Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 34.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5435970001455198317 Model turbiny: BV35
 Producent OE: KKK
 Pojazd: OPEL
 Silnik:
JR T1863
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:26:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:26:16.187591 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:26:16.187650 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:26:16.187667 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:26:16.187684 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:26:16.187695 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:26:16.187704 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:26:16.187720 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:26:16.187737 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:26:16.187744 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:26:16.187754 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:26:16.187763 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:26:16.187775 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:26:16.187781 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:26:16.187786 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:26:16.187790 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:26:16.187794 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:26:16.187807 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:26:16.187823 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:26:16.187832 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:26:16.187838 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:26:16.187851 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:26:16.187861 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:26:16.187870 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:26:16.195274 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:26:16.195290 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:26:16.195303 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:26:16.195316 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:26:16.195322 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:26:16.195327 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:26:16.195331 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:26:16.195370 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:26:16.212467 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:26:16.212501 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:26:16.212509 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:26:16.212520 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:26:16.212526 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:26:16.212532 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:26:16.212538 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:26:16.212545 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:26:16.212551 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:26:16.212556 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:26:14 GMT 2019-02-20 06:26:16.212562 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:26:16.212568 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:26:16.212574 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:26:16.212587 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:26:16.212617 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:26:16.219561 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:26:16.219695 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-20 06:26:16.219729 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:26:16.220237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:26:16.226718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.226763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.227056 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.227088 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:26:16.227637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.227675 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:26:16.228213 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.233829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.234179 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.234226 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:26:16.234617 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:26:16.234982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.235027 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:26:16.235541 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.235568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:26:16.236456 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:26:16.236488 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-20 06:26:16.236826 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.236852 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.240970 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:26:16.241461 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:26:16.241964 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:26:16.242479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.242727 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:26:16.243185 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:26:16.243750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:26:16.244034 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:26:16.244375 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:26:16.244655 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:26:16.245202 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 06:26:16.245216 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:26:16.245221 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:26:16.245255 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:26:16.245292 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:26:16.245315 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:26:16.245323 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:26:16.245340 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:26:16.245345 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:26:16.245513 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:26:16.245528 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:26:16.245576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:26:16.245605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245641 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.245650 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245665 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:26:16.245687 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.245695 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245706 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:26:16.245722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.245765 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.245782 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.245807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245837 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.245844 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:26:16.245869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.245898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:26:16.245914 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:26:16.245935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245961 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.245968 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.245979 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:26:16.245997 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.246004 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246014 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:26:16.246032 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.246039 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246051 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:26:16.246065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.246100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.246116 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:26:16.246137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246162 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.246169 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246179 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:26:16.246193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.246218 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:26:16.246234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246240 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:26:16.246254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246278 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.246286 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246301 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:26:16.246321 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.246328 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246338 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:26:16.246356 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.246363 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246373 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:26:16.246392 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.246399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246409 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.246422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.246460 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.246476 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246483 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.246498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246529 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246570 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.246591 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.246608 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:26:16.246630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:26:16.246642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:26:16.246667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:26:16.246682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246689 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:26:16.246703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246728 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.246735 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246745 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:26:16.246758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.246783 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.246798 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246805 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.246819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246844 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.246851 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246861 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:26:16.246874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.246899 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:26:16.246915 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246921 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:26:16.246935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.246966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.246976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.246989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247014 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.247029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247035 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.247049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247074 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.247081 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247091 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:26:16.247104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:26:16.247145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247151 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:26:16.247164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247188 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.247196 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247205 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:26:16.247224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.247231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247241 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.247254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247283 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:26:16.247303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247310 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.247325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247350 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.247357 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247367 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:26:16.247380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247406 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:26:16.247421 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247427 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:26:16.247440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247465 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.247472 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247486 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:26:16.247507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.247514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.247537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247567 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:26:16.247582 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247589 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.247602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247627 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.247640 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247650 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:26:16.247663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247688 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:26:16.247703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247709 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:26:16.247723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.247754 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.247777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:26:16.247816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247823 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.247836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247861 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.247868 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247878 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:26:16.247891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.247916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:26:16.247931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:26:16.247950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247974 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.247981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.247991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.248004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248029 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.248044 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248050 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.248064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248088 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.248095 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248105 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:26:16.248118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248143 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:26:16.248158 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248164 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:26:16.248177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.248208 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248218 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:26:16.248231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.248271 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248277 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.248290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248323 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.248330 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248340 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:26:16.248353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248378 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:26:16.248394 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248400 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:26:16.248413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248438 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.248445 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248454 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:26:16.248467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248492 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.248507 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248514 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.248527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248552 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.248559 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248569 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:26:16.248582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248608 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:26:16.248623 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248629 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:26:16.248642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248667 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.248674 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248683 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:26:16.248701 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.248708 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248718 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:26:16.248731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248760 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.248774 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248781 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.248794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248819 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.248826 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248836 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:26:16.248849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248874 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:26:16.248889 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248895 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:26:16.248909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.248941 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.248964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.248979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.248989 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.249004 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249010 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.249023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249048 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.249055 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249065 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:26:16.249078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.249103 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:26:16.249118 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249124 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:26:16.249137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249162 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:26:16.249169 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249179 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:26:16.249192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.249217 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.249233 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249239 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.249252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249275 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249282 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.249349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.249366 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249378 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:26:16.249388 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:26:16.249400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:26:16.249424 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:26:16.249439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249446 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:26:16.249459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249485 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:26:16.249492 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249502 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:26:16.249515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.249540 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.249555 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249562 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.249575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249598 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249604 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.249669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.249685 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249696 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:26:16.249706 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:26:16.249718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:26:16.249743 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:26:16.249757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:26:16.249777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249802 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.249810 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249819 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:26:16.249838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.249845 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:26:16.249873 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.249880 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249889 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:26:16.249907 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.249914 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249923 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:26:16.249941 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.249948 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249958 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:26:16.249975 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.249982 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.249991 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:26:16.250009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.250016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250025 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.250038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.250087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.250103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.250123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250148 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250155 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:26:16.250179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.250204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:26:16.250219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250225 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:26:16.250239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250270 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250280 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:26:16.250304 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250311 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250322 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.250340 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250347 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250357 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:26:16.250370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.250403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.250417 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250424 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.250437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250469 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:26:16.250492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.250519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:26:16.250534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250540 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:26:16.250553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250585 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.250607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.250633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.250650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250656 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.250670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250695 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250702 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:26:16.250725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.250751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:26:16.250765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250772 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:26:16.250785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250809 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250817 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250826 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:26:16.250845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250861 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.250880 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.250887 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250897 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:26:16.250909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.250942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.250957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.250963 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.250977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251002 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.251009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:26:16.251032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.251058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:26:16.251073 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251079 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.251093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251117 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.251125 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251134 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:26:16.251152 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.251159 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251169 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:26:16.251186 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.251193 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251203 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:26:16.251220 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.251227 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251237 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:26:16.251255 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.251262 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:26:16.251284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.251338 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.251354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.251374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251399 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251407 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251417 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:26:16.251430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.251455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.251469 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251498 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251506 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251516 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251529 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.251561 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.251593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.251621 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.251627 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251637 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:26:16.251655 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.251662 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251672 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:26:16.251689 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.251696 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251706 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:26:16.251723 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.251730 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251740 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:26:16.251758 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:26:16.251765 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251774 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:26:16.251792 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.251799 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251809 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.251827 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.251833 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251843 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.251861 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.251867 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251877 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:26:16.251895 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.251901 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251911 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:26:16.251924 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.251974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.251992 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.251999 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.252013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252037 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.252053 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252062 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:26:16.252080 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252087 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252097 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:26:16.252114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252121 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252131 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:26:16.252149 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.252156 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252165 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:26:16.252178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.252215 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252230 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252236 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.252250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252275 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252282 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252292 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:26:16.252313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.252338 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.252352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252379 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252387 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252397 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252410 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.252440 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252466 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.252473 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252483 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:26:16.252500 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252507 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252518 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:26:16.252535 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.252542 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252552 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:26:16.252570 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.252576 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252586 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:26:16.252604 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.252611 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252620 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:26:16.252638 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.252645 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252654 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:26:16.252672 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252679 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252688 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.252705 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252712 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252721 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:26:16.252739 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252745 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252755 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:26:16.252773 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252779 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252789 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:26:16.252807 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252814 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252823 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:26:16.252836 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.252889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.252907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.252928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252952 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.252959 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.252969 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:26:16.252987 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.252993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.253020 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.253027 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253037 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:26:16.253054 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:26:16.253061 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253071 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.253121 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.253156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253181 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253188 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253198 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:26:16.253211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.253226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.253236 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.253250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253277 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253285 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253315 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.253346 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253371 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.253378 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253388 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:26:16.253406 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.253413 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253422 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:26:16.253444 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.253451 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253461 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:26:16.253480 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.253487 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253496 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:26:16.253514 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.253521 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253531 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:26:16.253548 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.253555 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253565 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:26:16.253582 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.253589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.253616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.253624 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253634 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:26:16.253651 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.253658 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253668 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:26:16.253685 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253692 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253701 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:26:16.253719 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.253726 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253736 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:26:16.253754 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.253760 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253770 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:26:16.253783 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.253841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.253857 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253885 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253892 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253902 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253915 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.253945 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253971 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.253978 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.253988 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:26:16.254006 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.254013 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254023 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:26:16.254041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.254047 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254057 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:26:16.254075 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.254082 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254091 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:26:16.254109 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.254116 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254125 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:26:16.254143 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.254150 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254159 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:26:16.254177 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.254184 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254193 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:26:16.254211 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.254218 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254227 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:26:16.254245 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.254251 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254261 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:26:16.254278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.254285 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254299 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:26:16.254319 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.254326 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254336 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:26:16.254353 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.254360 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254370 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:26:16.254387 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.254394 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254403 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.254421 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.254428 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254437 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:26:16.254450 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.254533 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254539 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:26:16.254555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254580 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.254587 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254597 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:26:16.254611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.254636 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254651 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254657 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.254671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254696 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.254703 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254713 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:26:16.254726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.254751 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:26:16.254766 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254772 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:26:16.254786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.254819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254828 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.254846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.254853 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254863 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:26:16.254880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.254887 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254897 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:26:16.254914 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:26:16.254921 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254930 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:26:16.254943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.254971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.254981 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:26:16.254996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255002 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.255017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255042 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.255049 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255059 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:26:16.255072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.255097 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:26:16.255110 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.255137 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255144 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.255154 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.255183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.255197 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255223 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.255230 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255240 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:26:16.255258 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.255265 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255275 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:26:16.255292 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.255308 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255318 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:26:16.255337 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:26:16.255344 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255354 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:26:16.255372 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.255379 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255388 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:26:16.255406 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.255413 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255422 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:26:16.255440 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.255447 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:26:16.255474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.255481 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255491 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:26:16.255508 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.255515 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255525 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:26:16.255543 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.255549 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255559 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.255572 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:26:16.255622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.255639 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255645 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:26:16.255660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.255692 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255702 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.255715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.255741 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.255756 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255762 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.255776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255801 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:26:16.255808 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255818 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:26:16.255831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.255846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.255856 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:26:16.255870 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:26:16.255897 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:26:16.255904 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:26:16.255914 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:26:16.255932 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:26:16.255939 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:26:16.255948 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:26:16.255966 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:26:16.255973 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:26:16.255982 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:26:16.255995 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:26:16.256019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.256035 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256041 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.256057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.256089 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.256117 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256124 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256134 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:26:16.256152 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256159 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256169 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:26:16.256182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.256215 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256236 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.256250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256275 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256282 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256292 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:26:16.256312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.256338 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.256352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256380 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256388 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256397 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256410 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.256441 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256467 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256474 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256484 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:26:16.256502 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256509 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:26:16.256537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.256544 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256554 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:26:16.256571 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256578 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256588 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:26:16.256606 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.256613 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256623 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:26:16.256641 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256647 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256657 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:26:16.256675 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.256681 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256691 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:26:16.256709 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256715 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256725 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:26:16.256742 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256750 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256760 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:26:16.256773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.256818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.256835 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256841 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:26:16.256856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256880 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256887 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256897 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:26:16.256916 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.256922 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256932 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:26:16.256950 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.256956 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256966 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:26:16.256983 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.256990 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.256999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:26:16.257017 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.257023 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257033 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:26:16.257046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.257087 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.257102 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.257122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257152 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.257210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.257227 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:26:16.257248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:26:16.257261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:26:16.257285 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:26:16.257306 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257312 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:26:16.257328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257352 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.257360 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257370 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:26:16.257383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.257408 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.257423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257430 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.257444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257468 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:26:16.257475 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257485 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:26:16.257498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.257523 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:26:16.257538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257544 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:26:16.257557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.257589 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257599 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.257612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.257637 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.257652 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257658 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.257673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257697 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257704 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257714 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:26:16.257727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.257743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.257752 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:26:16.257766 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257792 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257799 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257809 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.257853 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257878 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.257886 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257896 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:26:16.257914 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.257921 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257930 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:26:16.257948 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.257955 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257965 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:26:16.257982 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.257989 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.257998 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:26:16.258016 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258022 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258032 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:26:16.258050 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:26:16.258057 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258066 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:26:16.258084 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:26:16.258091 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258100 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:26:16.258118 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:26:16.258125 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258135 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:26:16.258152 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:26:16.258159 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258169 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:26:16.258186 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258193 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258203 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:26:16.258220 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258227 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258236 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:26:16.258254 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258260 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258270 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:26:16.258288 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258299 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258310 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:26:16.258323 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.258384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.258402 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258408 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:26:16.258423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258448 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258455 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258465 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:26:16.258478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.258504 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.258519 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258525 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.258539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258563 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.258570 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258580 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:26:16.258593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.258626 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:26:16.258641 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258647 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.258660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258685 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258692 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258702 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:26:16.258720 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.258727 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258736 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:26:16.258754 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.258761 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258771 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:26:16.258788 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.258795 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258805 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:26:16.258818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.258854 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.258869 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258876 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.258890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258915 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.258922 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258932 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:26:16.258945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.258960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.258970 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.258984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259011 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259019 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259029 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259042 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.259073 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259099 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.259106 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259116 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:26:16.259134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.259140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259150 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:26:16.259168 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259175 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259185 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:26:16.259203 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.259210 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259219 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:26:16.259237 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259244 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259253 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:26:16.259271 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259278 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259287 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:26:16.259315 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:26:16.259322 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259332 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:26:16.259345 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.259384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.259401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259407 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:26:16.259421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259446 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.259453 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259462 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:26:16.259480 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259487 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259497 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:26:16.259515 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259522 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259531 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:26:16.259549 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.259556 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259565 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:26:16.259583 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259590 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259599 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:26:16.259617 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259624 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259634 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:26:16.259651 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259658 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259668 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:26:16.259685 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.259692 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259702 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:26:16.259715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.259766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.259781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259788 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:26:16.259804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259829 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:26:16.259836 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:26:16.259859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.259885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:26:16.259902 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:26:16.259909 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:26:16.259920 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:26:16.259936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259943 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:26:16.259956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.259979 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.259999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:26:16.260016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.260027 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:26:16.260037 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:26:16.260054 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.260060 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:26:16.260071 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:26:16.260087 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:26:16.260095 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:26:16.260105 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:26:16.260122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.260129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.260138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.260156 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.260165 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.260175 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.260192 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.260199 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.260209 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.260227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.260233 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:26:16.260243 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.260260 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.260266 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:26:16.260276 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.260298 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:26:16.260306 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:26:16.260317 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:26:16.260335 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.260341 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.260351 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.260369 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:26:16.260375 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:26:16.260385 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:26:16.260402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.260409 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:26:16.260419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.260436 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.260443 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:26:16.260453 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.260469 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:26:16.260475 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:26:16.260485 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:26:16.260498 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:26:16.260540 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.260570 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:26:16.260605 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.260633 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:26:16.260660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.260687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:26:16.260714 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.260741 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:26:16.260768 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.260795 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:26:16.260822 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:26:16.260849 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:26:16.260876 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:26:16.260903 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:26:16.260931 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:26:16.260958 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:26:16.260986 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.261013 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:26:16.261040 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.261067 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:26:16.261094 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.261120 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:26:16.261190 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.261217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:26:16.261244 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.261271 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:26:16.261304 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.261333 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:26:16.261360 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.261387 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:26:16.261414 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.261442 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:26:16.261469 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.261495 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:26:16.261523 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.261551 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:26:16.261579 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.261606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:26:16.261633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.261661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.261687 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.261714 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.261741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.261768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.261795 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.261821 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:26:16.261848 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:26:16.261874 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:26:16.261901 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.261928 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:26:16.261955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.261982 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.262009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.262037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:26:16.262064 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.262091 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:26:16.262118 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.262145 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:26:16.262172 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.262199 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:26:16.262226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.262253 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:26:16.262280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.262315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:26:16.262344 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262363 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262390 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.262416 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262434 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262451 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262478 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.262505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.262610 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262636 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.262663 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262690 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.262716 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262734 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262761 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.262787 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262805 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262832 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.262859 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262886 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.262913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262939 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.262966 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.262993 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.263019 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263046 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.263073 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263091 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263117 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.263143 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263170 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.263197 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263224 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.263251 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263278 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.263312 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263365 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.263470 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263531 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.263558 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.263612 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263629 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.263699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.263821 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.263926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.263978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.264031 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264058 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.264084 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264102 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264120 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264137 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264166 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.264193 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264220 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:26:16.264246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264281 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.264340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.264463 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264490 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:26:16.264517 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264544 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.264571 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264598 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.264625 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264642 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264704 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.264730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:26:16.264909 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264926 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264953 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.264980 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.264997 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265014 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.265067 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.265171 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265198 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.265225 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265251 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.265277 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265300 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265328 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.265355 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265372 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265399 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.265425 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265453 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.265480 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265506 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.265533 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265560 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.265587 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265614 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:26:16.265641 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265659 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265685 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:26:16.265711 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265738 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.265764 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265791 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.265817 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265844 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.265870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.265999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.266026 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266044 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266061 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.266114 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266141 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.266168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266186 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266230 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.266257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:26:16.266386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266404 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266438 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.266491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266570 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.266596 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266623 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:26:16.266650 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266668 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266685 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266703 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266730 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:26:16.266757 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266784 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:26:16.266810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266828 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266846 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266872 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.266899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.266995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:26:16.267021 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267048 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:26:16.267074 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267101 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:26:16.267128 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267155 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:26:16.267182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267259 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.267286 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:26:16.267443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:26:16.267469 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.267527 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.267578 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.267628 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.267676 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.267725 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:26:16.267773 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:26:16.267821 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:26:16.267874 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.267924 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.267973 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.268022 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.268070 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.268119 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.268168 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.268215 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.268264 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.268320 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.268370 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.268420 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.268470 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.268526 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.268582 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.268630 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:26:16.268678 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.268726 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.268774 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.268823 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.268873 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.268928 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.268976 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.269025 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.269083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.269131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.269180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.269229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.269276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.269332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:26:16.269431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:26:16.269481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:26:16.269529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.269577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.269626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.269673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.269721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.269770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.269819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.269867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.269916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.269966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.270015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.270063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.270112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.270166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.270218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.270270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:26:16.270325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.270374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.270421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.270471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.270519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.270572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.270620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.270669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.270726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.270780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.270829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.270877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.270925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.270973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:26:16.271021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:26:16.271070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:26:16.271118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.271166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.271215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.271263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.271321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.271371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.271420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.271467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.271516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.271565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.271614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.271663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.271713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.271766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.271818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.271865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:26:16.271913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.271960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.272008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.272057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.272107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.272161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.272209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.272258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.272320 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:26:16.272347 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.272408 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.272463 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.272517 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.272572 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.272627 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:26:16.272681 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:26:16.272734 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:26:16.272788 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.272843 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.272897 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.272952 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.273006 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.273060 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.273115 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.273168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.273223 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.273278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.273339 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.273394 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.273449 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.273503 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.273557 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.273612 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:26:16.273666 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.273720 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.273782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.273837 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.273892 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.273945 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.273999 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.274053 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.274115 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:26:16.274139 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.274194 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.274250 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.274311 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.274367 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.274421 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:26:16.274476 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:26:16.274578 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:26:16.274633 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.274688 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.274743 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.274797 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.274852 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.274907 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.274963 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.275018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.275072 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.275128 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.275182 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.275236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.275291 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.275354 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.275409 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.275464 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:26:16.275518 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.275574 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.275628 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.275682 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.275737 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.275793 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.275847 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.275901 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.275962 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:26:16.275985 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.276036 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.276086 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.276135 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.276185 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.276234 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:26:16.276283 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:26:16.276339 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:26:16.276388 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.276436 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.276485 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.276535 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.276584 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.276634 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.276683 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.276732 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.276781 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.276830 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.276879 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.276928 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.276976 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.277025 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.277075 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.277124 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:26:16.277173 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.277222 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.277271 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.277326 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.277376 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.277425 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.277474 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.277523 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.277580 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:26:16.277602 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.277654 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.277705 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.277756 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.277807 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.277858 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:26:16.277909 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:26:16.277960 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:26:16.278012 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.278063 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.278115 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.278166 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.278217 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.278268 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.278325 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.278377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.278428 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.278480 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.278531 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.278582 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.278634 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.278685 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.278736 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.278787 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:26:16.278838 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.278889 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.278940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.278991 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.279042 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.279092 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.279144 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.279195 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.279249 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:26:16.279266 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:26:16.279302 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:26:16.279333 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:26:16.279361 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:26:16.279387 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:26:16.279406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.279420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.279429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.279438 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.279447 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.279455 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:26:16.279464 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:26:16.279471 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:26:16.279479 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.279487 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.279495 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.279503 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.279511 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.279519 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.279527 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.279536 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.279543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.279551 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.279559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.279567 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.279574 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.279582 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.279590 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.279597 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:26:16.279605 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.279613 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.279620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.279628 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.279635 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.279643 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.279650 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.279658 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.279666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.279675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.279683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.279692 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.279699 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.279707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:26:16.279715 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:26:16.279723 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:26:16.279731 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.279738 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.279746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.279753 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.279761 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.279768 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.279776 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.279783 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.279791 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.279798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.279806 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.279813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.279820 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.279828 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.279835 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.279843 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:26:16.279850 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.279857 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.279864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.279871 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.279879 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.279886 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.279894 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.279901 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.279909 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.279918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.279926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.279934 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.279941 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.279948 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:26:16.279956 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:26:16.279963 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:26:16.279970 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.279977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.279984 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.279991 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.279997 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.280004 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.280011 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.280018 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.280025 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.280031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.280038 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.280045 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.280052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.280059 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.280065 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.280073 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:26:16.280081 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.280087 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.280094 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.280101 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.280108 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.280114 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.280121 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.280128 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.280134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:26:16.280142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:26:16.280156 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:26:16.280163 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:26:16.280170 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:26:16.280176 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:26:16.280183 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:26:16.280190 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:26:16.280196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:26:16.280203 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:26:16.280210 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:26:16.280216 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.280225 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.280232 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:26:16.280239 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:26:16.280246 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:26:16.280253 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.280319 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:26:16.280327 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:26:16.280334 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:26:16.280341 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:26:16.280348 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:26:16.280354 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:26:16.280361 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:26:16.280367 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:26:16.280374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:26:16.280381 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:26:16.280387 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:26:16.280394 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:26:16.280400 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:26:16.280407 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:26:16.280483 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:26:16.280492 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:26:16.280497 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:26:16.280502 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:26:16.280508 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:26:16.280513 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:26:16.280517 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:26:16.280526 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:26:16.280535 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:26:16.280569 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280576 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:26:16.280589 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:26:16.280610 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:26:16.280616 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:26:16.280621 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:26:16.280625 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:26:16.280631 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:26:16.280641 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:26:16.280648 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:26:16.280652 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:26:16.280662 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280670 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:26:16.280675 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:26:16.280697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.280706 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:26:16.280711 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.280734 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:26:16.280740 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:26:16.280744 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:26:16.280748 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:26:16.280752 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:26:16.280756 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:26:16.280760 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:26:16.280764 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:26:16.280770 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:26:16.280780 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:26:16.280786 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:26:16.280790 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:26:16.280797 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280802 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:26:16.280806 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:26:16.280829 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:26:16.280836 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280841 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280846 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280850 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:26:16.280860 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:26:16.280868 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:26:16.280873 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:26:16.280877 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:26:16.280884 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167779" 2019-02-20 06:26:16.280891 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:26:16.280896 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:26:16.280901 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:26:16.280907 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:26:16.280912 wsdl: in serializeType: returning: 167779 2019-02-20 06:26:16.280918 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:26:16.280925 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:26:16.280929 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:26:16.280933 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:26:16.280938 wsdl: in serializeType: returning: 167779 2019-02-20 06:26:16.280943 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167779 2019-02-20 06:26:16.280955 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167779 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:26:16.280960 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:26:16.280966 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7340"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:26:16.280979 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:26:16.280985 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167779 2019-02-20 06:26:16.280994 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:26:16.281066 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:26:16.281006 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:26:16.281017 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:26:16.281022 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:26:16.281026 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:26:16.281031 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:26:16.281038 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:26:16.281047 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:26:16.281055 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:26:16.281060 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:26:16.281073 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:26:16.281082 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:26:16.281089 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:26:16.288503 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:26:16.288520 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:26:16.288531 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:26:16.288537 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:26:16.288543 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:26:16.288548 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:26:16.288552 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:26:16.288556 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:26:16.288561 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:26:16.288593 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:26:16.297742 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:26:16.297766 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:26:16.297772 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:26:16.297778 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:26:16.297784 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:26:16.297789 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:26:16.297795 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:26:16.297800 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:26:16.297810 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:26:16.297816 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:26:14 GMT 2019-02-20 06:26:16.297822 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:26:16.297827 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:26:16.297833 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:26:16.297842 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:26:16.297867 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:26:16.297877 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:26:16.297886 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:26:16.297891 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:26:16.297895 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:26:16.297927 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:26:16.297938 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:26:16.297944 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:26:16.297963 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:26:16.297969 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:26:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:26:16.298002 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:26:16.298012 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:26:16.298032 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:26:16.298039 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:26:16.298146 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:26:16.298244 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:26:16.298250 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:26:16.298259 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:26:16.298270 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:26:16.298302 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:26:16.298360 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:26:16.298381 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:26:16.298393 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:26:16.298401 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:26:16.298409 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:26:16.298415 nusoap_client: detail =