Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 36.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
KT100K05813700C Model turbiny: KT10-1B
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3442
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 03:37:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 05:37:52.477094 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 05:37:52.477242 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:37:52.477279 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 05:37:52.477307 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:37:52.477325 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 05:37:52.477343 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 05:37:52.477372 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 05:37:52.477388 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:37:52.477404 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:37:52.477420 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:37:52.477434 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:37:52.477455 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:37:52.477469 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:37:52.477478 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:37:52.477486 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:37:52.477494 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 05:37:52.477521 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:37:52.477770 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:37:52.477789 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:37:52.477799 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 05:37:52.477809 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 05:37:52.477832 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:37:52.477848 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:37:52.485753 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:37:52.485801 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:37:52.485825 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 05:37:52.485839 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:37:52.485849 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:37:52.485858 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:37:52.485867 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 05:37:52.485919 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 05:37:52.555778 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 05:37:52.555833 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 05:37:52.555848 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:37:52.555861 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:37:52.555872 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:37:52.555883 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:37:52.555893 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:37:52.555904 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:37:52.555915 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:37:52.555925 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:37:36 GMT 2019-08-20 05:37:52.555936 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:37:52.555946 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 05:37:52.555957 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:37:52.556047 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 05:37:52.556104 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 05:37:52.556145 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 05:37:52.563751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.563818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:37:52.563843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.563863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.563896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.563918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.563950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.571849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.571911 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:37:52.571940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.571960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.571987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.572018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.572039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.572076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.572097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.572157 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:37:52.572193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.572220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.572239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.579959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580070 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:37:52.580112 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:37:52.580140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.580861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.588974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.589221 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-20 05:37:52.595939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.595987 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:37:52.596023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.596051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.596146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.596189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.596218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.596245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:37:52.596309 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-20 05:37:52.596328 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:37:52.596338 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 05:37:52.596480 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 05:37:52.596543 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:37:52.596567 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:37:52.596579 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:37:52.596606 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 05:37:52.596616 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 05:37:52.597286 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 05:37:52.597309 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 05:37:52.597400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 05:37:52.597452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597508 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.597524 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597554 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:37:52.597596 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.597610 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597630 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:37:52.597673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.597743 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.597772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.597815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597865 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.597879 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 05:37:52.597925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.597954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.597975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:37:52.598004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 05:37:52.598042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598089 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.598102 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598120 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:37:52.598154 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.598166 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598185 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:37:52.598218 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.598231 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598249 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:37:52.598275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.598340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.598368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 05:37:52.598406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598453 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.598466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 05:37:52.598511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.598559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 05:37:52.598586 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598598 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 05:37:52.598625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598679 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.598692 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598710 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:37:52.598743 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.598755 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598773 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:37:52.598807 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.598820 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598838 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:37:52.598872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.598884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.598928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.598977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.598999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.599027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.599065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.599235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.599269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599289 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:37:52.599309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 05:37:52.599334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:37:52.599382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:37:52.599410 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599422 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 05:37:52.599454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599501 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.599514 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599532 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:37:52.599565 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.599577 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599595 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:37:52.599628 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.599647 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599666 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:37:52.599700 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.599713 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599730 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.599756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.599827 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.599856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.599894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599942 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.599955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.599974 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 05:37:52.599999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.600047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:37:52.600075 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600086 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 05:37:52.600112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600158 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.600171 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600189 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:37:52.600215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.600263 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.600291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600302 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.600333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600381 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.600394 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600412 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 05:37:52.600439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.600486 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:37:52.600513 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600524 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 05:37:52.600550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.600609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.600659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.600707 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.600735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600747 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.600774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600821 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.600834 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 05:37:52.600879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.600927 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 05:37:52.600954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.600965 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 05:37:52.600991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601040 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.601053 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601071 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:37:52.601103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.601116 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601134 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.601160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.601215 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 05:37:52.601242 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601253 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.601279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601325 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.601339 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601358 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 05:37:52.601384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.601432 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 05:37:52.601460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601471 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 05:37:52.601496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601542 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.601555 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601573 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:37:52.601607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.601619 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.601671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.601726 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 05:37:52.601753 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601765 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.601792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601838 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.601851 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601869 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 05:37:52.601896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.601943 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 05:37:52.601971 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.601982 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 05:37:52.602008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.602067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602085 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.602111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.602159 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 05:37:52.602186 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602197 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.602223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602268 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.602281 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602299 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 05:37:52.602324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.602373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 05:37:52.602400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602412 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 05:37:52.602438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.602497 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602514 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.602540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.602587 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.602615 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602626 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.602660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602707 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.602720 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602738 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 05:37:52.602764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.602811 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:37:52.602839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602850 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 05:37:52.602876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602923 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.602936 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.602954 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:37:52.602980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.603028 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.603056 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603068 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.603093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603137 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.603149 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 05:37:52.603190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.603234 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:37:52.603260 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603271 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 05:37:52.603297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603346 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.603360 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603379 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:37:52.603403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.603450 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.603478 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603488 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.603513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603559 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.603573 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603591 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 05:37:52.603618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.603674 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:37:52.603701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603712 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 05:37:52.603737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603782 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.603795 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603812 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 05:37:52.603845 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.603856 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603873 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 05:37:52.603898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.603952 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.603980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.603992 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.604018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604066 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.604079 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604098 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 05:37:52.604124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.604172 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:37:52.604200 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604212 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:37:52.604237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604283 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.604295 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604314 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.604339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.604387 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.604414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604426 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.604451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604502 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.604515 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604534 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:37:52.604561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.604610 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:37:52.604645 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604657 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:37:52.604684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604733 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:37:52.604746 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604765 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:37:52.604791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.604839 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.604867 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604879 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.604905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604949 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604960 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.604986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605030 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.605068 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.605102 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:37:52.605141 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 05:37:52.605166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:37:52.605214 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:37:52.605241 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605252 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 05:37:52.605278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605325 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:37:52.605338 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605356 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:37:52.605383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.605430 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.605457 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605468 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.605494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605550 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.605665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.605699 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605719 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:37:52.605739 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 05:37:52.605764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:37:52.605811 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:37:52.605839 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605850 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:37:52.605878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605924 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:37:52.605937 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.605956 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:37:52.605982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.606029 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.606057 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606068 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.606093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606137 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606149 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.606255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.606288 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:37:52.606328 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 05:37:52.606353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:37:52.606400 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:37:52.606428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 05:37:52.606465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.606525 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606543 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 05:37:52.606577 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.606589 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606607 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 05:37:52.606647 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.606660 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606678 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:37:52.606712 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.606725 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606743 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:37:52.606776 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.606789 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606807 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:37:52.606840 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.606853 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606870 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 05:37:52.606903 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.606915 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.606933 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.606959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.607056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.607086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607097 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.607124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607171 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.607183 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 05:37:52.607228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.607277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:37:52.607304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 05:37:52.607342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607387 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.607400 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607418 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:37:52.607453 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.607465 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607483 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.607515 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.607527 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607545 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:37:52.607571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.607634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.607670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607681 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.607709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607756 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.607769 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 05:37:52.607813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.607861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:37:52.607890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607901 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:37:52.607928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.607975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.607988 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.608031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.608078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.608114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608127 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.608154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608200 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.608213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:37:52.608257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.608305 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:37:52.608332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608343 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:37:52.608369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608416 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.608429 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608447 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:37:52.608480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.608492 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608510 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.608543 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.608555 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608574 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:37:52.608600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.608674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.608703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608714 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.608742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608789 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.608803 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:37:52.608847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.608894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:37:52.608921 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.608932 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.608958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609005 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.609017 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609035 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:37:52.609068 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.609080 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609097 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:37:52.609130 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.609142 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609160 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:37:52.609193 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.609207 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:37:52.609258 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.609270 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609288 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:37:52.609314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.609391 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.609420 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609431 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.609457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609503 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609516 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609535 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 05:37:52.609562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.609589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.609610 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.609643 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609699 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609712 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609730 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.609833 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.609898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609910 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.609931 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.609939 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609949 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 05:37:52.609968 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.609975 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.609985 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 05:37:52.610003 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.610010 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610019 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:37:52.610037 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.610044 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610054 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 05:37:52.610072 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:37:52.610078 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610088 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 05:37:52.610106 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610114 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610123 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.610141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610148 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.610175 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610181 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610191 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 05:37:52.610209 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610215 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:37:52.610243 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610249 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610259 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:37:52.610273 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.610350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610357 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.610373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610400 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.610407 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610417 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:37:52.610436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610443 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610452 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:37:52.610470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610476 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610486 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:37:52.610503 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.610510 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610519 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:37:52.610533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.610572 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610588 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610594 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.610610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610636 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610643 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 05:37:52.610667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.610683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.610693 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.610707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610735 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610742 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610752 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.610796 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610829 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.610837 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610847 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:37:52.610865 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.610871 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610881 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:37:52.610898 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.610905 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610914 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:37:52.610931 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.610938 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610948 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:37:52.610965 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.610972 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.610981 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:37:52.611003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.611010 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.611020 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:37:52.611037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611044 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.611054 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.611071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611078 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.611087 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:37:52.611105 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611111 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.611121 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:37:52.611138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.611154 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:37:52.611172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611179 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.611188 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:37:52.611201 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.611255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.611273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611279 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.611294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611321 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611328 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611338 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:37:52.611355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.611362 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.611389 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611396 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611405 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:37:52.611422 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:37:52.611428 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611438 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.611452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.611490 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.611526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611551 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 05:37:52.611582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.611597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.611607 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.611621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611648 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611664 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.611708 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611734 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.611741 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611750 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:37:52.611768 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611775 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611784 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:37:52.611802 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.611814 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:37:52.611842 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.611849 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611858 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:37:52.611875 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.611882 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611892 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:37:52.611909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.611916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:37:52.611943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.611977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.611984 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.611993 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:37:52.612010 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.612017 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.612026 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:37:52.612044 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612050 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.612060 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 05:37:52.612077 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.612083 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.612093 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:37:52.612110 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.612117 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.612126 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:37:52.612139 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.612196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.612212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612240 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612247 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612257 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612270 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.612300 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612326 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.612332 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612342 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 05:37:52.612360 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.612368 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612377 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 05:37:52.612395 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.612401 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612411 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:37:52.612428 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.612435 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612444 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 05:37:52.612461 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.612468 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612484 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 05:37:52.612502 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.612509 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612518 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:37:52.612536 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.612543 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612552 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 05:37:52.612569 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.612576 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612586 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 05:37:52.612603 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.612610 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612619 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 05:37:52.612637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.612643 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:37:52.612670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.612676 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612685 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:37:52.612703 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.612709 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612718 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 05:37:52.612736 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.612742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.612769 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.612775 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612785 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 05:37:52.612798 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.612868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.612889 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.612895 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 05:37:52.612917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.612943 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.612950 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.612960 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:37:52.612973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.612988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.612999 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.613014 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613020 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.613034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613059 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.613065 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613075 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 05:37:52.613088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.613113 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:37:52.613128 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613134 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 05:37:52.613148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613173 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.613180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.613207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.613214 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613227 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:37:52.613245 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.613252 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613261 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:37:52.613278 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:37:52.613285 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613294 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:37:52.613307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.613344 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 05:37:52.613359 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613365 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.613379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613404 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.613411 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613420 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 05:37:52.613434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.613449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.613459 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 05:37:52.613473 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.613506 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613514 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.613524 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613537 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.613554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.613568 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613594 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.613600 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613610 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 05:37:52.613628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.613634 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613643 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 05:37:52.613661 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.613667 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613677 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 05:37:52.613694 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:37:52.613701 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613710 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:37:52.613727 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.613734 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613743 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 05:37:52.613761 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.613767 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613776 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 05:37:52.613794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.613800 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613819 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:37:52.613838 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.613845 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613854 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 05:37:52.613871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.613878 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613888 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 05:37:52.613905 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.613912 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613921 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.613934 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 05:37:52.613983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.614001 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614008 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 05:37:52.614026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.614058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.614082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.614108 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.614123 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614129 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.614143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614167 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:37:52.614174 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614183 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 05:37:52.614197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.614221 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:37:52.614235 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 05:37:52.614261 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:37:52.614268 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:37:52.614282 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 05:37:52.614301 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:37:52.614307 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 05:37:52.614317 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 05:37:52.614334 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:37:52.614341 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:37:52.614351 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 05:37:52.614364 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 05:37:52.614387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.614403 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614409 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.614423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.614454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.614482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.614488 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614499 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:37:52.614516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.614523 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614532 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:37:52.614545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.614579 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614594 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614600 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.614618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614643 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614651 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614660 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 05:37:52.614674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.614689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.614699 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.614717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614745 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614752 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614762 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614775 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.614810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614841 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.614849 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614858 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 05:37:52.614876 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.614883 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614892 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 05:37:52.614909 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.614916 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614925 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:37:52.614942 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.614949 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614958 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 05:37:52.614975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.614982 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.614991 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 05:37:52.615008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.615015 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.615024 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 05:37:52.615041 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.615048 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.615057 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 05:37:52.615074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.615081 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.615090 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:37:52.615107 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.615114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.615124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:37:52.615137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.615183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.615200 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615207 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 05:37:52.615225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615250 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.615257 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615267 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:37:52.615285 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.615291 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615301 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:37:52.615318 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.615325 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615338 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:37:52.615356 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.615363 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615372 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:37:52.615390 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.615397 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615407 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:37:52.615420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.615460 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.615476 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615482 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.615496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615527 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615570 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.615592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.615609 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:37:52.615630 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 05:37:52.615643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:37:52.615668 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:37:52.615683 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615689 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 05:37:52.615703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615727 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.615734 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615744 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 05:37:52.615757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.615782 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.615797 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615808 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.615823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615848 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:37:52.615855 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615864 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 05:37:52.615878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.615903 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 05:37:52.615918 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615924 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 05:37:52.615942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.615974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.615984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.615997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.616022 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.616037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616044 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.616057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616083 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616090 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616099 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 05:37:52.616113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.616138 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:37:52.616151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616183 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616190 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616200 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.616243 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616269 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616276 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616285 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 05:37:52.616303 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616310 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616319 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 05:37:52.616336 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616342 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616352 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 05:37:52.616369 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616376 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616385 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 05:37:52.616402 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616409 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616419 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 05:37:52.616436 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:37:52.616443 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616452 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 05:37:52.616470 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:37:52.616476 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616486 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 05:37:52.616503 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:37:52.616510 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616523 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 05:37:52.616541 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:37:52.616548 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616558 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 05:37:52.616576 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616582 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616592 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 05:37:52.616609 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616617 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616626 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 05:37:52.616644 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616650 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616659 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 05:37:52.616677 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616683 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616693 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 05:37:52.616706 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.616767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.616785 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616792 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 05:37:52.616815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616841 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.616848 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616857 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 05:37:52.616871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.616896 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.616911 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616917 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.616935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616961 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.616967 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.616977 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 05:37:52.616990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.617015 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:37:52.617030 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617037 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.617051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617075 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617082 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617092 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 05:37:52.617109 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.617116 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617125 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:37:52.617142 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.617149 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617158 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:37:52.617175 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617182 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617191 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:37:52.617204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.617240 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617255 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617261 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.617279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617304 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617311 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617321 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 05:37:52.617334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.617360 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.617373 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617400 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617408 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617417 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617430 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617446 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.617460 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617490 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.617497 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617507 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:37:52.617525 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.617532 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:37:52.617558 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617565 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617574 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 05:37:52.617591 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.617598 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617607 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:37:52.617624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617631 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617641 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:37:52.617658 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617666 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617675 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 05:37:52.617693 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:37:52.617699 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617709 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 05:37:52.617722 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.617760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.617777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617783 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 05:37:52.617801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617832 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.617839 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617848 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 05:37:52.617866 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617873 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617882 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 05:37:52.617899 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617906 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617916 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 05:37:52.617933 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.617940 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617949 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 05:37:52.617966 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.617973 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.617982 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 05:37:52.617999 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.618006 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618015 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 05:37:52.618032 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.618039 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618052 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:37:52.618070 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.618077 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618086 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:37:52.618099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.618150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.618165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618172 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 05:37:52.618187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618212 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:37:52.618219 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 05:37:52.618241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.618266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:37:52.618283 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:37:52.618290 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 05:37:52.618304 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 05:37:52.618320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618326 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 05:37:52.618340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.618383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:37:52.618399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.618410 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:37:52.618420 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 05:37:52.618437 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.618444 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 05:37:52.618454 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 05:37:52.618470 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:37:52.618477 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 05:37:52.618486 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 05:37:52.618503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.618510 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.618520 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.618537 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.618543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.618553 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.618569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.618576 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.618589 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.618607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.618614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 05:37:52.618624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.618641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.618647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 05:37:52.618657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.618673 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:37:52.618680 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 05:37:52.618689 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 05:37:52.618706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.618713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.618722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.618739 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:37:52.618746 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 05:37:52.618755 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 05:37:52.618772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.618778 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 05:37:52.618795 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.618817 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.618824 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:37:52.618834 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.618850 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:37:52.618857 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 05:37:52.618867 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 05:37:52.618882 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 05:37:52.618919 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.618948 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:37:52.618975 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.619002 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 05:37:52.619029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.619055 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:37:52.619088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.619115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:37:52.619142 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.619168 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:37:52.619193 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.619220 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 05:37:52.619246 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 05:37:52.619272 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 05:37:52.619298 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 05:37:52.619325 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 05:37:52.619351 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 05:37:52.619377 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 05:37:52.619403 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.619429 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:37:52.619468 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.619497 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:37:52.619523 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.619549 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:37:52.619575 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.619601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:37:52.619627 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.619653 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:37:52.619679 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.619705 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:37:52.619731 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.619758 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:37:52.619785 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.619816 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:37:52.620016 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.620043 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:37:52.620069 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.620096 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:37:52.620122 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.620149 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:37:52.620176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.620202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:37:52.620229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.620256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.620282 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.620308 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.620333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.620359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.620385 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.620411 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:37:52.620438 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 05:37:52.620463 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 05:37:52.620490 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.620516 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:37:52.620542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.620568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.620594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.620620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:37:52.620646 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.620672 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 05:37:52.620698 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.620728 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:37:52.620754 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.620783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:37:52.620814 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.620842 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:37:52.620868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.620894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:37:52.620921 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.620938 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.620964 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.620989 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621006 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621023 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.621074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.621174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.621275 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621300 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.621326 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621351 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.621377 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621398 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621425 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.621451 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621468 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621494 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.621519 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621544 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.621569 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621595 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.621621 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621647 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.621673 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621698 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.621724 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621741 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621767 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.621792 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621824 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.621850 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621876 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.621901 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621927 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.621953 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.621979 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.622005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.622162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622178 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622195 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622220 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.622246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622272 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.622298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622314 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622356 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.622382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.622499 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622515 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622550 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622576 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.622601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.622708 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622734 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.622760 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622793 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622814 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622840 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.622866 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622891 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:37:52.622916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.622974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.623000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.623117 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623142 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:37:52.623169 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623195 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.623221 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623247 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.623272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.623378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:37:52.623545 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623562 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623587 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.623613 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623630 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623646 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623671 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.623697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.623797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.623903 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623929 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.623955 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.623985 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.624011 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624027 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624053 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.624079 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624095 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624121 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.624146 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624171 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.624196 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624222 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.624247 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624273 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.624298 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624324 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:37:52.624349 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624392 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:37:52.624417 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624443 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.624469 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624495 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.624521 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624546 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.624572 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624598 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.624624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.624778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624819 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624845 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.624871 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624897 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.624923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624939 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624956 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.624982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.625008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:37:52.625126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.625227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625243 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625276 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.625333 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625359 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:37:52.625385 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625402 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625418 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625434 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625460 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:37:52.625485 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625511 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:37:52.625536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625595 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.625621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:37:52.625738 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625765 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:37:52.625790 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625821 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:37:52.625847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625873 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:37:52.625899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625915 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625932 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.625978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.626005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:37:52.626146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:37:52.626188 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.626246 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.626297 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.626345 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.626395 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.626442 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.626491 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 05:37:52.626540 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 05:37:52.626588 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 05:37:52.626636 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.626683 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.626731 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.626780 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.626833 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.626883 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.626931 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.626980 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.627028 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.627076 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.627123 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.627172 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.627219 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.627268 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.627350 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.627404 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.627451 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 05:37:52.627514 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.627561 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.627609 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.627862 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.627912 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.627964 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.628015 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.628066 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.628122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.628171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.628219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.628268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.628315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.628362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.628409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 05:37:52.628456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 05:37:52.628505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 05:37:52.628553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.628610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.628659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.628705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.628752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.628800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.628854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.628902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.628949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.628998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.629046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.629094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.629143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.629192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.629243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.629295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.629341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 05:37:52.629388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.629436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.629483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.629532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.629584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.629637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.629684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.629733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.629789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.629843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.629892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.629941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.629989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.630036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.630084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 05:37:52.630132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 05:37:52.630179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 05:37:52.630227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.630279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.630330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.630378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.630424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.630472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.630520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.630569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.630618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.630665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.630713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.630765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.630819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.630869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.630921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.630972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.631018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 05:37:52.631065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.631115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.631163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.631219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.631268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.631319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.631366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.631415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.631471 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:37:52.631498 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.631559 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.631614 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.631668 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.631722 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.631775 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.631834 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:37:52.631888 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:37:52.631942 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:37:52.631996 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.632049 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.632103 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.632157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.632210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.632264 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.632317 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.632370 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.632434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.632490 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.632544 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.632598 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.632653 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.632706 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.632760 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.632823 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.632895 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:37:52.632949 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.633003 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.633056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.633109 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.633162 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.633215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.633283 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.633337 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.633398 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:37:52.633421 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.633475 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.633529 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.633583 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.633637 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.633706 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.633760 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:37:52.633820 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:37:52.633873 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:37:52.633927 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.633981 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.634034 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.634102 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.634156 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.634210 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.634264 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.634318 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.634372 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.634425 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.634492 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.634546 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.634599 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.634657 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.634711 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.634764 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.634823 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:37:52.634897 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.634952 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.635006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.635059 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.635117 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.635171 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.635225 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.635292 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.635355 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 05:37:52.635377 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.635426 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.635474 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.635522 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.635574 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.635623 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.635671 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:37:52.635935 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:37:52.635998 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:37:52.636047 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.636095 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.636142 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.636190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.636238 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.636286 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.636338 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.636386 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.636451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.636499 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.636548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.636596 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.636643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.636691 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.636739 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.636787 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.636846 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:37:52.636908 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.636957 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.637009 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.637057 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.637106 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.637154 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.637202 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.637250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.637306 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 05:37:52.637328 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.637396 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.637447 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.637497 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.637548 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.637597 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.637647 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:37:52.637698 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:37:52.637747 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:37:52.637798 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.637868 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.637922 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.637974 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.638024 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.638074 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.638125 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.638175 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.638226 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.638275 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.638339 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.638390 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.638440 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.638495 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.638545 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.638594 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.638918 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:37:52.638970 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.639020 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.639071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.639121 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.639176 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.639225 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.639280 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.639331 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.639385 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 05:37:52.639403 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 05:37:52.639432 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 05:37:52.639460 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 05:37:52.639487 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 05:37:52.639517 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 05:37:52.639537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.639556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.639565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.639575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.639585 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.639594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.639602 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:37:52.639611 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:37:52.639620 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:37:52.639629 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.639638 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.639647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.639655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.639664 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.639673 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.639682 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.639690 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.639699 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.639707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.639715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.639723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.639731 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.639740 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.639748 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.639757 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.639766 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:37:52.639774 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.639783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.639791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.639800 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.639813 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.639822 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.639831 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.639839 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.639848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.639860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.639868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.639876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.639889 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.639901 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.639909 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:37:52.639917 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:37:52.639926 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:37:52.639934 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.639941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.639949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.639957 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.639965 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.639972 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.639980 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.639988 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.639995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.640004 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.640011 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640018 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.640034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.640042 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.640049 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.640057 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:37:52.640064 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.640072 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.640080 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.640087 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.640095 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.640102 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.640110 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.640118 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.640126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.640136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.640144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.640153 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.640160 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.640167 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.640174 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:37:52.640182 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:37:52.640189 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:37:52.640197 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.640204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.640212 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.640219 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.640227 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640234 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.640241 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.640248 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.640255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.640262 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.640269 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640276 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640285 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.640296 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.640304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.640311 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.640318 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:37:52.640325 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.640333 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.640340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.640347 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.640354 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.640361 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.640368 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.640375 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.640382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:37:52.640392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.640400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:37:52.640408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:37:52.640415 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:37:52.640422 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:37:52.640429 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:37:52.640436 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:37:52.640445 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:37:52.640452 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:37:52.640459 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:37:52.640466 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:37:52.640473 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:37:52.640480 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640487 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.640494 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:37:52.640501 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:37:52.640508 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:37:52.640515 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:37:52.640522 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640529 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:37:52.640536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:37:52.640543 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:37:52.640550 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:37:52.640557 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:37:52.640564 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:37:52.640570 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:37:52.640577 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:37:52.640584 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:37:52.640592 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:37:52.640599 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:37:52.640606 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:37:52.640614 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:37:52.640621 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:37:52.640859 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 05:37:52.640871 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:37:52.640876 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:37:52.640881 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:37:52.640888 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 05:37:52.640892 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:37:52.640897 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:37:52.640906 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 05:37:52.640915 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:37:52.640983 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.640991 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:37:52.641007 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:37:52.641029 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 05:37:52.641036 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 05:37:52.641040 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 05:37:52.641044 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 05:37:52.641050 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:37:52.641063 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:37:52.641070 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:37:52.641075 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:37:52.641086 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.641095 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:37:52.641100 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 05:37:52.641124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.641133 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:37:52.641137 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.641161 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:37:52.641166 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 05:37:52.641171 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 05:37:52.641174 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 05:37:52.641178 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 05:37:52.641182 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 05:37:52.641187 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 05:37:52.641191 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 05:37:52.641201 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:37:52.641212 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:37:52.641219 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:37:52.641223 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:37:52.641229 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.641235 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:37:52.641239 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:37:52.641263 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:37:52.641269 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.641274 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.641280 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.641284 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:37:52.641295 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:37:52.641303 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:37:52.641308 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:37:52.641312 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:37:52.641319 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200882" 2019-08-20 05:37:52.641327 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:37:52.641331 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:37:52.641336 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:37:52.641345 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:37:52.641350 wsdl: in serializeType: returning: 200882 2019-08-20 05:37:52.641357 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:37:52.641364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:37:52.641368 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:37:52.641372 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:37:52.641377 wsdl: in serializeType: returning: 200882 2019-08-20 05:37:52.641382 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200882 2019-08-20 05:37:52.641400 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200882 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 05:37:52.641407 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 05:37:52.641414 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8562"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 05:37:52.641428 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 05:37:52.641434 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200882 2019-08-20 05:37:52.641492 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 05:37:52.641572 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 05:37:52.641508 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:37:52.641520 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:37:52.641526 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:37:52.641530 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:37:52.641534 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:37:52.641542 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:37:52.641551 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:37:52.641559 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:37:52.641565 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:37:52.641595 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 05:37:52.641606 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:37:52.641614 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:37:52.649924 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:37:52.649943 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:37:52.649954 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 05:37:52.649959 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 05:37:52.649965 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:37:52.649970 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:37:52.649974 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:37:52.649978 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:37:52.649983 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 05:37:52.650014 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 05:37:52.660969 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 05:37:52.660989 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 05:37:52.660995 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:37:52.661001 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:37:52.661006 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:37:52.661012 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:37:52.661018 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:37:52.661023 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:37:52.661029 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:37:52.661034 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:37:36 GMT 2019-08-20 05:37:52.661040 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:37:52.661046 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 05:37:52.661051 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:37:52.661061 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 05:37:52.661087 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 05:37:52.661098 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 05:37:52.661107 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:37:52.661111 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 05:37:52.661116 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 05:37:52.661155 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:37:52.661167 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:37:52.661173 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:37:52.661206 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:37:52.661213 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 03:37:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 05:37:52.661243 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 05:37:52.661317 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 05:37:52.661389 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 05:37:52.661398 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 05:37:52.661548 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 05:37:52.661656 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 05:37:52.661663 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 05:37:52.661672 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 05:37:52.661685 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:37:52.661709 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 05:37:52.661765 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 05:37:52.661793 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:37:52.661814 nusoap_client: got fault 2019-08-20 05:37:52.661823 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 05:37:52.661827 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 05:37:52.661836 nusoap_client: detail =