Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 34.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5435970001455198317 Model turbiny: BV35
 Producent OE: KKK
 Pojazd: OPEL
 Silnik:
JR T1863
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:10:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:11:13.488136 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:11:13.488240 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:11:13.488258 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:11:13.488274 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:11:13.488286 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:11:13.488301 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:11:13.488328 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:11:13.488337 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:11:13.488346 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:11:13.488357 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:11:13.488365 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:11:13.488376 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:11:13.488381 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:11:13.488386 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:11:13.488390 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:11:13.488394 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:11:13.488416 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:11:13.488598 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:11:13.488618 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:11:13.488624 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:11:13.488630 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:11:13.488645 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:11:13.488654 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:11:13.496509 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:11:13.496529 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:11:13.496540 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:11:13.496547 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:11:13.496553 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:11:13.496557 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:11:13.496562 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:11:13.496606 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:11:13.511084 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:11:13.511122 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:11:13.511129 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:11:13.511136 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:11:13.511141 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:11:13.511147 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:11:13.511153 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:11:13.511159 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:11:13.511165 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:11:13.511171 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:10:56 GMT 2019-04-26 06:11:13.511176 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:11:13.511182 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:11:13.511188 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:11:13.511248 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:11:13.511291 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:11:13.519069 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:11:13.519096 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:11:13.526649 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-26 06:11:13.526727 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.526748 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:11:13.526794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.526820 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:11:13.526874 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:11:13.534569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.534631 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:11:13.534667 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-26 06:11:13.534696 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.534738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.534751 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:11:13.534799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.534828 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:11:13.534857 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.534872 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:11:13.534886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:11:13.542297 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:11:13.542513 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:11:13.542690 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:11:13.542750 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:11:13.542847 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:11:13.542868 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:11:13.542885 soap_transport_http: read buffer of 5847 bytes 2019-04-26 06:11:13.542896 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:11:13.542901 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:11:13.543014 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:11:13.543050 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:11:13.543063 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:11:13.543070 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:11:13.543089 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:11:13.543094 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:11:13.543550 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:11:13.543566 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:11:13.543629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:11:13.543661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543694 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.543703 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543717 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:11:13.543741 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.543748 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543759 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:11:13.543779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.543818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.543834 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.543872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543901 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.543909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:11:13.543933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.543961 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:11:13.543977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.543983 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:11:13.543998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544024 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.544031 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544041 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:11:13.544060 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.544067 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544076 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:11:13.544094 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.544101 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544111 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:11:13.544124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.544171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.544186 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544192 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:11:13.544220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544247 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.544254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544264 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:11:13.544285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.544312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:11:13.544328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544334 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:11:13.544349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544374 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.544385 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544395 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:11:13.544414 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.544420 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544430 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:11:13.544448 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.544458 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544468 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:11:13.544486 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.544493 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.544519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.544558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.544574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544581 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.544596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544619 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.544702 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.544719 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544730 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:11:13.544740 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:11:13.544752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:11:13.544776 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:11:13.544791 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544797 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:11:13.544810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544835 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.544850 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544860 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:11:13.544872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.544897 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.544912 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544918 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.544931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544968 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.544976 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.544986 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:11:13.544999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.545025 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:11:13.545040 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545058 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:11:13.545075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.545108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.545131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.545157 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.545173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545179 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.545193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545218 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.545225 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:11:13.545249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.545284 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:11:13.545310 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545317 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:11:13.545332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545357 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.545365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545375 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:11:13.545393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.545400 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.545423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.545453 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:11:13.545468 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545475 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.545489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545535 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.545542 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545552 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:11:13.545565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.545590 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:11:13.545605 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545611 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:11:13.545625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545649 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.545656 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545665 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:11:13.545684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.545691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545700 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.545713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.545749 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:11:13.545764 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545771 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.545789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545814 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.545821 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545831 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:11:13.545858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.545883 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:11:13.545899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545905 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:11:13.545919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545945 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.545952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545962 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.545975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.545990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546000 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:11:13.546015 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546022 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.546035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546060 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.546068 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546078 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:11:13.546091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546116 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:11:13.546131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546137 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:11:13.546151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546189 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.546196 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546206 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.546218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546242 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.546257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546263 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.546282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546308 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.546315 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546324 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:11:13.546337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546361 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:11:13.546376 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546382 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:11:13.546395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546419 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.546426 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546435 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:11:13.546448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546472 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.546487 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546493 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.546506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546530 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.546537 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546546 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:11:13.546559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:11:13.546597 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546611 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:11:13.546624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546648 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.546655 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546664 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:11:13.546677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.546715 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546722 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.546735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546758 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.546765 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:11:13.546788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546813 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:11:13.546827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546833 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:11:13.546846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546870 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.546877 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546887 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:11:13.546904 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.546911 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546920 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:11:13.546933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.546961 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.546989 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.546995 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.547010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547035 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.547043 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547053 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:11:13.547066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.547091 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:11:13.547106 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547112 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:11:13.547126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547150 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.547157 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.547180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.547206 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.547221 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547227 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.547241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547277 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.547285 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547295 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:11:13.547309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.547347 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:11:13.547362 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547368 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:11:13.547381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547405 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:11:13.547412 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547421 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:11:13.547434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.547458 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.547473 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547479 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.547492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547521 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547559 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.547580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.547596 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547606 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:11:13.547616 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:11:13.547628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:11:13.547651 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:11:13.547666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547672 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:11:13.547685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547710 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:11:13.547717 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547727 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:11:13.547739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.547764 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.547801 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547809 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.547825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547848 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547854 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.547911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.547927 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547938 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:11:13.547948 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:11:13.547960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.547974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:11:13.547984 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:11:13.547998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548005 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:11:13.548018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548049 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548059 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:11:13.548077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548083 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548093 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:11:13.548111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548118 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548127 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:11:13.548144 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.548151 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548160 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:11:13.548178 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.548185 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548194 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:11:13.548211 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.548218 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548227 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:11:13.548244 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.548251 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548260 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.548277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.548326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.548342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548348 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.548362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548386 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548393 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:11:13.548416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.548441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:11:13.548455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548461 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:11:13.548475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548498 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548505 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548515 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:11:13.548532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548539 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.548566 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548572 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548582 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:11:13.548594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.548626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.548640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548647 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.548660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548684 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548692 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:11:13.548714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.548739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:11:13.548754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548760 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:11:13.548773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548804 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.548826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.548850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.548865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548871 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.548885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548909 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.548916 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:11:13.548939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.548962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:11:13.548977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.548983 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:11:13.548996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549019 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.549026 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549036 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:11:13.549053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.549060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.549087 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.549094 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549104 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:11:13.549117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.549148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.549163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549169 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.549183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.549214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:11:13.549236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.549260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:11:13.549279 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549286 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.549300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549324 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.549331 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549341 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:11:13.549358 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.549365 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:11:13.549392 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.549398 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549408 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:11:13.549425 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.549432 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549447 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:11:13.549465 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.549472 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549481 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:11:13.549494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.549534 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.549549 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.549568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549593 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549608 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:11:13.549630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.549645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.549654 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.549668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549709 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549717 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549727 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549741 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.549772 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.549805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549815 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.549833 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.549840 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549850 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:11:13.549868 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.549875 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549885 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:11:13.549902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.549909 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549919 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:11:13.549937 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.549944 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549953 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:11:13.549971 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:11:13.549978 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.549987 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:11:13.550005 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550012 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550022 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.550039 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.550074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550080 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550090 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:11:13.550108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:11:13.550137 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.550205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.550226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550251 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.550258 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550289 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:11:13.550308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550315 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550324 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:11:13.550341 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550348 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550357 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:11:13.550374 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.550381 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550390 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:11:13.550403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.550439 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550460 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.550473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550498 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550505 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:11:13.550527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.550542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.550551 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.550565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550590 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550597 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550607 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.550648 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550673 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.550680 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550690 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:11:13.550707 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550713 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550724 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:11:13.550741 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.550748 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550777 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:11:13.550801 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.550808 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550818 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:11:13.550835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.550842 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550851 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:11:13.550869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.550876 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:11:13.550902 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550909 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550918 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.550935 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550942 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.550964 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:11:13.550983 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.550990 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.551000 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:11:13.551018 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551025 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.551034 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:11:13.551052 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551059 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.551069 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:11:13.551082 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.551135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.551153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551160 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.551174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551199 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551206 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551216 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:11:13.551235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.551241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551251 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.551282 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551302 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551313 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:11:13.551331 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:11:13.551338 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551347 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.551360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.551396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551411 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551417 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.551430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551455 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:11:13.551484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.551498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.551508 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.551522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551549 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551556 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551566 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551578 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.551607 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551632 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.551639 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551649 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:11:13.551666 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551673 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551696 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:11:13.551718 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.551725 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551736 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:11:13.551754 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.551761 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551771 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:11:13.551789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.551796 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551805 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:11:13.551823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.551831 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551841 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:11:13.551859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551866 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551875 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.551894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551902 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551911 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:11:13.551929 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.551936 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551946 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:11:13.551964 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.551971 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.551981 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:11:13.551999 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.552006 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.552016 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:11:13.552034 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.552041 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.552051 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:11:13.552064 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.552122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.552138 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552166 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552173 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552183 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.552227 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552264 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.552285 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552295 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:11:13.552313 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.552320 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552330 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:11:13.552347 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.552354 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552363 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:11:13.552380 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.552387 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552396 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:11:13.552414 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.552420 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552429 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:11:13.552447 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.552453 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552463 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:11:13.552480 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.552486 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552496 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:11:13.552513 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.552520 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552529 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:11:13.552546 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.552553 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552562 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:11:13.552593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.552607 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552617 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:11:13.552635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.552641 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552651 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:11:13.552668 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.552675 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552685 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:11:13.552703 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.552710 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552719 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.552737 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.552743 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552753 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:11:13.552766 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.552849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.552855 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:11:13.552875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.552902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.552922 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.552932 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:11:13.552944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.552959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.552969 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.552984 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.552990 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.553004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553028 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.553035 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553045 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:11:13.553058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.553082 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:11:13.553097 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553103 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:11:13.553121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.553153 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553162 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.553180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.553187 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553196 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:11:13.553213 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.553220 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553229 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:11:13.553246 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:11:13.553253 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553262 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:11:13.553280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.553317 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:11:13.553332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553338 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.553356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553380 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.553388 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553397 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:11:13.553410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.553434 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:11:13.553448 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.553474 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553481 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.553490 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553503 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.553518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.553532 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553556 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.553563 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553573 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:11:13.553590 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.553604 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553613 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:11:13.553630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.553637 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553646 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:11:13.553663 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:11:13.553670 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553683 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:11:13.553714 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.553721 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553731 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:11:13.553749 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.553756 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553766 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:11:13.553783 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.553790 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:11:13.553818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.553825 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553834 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:11:13.553852 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.553859 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553869 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:11:13.553887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.553893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.553916 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:11:13.553965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.553983 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.553990 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:11:13.554008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.554041 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554051 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.554065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.554090 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.554106 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554112 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.554126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554151 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:11:13.554158 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554172 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:11:13.554186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.554211 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:11:13.554237 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:11:13.554263 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:11:13.554270 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:11:13.554286 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:11:13.554304 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:11:13.554311 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:11:13.554321 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:11:13.554338 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:11:13.554345 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:11:13.554354 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:11:13.554367 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:11:13.554391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.554406 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554412 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.554430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554470 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.554477 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.554506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.554513 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554522 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:11:13.554540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.554547 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554557 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:11:13.554570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.554603 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554618 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.554639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554664 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554671 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554681 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:11:13.554694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.554710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.554720 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.554733 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554777 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554785 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554795 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.554837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554861 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.554868 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554878 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:11:13.554895 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.554902 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554911 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:11:13.554929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.554935 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554945 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:11:13.554962 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.554968 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.554978 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:11:13.554995 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.555001 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.555010 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:11:13.555027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.555034 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.555043 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:11:13.555061 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.555068 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.555081 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:11:13.555099 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.555106 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.555115 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:11:13.555133 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.555140 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.555149 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:11:13.555162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.555209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.555227 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555233 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:11:13.555251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555296 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.555307 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555321 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:11:13.555341 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.555348 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555361 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:11:13.555380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.555386 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555396 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:11:13.555414 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.555421 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555431 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:11:13.555449 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.555455 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555465 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:11:13.555478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.555520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.555536 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555542 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.555562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555587 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555594 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.555664 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.555681 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555691 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:11:13.555701 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:11:13.555713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:11:13.555736 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:11:13.555751 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555757 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:11:13.555770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555794 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.555801 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555811 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:11:13.555823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.555847 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.555862 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555868 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.555885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555910 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:11:13.555917 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555927 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:11:13.555939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.555964 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:11:13.555978 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.555985 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:11:13.555998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.556028 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.556050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.556074 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.556088 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556094 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.556107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556135 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556156 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:11:13.556180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.556205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:11:13.556222 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556250 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556258 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556268 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.556321 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556346 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556357 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556368 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:11:13.556386 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556393 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556403 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:11:13.556421 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556428 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556437 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:11:13.556455 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556462 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556475 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:11:13.556494 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556501 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556510 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:11:13.556528 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:11:13.556535 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556545 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:11:13.556563 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:11:13.556570 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556579 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:11:13.556598 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:11:13.556605 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556615 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:11:13.556633 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:11:13.556639 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556649 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:11:13.556667 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556674 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556689 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:11:13.556707 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556714 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556724 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:11:13.556742 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556749 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556758 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:11:13.556776 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556783 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556792 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:11:13.556805 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.556865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.556884 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556891 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:11:13.556909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.556945 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556955 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:11:13.556968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.556984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.556994 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.557009 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557016 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.557029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557054 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.557061 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557071 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:11:13.557085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.557110 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:11:13.557125 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557131 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.557145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557170 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.557177 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557187 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:11:13.557205 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.557212 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557221 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:11:13.557239 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.557246 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:11:13.557285 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.557293 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557303 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:11:13.557316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.557354 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557375 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.557390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557415 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557422 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557432 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:11:13.557446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.557471 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.557484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557522 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557529 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557540 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557553 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.557588 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.557621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557631 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:11:13.557662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.557669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:11:13.557695 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.557702 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557711 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:11:13.557728 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.557735 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557744 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:11:13.557762 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.557768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:11:13.557795 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.557802 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557811 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:11:13.557841 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:11:13.557848 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557858 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:11:13.557871 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.557909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.557926 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557932 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:11:13.557946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557971 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.557978 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.557988 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:11:13.558006 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.558013 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558022 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:11:13.558040 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.558047 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558057 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:11:13.558074 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.558081 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558095 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:11:13.558113 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.558120 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558130 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:11:13.558148 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.558167 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558177 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:11:13.558195 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.558201 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558210 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:11:13.558227 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.558234 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558243 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:11:13.558255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.558341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.558357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558364 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:11:13.558382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558407 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:11:13.558414 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:11:13.558436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.558465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:11:13.558482 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:11:13.558489 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:11:13.558500 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:11:13.558516 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558522 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:11:13.558535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.558592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:11:13.558609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.558620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:11:13.558630 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:11:13.558647 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.558654 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:11:13.558664 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:11:13.558681 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:11:13.558700 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:11:13.558860 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:11:13.558881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.558888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.558898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.558915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.558923 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.558933 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.558950 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.558957 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.558967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.558984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.558991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:11:13.559000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.559018 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.559024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:11:13.559034 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.559051 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:11:13.559057 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:11:13.559067 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:11:13.559084 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.559090 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.559100 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.559130 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:11:13.559136 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:11:13.559146 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:11:13.559162 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.559169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:11:13.559178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.559195 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.559201 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:11:13.559211 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.559226 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:11:13.559233 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:11:13.559246 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:11:13.559258 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:11:13.559296 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.559325 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:11:13.559365 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.559392 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:11:13.559419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.559445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:11:13.559472 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.559499 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:11:13.559525 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.559552 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:11:13.559579 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:11:13.559605 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:11:13.559631 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:11:13.559658 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:11:13.559685 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:11:13.559711 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:11:13.559739 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.559765 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:11:13.559804 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.559829 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:11:13.559855 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.559880 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:11:13.559906 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.559932 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:11:13.559957 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.559987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:11:13.560013 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.560038 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:11:13.560064 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.560089 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:11:13.560115 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.560141 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:11:13.560167 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.560193 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:11:13.560219 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.560246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:11:13.560288 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.560316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:11:13.560342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.560368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.560394 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.560419 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.560444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.560470 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.560495 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.560520 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:11:13.560546 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:11:13.560571 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:11:13.560611 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.560638 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:11:13.560664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.560691 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.560722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.560748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:11:13.560776 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.560802 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:11:13.560829 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.560856 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:11:13.560882 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.560909 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:11:13.560948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.560974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:11:13.561000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.561027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:11:13.561054 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561072 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561097 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.561122 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561139 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561155 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.561205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.561311 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561337 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.561376 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561403 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.561429 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561451 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561478 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.561505 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561522 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561548 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.561576 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561608 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.561634 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561672 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.561698 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561723 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.561748 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561773 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.561798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561840 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.561866 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561891 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.561916 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561942 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.561967 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.561992 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.562017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.562171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.562255 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562291 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.562317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562334 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.562416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.562538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562572 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562589 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.562654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.562754 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562779 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.562809 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562843 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562860 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562886 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.562912 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562937 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:11:13.562962 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562979 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.562996 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.563046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.563163 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563188 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:11:13.563214 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563239 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.563264 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563294 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.563320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.563437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:11:13.563624 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563641 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563667 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.563694 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563711 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563729 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563755 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.563781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.563884 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563910 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.563936 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.563975 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.564000 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564030 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564056 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.564082 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564100 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564125 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.564153 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564184 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.564210 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564237 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.564263 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564298 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.564337 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564362 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:11:13.564388 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564405 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:11:13.564455 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564481 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.564506 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564531 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.564556 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564581 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.564606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.564772 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564789 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564806 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.564858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.564916 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564951 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.564977 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.565003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:11:13.565134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565151 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565208 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.565234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565303 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565348 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.565374 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565400 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:11:13.565427 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565445 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565462 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565479 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565505 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:11:13.565531 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565562 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:11:13.565588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565606 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.565675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:11:13.565797 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565823 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:11:13.565849 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565875 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:11:13.565901 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565928 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:11:13.565954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.565972 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566001 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.566069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:11:13.566215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:11:13.566240 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.566327 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.566378 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.566428 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.566475 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.566524 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:11:13.566572 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:11:13.566620 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:11:13.566695 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.566741 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.566787 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.566833 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.566878 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.566924 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.566970 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.567014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.567065 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.567114 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.567165 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.567212 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.567291 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.567377 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.567478 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.567527 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:11:13.567574 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.567621 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.567668 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.567717 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.567766 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.567845 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.567890 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.567950 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.568010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.568059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.568110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.568163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.568210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.568258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:11:13.568342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:11:13.568465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:11:13.568514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.568564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.568698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.568747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.568800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.569035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.569096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.569142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.569189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.569235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.569289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.569336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.569383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.569433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.569483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.569528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:11:13.569574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.569619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.569663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.569710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.569756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.569806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.569851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.569898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.569952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.569998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.570045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.570091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.570135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.570181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:11:13.570227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:11:13.570308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:11:13.570356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.570403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.570451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.570498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.570545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.570593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.570641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.570687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.570736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.570784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.570844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.570890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.570937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.570987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.571037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.571082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:11:13.571128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.571172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.571217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.571263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.571324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.571378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.571424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.571470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.571536 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:11:13.571563 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.571623 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.571677 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.571731 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.571789 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.571856 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:11:13.571907 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:11:13.571958 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:11:13.572009 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.572060 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.572111 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.572163 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.572214 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.572265 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.572327 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.572379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.572445 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.572498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.572552 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.572606 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.572661 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.572714 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.572767 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.572820 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:11:13.572873 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.572926 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.573019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.573072 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.573123 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.573174 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.573225 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.573301 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.573369 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:11:13.573393 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.573448 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.573502 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.573555 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.573615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.573668 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:11:13.573733 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:11:13.573785 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:11:13.573836 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.573902 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.573956 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.574009 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.574063 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.574117 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.574185 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.574469 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.574524 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.574579 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.574633 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.574686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.574752 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.574805 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.574856 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.574907 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:11:13.574958 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.575010 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.575062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.575113 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.575165 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.575216 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.575268 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.575326 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.575385 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:11:13.575408 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.575455 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.575501 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.575547 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.575598 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.575645 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:11:13.575691 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:11:13.575737 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:11:13.575783 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.575829 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.575875 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.575922 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.575968 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.576015 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.576061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.576107 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.576153 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.576199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.576246 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.576327 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.576376 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.576424 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.576473 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.576521 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:11:13.576570 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.576622 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.576671 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.576719 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.576767 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.576814 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.576862 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.576910 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.576966 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:11:13.576987 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.577042 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.577093 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.577154 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.577204 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.577252 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:11:13.577309 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:11:13.577357 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:11:13.577405 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.577453 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.577516 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.577566 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.577616 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.577666 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.577720 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.577782 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.577831 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.577893 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.577944 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.577994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.578044 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.578094 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.578143 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.578193 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:11:13.578243 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.578298 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.578349 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.578411 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.578459 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.578522 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.578572 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.578623 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.578676 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:11:13.578693 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:11:13.578722 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:11:13.578750 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:11:13.578777 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:11:13.578805 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:11:13.578823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.578837 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.578846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.578855 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.578866 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.578875 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:11:13.578883 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:11:13.578891 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:11:13.578899 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.578907 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.578915 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.578923 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.578931 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.578939 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.578947 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.578957 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.578965 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.578973 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.578985 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.578993 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.579001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.579011 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.579019 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.579027 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:11:13.579034 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.579042 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.579049 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.579057 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.579065 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.579073 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.579080 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.579088 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.579096 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.579105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.579113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.579121 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.579129 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.579137 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:11:13.579146 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:11:13.579153 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:11:13.579161 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.579169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.579176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.579184 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.579192 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579200 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.579207 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.579215 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.579235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.579243 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579250 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579258 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.579265 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.579277 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.579285 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.579293 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:11:13.579300 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.579307 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.579315 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.579322 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.579333 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.579340 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.579348 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.579355 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.579363 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.579372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.579379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.579386 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.579393 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.579403 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:11:13.579410 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:11:13.579417 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:11:13.579424 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.579431 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.579437 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.579444 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.579451 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579457 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.579464 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.579484 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.579491 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.579497 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579504 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579512 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.579518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.579525 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.579532 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.579539 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:11:13.579546 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.579553 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.579560 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.579567 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.579573 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.579580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.579587 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.579593 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.579600 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:11:13.579608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.579615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:11:13.579622 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:11:13.579629 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:11:13.579636 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:11:13.579643 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:11:13.579650 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:11:13.579657 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:11:13.579664 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:11:13.579671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:11:13.579677 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:11:13.579684 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579693 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.579699 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:11:13.579706 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:11:13.579713 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:11:13.579720 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:11:13.579734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:11:13.579740 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:11:13.579747 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:11:13.579754 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:11:13.579760 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:11:13.579767 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:11:13.579778 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:11:13.579785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:11:13.579792 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:11:13.579798 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:11:13.579805 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:11:13.579812 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:11:13.579819 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:11:13.580052 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:11:13.580062 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:11:13.580067 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:11:13.580071 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:11:13.580078 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:11:13.580083 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:11:13.580087 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:11:13.580096 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:11:13.580103 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:11:13.580153 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.580161 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:11:13.580188 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:11:13.580209 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:11:13.580215 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:11:13.580220 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:11:13.580223 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:11:13.580228 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:11:13.580240 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:11:13.580246 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:11:13.580250 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:11:13.580259 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.580266 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:11:13.580271 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:11:13.580297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.580305 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:11:13.580310 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.580336 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:11:13.580342 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:11:13.580346 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:11:13.580350 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:11:13.580354 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:11:13.580357 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:11:13.580362 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:11:13.580366 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:11:13.580372 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:11:13.580384 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:11:13.580390 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:11:13.580395 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:11:13.580401 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.580406 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:11:13.580410 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:11:13.580432 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:11:13.580438 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.580443 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.580448 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.580452 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:11:13.580474 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:11:13.580486 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:11:13.580491 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:11:13.580496 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:11:13.580502 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167779" 2019-04-26 06:11:13.580510 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:11:13.580514 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:11:13.580519 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:11:13.580525 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:11:13.580529 wsdl: in serializeType: returning: 167779 2019-04-26 06:11:13.580536 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:11:13.580543 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:11:13.580547 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:11:13.580551 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:11:13.580556 wsdl: in serializeType: returning: 167779 2019-04-26 06:11:13.580560 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167779 2019-04-26 06:11:13.580820 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167779 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:11:13.580827 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:11:13.580834 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4809"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:11:13.580847 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:11:13.580853 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167779 2019-04-26 06:11:13.580888 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:11:13.580959 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:11:13.580900 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:11:13.580912 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:11:13.580917 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:11:13.580921 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:11:13.580925 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:11:13.580932 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:11:13.580940 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:11:13.580948 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:11:13.580953 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:11:13.580981 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:11:13.580991 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:11:13.580998 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:11:13.588735 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:11:13.588763 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:11:13.588777 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:11:13.588786 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:11:13.588795 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:11:13.588803 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:11:13.588811 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:11:13.588819 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:11:13.588827 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:11:13.588866 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:11:13.598712 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:11:13.598727 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:11:13.598733 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:11:13.598739 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:11:13.598744 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:11:13.598749 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:11:13.598755 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:11:13.598760 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:11:13.598766 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:11:13.598771 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:10:56 GMT 2019-04-26 06:11:13.598780 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:11:13.598786 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:11:13.598792 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:11:13.598799 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:11:13.598818 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:11:13.598826 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:11:13.598834 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:11:13.598838 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:11:13.598843 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:11:13.598869 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:11:13.598878 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:11:13.598884 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:11:13.598901 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:11:13.598907 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:10:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:11:13.598929 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:11:13.598997 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:11:13.599053 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:11:13.599062 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:11:13.599168 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:11:13.599255 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:11:13.599261 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:11:13.599285 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:11:13.599301 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:11:13.599351 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:11:13.599458 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:11:13.599497 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:11:13.599523 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:11:13.599536 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:11:13.599544 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:11:13.599552 nusoap_client: detail =