Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 35.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-3301017201-33010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T1858
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:27:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:27:25.787295 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:27:25.787379 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:25.787406 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167774" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:27:25.787436 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:25.787454 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:27:25.787468 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:27:25.787502 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:27:25.787519 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:25.787531 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:25.787547 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:25.787561 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:27:25.787581 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:27:25.787591 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:27:25.787600 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:27:25.787608 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:27:25.787616 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:27:25.787635 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:25.787658 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:25.787672 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:27:25.787681 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:27:25.787689 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:27:25.787702 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:27:25.787714 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:27:25.795312 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:27:25.795351 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:27:25.795369 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:27:25.795377 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:25.795383 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:25.795388 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:27:25.795392 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:27:25.795426 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:27:25.812650 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:27:25.812696 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:27:25.812705 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:27:25.812711 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:27:25.812717 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:27:25.812730 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:27:25.812736 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:27:25.812743 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:27:25.812749 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:27:25.812755 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:27:19 GMT 2019-02-23 22:27:25.812760 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:27:25.812766 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:27:25.812772 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:27:25.812785 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:27:25.812820 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:27:25.820192 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:27:25.820588 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:27:25.827640 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-23 22:27:25.828039 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:25.828623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.835216 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:25.835602 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:27:25.835624 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-02-23 22:27:25.836641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:25.836715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:25.836863 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.836893 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:27:25.837423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.837438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:25.837796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.842441 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:25.842708 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:25.843173 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:25.843675 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:25.844235 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:25.844811 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:27:25.845161 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:25.845782 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:25.846323 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.846546 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.846771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:25.846913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.846931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:25.849710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:25.849781 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 22:27:25.849802 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:27:25.849808 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:27:25.849845 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:27:25.849894 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:27:25.849912 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:27:25.849919 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:27:25.849940 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:27:25.849945 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:27:25.850175 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:27:25.850193 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:27:25.850248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850258 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:27:25.850291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850325 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.850335 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850350 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:27:25.850373 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.850380 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850391 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:27:25.850406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.850450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.850467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.850492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850527 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.850535 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850546 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:27:25.850559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.850587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:27:25.850602 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850609 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:27:25.850623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850649 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.850657 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850667 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:27:25.850686 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.850693 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850703 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:27:25.850721 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.850728 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850738 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:27:25.850751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.850786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.850802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850809 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:27:25.850823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850849 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.850856 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850866 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:27:25.850880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.850906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:27:25.850921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:27:25.850942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850967 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.850974 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.850984 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:27:25.851002 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.851009 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851020 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:27:25.851038 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.851044 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851054 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:27:25.851072 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.851079 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851089 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.851102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.851142 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.851157 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.851179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851203 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.851281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.851299 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851311 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:25.851322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:27:25.851334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:25.851360 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:27:25.851375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851381 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:27:25.851396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851421 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.851428 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851438 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:25.851451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.851476 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.851491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851499 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.851516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851542 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.851549 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851559 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:27:25.851572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.851598 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:27:25.851614 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851620 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:27:25.851635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.851668 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.851691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.851716 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.851731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851738 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.851752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851777 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.851785 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851801 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:27:25.851814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.851839 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:27:25.851854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851860 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:27:25.851874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851900 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.851907 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851917 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:27:25.851935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.851943 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851953 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.851965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.851985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.851994 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:27:25.852009 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852015 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.852029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852054 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.852061 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852071 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:27:25.852084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852109 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:27:25.852124 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852130 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:27:25.852146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852171 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.852178 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852188 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:27:25.852208 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.852215 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.852245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852282 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:27:25.852298 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852305 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.852320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852345 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.852352 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852362 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:27:25.852375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852401 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:27:25.852416 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852422 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:27:25.852437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852462 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.852469 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852479 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.852492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852517 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:27:25.852532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852538 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.852552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852578 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.852585 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852595 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:27:25.852608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852633 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:27:25.852647 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852653 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:27:25.852667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.852699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852709 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.852721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852746 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.852761 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852767 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.852781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852812 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.852819 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852829 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:27:25.852842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852867 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:27:25.852882 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:27:25.852902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852927 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.852934 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852944 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:27:25.852957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.852972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.852982 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.852997 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853003 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.853017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853042 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.853049 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853059 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:27:25.853072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853097 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:27:25.853112 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:27:25.853133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853158 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.853165 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853175 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:27:25.853188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.853227 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853234 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.853248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853281 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.853289 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853299 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:27:25.853312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853339 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:27:25.853354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853360 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:27:25.853374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853399 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.853406 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853416 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:27:25.853435 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.853442 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853452 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:27:25.853465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853495 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.853515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853521 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.853535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853561 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.853568 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853578 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:27:25.853591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853616 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:27:25.853632 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853638 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:27:25.853652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.853684 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.853706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853731 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.853746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853753 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.853766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853791 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.853805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853815 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:27:25.853828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853854 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:25.853869 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853875 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:27:25.853889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853915 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:25.853922 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853932 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:27:25.853946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.853971 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.853986 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.853992 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.854006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854030 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854037 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854078 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.854100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.854117 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854128 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:25.854139 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:27:25.854151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:25.854176 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:25.854191 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854198 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:27:25.854213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854239 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:25.854246 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854257 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:27:25.854270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.854305 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.854321 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854327 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.854341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854365 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854372 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.854432 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.854449 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854459 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:25.854469 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:27:25.854482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:25.854506 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:25.854521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854527 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:27:25.854541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854566 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.854573 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854584 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:27:25.854603 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.854610 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:27:25.854638 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.854645 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854656 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:27:25.854674 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.854681 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854691 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:27:25.854709 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.854716 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854726 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:27:25.854744 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.854751 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854761 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:27:25.854779 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.854785 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854795 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.854808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.854859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.854875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854882 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.854896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854922 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.854929 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:27:25.854952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.854977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:27:25.854992 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.854999 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:27:25.855014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855039 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855046 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855056 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:27:25.855075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.855110 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855117 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855127 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:27:25.855139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.855173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.855188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855194 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.855208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855233 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855242 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:27:25.855265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.855315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:27:25.855340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855350 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:27:25.855372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855399 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855406 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855416 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.855429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.855464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.855480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855486 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.855500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855526 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855533 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:27:25.855556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.855581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:25.855595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855602 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:27:25.855615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855640 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855648 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855657 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:27:25.855676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855683 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855692 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.855711 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855718 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855728 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:27:25.855741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.855774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.855788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855795 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.855810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855836 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855843 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:27:25.855866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.855891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:25.855906 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855912 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.855926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855951 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.855959 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.855969 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:27:25.855987 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.855994 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856004 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:25.856021 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.856028 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856038 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:25.856055 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.856062 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856072 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:27:25.856090 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.856097 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856107 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:27:25.856119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.856162 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.856177 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856183 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.856197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856223 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856230 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:27:25.856253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.856295 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.856312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856344 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856352 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856362 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.856407 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.856440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.856469 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.856475 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856485 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:27:25.856503 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.856510 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856520 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:27:25.856537 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.856545 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856555 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:27:25.856572 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.856579 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856589 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:27:25.856607 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:25.856614 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856624 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:27:25.856642 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.856649 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856658 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.856676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.856683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.856711 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.856717 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856727 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:25.856745 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.856752 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856762 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:25.856774 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.856827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.856845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856852 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.856866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856891 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.856898 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.856908 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:25.856982 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.856991 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857002 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:27:25.857022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857029 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857039 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:27:25.857057 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.857064 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857074 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:27:25.857086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.857126 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857148 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.857163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857189 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857207 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:27:25.857220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.857245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.857259 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857294 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.857357 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857383 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.857390 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857400 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:27:25.857419 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857425 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857437 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:27:25.857455 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.857462 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857471 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:27:25.857489 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.857549 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857565 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:27:25.857587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.857598 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857608 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:27:25.857627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.857638 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857649 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:27:25.857673 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857680 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857690 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.857707 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857714 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857723 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:27:25.857743 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857751 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857761 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:27:25.857780 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857786 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857796 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:25.857814 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857821 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857831 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:25.857844 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.857901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.857919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857926 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.857942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857968 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.857975 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.857985 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:27:25.858003 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.858010 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.858038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.858045 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858055 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:27:25.858073 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:25.858080 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858090 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.858103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.858140 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858162 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.858176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858202 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858220 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:27:25.858232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.858248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.858257 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.858271 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858309 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858317 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858327 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858340 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.858371 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858398 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.858405 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858415 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:27:25.858434 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.858441 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858451 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:27:25.858474 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.858481 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858492 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:27:25.858511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.858518 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858528 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:27:25.858546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.858553 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858562 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:27:25.858580 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.858588 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:27:25.858615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.858622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.858651 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.858660 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858669 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:27:25.858687 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.858694 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858705 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:27:25.858723 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.858730 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858739 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:27:25.858757 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.858764 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858775 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:25.858793 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.858799 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858809 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:25.858822 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.858884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.858900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.858929 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.858936 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.858946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.858959 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.858976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.858990 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859016 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.859023 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859033 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:27:25.859052 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.859059 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859069 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:27:25.859087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.859094 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859104 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:27:25.859122 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.859129 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859139 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:27:25.859156 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.859163 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859173 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:27:25.859191 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.859198 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859208 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:27:25.859225 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.859232 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859242 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:27:25.859260 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.859267 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859290 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:27:25.859310 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.859317 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859328 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:27:25.859345 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.859352 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859362 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:27:25.859380 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.859387 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859397 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:27:25.859415 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.859422 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859432 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:27:25.859450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.859457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859467 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.859485 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.859492 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859501 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:27:25.859514 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.859610 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859617 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:27:25.859634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859660 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.859668 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859678 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:27:25.859691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.859717 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859739 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.859753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859779 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.859787 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859797 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:27:25.859809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.859835 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:27:25.859850 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859857 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:27:25.859871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.859904 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.859932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.859939 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859948 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:27:25.859966 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.859973 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.859983 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:27:25.860001 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:25.860008 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860018 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:27:25.860030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.860071 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:27:25.860086 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860093 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.860108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860133 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.860140 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860150 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:27:25.860163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.860188 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:27:25.860201 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.860229 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860236 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.860246 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.860291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.860308 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860335 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.860342 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860352 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:27:25.860370 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.860377 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860387 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:27:25.860405 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.860412 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860422 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:27:25.860440 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:25.860446 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860457 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:27:25.860474 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.860481 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860491 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:27:25.860509 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.860516 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860526 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:27:25.860543 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.860550 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860560 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:25.860578 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.860585 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860595 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:27:25.860613 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.860620 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860630 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:27:25.860647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.860654 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.860677 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:25.860729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.860747 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860754 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:27:25.860769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860794 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.860802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.860824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.860850 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.860865 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860872 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.860886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860911 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:25.860918 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860928 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:27:25.860941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.860957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.860967 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:27:25.860980 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:25.861008 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:25.861015 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:25.861025 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:27:25.861043 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:25.861049 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:25.861059 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:27:25.861077 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:25.861084 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:25.861094 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:27:25.861107 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:25.861132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.861147 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861154 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.861168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.861202 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.861230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861237 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861247 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:27:25.861265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861272 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861297 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:27:25.861320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.861376 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861394 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861401 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.861418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861444 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861451 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861461 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:27:25.861474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.861491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.861501 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.861514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861542 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861559 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.861604 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861630 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861637 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861647 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:27:25.861666 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861673 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:27:25.861700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.861707 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861717 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:27:25.861735 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861742 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861752 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:27:25.861770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.861777 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861786 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:27:25.861804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861811 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861821 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:27:25.861839 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.861845 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861855 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:27:25.861873 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861880 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861889 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:25.861907 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.861914 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861924 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:25.861937 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.861985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.862003 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862010 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:27:25.862025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862050 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.862057 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862067 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:27:25.862086 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.862093 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862103 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:25.862121 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.862127 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862137 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:25.862155 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.862161 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862171 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:27:25.862189 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.862196 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862205 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:27:25.862218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.862262 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.862292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862299 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.862314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862338 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862344 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.862404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.862421 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862432 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:25.862442 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:27:25.862455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:25.862479 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:27:25.862494 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862500 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:27:25.862515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862540 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.862548 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862558 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:27:25.862571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.862596 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.862611 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862617 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.862632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862657 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:27:25.862664 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862674 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:27:25.862687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.862712 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:27:25.862726 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862733 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:27:25.862747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.862779 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.862802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.862826 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.862841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862848 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.862861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862887 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.862894 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862905 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:27:25.862917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.862933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.862943 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:27:25.862956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.862985 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.862992 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863002 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.863045 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863071 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863079 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863090 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:27:25.863108 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863114 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863124 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:27:25.863142 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863149 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863159 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:27:25.863177 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863184 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863195 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:27:25.863213 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863219 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863229 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:27:25.863247 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:25.863254 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863263 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:27:25.863288 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:25.863295 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863305 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:27:25.863323 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:25.863330 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863340 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:27:25.863358 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:25.863365 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863375 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:27:25.863393 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863399 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863409 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:27:25.863427 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863434 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863444 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:27:25.863462 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863469 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863479 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:27:25.863496 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863503 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863513 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:27:25.863525 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.863589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.863608 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863615 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:27:25.863631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863657 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863664 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863674 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:27:25.863687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.863712 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.863728 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863734 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.863748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863773 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.863780 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863790 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:27:25.863803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.863829 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:27:25.863843 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863850 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.863864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863890 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.863897 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863907 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:27:25.863926 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.863932 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863942 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:25.863960 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.863967 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.863977 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:25.863995 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.864002 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864012 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:27:25.864024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.864063 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864078 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864085 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.864100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864182 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864191 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864232 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:27:25.864256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.864317 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.864342 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864390 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864403 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864419 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.864488 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.864537 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864552 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:25.864580 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.864590 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:25.864637 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.864648 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864665 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:27:25.864696 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.864713 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864730 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:27:25.864752 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.864759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864769 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:25.864787 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.864794 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864804 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:27:25.864821 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:27:25.864828 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864838 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:27:25.864851 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.864893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.864911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864918 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:27:25.864933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864959 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.864966 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.864976 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:27:25.864994 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.865001 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865011 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:27:25.865028 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.865035 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865045 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:27:25.865063 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.865070 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865079 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:27:25.865097 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.865104 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865113 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:27:25.865131 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.865138 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865148 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:27:25.865165 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.865172 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865182 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:27:25.865205 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.865212 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865226 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:27:25.865240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.865304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.865320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865330 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:27:25.865346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865372 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:25.865379 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:27:25.865406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.865435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:27:25.865456 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:25.865463 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:27:25.865475 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:27:25.865492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865498 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:27:25.865512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.865663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:25.865688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.865700 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:25.865710 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:27:25.865729 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.865736 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:27:25.865750 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:27:25.865770 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:25.865778 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:27:25.865789 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:27:25.865807 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.865813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.865823 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.865841 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.865848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.865857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.865875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.865882 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.865892 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.865909 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.865916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:27:25.865926 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.865943 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.865949 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:27:25.865959 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.865976 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:25.865983 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:27:25.865993 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:27:25.866010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.866016 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.866026 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.866043 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:27:25.866050 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:27:25.866060 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:27:25.866077 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.866084 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:27:25.866094 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.866111 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.866118 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:25.866128 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.866144 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:25.866150 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:27:25.866160 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:27:25.866176 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:27:25.866216 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.866245 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:27:25.866280 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.866310 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:27:25.866337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.866364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:27:25.866392 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.866425 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:27:25.866452 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.866479 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:27:25.866505 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:27:25.866532 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:27:25.866620 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:27:25.866649 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:27:25.866681 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:27:25.866710 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:27:25.866737 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.866764 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:27:25.866790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.866817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:27:25.866843 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.866870 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:27:25.866896 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.866923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:27:25.866950 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.866977 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:25.867004 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.867031 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:25.867057 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.867084 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:25.867111 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.867138 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:27:25.867166 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.867193 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:27:25.867219 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.867249 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:25.867283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.867312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:25.867339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.867367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.867394 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.867428 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.867455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.867482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.867508 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.867535 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:27:25.867561 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:27:25.867587 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:27:25.867614 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.867640 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:27:25.867667 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.867694 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.867720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.867747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:27:25.867773 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.867800 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:27:25.867828 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.867854 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:27:25.867881 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.867908 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:27:25.867934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.867962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:25.867988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.868016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:27:25.868046 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868065 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868092 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.868118 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868136 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868153 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.868206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.868330 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868356 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.868441 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868469 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.868496 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868513 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868540 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.868566 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868584 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868611 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.868650 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868676 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.868701 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868727 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.868752 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868778 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.868803 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868828 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.868853 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868896 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.868921 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868947 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.868972 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.868997 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.869023 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869048 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.869074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.869227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869244 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.869334 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869361 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.869388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869410 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869430 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.869483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.869606 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869636 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869654 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869670 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.869721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.869822 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869848 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.869873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869891 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869907 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869924 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.869953 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.869979 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870004 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:25.870029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870045 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870062 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.870113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.870230 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870255 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:27:25.870287 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870328 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.870354 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870381 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.870412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.870599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:27:25.870796 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870813 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870839 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.870864 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870881 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870897 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870923 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.870948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.870998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.871049 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871075 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.871101 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871126 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.871151 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871168 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871193 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.871219 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871235 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871260 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.871293 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871334 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.871362 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871389 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.871422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871450 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.871477 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871503 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:25.871529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871573 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:25.871600 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871639 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.871665 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871690 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.871716 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871741 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.871766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.871917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871934 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871951 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.871976 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.872001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872028 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.872054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872071 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.872139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:25.872257 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872312 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.872384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872405 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.872495 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872522 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:25.872548 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872565 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872584 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872603 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872642 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:25.872668 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872693 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:25.872718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.872804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:25.872921 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872947 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:27:25.872972 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.872997 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:25.873023 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873048 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:25.873074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873090 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873107 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.873175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:25.873341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:27:25.873370 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.873442 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.873495 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.873546 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.873594 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.873656 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:25.873704 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:27:25.873751 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:25.873803 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.873852 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.873900 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.873947 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.873993 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.874040 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.874157 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.874210 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.874258 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.874335 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.874386 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.874448 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.874501 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.874557 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.874612 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.874660 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:25.874708 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.874756 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.874804 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.874854 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.874904 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.874959 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.875007 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.875057 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.875115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.875164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.875213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.875262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.875318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.875368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:25.875426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:27:25.875476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:25.875525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.875638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.875687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.875735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.875783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.875832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.875881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.875929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.875979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.876028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.876078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.876127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.876177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.876230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.876291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.876340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:25.876389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.876442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.876490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.876540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.876589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.876642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.876689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.876739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.876796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.876846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.876895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.876944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.876991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.877040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:25.877089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:27:25.877138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:25.877187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.877235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.877294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.877343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.877391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.877447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.877496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.877544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.877593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.877642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.877692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.877742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.877793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.877846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.877899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.877947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:25.877995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.878042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.878091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.878141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.878206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.878263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.878325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.878375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.878441 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:27:25.878471 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.878535 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.878591 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.878646 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.878702 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.878756 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:25.878811 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:25.878865 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:25.878920 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.878975 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.879030 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.879086 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.879141 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.879195 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.879249 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.879312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.879368 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.879430 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.879487 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.879543 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.879597 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.879652 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.879706 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.879760 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:25.879815 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.879870 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.879933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.879989 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.880043 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.880098 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.880153 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.880207 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.880271 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:27:25.880304 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.880360 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.880617 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.880714 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.880771 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.880826 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:25.880885 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:25.880942 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:25.880997 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.881053 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.881109 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.881223 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.881288 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.881344 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.881402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.881462 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.881517 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.881573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.881628 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.881683 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.881738 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.881794 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.881849 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.881904 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:25.881958 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.882014 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.882069 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.882124 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.882180 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.882235 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.882302 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.882357 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.882427 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:27:25.882451 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.882502 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.882551 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.882600 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.882650 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.882699 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:25.882747 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:25.882795 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:25.882844 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.882893 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.882942 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.882991 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.883040 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.883089 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.883150 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.883240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.883321 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.883373 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.883430 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.883505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.883596 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.883686 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.883770 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.883822 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:25.883871 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.883920 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.883969 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.884018 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.884067 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.884116 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.884165 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.884215 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.884283 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:27:25.884316 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.884370 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.884428 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.884480 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.884580 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.884638 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:25.884690 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:25.884741 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:25.884794 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.884845 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.884897 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.884949 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.885000 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.885094 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.885151 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.885202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.885254 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.885368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.885438 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.885491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.885588 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.885646 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.885735 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.885803 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:25.885855 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.885915 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.885967 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.886110 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.886188 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.886245 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.886354 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.886422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.886483 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:27:25.886503 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:27:25.886541 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:27:25.886608 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:27:25.886647 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:27:25.886675 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:27:25.886698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.886721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.886731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.886742 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.886756 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.886767 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:25.886777 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:25.886786 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:25.886795 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.886804 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.886814 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.886823 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.886831 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.886842 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.886851 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.886861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.886873 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.886883 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.886892 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.886901 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.886910 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.886919 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.886927 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.886936 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:25.886944 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.886952 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.886963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.886972 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.886981 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.886992 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.887002 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.887011 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.887020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.887030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.887038 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.887048 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.887064 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.887073 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:25.887083 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:25.887092 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:25.887101 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.887108 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.887121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.887129 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.887137 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887145 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.887153 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.887196 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.887208 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.887216 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887225 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887241 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.887250 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.887258 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.887266 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.887283 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:25.887292 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.887300 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.887308 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.887316 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.887326 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.887334 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.887342 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.887350 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.887363 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.887374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.887382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.887391 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.887401 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.887414 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:25.887422 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:25.887431 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:25.887438 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.887448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.887456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.887463 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.887471 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887482 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.887490 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.887497 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.887505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.887512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.887533 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.887540 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.887547 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.887555 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:25.887565 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.887578 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.887586 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.887593 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.887604 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.887611 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.887619 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.887626 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.887634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:25.887643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.887650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:25.887658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:25.887665 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:25.887681 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:25.887691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:25.887698 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:25.887705 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:25.887713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:25.887720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:25.887727 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:25.887734 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887743 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.887751 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:25.887759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:25.887766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:25.887773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887780 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:25.887787 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:25.887794 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:25.887801 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:25.887807 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:25.887814 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:25.887821 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:25.887828 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:25.887835 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:25.887842 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:25.887849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:25.887856 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:25.887864 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:25.887870 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:25.887958 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:27:25.887969 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:27:25.887974 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:27:25.887979 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:27:25.887986 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:27:25.887991 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:27:25.887995 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:27:25.888014 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:27:25.888024 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:27:25.888066 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.888074 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167774" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:27:25.888089 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:27:25.888110 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:27:25.888117 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:27:25.888122 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:27:25.888126 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:27:25.888132 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167774" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:27:25.888143 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:25.888150 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:25.888156 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:25.888169 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.888179 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:25.888184 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:27:25.888209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.888218 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:27:25.888223 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.888246 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:27:25.888316 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:27:25.888322 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:27:25.888326 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:27:25.888331 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:27:25.888335 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:27:25.888340 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:27:25.888345 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:27:25.888352 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167774" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:27:25.888364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:25.888372 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:25.888376 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:25.888383 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.888392 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:27:25.888397 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:25.888427 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:27:25.888435 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.888440 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.888446 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.888451 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:25.888462 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:27:25.888471 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:25.888476 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:27:25.888481 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:27:25.888488 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167774" 2019-02-23 22:27:25.888495 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:25.888500 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:27:25.888505 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:25.888512 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:25.888517 wsdl: in serializeType: returning: 167774 2019-02-23 22:27:25.888523 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:27:25.888530 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:25.888535 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:27:25.888539 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:27:25.888544 wsdl: in serializeType: returning: 167774 2019-02-23 22:27:25.888549 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167774 2019-02-23 22:27:25.888620 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167774 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:27:25.888625 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:27:25.888631 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7608"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:27:25.888647 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:27:25.888653 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167774 2019-02-23 22:27:25.888663 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:27:25.888742 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:27:25.888677 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:27:25.888688 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:27:25.888693 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:27:25.888698 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:27:25.888702 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:27:25.888710 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:25.888720 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:25.888729 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:27:25.888735 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:27:25.888749 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:27:25.888760 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:27:25.888768 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:27:25.896143 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:27:25.896183 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:27:25.896206 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:27:25.896213 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:27:25.896221 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:25.896227 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:25.896231 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:27:25.896236 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:27:25.896242 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:27:25.896272 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:27:25.908950 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:27:25.908998 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:27:25.909005 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:27:25.909011 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:27:25.909017 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:27:25.909031 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:27:25.909038 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:27:25.909044 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:27:25.909050 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:27:25.909056 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:27:19 GMT 2019-02-23 22:27:25.909062 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:27:25.909068 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:27:25.909073 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:27:25.909085 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:27:25.909114 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:27:25.909126 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:27:25.909137 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:27:25.909142 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:27:25.909148 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:27:25.909187 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:27:25.909200 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:27:25.909207 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:27:25.909232 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:27:25.909239 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:27:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:27:25.909284 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:27:25.909294 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:27:25.909320 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:27:25.909327 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:27:25.909454 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:27:25.909601 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:27:25.909609 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:27:25.909617 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:27:25.909629 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:27:25.909653 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:27:25.909715 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:27:25.909740 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:27:25.909752 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:27:25.909760 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:27:25.909765 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:27:25.909770 nusoap_client: detail =