Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 35.65Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454197-0001A160 096 0199 Model turbiny: GT12
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SMART
 Silnik: 0.6/3
JR T1796
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:14:42.731264 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:14:42.731308 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:42.731321 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "166957" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:14:42.731348 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:42.731365 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:14:42.731372 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:14:42.731384 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:14:42.731392 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:42.731398 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:42.731406 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:42.731413 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:42.731423 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:42.731428 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:42.731432 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:42.731436 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:42.731440 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:14:42.731450 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:42.731462 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:42.731470 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:42.731475 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:14:42.731480 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:14:42.731488 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:42.731495 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:42.738868 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:42.738883 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:42.738893 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:14:42.738898 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:42.738903 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:42.738907 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:42.738911 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:14:42.738938 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:14:42.757687 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:14:42.757704 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:14:42.757711 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:42.757717 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:42.757722 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:42.757727 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:42.757732 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:42.757738 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:42.757743 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:42.757753 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:35 GMT 2019-02-24 07:14:42.757758 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:42.757763 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:14:42.757769 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:42.757777 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:14:42.757800 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:14:42.764853 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:14:42.765077 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 07:14:42.765513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:42.772093 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:42.772271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:42.772475 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.772672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.772703 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:42.773261 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:42.773647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.779418 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:42.779799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:42.779926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.780159 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.780402 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.780660 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:42.781214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:42.781377 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:42.781815 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:42.782292 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:42.786628 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:42.786944 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:42.787537 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:42.787874 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:42.788387 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:42.788852 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:42.789297 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:42.789645 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.789672 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-24 07:14:42.790295 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:42.790608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:42.790828 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 07:14:42.790856 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:42.790861 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:14:42.790889 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:42.790918 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:42.790930 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:42.790935 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:42.790947 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:14:42.790951 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:14:42.791093 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:14:42.791104 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:14:42.791146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:14:42.791172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791200 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.791208 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791222 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:42.791241 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.791248 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791258 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:42.791278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.791326 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.791412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791423 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.791451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791505 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.791518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791538 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:14:42.791564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.791623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:42.791662 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:14:42.791696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791754 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.791763 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791779 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:42.791797 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.791804 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791814 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:42.791831 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.791838 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791847 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:42.791863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.791898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.791913 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.791920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:14:42.791939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792010 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.792019 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792029 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:14:42.792042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.792066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:42.792081 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792087 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:14:42.792100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792123 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.792130 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792152 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:42.792170 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.792176 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792186 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:42.792209 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.792216 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792225 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:42.792242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.792248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792257 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.792270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.792314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.792329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.792349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.792440 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.792457 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792468 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:42.792478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:14:42.792490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:42.792514 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:42.792529 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792535 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:14:42.792548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792572 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.792579 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792589 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:42.792601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.792625 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.792639 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792646 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.792659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792683 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.792690 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792700 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:14:42.792712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.792736 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:42.792750 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792769 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:14:42.792786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.792818 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792828 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.792840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.792869 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.792884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792890 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.792903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792930 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.792938 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792948 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:14:42.792960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.792974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.792984 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:42.792998 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793004 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:14:42.793017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793041 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.793048 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793058 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:42.793076 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.793082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.793104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793132 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:14:42.793146 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793152 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.793166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793190 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.793203 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793212 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:14:42.793225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793249 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:42.793263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793269 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:14:42.793289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793315 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.793322 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793331 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:42.793350 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.793357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793370 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.793384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793412 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:14:42.793426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793433 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.793446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793469 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.793476 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793486 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:14:42.793498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793522 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:14:42.793536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793542 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:14:42.793554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.793596 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793607 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.793620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793644 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:14:42.793659 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793665 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.793678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793707 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.793714 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793724 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:14:42.793739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793764 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:42.793778 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793784 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:14:42.793797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793821 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.793828 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.793850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793873 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.793887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793893 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.793906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793930 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.793937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793946 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:14:42.793959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.793973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.793982 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:42.793997 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794003 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:14:42.794015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794039 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.794046 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794055 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:42.794081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794104 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.794117 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794123 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.794135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794158 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.794165 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794174 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:14:42.794186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794208 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:42.794222 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794228 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:14:42.794240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794263 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.794270 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794285 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:42.794311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.794350 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794357 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.794370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794394 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.794401 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794411 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:14:42.794423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794447 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:42.794462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794468 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:14:42.794480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794504 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.794511 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794520 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:14:42.794537 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.794544 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794554 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:14:42.794566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794593 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.794608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794614 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.794627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794651 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.794658 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794668 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:14:42.794680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794716 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:42.794730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794736 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:42.794748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.794778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794787 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.794799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794821 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.794835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794841 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.794853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794876 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.794883 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794892 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:42.794904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.794926 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:42.794940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794946 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:42.794958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794981 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:42.794988 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.794997 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:42.795009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.795032 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.795045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795051 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.795063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795085 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795091 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.795147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.795163 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795173 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:42.795182 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:42.795194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:42.795216 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:42.795230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795236 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:42.795248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795272 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:42.795297 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795308 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:42.795320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.795345 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.795359 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795365 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.795378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795401 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795407 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795443 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.795463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.795479 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:42.795499 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:42.795510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:42.795533 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:42.795547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795553 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:14:42.795566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795589 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.795597 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795606 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:14:42.795623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.795630 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795639 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:14:42.795657 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.795663 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795672 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:42.795702 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.795708 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795718 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:42.795734 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.795740 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795749 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:42.795765 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.795772 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795780 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:14:42.795796 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.795803 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795811 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.795823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.795868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.795882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795888 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.795901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.795931 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:14:42.795952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.795975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:42.795989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.795995 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:14:42.796007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796030 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796037 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796046 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:42.796063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796078 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.796095 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796101 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796110 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:42.796122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.796152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.796165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796171 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.796184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796206 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:14:42.796235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.796259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:42.796278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796284 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:42.796298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796337 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.796349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.796372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.796386 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796392 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.796417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796442 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796449 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:42.796471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.796495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:42.796509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796514 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:42.796527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796551 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796558 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796567 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:42.796584 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796600 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.796617 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796624 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796633 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:42.796646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.796676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.796702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796714 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.796727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796750 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796757 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:42.796778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.796801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:42.796815 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796821 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.796873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796923 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.796935 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.796953 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:42.796980 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.796995 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797010 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:42.797035 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.797043 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797056 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:42.797082 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.797091 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797106 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:42.797131 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.797140 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797154 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:42.797172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.797237 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.797258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797266 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.797292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797336 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797346 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:14:42.797379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.797400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.797433 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.797454 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797494 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797504 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797521 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797540 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.797585 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797621 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.797631 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.797669 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.797679 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797704 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:14:42.797728 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.797737 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797750 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:14:42.797773 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.797782 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797794 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:42.797818 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.797827 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797840 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:14:42.797863 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:42.797872 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797885 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:14:42.797909 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.797917 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.797930 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.797984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.797993 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.798032 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.798040 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798054 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:42.798077 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.798086 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798099 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:42.798118 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.798214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798223 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.798242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798281 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.798292 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798306 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:42.798331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.798340 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798352 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:42.798376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.798384 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798397 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:42.798433 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.798442 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798455 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:42.798473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.798527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798556 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.798576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798610 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798619 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:14:42.798652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.798673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.798699 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.798717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798754 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798762 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798776 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.798835 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798869 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.798878 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798892 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:42.798915 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.798924 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798937 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:42.798961 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.798970 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.798983 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:42.799007 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.799016 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799028 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:42.799052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.799061 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799074 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:42.799098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.799106 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799119 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:42.799143 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.799151 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799164 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.799187 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.799196 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799209 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:42.799233 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.799241 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799254 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:42.799284 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.799294 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799307 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:42.799331 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.799340 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799353 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:42.799371 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.799449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.799472 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.799500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799533 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.799542 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799555 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:42.799579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.799588 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.799624 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.799633 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799645 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:42.799669 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:42.799678 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799691 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.799708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.799761 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.799781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799789 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.799808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799841 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.799850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799900 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:14:42.799921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.799942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.799956 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.799975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800013 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800023 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800037 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800055 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.800096 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800130 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.800140 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800153 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:42.800177 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.800185 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800198 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:42.800226 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.800235 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800248 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:42.800278 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.800287 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800301 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:42.800326 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.800335 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800348 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:42.800371 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.800380 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800393 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:42.800416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.800425 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.800462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.800472 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800485 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:42.800508 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.800517 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800530 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:42.800554 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800563 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800576 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:14:42.800600 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.800609 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800622 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:42.800646 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.800654 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800667 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:42.800686 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.800770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.800791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800828 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800837 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800850 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.800910 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800944 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.800954 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.800967 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:14:42.800990 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.800999 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801012 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:14:42.801036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.801045 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801058 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:42.801081 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.801090 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801103 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:14:42.801126 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.801135 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801148 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:14:42.801171 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.801179 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801192 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:42.801215 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.801224 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801237 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:14:42.801260 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.801269 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801289 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:14:42.801335 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.801346 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801361 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:14:42.801386 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.801394 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801407 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:42.801431 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.801440 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801453 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:42.801476 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.801485 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801498 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:14:42.801521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.801530 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.801567 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.801575 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801588 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:14:42.801606 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.801725 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.801734 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:42.801754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.801788 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.801797 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.801811 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:42.801829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.801850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.801864 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801884 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.801892 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.801910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.801944 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.801954 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.801967 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:14:42.801986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.802021 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:42.802040 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802048 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:14:42.802066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.802110 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.802148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.802157 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802169 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:42.802192 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.802201 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802214 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:42.802238 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:42.802246 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802259 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:42.802283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.802337 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:14:42.802382 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802391 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.802410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802444 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.802453 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802467 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:14:42.802485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.802506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.802520 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:42.802538 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.802574 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802584 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.802598 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.802638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.802657 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802692 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.802701 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802714 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:14:42.802737 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.802746 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802760 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:14:42.802783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.802792 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802805 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:14:42.802828 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:42.802837 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802850 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:42.802874 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.802883 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802896 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:14:42.802919 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.802928 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802941 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:14:42.802964 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.802973 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.802985 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:42.803008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.803017 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.803030 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:14:42.803053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.803062 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.803076 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:14:42.803099 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.803108 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.803121 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.803140 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:42.803212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.803235 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803243 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:14:42.803262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.803313 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.803345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.803380 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.803400 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803408 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.803426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803459 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:42.803469 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803483 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:14:42.803502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.803536 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:42.803554 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:42.803665 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:42.803676 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:42.803691 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:14:42.803727 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:42.803738 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:42.803752 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:14:42.803778 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:42.803787 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:42.803803 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:14:42.803823 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:42.803898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.803929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.803938 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.803964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.804012 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.804054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804068 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804082 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:42.804109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804118 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804132 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:42.804151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.804292 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804331 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804343 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.804373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804403 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804413 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804428 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:14:42.804442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.804467 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.804480 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804510 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804517 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804528 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804540 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.804570 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804595 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804602 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804611 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:14:42.804629 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804635 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804645 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:14:42.804661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.804668 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804677 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:42.804694 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804705 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804715 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:14:42.804732 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.804738 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804747 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:14:42.804764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804771 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804780 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:14:42.804797 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.804804 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804813 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:14:42.804830 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804836 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804845 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:42.804862 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.804869 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804879 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:42.804891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.804935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.804951 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804957 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:14:42.804973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.804997 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.805004 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805013 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:42.805031 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.805038 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805047 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:42.805064 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.805084 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805100 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:42.805119 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.805126 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805135 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:42.805152 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.805158 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805171 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:42.805184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.805226 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.805241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805247 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.805262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805291 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805298 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805335 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.805355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.805407 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805420 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:42.805431 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:14:42.805443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:42.805466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:42.805482 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805491 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:14:42.805513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805537 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.805545 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805555 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:14:42.805567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.805591 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.805605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805611 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.805624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805648 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:42.805655 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805664 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:14:42.805677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.805713 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:42.805727 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805732 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:14:42.805745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805768 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.805775 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805784 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.805796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.805819 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.805832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805838 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.805850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805873 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.805880 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805889 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:14:42.805901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.805915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.805967 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:42.805983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806013 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806020 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806030 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806045 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.806081 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806105 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806113 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806122 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:14:42.806139 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806145 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806157 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:14:42.806210 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806218 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806229 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:14:42.806247 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806253 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806262 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:14:42.806286 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806297 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806308 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:14:42.806325 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:42.806361 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806373 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:14:42.806394 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:42.806418 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806429 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:14:42.806447 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:42.806454 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806463 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:14:42.806480 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:42.806487 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806496 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:14:42.806516 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806523 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806537 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:14:42.806555 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806562 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806572 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:14:42.806589 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806595 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806605 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:14:42.806624 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806631 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806640 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:14:42.806674 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.806748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.806772 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806779 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:14:42.806793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806817 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.806824 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806833 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:14:42.806845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.806872 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.806886 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806892 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.806905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806928 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.806935 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806944 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:14:42.806956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.806979 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:42.806993 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.806998 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.807055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807080 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.807090 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807100 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:14:42.807117 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.807126 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807140 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:42.807159 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.807166 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807175 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:42.807192 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.807198 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:42.807219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.807260 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807280 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807286 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.807302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807326 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807351 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807364 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:14:42.807377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.807401 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.807428 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807457 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807464 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807474 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807486 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.807516 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.807548 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807558 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:42.807575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.807581 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:42.807607 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.807614 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807623 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:14:42.807640 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.807647 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807656 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:42.807673 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.807679 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807701 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:42.807719 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.807725 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807734 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:14:42.807750 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:42.807756 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807766 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:14:42.807777 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.807813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.807828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807834 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:14:42.807846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807869 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.807876 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807885 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:14:42.807903 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.807909 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807918 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:14:42.807934 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.807941 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807950 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:14:42.807966 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.807972 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.807981 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:14:42.808010 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.808016 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808026 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:14:42.808043 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.808049 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808103 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:14:42.808124 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.808131 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808144 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:42.808162 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.808169 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808181 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:42.808200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.808251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.808266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808281 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:42.808297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808339 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:42.808347 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:14:42.808369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.808392 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:42.808443 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:42.808451 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:14:42.808462 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:14:42.808478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808484 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:14:42.808497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808519 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.808539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:42.808555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.808565 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:42.808575 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:14:42.808591 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.808598 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:14:42.808608 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:14:42.808624 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:42.808631 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:14:42.808640 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:14:42.808656 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.808663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.808672 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.808701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.808707 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.808753 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.808772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.808779 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.808791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.808808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.808814 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:42.808854 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.808874 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.808880 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:14:42.808890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.808905 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:42.808929 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:14:42.808942 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:14:42.808960 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.808967 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.808976 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.808992 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:42.808998 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:14:42.809007 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:14:42.809022 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.809028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:14:42.809037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.809053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.809059 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:42.809068 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.809083 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:42.809089 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:14:42.809098 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:14:42.809109 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:14:42.809138 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.809165 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:42.809190 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.809215 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:42.809240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.809307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:42.809364 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.809431 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:42.809476 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.809524 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:42.809566 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:14:42.809608 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:42.809649 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:14:42.809783 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:14:42.809840 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:14:42.809896 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:42.809946 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.810003 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:42.810048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.810079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:42.810105 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.810129 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:42.810154 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.810178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:42.810203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.810228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:42.810252 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.810282 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:42.810308 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.810333 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:42.810357 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.810383 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:42.810421 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.810447 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:42.810473 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.810501 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:42.810526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.810552 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:42.810578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.810605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.810630 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.810656 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.810682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.810720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.810744 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.810769 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:42.810793 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:14:42.810818 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:42.810842 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.810867 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:42.810891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.810915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.810940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.810964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:42.810989 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.811013 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:42.811039 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.811064 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:42.811088 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.811113 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:42.811137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.811162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:42.811186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.811212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:42.811238 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811255 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811284 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.811310 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811326 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811342 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811366 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.811390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.811486 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811545 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.811569 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811593 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.811617 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811633 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811658 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.811682 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811697 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811722 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.811747 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811772 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.811796 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811820 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.811844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811868 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.811892 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811916 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.811940 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811956 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.811980 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.812004 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.812053 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812078 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.812102 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812127 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.812151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.812301 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812333 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812361 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.812385 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812410 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.812435 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812451 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812466 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.812515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.812627 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812698 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.812723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.812819 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812843 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.812867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812884 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812900 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812915 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812941 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.812966 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.812990 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:42.813014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813030 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813046 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.813093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.813204 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813228 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:42.813253 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813282 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.813307 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.813356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.813452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:42.813613 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813629 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813653 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.813677 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813693 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813709 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813733 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.813757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813829 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.813853 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813877 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.813901 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813926 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.813950 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813965 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.813989 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.814013 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814029 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814053 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.814077 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814101 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.814126 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814150 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.814174 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814198 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.814222 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814247 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:42.814270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:42.814341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814365 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.814389 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814413 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.814438 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814494 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.814558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.814713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814729 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.814795 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814821 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.814846 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814863 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814916 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.814941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.814988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:42.815051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815098 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.815161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815235 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.815259 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815292 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:42.815331 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815349 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815416 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:42.815444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815469 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:42.815495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.815581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:42.815702 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815758 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:42.815785 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815810 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:42.815836 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815865 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:42.815890 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815943 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.815968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.815994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:42.816132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:42.816158 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.816212 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.816261 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.816315 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.816377 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.816431 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:42.816480 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:14:42.816529 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:42.816579 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.816686 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.816768 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.816860 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.816917 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.816965 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.817057 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.817122 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.817176 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.817222 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.817278 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.817339 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.817413 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.817475 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.817539 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.817587 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:42.817637 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.817684 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.817742 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.817801 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.817847 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.817897 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.817941 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.817986 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.818039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.818083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.818128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.818173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.818216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.818261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:42.818313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:14:42.818375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:42.818479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.818527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.818575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.818623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.818669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.818730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.818788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.818833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.818877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.818922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.818967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.819011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.819057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.819106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.819154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.819198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:42.819243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.819292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.819350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.819411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.819465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.819518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.819566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.819614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.819671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.819733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.819791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.819836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.819879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.819924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:42.819968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:14:42.820013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:42.820057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.820100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.820146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.820189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.820233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.820283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.820343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.820388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.820452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.820501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.820549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.820598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.820647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.820712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.820775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.820819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:42.820863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.820906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.820950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.820995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.821040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.821090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.821135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.821180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.821231 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:42.821254 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.821327 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.821382 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.821454 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.821510 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.821564 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:42.821617 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:42.821671 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:42.821737 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.821800 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.821850 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.821900 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.821950 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.822000 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.822049 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.822098 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.822148 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.822198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.822248 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.822304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.822369 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.822440 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.822495 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.822549 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:42.822602 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.822657 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.822731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.822796 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.822846 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.822895 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.822945 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.822994 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.823052 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:42.823074 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.823124 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.823175 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.823225 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.823281 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.823332 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:42.823382 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:42.823432 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:42.823482 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.823573 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.823623 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.823673 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.823723 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.823773 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.823823 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.823873 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.823923 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.823973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.824023 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.824074 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.824124 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.824174 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.824224 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.824278 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:42.824330 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.824380 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.824430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.824480 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.824530 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.824580 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.824630 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.824680 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.824747 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:42.824769 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.824815 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.824860 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.824913 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.824960 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.825004 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:42.825049 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:42.825094 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:42.825146 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.825192 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.825236 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.825301 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.825357 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.825404 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.825451 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.825498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.825552 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.825612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.825658 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.825703 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.825756 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.825801 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.825847 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.825892 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:42.825943 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.825989 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.826033 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.826078 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.826123 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.826168 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.826220 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.826266 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.826324 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:42.826344 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.826398 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.826446 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.826493 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.826540 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.826587 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:42.826633 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:42.826694 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:42.826743 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.826792 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.826840 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.826889 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.826937 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.826986 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.827034 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.827082 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.827131 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.827180 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.827243 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.827309 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.827362 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.827414 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.827462 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.827510 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:42.827558 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.827607 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.827656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.827705 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.827753 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.827801 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.827850 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.827898 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.827948 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:14:42.827965 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:14:42.827993 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:14:42.828019 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:42.828059 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:42.828084 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:14:42.828097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.828110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.828118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.828125 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.828133 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.828144 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:42.828152 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:42.828159 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:42.828166 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.828174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.828181 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.828191 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.828199 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828213 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828221 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.828228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.828235 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828243 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.828257 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.828264 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.828271 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.828283 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:42.828291 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.828298 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.828305 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.828312 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.828319 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.828326 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.828333 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.828340 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.828348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.828356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.828363 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.828371 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.828378 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.828385 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:42.828393 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:42.828400 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:42.828408 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.828415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.828422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.828429 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.828436 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828443 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828450 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.828465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.828479 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828487 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.828501 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.828508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.828515 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.828522 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:42.828529 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.828535 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.828542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.828549 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.828556 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.828563 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.828570 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.828577 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.828584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.828592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.828599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.828606 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.828612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.828619 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:42.828625 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:42.828632 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:42.828638 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.828645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.828651 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.828658 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.828664 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828670 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828677 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828696 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.828702 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.828708 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828721 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.828727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.828733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.828739 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.828746 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:42.828752 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.828758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.828764 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.828770 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.828776 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.828783 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.828789 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.828795 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.828801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:42.828808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.828814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:42.828820 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:42.828827 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:42.828833 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:42.828839 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:42.828845 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:42.828851 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:42.828857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:42.828863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:42.828869 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:42.828875 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828882 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828888 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:42.828894 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:42.828901 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:42.828907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828913 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:42.828919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:42.828925 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:42.828931 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:42.828937 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:42.828943 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:42.828949 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:42.828955 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:42.828961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:42.828967 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:42.828973 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:42.828979 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:42.828985 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:42.828990 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:42.829056 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:14:42.829064 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:42.829068 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:42.829072 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:42.829078 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:14:42.829082 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:42.829086 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:42.829093 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:14:42.829100 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:42.829129 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.829135 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "166957" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:42.829146 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:42.829165 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:14:42.829171 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:14:42.829175 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:14:42.829178 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:14:42.829183 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "166957" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:42.829191 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:42.829197 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:42.829201 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:42.829208 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.829215 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:42.829220 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:14:42.829239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.829247 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:42.829251 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.829292 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:42.829298 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:14:42.829302 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:14:42.829306 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:14:42.829310 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:14:42.829313 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:14:42.829317 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:42.829321 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:14:42.829327 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "166957" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:42.829337 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:42.829343 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:42.829347 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:42.829352 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.829358 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:42.829362 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:42.829385 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:42.829391 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.829395 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.829401 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.829405 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:42.829413 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:42.829420 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:42.829424 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:42.829429 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:42.829435 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "166957" 2019-02-24 07:14:42.829441 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:42.829446 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:42.829450 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:42.829456 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:42.829460 wsdl: in serializeType: returning: 166957 2019-02-24 07:14:42.829466 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:42.829473 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:42.829477 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:42.829481 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:42.829485 wsdl: in serializeType: returning: 166957 2019-02-24 07:14:42.829489 wsdl: serializeRPCParameters returning: 166957 2019-02-24 07:14:42.829548 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=166957 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:14:42.829553 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:14:42.829558 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2076"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:14:42.829571 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:14:42.829576 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=166957 2019-02-24 07:14:42.829584 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:14:42.829761 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:14:42.829591 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:42.829601 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:42.829605 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:42.829609 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:42.829613 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:42.829619 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:42.829626 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:42.829742 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:42.829752 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:42.829772 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:14:42.829783 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:42.829802 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:42.837330 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:42.837343 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:42.837351 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:42.837356 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:14:42.837360 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:42.837364 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:42.837368 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:42.837371 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:42.837375 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:42.837400 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:14:42.847973 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:14:42.847988 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:14:42.847994 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:42.848000 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:42.848005 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:42.848010 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:42.848015 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:42.848020 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:42.848025 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:42.848030 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:35 GMT 2019-02-24 07:14:42.848035 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:42.848044 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:14:42.848050 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:42.848057 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:14:42.848075 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:14:42.848083 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:14:42.848091 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:42.848095 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:14:42.848099 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:42.848126 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:42.848135 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:42.848140 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:42.848154 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:42.848160 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:14:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:14:42.848183 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:14:42.848190 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:14:42.848209 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:14:42.848215 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:14:42.848291 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:14:42.848376 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:14:42.848382 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:14:42.848389 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:14:42.848398 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:42.848419 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:14:42.848471 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:14:42.848488 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:42.848499 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:14:42.848505 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:14:42.848509 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:14:42.848514 nusoap_client: detail =