Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 36.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
047-318 Model turbiny: HT06
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T4441
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:21:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:21:58.150540 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:21:58.150591 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:21:58.150605 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219940" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:21:58.150621 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:21:58.150631 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:21:58.150639 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:21:58.150652 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:21:58.150660 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:21:58.150666 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:21:58.150675 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:21:58.150684 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:21:58.150694 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:21:58.150700 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:21:58.150704 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:21:58.150709 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:21:58.150713 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:21:58.150724 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:21:58.150739 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:21:58.150747 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:21:58.150761 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:21:58.150767 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:21:58.150776 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:21:58.150784 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:21:58.157117 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:21:58.157150 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:21:58.157169 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:21:58.157178 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:21:58.157185 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:21:58.157189 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:21:58.157194 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:21:58.157223 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:21:58.173865 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:21:58.173908 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:21:58.173916 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:21:58.173922 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:21:58.173928 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:21:58.173934 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:21:58.173944 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:21:58.173953 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:21:58.173959 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:21:58.173964 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:21:34 GMT 2019-10-24 01:21:58.173970 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:21:58.173975 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:21:58.173981 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:21:58.173994 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:21:58.174031 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:21:58.174065 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:21:58.180304 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.180427 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:21:58.180443 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-24 01:21:58.186430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.186490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.186526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.186569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.186604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.186647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.186675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.186720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.186774 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.186803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192736 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.192779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.192981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.193036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.193112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193175 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.193212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193263 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.193304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193358 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.193387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.193437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199233 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:21:58.199277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.199350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.199418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.199629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199886 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-24 01:21:58.199950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.199983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.200006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.200055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.200092 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.200108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:21:58.200145 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:21:58.200210 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:21:58.200226 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:21:58.200231 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:21:58.200291 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:21:58.200333 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:21:58.200352 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:21:58.200359 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:21:58.200381 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:21:58.200386 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:21:58.200584 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:21:58.200603 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:21:58.200661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:21:58.200692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200725 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.200734 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200759 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:21:58.200782 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.200789 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200800 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:21:58.200816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.200862 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.200878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.200900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200930 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.200937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:21:58.200962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.200980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.200990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:21:58.201006 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:21:58.201026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201057 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201064 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201074 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:21:58.201093 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201099 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201109 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:21:58.201126 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201133 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201143 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:21:58.201156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.201191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.201206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:21:58.201229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201254 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.201261 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:21:58.201284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.201310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:21:58.201324 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201331 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:21:58.201344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201368 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201376 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201385 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:21:58.201403 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201409 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201419 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:21:58.201436 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201443 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201452 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:21:58.201469 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.201476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.201498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.201537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.201552 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.201584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.201680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.201696 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201708 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:21:58.201718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:21:58.201731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:21:58.201756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:21:58.201770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:21:58.201797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201823 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201830 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201840 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:21:58.201858 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201864 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201874 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:21:58.201891 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.201897 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201906 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:21:58.201924 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.201930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201939 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.201952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.201979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.201989 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.202003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.202026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202052 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.202058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:21:58.202081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:21:58.202121 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202126 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:21:58.202141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202165 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.202171 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202181 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:21:58.202193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202218 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.202233 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202239 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.202253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202277 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.202284 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202293 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:21:58.202306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202331 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:21:58.202345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202351 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:21:58.202369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.202401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202411 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.202423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202448 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.202464 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202470 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.202483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202508 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.202515 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202524 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:21:58.202537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:21:58.202581 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202588 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:21:58.202602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202627 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.202634 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202644 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:21:58.202662 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.202669 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.202691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202722 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:21:58.202736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202742 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.202755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202779 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.202787 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202796 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:21:58.202809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202834 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:21:58.202848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202854 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:21:58.202867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202891 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.202898 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202907 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:21:58.202925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.202931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202941 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.202954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.202972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.202982 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:21:58.202996 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203002 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.203015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203040 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.203046 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203056 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:21:58.203069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203093 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:21:58.203108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203114 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:21:58.203127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.203157 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.203179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203204 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:21:58.203218 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203224 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.203237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203261 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.203268 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203277 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:21:58.203290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203315 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:21:58.203330 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203336 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:21:58.203349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203373 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.203379 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203389 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.203402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203426 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.203441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203447 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.203460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203484 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.203491 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203500 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:21:58.203513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203538 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:21:58.203552 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203558 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:21:58.203571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203602 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.203609 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203619 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:21:58.203632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203658 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.203672 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203678 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.203691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203716 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.203723 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203732 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:21:58.203745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203770 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:21:58.203785 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203791 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:21:58.203804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203829 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.203836 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203846 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:21:58.203858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203883 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.203898 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203904 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.203917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203941 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.203948 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203957 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:21:58.203970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.203985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.203995 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:21:58.204009 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204015 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:21:58.204028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204059 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.204066 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204076 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:21:58.204093 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.204099 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204108 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:21:58.204121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.204150 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.204164 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204170 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.204183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204207 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.204214 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204223 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:21:58.204236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.204261 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:21:58.204275 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204282 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:21:58.204295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.204325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.204348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.204372 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.204387 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204393 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.204406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204433 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.204440 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204450 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:21:58.204463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.204487 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:21:58.204502 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204508 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:21:58.204521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204547 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:21:58.204554 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204563 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:21:58.204582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.204607 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.204622 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204628 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.204642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204665 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204672 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.204777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.204807 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204825 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:21:58.204844 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:21:58.204868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:21:58.204915 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:21:58.204943 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.204955 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:21:58.204980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205027 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:21:58.205039 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205057 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:21:58.205081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.205128 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.205155 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205166 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.205192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205233 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205245 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.205351 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.205382 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205402 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:21:58.205421 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:21:58.205445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:21:58.205487 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:21:58.205513 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205524 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:21:58.205544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205570 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:21:58.205583 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205594 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:21:58.205608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.205634 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.205650 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205656 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.205669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205693 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205700 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.205764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.205780 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205790 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:21:58.205801 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:21:58.205813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:21:58.205837 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:21:58.205852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205858 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:21:58.205872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.205905 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:21:58.205933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.205940 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:21:58.205967 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.205974 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.205997 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:21:58.206033 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.206046 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206064 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:21:58.206098 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.206107 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206119 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:21:58.206138 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.206145 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206154 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:21:58.206190 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.206203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.206247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.206317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.206336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206353 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.206385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206435 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.206448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:21:58.206490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.206518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:21:58.206534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206540 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:21:58.206554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206608 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.206622 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206641 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:21:58.206675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.206686 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.206738 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.206747 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206758 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:21:58.206772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.206806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.206822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206828 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.206842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206867 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.206874 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:21:58.206896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.206921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:21:58.206936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206942 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:21:58.206956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206980 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.206987 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.206997 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.207010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.207035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.207050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207056 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.207069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:21:58.207124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.207149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:21:58.207163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207169 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:21:58.207182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207209 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207216 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207225 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:21:58.207243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207250 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207259 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.207276 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207283 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207292 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:21:58.207305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.207338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.207353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207359 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.207373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207397 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207404 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:21:58.207427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.207451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:21:58.207466 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207472 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.207486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207510 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.207517 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207526 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:21:58.207543 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207550 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207559 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:21:58.207582 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207589 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207599 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:21:58.207617 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.207625 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207634 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:21:58.207652 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.207659 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207668 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:21:58.207680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.207729 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.207745 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207751 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.207765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207790 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207797 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:21:58.207820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.207835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.207845 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.207859 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207890 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207897 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207907 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.207950 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.207983 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.207992 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.208010 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.208016 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208026 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:21:58.208043 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.208050 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208059 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:21:58.208076 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.208083 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208092 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:21:58.208109 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.208116 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208125 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:21:58.208142 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:21:58.208149 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208158 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:21:58.208175 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208183 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208192 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.208209 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208225 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.208242 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208249 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208259 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:21:58.208276 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208282 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208291 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:21:58.208308 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208315 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208324 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:21:58.208337 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.208450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.208471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208496 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.208503 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208512 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:21:58.208530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208537 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208546 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:21:58.208563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208570 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208585 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:21:58.208603 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.208610 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208620 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:21:58.208633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.208669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.208709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:21:58.208767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.208783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.208793 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.208806 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208834 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208851 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.208894 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208918 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.208925 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208935 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:21:58.208952 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.208959 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.208968 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:21:58.208985 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.208991 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209001 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:21:58.209018 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.209024 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209033 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:21:58.209050 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.209057 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209066 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:21:58.209088 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.209095 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209105 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:21:58.209122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209129 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209139 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.209156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209162 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209172 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:21:58.209189 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209195 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209205 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:21:58.209236 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209244 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209254 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:21:58.209272 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209278 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209287 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:21:58.209300 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.209354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.209371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209377 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.209392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209418 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209425 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209435 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:21:58.209452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.209468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.209497 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209503 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209513 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:21:58.209530 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:21:58.209537 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209546 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.209559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.209603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209625 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.209640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209671 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209680 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:21:58.209708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.209725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.209736 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.209750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209778 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209785 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.209837 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209862 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.209869 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209879 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:21:58.209903 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.209911 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209921 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:21:58.209939 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.209946 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209955 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:21:58.209972 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.209979 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.209988 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:21:58.210005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210011 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210020 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:21:58.210037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210045 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210054 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:21:58.210071 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210078 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210087 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.210104 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210111 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210128 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:21:58.210146 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210153 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210162 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:21:58.210180 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210186 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210196 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:21:58.210213 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210219 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210228 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:21:58.210245 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210251 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210260 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:21:58.210273 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.210331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.210346 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210373 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210380 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210390 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210403 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.210433 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210458 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.210465 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210475 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:21:58.210492 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.210501 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210510 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:21:58.210527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.210533 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210542 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:21:58.210559 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210566 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210581 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:21:58.210600 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210606 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210615 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:21:58.210633 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210639 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210648 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:21:58.210666 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210672 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210681 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:21:58.210698 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210707 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210718 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:21:58.210748 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210755 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210771 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:21:58.210789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210796 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210805 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:21:58.210822 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210829 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210838 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:21:58.210855 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.210862 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210871 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:21:58.210888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.210894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.210951 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.210959 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.210970 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:21:58.210984 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.211049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.211070 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:21:58.211096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211122 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.211129 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211139 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:21:58.211152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.211177 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.211192 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211198 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.211216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211242 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.211249 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211258 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:21:58.211271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.211296 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:21:58.211310 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211317 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:21:58.211330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.211361 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.211388 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.211395 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211403 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:21:58.211420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.211427 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211436 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:21:58.211453 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:21:58.211460 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211469 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:21:58.211482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.211518 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:21:58.211532 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211539 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.211556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211587 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.211595 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211605 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:21:58.211618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.211633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.211644 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:21:58.211657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.211686 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211693 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.211706 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211722 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.211739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.211753 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211784 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.211791 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211801 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:21:58.211818 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.211825 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211834 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:21:58.211851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.211858 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211867 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:21:58.211884 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:21:58.211891 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211900 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:21:58.211917 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.211924 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211933 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:21:58.211950 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.211956 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211965 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:21:58.211983 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.211989 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.211998 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:21:58.212015 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.212022 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.212030 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:21:58.212047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.212054 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.212063 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:21:58.212080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.212086 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.212095 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.212108 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:21:58.212158 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.212176 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212182 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:21:58.212200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.212232 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.212255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.212280 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.212295 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212301 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.212318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212343 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:21:58.212350 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212359 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:21:58.212372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.212397 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:21:58.212410 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:21:58.212435 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:21:58.212443 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:21:58.212452 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:21:58.212469 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:21:58.212475 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:21:58.212485 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:21:58.212502 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:21:58.212509 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:21:58.212518 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:21:58.212531 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:21:58.212554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.212569 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212580 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.212603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.212636 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.212663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.212669 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212680 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:21:58.212697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.212707 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212718 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:21:58.212731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.212765 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.212780 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212786 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.212804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212830 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.212837 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212846 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:21:58.212859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.212874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.212884 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.212898 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.212924 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.212931 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.212940 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.212953 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.212969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.212983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213008 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213015 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213024 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:21:58.213042 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213048 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213057 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:21:58.213074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.213080 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213093 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:21:58.213112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213118 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:21:58.213145 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.213151 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213160 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:21:58.213177 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213184 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213193 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:21:58.213210 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.213216 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213225 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:21:58.213242 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213249 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213258 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:21:58.213275 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213281 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213290 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:21:58.213303 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.213349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.213366 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213372 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:21:58.213391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213416 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213423 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213433 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:21:58.213450 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.213456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213465 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:21:58.213482 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.213489 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:21:58.213514 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213521 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213530 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:21:58.213547 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.213554 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213563 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:21:58.213580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.213622 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.213637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213643 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.213661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213685 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213691 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.213758 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.213774 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213785 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:21:58.213795 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:21:58.213807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:21:58.213831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:21:58.213846 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213852 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:21:58.213870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213895 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.213902 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213912 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:21:58.213925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.213950 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.213964 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.213970 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.213983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214008 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:21:58.214015 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214024 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:21:58.214037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.214061 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:21:58.214075 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214081 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:21:58.214095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.214125 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.214152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.214177 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.214192 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214198 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.214211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214236 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214243 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214253 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:21:58.214266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.214291 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:21:58.214304 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214331 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214338 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214347 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214360 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.214390 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214420 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214427 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214436 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:21:58.214454 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214460 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214470 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:21:58.214487 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214493 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214503 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:21:58.214520 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214526 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214535 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:21:58.214553 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214559 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214569 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:21:58.214591 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:21:58.214598 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214607 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:21:58.214625 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:21:58.214632 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214641 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:21:58.214658 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:21:58.214665 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214674 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:21:58.214692 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:21:58.214699 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214716 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:21:58.214742 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214749 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214759 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:21:58.214777 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214785 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214794 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:21:58.214812 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214819 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214832 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:21:58.214850 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.214857 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214866 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:21:58.214879 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.214939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.214957 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.214964 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:21:58.214983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215008 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.215014 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215024 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:21:58.215037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.215062 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.215077 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215083 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.215096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215121 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.215128 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215137 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:21:58.215150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.215175 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:21:58.215189 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215195 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.215213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215238 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.215245 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215254 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:21:58.215272 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.215279 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215288 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:21:58.215305 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.215312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215321 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:21:58.215338 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.215344 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215354 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:21:58.215366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.215402 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215417 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215423 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.215440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215466 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215473 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215482 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:21:58.215496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.215511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.215539 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.215566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215625 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215639 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215657 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.215709 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215751 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.215764 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215783 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:21:58.215816 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.215829 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215847 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:21:58.215880 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.215892 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215904 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:21:58.215923 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.215930 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215945 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:21:58.215963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.215970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.215993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:21:58.216027 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216042 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.216060 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:21:58.216093 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:21:58.216106 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.216123 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:21:58.216147 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.216205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.216229 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216236 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:21:58.216251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216282 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.216289 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216312 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:21:58.216347 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216359 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216377 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:21:58.216409 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216423 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216436 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:21:58.216457 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.216464 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216473 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:21:58.216490 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216497 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216507 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:21:58.216524 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216531 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216540 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:21:58.216556 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216563 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216572 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:21:58.216595 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216602 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216611 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:21:58.216624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.216677 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.216692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216699 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:21:58.216724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216751 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:21:58.216759 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:21:58.216782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.216807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:21:58.216824 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:21:58.216830 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:21:58.216840 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:21:58.216856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216861 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:21:58.216879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.216922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:21:58.216938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.216949 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:21:58.216959 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:21:58.216976 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.216983 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:21:58.216993 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:21:58.217008 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:21:58.217015 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:21:58.217024 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:21:58.217041 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.217047 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.217056 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.217073 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.217079 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.217089 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.217105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.217111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.217120 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.217136 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.217143 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:21:58.217153 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.217169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.217175 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:21:58.217184 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.217200 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:21:58.217207 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:21:58.217216 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:21:58.217232 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.217238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.217251 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.217268 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:21:58.217313 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:21:58.217334 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:21:58.217364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.217376 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:21:58.217395 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.217420 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.217427 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:21:58.217437 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.217457 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:21:58.217464 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:21:58.217474 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:21:58.217489 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:21:58.217527 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.217556 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:21:58.217591 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.217618 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:21:58.217645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.217671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:21:58.217697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.217730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:21:58.217757 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.217783 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:21:58.217809 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.217835 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:21:58.217861 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:21:58.217886 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:21:58.217912 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:21:58.217938 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:21:58.217971 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:21:58.217997 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:21:58.218023 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.218048 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:21:58.218087 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.218115 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:21:58.218141 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.218167 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:21:58.218193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.218218 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:21:58.218244 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.218270 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:21:58.218296 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.218321 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:21:58.218347 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.218374 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:21:58.218400 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.218425 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:21:58.218450 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.218476 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:21:58.218501 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.218526 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:21:58.218552 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.218583 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:21:58.218610 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.218635 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:21:58.218860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.218888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.218914 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.218940 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.218965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.218991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.219017 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.219042 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:21:58.219068 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:21:58.219093 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:21:58.219120 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.219145 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:21:58.219170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.219195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.219221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.219247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:21:58.219272 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.219298 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:21:58.219323 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.219348 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:21:58.219373 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.219401 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:21:58.219428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.219455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:21:58.219480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.219506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:21:58.219533 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219550 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219586 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.219612 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219628 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219644 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219670 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.219695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.219801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.219900 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219926 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.219951 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.219976 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.220001 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220017 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220043 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.220068 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220085 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220110 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.220135 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220161 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.220186 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.220237 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.220293 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220319 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.220344 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220361 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220386 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.220411 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220437 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.220462 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220487 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.220513 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220538 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.220564 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220595 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.220621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.220774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220790 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220806 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220831 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.220856 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220882 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.220908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.220971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.220996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.221112 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221128 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221144 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221162 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221188 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.221213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221229 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.221314 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221339 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.221364 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221381 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221397 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221413 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221438 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.221463 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221488 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:21:58.221513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221529 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221554 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.221612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.221735 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221760 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:21:58.221787 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221812 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.221838 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221863 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.221889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.221962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.221989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:21:58.222157 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222174 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222199 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.222223 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222240 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222256 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222281 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.222306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.222404 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.222502 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222527 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.222553 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222589 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.222616 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222633 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222658 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.222683 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222700 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222729 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.222754 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222779 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.222804 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222830 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.222860 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222885 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.222911 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222936 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:21:58.222961 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.222977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223003 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:21:58.223027 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223053 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.223078 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223104 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.223129 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223155 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.223180 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223205 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.223231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.223378 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223411 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223436 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.223461 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223486 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.223516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223579 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.223606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:21:58.223728 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223745 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223777 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.223828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.223926 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223953 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:21:58.223977 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.223994 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224009 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224050 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:21:58.224075 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224100 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:21:58.224131 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224163 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.224213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:21:58.224328 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224354 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:21:58.224379 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224405 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:21:58.224430 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224455 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:21:58.224481 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224497 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224513 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.224585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:21:58.224739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:21:58.224790 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.224898 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.224995 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.225066 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.225117 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.225163 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.225222 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:21:58.225271 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:21:58.225317 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:21:58.225365 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.225411 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.225457 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.225506 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.225553 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.225607 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.225720 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.225819 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.225907 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.225956 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.226003 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.226050 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.226097 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.226144 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.226200 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.226252 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.226298 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:21:58.226359 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.226405 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.226450 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.226497 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.226544 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.226605 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.226651 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.226700 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.226762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.226824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.226871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.226918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.226965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.227010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.227056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:21:58.227102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:21:58.227149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:21:58.227196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.227257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.227304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.227553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.227606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.227655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.227705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.227755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.227800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.227848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.227895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.227942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.227990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.228037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.228089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.228139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.228185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:21:58.228230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.228277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.228323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.228371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.228417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.228469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.228514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.228562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.228623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.228671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.228725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.228774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.228821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.228866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.228912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:21:58.228959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:21:58.229005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:21:58.229052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.229098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.229146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.229192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.229237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.229284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.229331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.229377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.229426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.229472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.229519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.229566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.229619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.229667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.229723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.229774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.229825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:21:58.229871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.229916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.229961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.230009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.230056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.230107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.230152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.230201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.230255 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:21:58.230283 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.230342 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.230396 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.230449 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.230502 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.230554 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.230612 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:21:58.230664 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:21:58.230723 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:21:58.230777 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.230829 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.230882 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.230934 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.230986 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.231038 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.231090 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.231142 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.231199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.231253 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.231305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.231357 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.231410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.231462 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.231514 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.231565 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.231624 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:21:58.231678 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.231735 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.231787 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.231839 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.231891 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.231943 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.231995 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.232048 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.232108 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:21:58.232131 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.232183 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.232236 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.232287 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.232341 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.232407 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.232459 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:21:58.232732 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:21:58.232785 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:21:58.232838 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.232890 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.232942 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.233009 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.233062 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.233119 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.233171 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.233222 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.233275 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.233327 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.233396 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.233449 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.233501 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.233558 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.233620 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.233673 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.233731 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:21:58.233796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.233849 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.233902 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.233953 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.234010 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.234062 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.234114 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.234180 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.234240 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:21:58.234262 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.234309 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.234356 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.234403 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.234454 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.234502 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.234548 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:21:58.234601 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:21:58.234662 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:21:58.234716 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.234763 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.234810 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.234856 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.234929 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.235027 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.235158 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.235256 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.235374 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.235469 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.235565 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.235671 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.235768 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.235845 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.235953 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.236052 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.236534 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:21:58.236664 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.236766 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.236866 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.236963 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.237045 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.237155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.237253 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.237352 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.237453 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:21:58.237506 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.237625 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.237691 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.237794 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.237892 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.237944 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.238053 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:21:58.238133 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:21:58.238185 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:21:58.238266 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.238376 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.238447 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.238551 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.238647 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.238745 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.238847 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.238935 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.239037 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.239105 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.239246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.239351 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.239451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.239559 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.239625 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.239730 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.239829 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:21:58.239881 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.239983 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.240077 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.240130 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.240293 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.240394 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.240453 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.240555 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.240645 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:21:58.240666 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:21:58.240711 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:21:58.240767 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:21:58.240821 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:21:58.240871 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:21:58.240903 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.240931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.240943 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.240967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.240992 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.241010 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.241026 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:21:58.241043 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:21:58.241060 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:21:58.241076 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.241092 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.241109 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.241126 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.241143 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241160 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.241176 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.241192 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.241208 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.241219 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.241228 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241247 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.241255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.241263 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.241272 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.241281 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:21:58.241307 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.241322 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.241337 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.241353 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.241369 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.241386 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.241401 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.241417 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.241433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.241453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.241468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.241480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.241489 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.241498 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.241506 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:21:58.241514 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:21:58.241522 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:21:58.241530 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.241538 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.241546 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.241554 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.241562 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241570 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.241583 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.241608 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.241624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.241638 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.241652 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241681 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.241702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.241717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.241731 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.241745 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:21:58.241760 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.241774 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.241784 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.241792 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.241800 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.241808 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.241816 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.241825 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.241833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.241843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.241852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.241860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.241869 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.241876 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.241883 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:21:58.241890 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:21:58.241898 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:21:58.241905 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.241912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.241919 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.241926 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.241934 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241941 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.241948 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.241955 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.241962 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.241970 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.241977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.241993 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.242000 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.242008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.242015 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.242022 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:21:58.242029 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.242036 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.242042 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.242050 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.242057 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.242065 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.242085 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.242100 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.242113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:21:58.242131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.242144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:21:58.242158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:21:58.242172 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:21:58.242185 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:21:58.242203 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:21:58.242218 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:21:58.242233 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:21:58.242241 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:21:58.242249 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:21:58.242257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:21:58.242264 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:21:58.242283 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.242297 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.242310 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:21:58.242324 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:21:58.242337 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:21:58.242351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:21:58.242364 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.242387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:21:58.242400 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:21:58.242414 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:21:58.242427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:21:58.242441 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:21:58.242452 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:21:58.242459 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:21:58.242467 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:21:58.242484 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:21:58.242499 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:21:58.242512 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:21:58.242524 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:21:58.242538 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:21:58.242551 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:21:58.242883 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:21:58.242903 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:21:58.242912 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:21:58.242920 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:21:58.242932 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:21:58.242940 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:21:58.242948 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:21:58.242964 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:21:58.242980 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:21:58.243046 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.243060 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219940" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:21:58.243080 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:21:58.243117 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:21:58.243130 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:21:58.243139 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:21:58.243146 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:21:58.243156 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219940" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:21:58.243176 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:21:58.243189 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:21:58.243199 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:21:58.243219 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.243236 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:21:58.243245 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:21:58.243288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.243305 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:21:58.243314 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.243357 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:21:58.243367 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:21:58.243374 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:21:58.243382 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:21:58.243389 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:21:58.243396 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:21:58.243405 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:21:58.243414 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:21:58.243425 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219940" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:21:58.243445 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:21:58.243457 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:21:58.243465 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:21:58.243475 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.243485 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:21:58.243493 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:21:58.243525 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:21:58.243533 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.243538 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.243555 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.243564 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:21:58.243589 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:21:58.243606 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:21:58.243615 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:21:58.243624 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:21:58.243636 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219940" 2019-10-24 01:21:58.243649 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:21:58.243658 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:21:58.243667 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:21:58.243679 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:21:58.243688 wsdl: in serializeType: returning: 219940 2019-10-24 01:21:58.243699 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:21:58.243714 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:21:58.243722 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:21:58.243729 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:21:58.243738 wsdl: in serializeType: returning: 219940 2019-10-24 01:21:58.243746 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219940 2019-10-24 01:21:58.243778 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219940 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:21:58.243787 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:21:58.243799 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9600"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:21:58.243824 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:21:58.243834 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219940 2019-10-24 01:21:58.243851 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:21:58.243983 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:21:58.243873 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:21:58.243892 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:21:58.243902 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:21:58.243910 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:21:58.243918 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:21:58.243930 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:21:58.243947 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:21:58.243960 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:21:58.243970 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:21:58.243995 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:21:58.244012 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:21:58.244025 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:21:58.250334 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:21:58.250350 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:21:58.250362 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:21:58.250367 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:21:58.250373 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:21:58.250378 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:21:58.250382 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:21:58.250386 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:21:58.250390 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:21:58.250419 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:21:58.258720 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:21:58.258773 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:21:58.258781 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:21:58.258786 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:21:58.258792 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:21:58.258797 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:21:58.258804 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:21:58.258810 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:21:58.258815 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:21:58.258821 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:21:34 GMT 2019-10-24 01:21:58.258827 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:21:58.258832 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:21:58.258838 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:21:58.258850 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:21:58.258882 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:21:58.258895 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:21:58.258906 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:21:58.258911 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:21:58.258916 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:21:58.258955 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:21:58.258968 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:21:58.258975 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:21:58.259015 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:21:58.259026 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:21:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:21:58.259071 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:21:58.259082 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:21:58.259110 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:21:58.259118 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:21:58.259245 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:21:58.259350 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:21:58.259357 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:21:58.259366 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:21:58.259379 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:21:58.259403 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:21:58.259459 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:21:58.259490 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:21:58.259502 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:21:58.259510 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:21:58.259515 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:21:58.259520 nusoap_client: detail =