34.202757 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:28:34.202767 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:28:34.202779 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:28:34.202784 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:28:34.202789 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:28:34.202794 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:28:34.202798 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:28:34.202810 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:28:34.202826 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:28:34.202835 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:28:34.202841 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:28:34.202847 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:28:34.202857 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:28:34.202867 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:28:34.210451 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:28:34.210498 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:28:34.210518 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:28:34.210527 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:28:34.210533 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:28:34.210538 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:28:34.210543 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:28:34.210579 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:28:34.227779 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:28:34.227826 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:28:34.227834 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:28:34.227841 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:28:34.227847 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:28:34.227852 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:28:34.227858 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:28:34.227865 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:28:34.227871 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:28:34.227877 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:28:28 GMT 2019-02-23 22:28:34.227883 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:28:34.227888 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:28:34.227894 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:28:34.227908 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:28:34.227942 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:28:34.235004 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:28:34.235135 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 22:28:34.235666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:28:34.242430 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.242557 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:28:34.243092 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:28:34.243684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.243911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.249595 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.249644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:28:34.249914 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.249956 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.250478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.250505 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.251055 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.251107 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.251649 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.251676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.252218 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.252245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.252701 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.252724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.256916 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.256967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.257301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:28:34.257431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.257461 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.258012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.258038 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.258588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.259309 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:28:34.259335 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-02-23 22:28:34.259533 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.259559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:28:34.259916 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:28:34.260168 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:28:34.260334 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:28:34.260691 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-23 22:28:34.260718 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:28:34.260727 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:28:34.260775 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:28:34.260836 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:28:34.260859 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:28:34.260871 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:28:34.260902 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:28:34.260911 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:28:34.261133 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:28:34.261154 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:28:34.261226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261238 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:28:34.261268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261325 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.261339 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261361 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:28:34.261394 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.261406 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261426 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:28:34.261451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.261513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.261538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261549 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.261573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261617 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.261628 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261645 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:28:34.261667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.261710 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:28:34.261734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:28:34.261766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261805 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.261816 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261832 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:28:34.261861 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.261872 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261891 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:28:34.261920 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.261930 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.261946 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:28:34.261967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.262023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.262047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:28:34.262078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262118 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.262129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:28:34.262166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.262207 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:28:34.262230 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262240 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:28:34.262261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262310 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.262322 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262338 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:28:34.262367 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.262377 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262393 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:28:34.262421 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.262433 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262448 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:28:34.262476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.262487 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262502 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.262523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.262587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.262610 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.262643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262680 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.262787 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.262814 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262832 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:28:34.262848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:28:34.262869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:28:34.262909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:28:34.262933 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.262942 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:28:34.262963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263003 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.263015 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:28:34.263057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.263106 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.263131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263139 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.263161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263192 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.263200 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263210 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:28:34.263223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.263252 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:28:34.263269 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263285 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:28:34.263301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.263335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.263358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.263387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.263406 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263414 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.263429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263455 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.263463 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263473 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:28:34.263486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.263511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:28:34.263527 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263533 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:28:34.263547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263572 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.263579 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263589 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:28:34.263607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.263614 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.263637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.263666 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:28:34.263681 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263688 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.263701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263726 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.263734 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263743 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:28:34.263756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.263781 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:28:34.263796 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263803 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:28:34.263816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263848 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.263855 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263865 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:28:34.263885 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.263892 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263902 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.263915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.263944 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:28:34.263959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.263966 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.263981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264006 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.264013 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264023 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:28:34.264036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264062 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:28:34.264077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264083 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:28:34.264097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.264129 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.264152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264177 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:28:34.264192 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264198 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.264211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264238 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.264245 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264255 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:28:34.264268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264299 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:28:34.264315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264321 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:28:34.264335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.264367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264377 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.264389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264420 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.264435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264441 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.264456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264481 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.264488 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264498 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:28:34.264510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264535 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:28:34.264550 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264556 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:28:34.264570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264595 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.264602 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264612 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:28:34.264625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264649 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.264664 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264670 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.264685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264710 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.264717 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264727 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:28:34.264740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:28:34.264779 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264786 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:28:34.264800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264824 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.264831 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264842 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:28:34.264854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264879 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.264894 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264902 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.264916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264941 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.264948 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264958 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:28:34.264971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.264987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.264997 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:28:34.265012 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265018 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:28:34.265033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265058 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.265065 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265075 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:28:34.265093 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.265100 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265110 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:28:34.265123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.265153 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.265167 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265174 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.265188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265214 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.265221 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265231 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:28:34.265244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.265269 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:28:34.265291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265297 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:28:34.265312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.265345 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265355 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.265368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.265393 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.265414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265421 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.265435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265461 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.265468 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265478 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:28:34.265491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.265517 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:28:34.265532 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265538 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:28:34.265552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265577 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:28:34.265584 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265594 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:28:34.265608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.265633 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.265648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265654 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.265668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265692 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265698 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265747 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.265769 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.265786 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265797 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:28:34.265807 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:28:34.265819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:28:34.265844 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:28:34.265859 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265865 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:28:34.265880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265907 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:28:34.265914 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265924 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:28:34.265937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.265962 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.265977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.265984 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.265998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266022 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266028 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266067 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.266088 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.266104 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266115 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:28:34.266125 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:28:34.266137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:28:34.266161 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:28:34.266176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266182 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:28:34.266197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266229 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:28:34.266258 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266265 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:28:34.266301 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266308 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266318 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:28:34.266336 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.266343 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266353 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:28:34.266372 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.266379 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266389 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:28:34.266410 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.266418 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266428 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:28:34.266446 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.266453 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266463 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.266475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.266527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.266543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266549 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.266565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266590 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:28:34.266621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.266646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:28:34.266661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266667 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:28:34.266681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266706 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266713 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266723 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:28:34.266741 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266748 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266758 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.266776 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266783 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266792 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:28:34.266805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.266839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.266853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266860 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.266874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266899 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.266907 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:28:34.266930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.266956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:28:34.266970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.266977 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:28:34.266991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267015 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267022 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267032 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.267044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.267069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.267084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267091 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.267105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267130 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:28:34.267160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.267185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:28:34.267200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267206 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:28:34.267220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267245 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267252 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267261 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:28:34.267285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.267322 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267329 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267339 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:28:34.267352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.267385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.267401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267410 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.267426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267453 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267460 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:28:34.267484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.267509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:28:34.267524 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267530 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.267545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267570 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.267577 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267587 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:28:34.267605 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267612 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267622 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:28:34.267639 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.267646 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267656 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:28:34.267674 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.267681 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267691 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:28:34.267709 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.267715 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267725 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:28:34.267738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.267781 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.267796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267802 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.267816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267842 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.267849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267859 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:28:34.267872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.267887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.267897 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.267912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.267944 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.267952 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.267962 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.267975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.267992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.268006 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268032 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.268039 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268049 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.268068 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.268075 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268085 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:28:34.268103 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.268110 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268120 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:28:34.268138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.268145 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268155 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:28:34.268172 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.268179 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268189 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:28:34.268207 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:28:34.268214 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268224 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:28:34.268242 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.268249 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268259 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.268282 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.268290 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268300 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.268319 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.268325 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268336 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:28:34.268354 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.268360 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268370 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:28:34.268383 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.268462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.268485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268510 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.268517 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268527 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:28:34.268545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.268552 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268562 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:28:34.268580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.268587 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268596 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:28:34.268614 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.268621 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268631 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:28:34.268644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.268682 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268704 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.268717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268743 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268750 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268760 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:28:34.268773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.268788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.268798 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.268811 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268838 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268855 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.268898 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268924 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.268931 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268941 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:28:34.268959 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.268966 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.268977 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:28:34.268995 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.269001 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269011 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:28:34.269028 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.269035 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269045 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:28:34.269063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.269070 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269079 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:28:34.269097 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.269104 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269114 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:28:34.269132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.269139 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.269166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.269173 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269183 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:28:34.269201 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.269207 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269217 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:28:34.269235 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.269241 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269251 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:28:34.269269 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.269281 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269292 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:28:34.269305 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.269361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.269378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269385 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.269402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269427 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.269434 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269444 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:28:34.269462 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.269469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.269497 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.269503 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269513 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:28:34.269531 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:28:34.269538 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269548 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.269560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.269598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269687 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.269708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269735 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269742 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269753 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:28:34.269766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.269782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.269792 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.269806 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269836 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269843 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269853 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269866 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269882 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.269896 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269923 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.269971 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.269983 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:28:34.270004 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270011 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270021 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:28:34.270044 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.270051 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270061 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:28:34.270080 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.270087 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270097 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:28:34.270115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.270122 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270132 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:28:34.270150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.270157 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270167 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:28:34.270185 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270192 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.270220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270228 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270238 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:28:34.270256 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270262 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270278 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:28:34.270298 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270304 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270314 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:28:34.270333 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270340 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270350 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:28:34.270368 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270374 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270384 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:28:34.270397 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.270544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.270568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270599 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270611 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270623 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270636 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270653 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.270668 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270695 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.270702 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270712 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:28:34.270731 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.270738 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270748 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:28:34.270766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.270773 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270783 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:28:34.270801 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270808 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270818 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:28:34.270836 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270842 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270853 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:28:34.270870 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.270877 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270887 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:28:34.270905 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.270912 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270922 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:28:34.270939 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.270946 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270956 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:28:34.270974 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.270981 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.270991 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:28:34.271009 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.271016 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271026 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:28:34.271044 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.271050 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271060 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:28:34.271078 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.271084 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271094 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:28:34.271112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.271119 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.271147 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.271154 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271164 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:28:34.271176 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.271264 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271271 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:28:34.271295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271322 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.271329 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271339 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:28:34.271353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.271379 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271394 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271401 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.271415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271441 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.271448 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271458 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:28:34.271471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.271497 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:28:34.271511 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271518 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:28:34.271531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.271565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271574 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.271592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.271599 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271609 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:28:34.271627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.271634 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271643 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:28:34.271661 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:28:34.271668 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271678 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:28:34.271690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.271737 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:28:34.271752 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271759 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.271773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271798 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.271805 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271815 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:28:34.271828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.271844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.271854 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:28:34.271867 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.271895 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:28:34.271902 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.271912 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:28:34.271924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.271941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.271955 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.271981 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.271988 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.271998 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:28:34.272017 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.272023 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272033 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:28:34.272051 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.272058 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272103 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:28:34.272151 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:28:34.272162 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272180 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:28:34.272211 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.272222 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272239 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:28:34.272269 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.272288 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272304 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:28:34.272333 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.272343 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272358 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:28:34.272385 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.272395 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272411 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:28:34.272439 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.272449 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272465 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:28:34.272491 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.272502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272517 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.272542 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:28:34.272611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.272640 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272647 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:28:34.272663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.272698 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272708 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.272721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.272747 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.272762 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272769 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.272783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272809 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:28:34.272816 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272826 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:28:34.272840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.272855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.272865 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:28:34.272878 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:28:34.272906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:28:34.272913 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:28:34.272923 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:28:34.272941 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:28:34.272948 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:28:34.272957 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:28:34.272975 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:28:34.272982 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:28:34.272992 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:28:34.273005 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:28:34.273030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.273046 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273052 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.273067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.273100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.273128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273135 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273145 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:28:34.273162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273169 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273179 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:28:34.273192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.273226 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273241 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273247 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.273261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273293 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273301 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273319 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:28:34.273332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.273358 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.273372 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273402 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273412 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273424 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273437 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.273469 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273496 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273503 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273513 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:28:34.273531 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273538 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273548 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:28:34.273566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.273573 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273583 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:28:34.273601 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273608 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273618 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:28:34.273636 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.273643 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273652 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:28:34.273670 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273677 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273687 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:28:34.273704 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.273711 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273721 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:28:34.273738 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273745 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273755 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:28:34.273772 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273779 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273789 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:28:34.273802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.273850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.273868 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273875 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:28:34.273890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273915 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.273922 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273932 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:28:34.273951 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.273958 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.273968 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:28:34.273986 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.273992 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274002 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:28:34.274020 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.274027 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274037 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:28:34.274055 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.274061 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274071 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:28:34.274083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.274126 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.274141 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274148 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.274163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274186 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274193 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.274253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.274270 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274288 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:28:34.274299 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:28:34.274311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:28:34.274336 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:28:34.274351 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274358 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:28:34.274373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274397 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.274408 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274420 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:28:34.274433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.274459 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.274474 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274480 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.274493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274518 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:28:34.274525 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274536 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:28:34.274548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.274573 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:28:34.274588 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274594 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:28:34.274608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.274640 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274649 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.274662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.274687 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.274702 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274708 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.274729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274754 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274762 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274772 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:28:34.274784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.274800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.274810 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:28:34.274823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274851 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274858 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274868 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.274910 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274937 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.274944 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274954 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:28:34.274973 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.274980 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.274990 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:28:34.275008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275014 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275024 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:28:34.275042 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275049 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275059 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:28:34.275077 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275083 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275093 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:28:34.275111 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:28:34.275118 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275128 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:28:34.275145 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:28:34.275152 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275162 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:28:34.275179 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:28:34.275186 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275196 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:28:34.275214 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:28:34.275221 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275231 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:28:34.275248 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275255 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275265 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:28:34.275288 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275295 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275306 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:28:34.275328 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275335 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275345 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:28:34.275363 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275369 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275379 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:28:34.275392 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.275461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.275482 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275489 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:28:34.275505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275531 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275538 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275548 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:28:34.275561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.275586 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.275601 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275607 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.275622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275647 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.275654 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275664 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:28:34.275677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.275703 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:28:34.275718 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275732 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.275746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275771 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275778 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275788 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:28:34.275806 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.275813 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275823 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:28:34.275841 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.275848 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275858 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:28:34.275875 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.275882 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275892 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:28:34.275904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.275944 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.275959 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.275965 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.275980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276005 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276013 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276023 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:28:34.276036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.276061 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.276075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276103 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276111 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276121 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276134 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.276166 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.276200 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276209 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:28:34.276227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.276234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:28:34.276262 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276269 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276285 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:28:34.276304 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.276317 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276327 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:28:34.276345 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276361 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:28:34.276380 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276387 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276396 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:28:34.276420 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:28:34.276427 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276438 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:28:34.276450 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.276491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.276509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276516 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:28:34.276531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276556 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.276563 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276573 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:28:34.276591 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276598 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276608 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:28:34.276626 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276633 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276643 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:28:34.276660 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.276667 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276677 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:28:34.276694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276701 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276711 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:28:34.276738 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276745 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276755 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:28:34.276772 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276779 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276789 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:28:34.276806 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.276813 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276823 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:28:34.276835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.276890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.276905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276912 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:28:34.276927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276952 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:28:34.276959 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:28:34.276982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.276998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.277008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:28:34.277025 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:28:34.277032 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:28:34.277044 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:28:34.277061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.277067 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:28:34.277081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.277106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.277127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:28:34.277144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.277156 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:28:34.277166 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:28:34.277183 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.277190 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:28:34.277201 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:28:34.277217 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:28:34.277225 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:28:34.277236 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:28:34.277253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.277259 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.277270 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.277294 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.277301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.277311 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.277329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.277336 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.277346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.277364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.277370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:28:34.277380 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.277398 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.277409 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:28:34.277421 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.277439 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:28:34.277445 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:28:34.277455 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:28:34.277472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.277479 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.277489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.277506 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:28:34.277513 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:28:34.277523 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:28:34.277540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.277547 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:28:34.277557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.277574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.277581 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:28:34.277591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.277607 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:28:34.277614 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:28:34.277624 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:28:34.277641 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:28:34.277682 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.277714 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:28:34.277741 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.277768 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:28:34.277795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.277822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:28:34.277849 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.277876 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:28:34.277903 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.277930 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:28:34.277956 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:28:34.277983 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:28:34.278010 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:28:34.278036 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:28:34.278064 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:28:34.278091 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:28:34.278119 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.278146 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:28:34.278172 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.278199 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:28:34.278225 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.278252 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:28:34.278286 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.278314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:28:34.278341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.278368 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:28:34.278395 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.278431 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:28:34.278459 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.278497 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:28:34.278534 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.278562 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:28:34.278590 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.278617 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:28:34.278644 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.278674 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:28:34.278702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.278736 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:28:34.278764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.278792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.278819 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.278846 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.278874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.278902 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.278928 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.278955 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:28:34.278983 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:28:34.279010 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:28:34.279037 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.279064 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:28:34.279090 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.279118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.279145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.279172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:28:34.279199 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.279226 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:28:34.279255 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.279289 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:28:34.279323 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.279350 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:28:34.279376 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.279410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:28:34.279441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.279470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:28:34.279503 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279522 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279550 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.279577 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279595 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279681 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279720 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.279747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.279948 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.279975 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.280001 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280027 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.280054 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280071 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280098 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.280125 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280143 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280170 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.280201 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280228 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.280255 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280289 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.280317 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280343 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.280369 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280396 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.280429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.280501 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280528 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.280554 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280581 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.280608 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.280661 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.280831 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.280925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.280975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281004 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.281030 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281066 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281092 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.281119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.281241 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281282 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281301 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281328 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.281354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.281469 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281496 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.281522 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281541 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281558 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281575 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281605 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.281632 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281658 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:28:34.281685 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.281778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.281900 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281927 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:28:34.281953 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.281979 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.282005 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282032 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.282058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282076 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282093 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.282164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:28:34.282353 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282371 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282399 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.282431 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282449 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282466 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282492 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.282519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282553 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.282624 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282651 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.282677 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282704 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.282731 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282756 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282782 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.282809 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282826 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282853 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.282878 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282905 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.282933 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.282960 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.282987 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.283040 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283068 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:28:34.283094 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283112 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:28:34.283165 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283192 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.283219 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.283272 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283314 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.283341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.283507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283543 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.283670 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283721 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.283770 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283802 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.283920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.283977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:28:34.284135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284288 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.284339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284406 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284487 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.284517 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284544 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:28:34.284571 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284589 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284608 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284626 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284653 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:28:34.284680 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284706 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:28:34.284733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284770 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.284824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.284984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:28:34.285033 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285086 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:28:34.285137 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285178 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:28:34.285215 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285250 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:28:34.285283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285302 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285337 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.285392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:28:34.285586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:28:34.285618 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.285682 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.285734 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.285794 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.285842 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.285892 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:28:34.285941 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:28:34.285990 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:28:34.286052 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.286102 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.286151 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.286200 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.286248 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.286345 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.286398 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.286453 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.286503 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.286553 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.286604 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.286654 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.286706 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.286762 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.286818 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.286866 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:28:34.286914 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.286961 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.287009 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.287060 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.287111 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.287166 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.287214 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.287264 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.287332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.287382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.287515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.287567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.287615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.287664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:28:34.287715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:28:34.287764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:28:34.287813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.287861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.287910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.287958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.288005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.288055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.288104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.288152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.288202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.288251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.288308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.288357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.288413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.288467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.288519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.288567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:28:34.288619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.288667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.288715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.288765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.288814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.288867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.288914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.288964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.289025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.289075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.289124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.289173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.289221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.289269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:28:34.289326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:28:34.289375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:28:34.289430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.289480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.289530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.289578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.289626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.289676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.289725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.289773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.289822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.289871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.289921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.289972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.290023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.290075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.290128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.290176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:28:34.290223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.290270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.290325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.290375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.290433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.290491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.290539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.290589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.290649 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:28:34.290678 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.290742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.290799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.290854 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.290909 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.290970 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:28:34.291025 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:28:34.291079 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:28:34.291133 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.291188 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.291242 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.291315 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.291370 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.291425 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.291479 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.291534 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.291588 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.291643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.291700 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.291765 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.291819 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.291874 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.291928 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.291982 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:28:34.292037 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.292092 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.292157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.292213 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.292267 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.292334 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.292389 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.292444 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.292598 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:28:34.292638 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.292695 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.292751 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.292870 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.292926 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.292981 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:28:34.293036 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:28:34.293092 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:28:34.293147 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.293202 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.293257 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.293322 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.293378 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.293433 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.293488 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.293543 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.293598 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.293657 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.293712 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.293767 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.293822 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.293877 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.293933 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.293989 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:28:34.294044 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.294100 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.294155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.294210 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.294265 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.294327 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.294382 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.294437 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.294506 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:28:34.294530 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.294581 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.294631 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.294679 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.294729 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.294779 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:28:34.294828 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:28:34.294876 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:28:34.294925 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.294974 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.295023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.295072 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.295121 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.295172 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.295220 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.295291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.295341 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.295391 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.295440 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.295490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.295538 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.295587 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.295637 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.295686 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:28:34.295735 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.295784 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.295834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.295883 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.295932 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.295981 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.296030 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.296081 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.296138 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:28:34.296232 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.296294 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.296354 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.296405 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.296456 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.296507 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:28:34.296558 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:28:34.296615 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:28:34.296668 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.296719 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.296771 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.296822 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.296873 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.296924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.296974 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.297025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.297076 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.297129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.297181 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.297232 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.297290 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.297348 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.297400 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.297451 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:28:34.297503 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.297554 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.297607 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.297659 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.297710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.297760 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.297813 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.297865 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.297921 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:28:34.297939 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:28:34.297971 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:28:34.298000 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:28:34.298028 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:28:34.298056 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:28:34.298079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.298099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.298110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.298120 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.298130 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.298140 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:28:34.298150 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:28:34.298160 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:28:34.298169 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.298178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.298188 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.298196 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.298206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298216 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.298224 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.298233 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.298241 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.298250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298267 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.298280 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.298289 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.298298 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.298316 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:28:34.298325 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.298334 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.298342 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.298351 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.298360 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.298369 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.298378 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.298387 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.298397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.298408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.298416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.298425 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.298433 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.298441 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:28:34.298451 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:28:34.298459 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:28:34.298467 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.298475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.298483 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.298491 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.298499 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298507 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.298521 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.298530 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.298538 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.298546 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298562 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.298570 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.298578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.298586 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.298594 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:28:34.298611 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.298619 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.298627 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.298634 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.298642 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.298649 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.298657 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.298665 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.298673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.298684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.298693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.298701 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.298708 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.298716 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:28:34.298724 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:28:34.298732 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:28:34.298739 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.298746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.298754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.298761 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.298769 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298776 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.298783 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.298791 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.298798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.298805 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.298819 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.298827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.298834 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.298842 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.298849 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:28:34.298871 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.298883 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.298896 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.298905 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.298913 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.298921 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.298928 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.298935 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.298943 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:28:34.298952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.298959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:28:34.298967 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:28:34.298975 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:28:34.298982 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:28:34.298988 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:28:34.298996 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:28:34.299003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:28:34.299009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:28:34.299016 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:28:34.299023 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:28:34.299031 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.299039 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.299113 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:28:34.299120 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:28:34.299128 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:28:34.299135 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.299142 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:28:34.299150 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:28:34.299157 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:28:34.299165 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:28:34.299172 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:28:34.299178 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:28:34.299185 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:28:34.299192 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:28:34.299199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:28:34.299206 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:28:34.299213 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:28:34.299220 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:28:34.299227 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:28:34.299233 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:28:34.299326 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:28:34.299339 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:28:34.299344 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:28:34.299349 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:28:34.299356 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:28:34.299361 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:28:34.299365 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:28:34.299376 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:28:34.299386 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:28:34.299430 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.299437 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:28:34.299453 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:28:34.299474 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:28:34.299481 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:28:34.299486 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:28:34.299491 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:28:34.299496 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:28:34.299508 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:28:34.299516 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:28:34.299521 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:28:34.299534 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.299544 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:28:34.299550 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:28:34.299575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.299585 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:28:34.299590 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.299613 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:28:34.299619 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:28:34.299624 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:28:34.299628 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:28:34.299632 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:28:34.299636 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:28:34.299641 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:28:34.299645 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:28:34.299652 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:28:34.299662 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:28:34.299669 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:28:34.299674 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:28:34.299680 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.299686 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:28:34.299690 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:28:34.299714 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:28:34.299721 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.299726 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.299732 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.299736 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:28:34.299747 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:28:34.299756 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:28:34.299760 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:28:34.299765 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:28:34.299772 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200882" 2019-02-23 22:28:34.299779 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:28:34.299783 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:28:34.299789 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:28:34.299796 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:28:34.299801 wsdl: in serializeType: returning: 200882 2019-02-23 22:28:34.299807 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:28:34.299814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:28:34.299819 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:28:34.299822 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:28:34.299827 wsdl: in serializeType: returning: 200882 2019-02-23 22:28:34.299832 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200882 2019-02-23 22:28:34.299845 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200882 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:28:34.299849 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:28:34.299855 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3953"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:28:34.299871 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:28:34.299877 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200882 2019-02-23 22:28:34.299890 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:28:34.299968 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:28:34.299904 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:28:34.299916 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:28:34.299921 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:28:34.299926 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:28:34.299930 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:28:34.299937 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:28:34.299947 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:28:34.299955 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:28:34.299961 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:28:34.299975 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:28:34.299985 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:28:34.299993 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:28:34.307427 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:28:34.307461 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:28:34.307482 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:28:34.307489 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:28:34.307496 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:28:34.307502 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:28:34.307506 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:28:34.307511 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:28:34.307517 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:28:34.307544 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:28:34.317045 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:28:34.317095 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:28:34.317103 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:28:34.317108 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:28:34.317114 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:28:34.317120 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:28:34.317127 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:28:34.317133 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:28:34.317138 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:28:34.317144 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:28:28 GMT 2019-02-23 22:28:34.317151 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:28:34.317157 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:28:34.317163 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:28:34.317174 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:28:34.317205 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:28:34.317217 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:28:34.317229 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:28:34.317233 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:28:34.317239 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:28:34.317283 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:28:34.317304 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:28:34.317311 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:28:34.317335 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:28:34.317346 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:28:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:28:34.317382 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:28:34.317392 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:28:34.317418 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:28:34.317424 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:28:34.317544 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:28:34.317644 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:28:34.317651 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:28:34.317660 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:28:34.317671 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:28:34.317695 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:28:34.317755 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:28:34.317780 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:28:34.317791 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:28:34.317799 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:28:34.317804 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:28:34.317809 nusoap_client: detail =