Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 34.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5435970001455198317 Model turbiny: BV35
 Producent OE: KKK
 Pojazd: OPEL
 Silnik:
JR T1863
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 07:31:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 09:31:39.045864 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 09:31:39.045941 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:31:39.045970 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 09:31:39.046000 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:31:39.046017 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 09:31:39.046029 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 09:31:39.046050 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 09:31:39.046067 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:31:39.046078 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:31:39.046093 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:31:39.046107 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:31:39.046126 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:31:39.046136 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:31:39.046144 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:31:39.046152 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:31:39.046159 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 09:31:39.046178 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:31:39.046199 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:31:39.046214 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:31:39.046224 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 09:31:39.046234 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 09:31:39.046254 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:31:39.046269 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:31:39.053957 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:31:39.054002 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:31:39.054027 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 09:31:39.054040 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:31:39.054051 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:31:39.054059 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:31:39.054068 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 09:31:39.054120 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 09:31:40.936302 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 09:31:40.936372 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 09:31:40.936388 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:31:40.936400 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:31:40.936411 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:31:40.936422 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:31:40.936433 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:31:40.936447 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:31:40.936458 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:31:40.936469 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:31:36 GMT 2019-10-19 09:31:40.936480 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:31:40.936490 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 09:31:40.936502 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:31:40.936522 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 09:31:40.936583 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 09:31:40.942531 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.942622 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.948913 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.949010 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.949073 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-10-19 09:31:40.955018 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:31:40.955263 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.955411 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.955581 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.955642 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.955679 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-10-19 09:31:40.961015 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:31:40.961219 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:31:40.961259 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-19 09:31:40.961431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:31:40.961546 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:31:40.961635 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:31:40.961785 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:31:40.961878 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:31:40.962026 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:31:40.962062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:31:40.967297 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:31:40.967400 soap_transport_http: read buffer of 4927 bytes 2019-10-19 09:31:40.967429 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:31:40.967440 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 09:31:40.967627 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 09:31:40.967689 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:31:40.967715 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:31:40.967728 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:31:40.967760 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 09:31:40.967771 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 09:31:40.968034 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 09:31:40.968058 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 09:31:40.968137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968153 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 09:31:40.968190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968250 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.968267 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968299 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:31:40.968342 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.968356 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968377 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:31:40.968409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.968483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 09:31:40.968512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.968553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968613 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.968627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968649 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 09:31:40.968677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.968730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:31:40.968761 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968772 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 09:31:40.968801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968852 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.968866 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968887 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:31:40.968925 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.968938 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.968958 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:31:40.968994 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.969007 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969026 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:31:40.969054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.969121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 09:31:40.969152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 09:31:40.969192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969242 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.969256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 09:31:40.969303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.969355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 09:31:40.969384 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969396 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 09:31:40.969425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969475 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.969488 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969508 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:31:40.969543 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.969556 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969582 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:31:40.969620 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.969634 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969653 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:31:40.969689 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.969701 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969721 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.969748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.969821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:40.969852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.969893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969940 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969953 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.969980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.970076 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.970111 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970132 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:31:40.970153 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 09:31:40.970178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:31:40.970229 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:31:40.970256 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970268 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 09:31:40.970301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970351 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.970364 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970383 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:31:40.970419 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.970432 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970450 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:31:40.970486 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.970499 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970518 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:31:40.970552 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.970565 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.970620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.970691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:40.970721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970732 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.970761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970812 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.970826 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 09:31:40.970872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.970922 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:31:40.970951 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.970963 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 09:31:40.970990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971040 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.971054 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971073 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:31:40.971100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.971150 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:40.971179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971191 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.971218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971268 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.971282 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971302 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 09:31:40.971329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.971378 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:31:40.971407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971418 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 09:31:40.971447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.971510 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.971555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.971613 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 09:31:40.971643 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971655 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.971681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971731 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.971744 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971764 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 09:31:40.971791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.971839 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 09:31:40.971868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971880 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 09:31:40.971916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.971968 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.971982 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972001 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:31:40.972036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.972050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972068 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.972095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.972153 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 09:31:40.972183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972195 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.972222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972270 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.972284 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972304 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 09:31:40.972331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.972380 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 09:31:40.972409 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972421 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 09:31:40.972448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972496 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.972510 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972530 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:31:40.972565 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.972586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972606 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.972633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.972689 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 09:31:40.972719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972731 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.972758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972807 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.972821 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972840 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 09:31:40.972866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.972916 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 09:31:40.972945 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.972956 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 09:31:40.972984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973032 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.973046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.973092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.973141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 09:31:40.973172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973183 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.973210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973258 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.973272 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973292 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 09:31:40.973318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.973367 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 09:31:40.973499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973512 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 09:31:40.973541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.973654 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.973702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.973751 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:40.973781 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973792 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.973820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973870 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.973883 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973902 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 09:31:40.973928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.973956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.973978 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:31:40.974008 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974020 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 09:31:40.974047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974098 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.974111 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974130 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:31:40.974157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.974207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:40.974236 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974248 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.974275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974326 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.974339 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974359 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 09:31:40.974386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.974436 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:31:40.974466 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974478 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 09:31:40.974505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974555 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.974569 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974598 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:31:40.974625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.974674 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:40.974703 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974715 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.974743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974794 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.974807 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974826 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 09:31:40.974853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.974903 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:31:40.974932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.974944 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 09:31:40.974972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975020 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.975034 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975053 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 09:31:40.975088 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.975102 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975121 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 09:31:40.975148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.975204 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:40.975233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975245 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.975273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975323 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.975336 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975356 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 09:31:40.975383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.975432 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:31:40.975463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975474 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:31:40.975502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.975563 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.975620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.975670 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:40.975699 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975711 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.975738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975791 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.975805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975824 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:31:40.975851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.975900 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:31:40.975930 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.975941 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:31:40.975968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976017 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:31:40.976031 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976050 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:31:40.976077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.976126 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:40.976156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976167 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.976194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976242 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976254 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976330 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.976371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.976405 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976425 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:31:40.976446 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 09:31:40.976471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:31:40.976521 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:31:40.976550 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976563 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 09:31:40.976601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976651 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:31:40.976665 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976684 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:31:40.976711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.976760 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:40.976789 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976801 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.976827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976874 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976886 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.976961 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.977002 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.977036 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977056 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:31:40.977076 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 09:31:40.977103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:31:40.977151 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:31:40.977179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977191 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:31:40.977220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977271 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:31:40.977285 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977304 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:31:40.977331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.977381 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:40.977412 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977424 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.977451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977497 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977509 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.977637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.977672 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977692 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:31:40.977714 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 09:31:40.977739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:31:40.977788 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:31:40.977817 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977829 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 09:31:40.977857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977908 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.977922 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.977941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 09:31:40.977977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.977990 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 09:31:40.978044 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.978057 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978076 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:31:40.978110 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.978123 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978142 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:31:40.978176 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.978189 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978208 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:31:40.978243 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.978255 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978274 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 09:31:40.978309 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.978322 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.978368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.978464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:40.978496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.978543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978603 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.978617 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 09:31:40.978664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.978713 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:31:40.978743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978755 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 09:31:40.978784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978833 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.978847 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978865 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:31:40.978901 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.978913 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.978967 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.978980 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.978999 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:31:40.979026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.979091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 09:31:40.979120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979133 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.979161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979210 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.979224 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 09:31:40.979304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.979353 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:31:40.979383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979395 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:31:40.979423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.979496 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979518 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.979544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.979604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:40.979634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979646 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.979673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979722 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.979736 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:31:40.979783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.979832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:31:40.979862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979873 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:31:40.979901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.979964 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.979979 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980000 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:31:40.980035 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.980048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.980101 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.980113 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980130 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:31:40.980155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.980217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:40.980246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980258 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.980288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980337 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.980351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:31:40.980398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.980448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:31:40.980477 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.980516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980565 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.980598 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980620 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:31:40.980654 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.980667 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980686 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:31:40.980729 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.980742 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980762 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:31:40.980798 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.980812 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980831 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:31:40.980866 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.980879 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980899 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:31:40.980925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.980979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.981003 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:40.981072 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.981086 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.981116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.981167 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981181 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.981201 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 09:31:40.981227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.981255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.981277 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:40.981306 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981365 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981379 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981424 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.981482 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.981545 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981563 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.981609 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.981623 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981643 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 09:31:40.981678 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.981691 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981711 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 09:31:40.981746 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.981758 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981777 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:31:40.981812 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.981825 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981844 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 09:31:40.981878 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:31:40.981891 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981911 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 09:31:40.981945 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.981960 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.981979 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:40.982013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.982026 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.982044 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.982078 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.982090 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.982110 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 09:31:40.982144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.982157 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.982176 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:31:40.982210 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.982223 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.982243 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:31:40.982269 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.982369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.982406 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.982447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982496 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.982510 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982529 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:31:40.982565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.982586 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982606 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:31:40.982641 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.982654 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982673 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:31:40.982708 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.982721 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982741 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:31:40.982768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.982841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.982870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982881 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.982910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982959 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.982973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.982992 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 09:31:40.983018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.983047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.983068 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:40.983095 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983149 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983163 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983183 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.983268 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983318 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.983331 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983351 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:31:40.983386 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.983398 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983417 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:31:40.983452 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.983465 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983483 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:31:40.983518 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.983531 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983550 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:31:40.983597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.983610 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:31:40.983670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.983683 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983702 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:31:40.983737 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.983750 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983769 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.983804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.983817 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983837 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:31:40.983871 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.983884 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983903 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:31:40.983937 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.983950 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.983969 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:31:40.984004 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.984017 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.984036 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:31:40.984062 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.984160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.984197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.984241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984291 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.984305 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984324 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:31:40.984358 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.984371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.984423 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.984435 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984453 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:31:40.984487 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:31:40.984500 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984519 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:40.984546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.984633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.984662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984674 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.984703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984752 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.984766 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 09:31:40.984812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.984839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.984862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:40.984889 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.984942 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.984955 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.984975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985002 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.985061 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985112 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.985126 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985145 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:31:40.985180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.985193 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985212 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:31:40.985247 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.985261 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985280 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:31:40.985314 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.985327 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985346 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:31:40.985381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.985394 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985413 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:31:40.985447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.985462 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985481 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:31:40.985515 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.985528 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985546 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.985589 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.985603 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985622 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:31:40.985658 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.985671 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985691 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:31:40.985726 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.985738 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985757 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 09:31:40.985790 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.985802 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985821 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:31:40.985855 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.985868 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.985887 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:31:40.985914 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.986019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.986053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986109 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986122 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986142 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986169 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.986227 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986278 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.986292 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986310 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 09:31:40.986345 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.986360 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986379 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 09:31:40.986413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.986426 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986445 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:31:40.986480 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.986493 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986512 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 09:31:40.986546 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.986558 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986591 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 09:31:40.986628 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.986641 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986660 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:31:40.986695 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.986707 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986727 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 09:31:40.986761 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.986773 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986792 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 09:31:40.986826 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.986839 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986860 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 09:31:40.986894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.986907 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.986926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:31:40.986960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.986973 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.987101 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:31:40.987140 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.987153 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.987178 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 09:31:40.987215 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.987228 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.987247 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.987282 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.987295 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.987313 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 09:31:40.987341 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.987464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.987506 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.987518 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 09:31:40.987557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.988648 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.988667 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.988690 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:31:40.988719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.988753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.988776 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:40.988807 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.988820 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.988857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.988911 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.988925 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.988945 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 09:31:40.988973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.989024 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:31:40.989055 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989066 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 09:31:40.989094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.989159 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.989214 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.989227 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989248 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:31:40.989283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.989296 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989315 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:31:40.989349 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:31:40.989361 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989385 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:31:40.989411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.989478 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 09:31:40.989508 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989521 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.989549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989612 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:40.989627 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989646 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 09:31:40.989673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.989701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.989723 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 09:31:40.989750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:40.989808 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 09:31:40.989821 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:40.989841 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 09:31:40.989867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:40.989898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.989928 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.989986 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.990000 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990019 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 09:31:40.990054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.990067 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990085 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 09:31:40.990120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.990134 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990152 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 09:31:40.990188 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:31:40.990201 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990220 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:31:40.990253 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.990266 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990285 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 09:31:40.990320 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.990333 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990352 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 09:31:40.990388 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.990400 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990419 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:31:40.990454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.990467 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990486 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 09:31:40.990520 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.990533 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990561 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 09:31:40.990605 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.990618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990637 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.990664 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 09:31:40.990756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.990795 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.990807 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 09:31:40.990847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.990898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.990911 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.990930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.990957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.990985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.991008 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:40.991038 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991050 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.991078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991129 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:31:40.991143 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991162 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 09:31:40.991189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.991239 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:31:40.991266 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 09:31:40.991317 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:31:40.991331 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:31:40.991351 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 09:31:40.991387 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:31:40.991400 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 09:31:40.991419 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 09:31:40.991454 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:31:40.991467 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:31:40.991492 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 09:31:40.991520 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 09:31:40.991562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.991603 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991615 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.991643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.991708 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.991761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.991774 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991792 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:31:40.991824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.991836 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991851 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:31:40.991875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.991931 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.991958 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.991970 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.992004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.992055 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992069 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.992088 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 09:31:40.992114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.992143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.992165 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:31:40.992193 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992245 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992259 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992278 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992306 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.992365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992416 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.992429 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992448 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 09:31:40.992483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.992495 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992521 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 09:31:40.992556 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.992569 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992597 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:31:40.992632 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.992644 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992664 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 09:31:40.992698 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.992711 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992730 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 09:31:40.992765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.992778 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992797 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 09:31:40.992832 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.992845 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992865 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 09:31:40.992899 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.992912 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992930 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:31:40.992964 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.992977 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.992997 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:31:40.993024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:40.993109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.993146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993158 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 09:31:40.993194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993246 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.993260 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993280 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:31:40.993314 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.993327 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993346 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:31:40.993381 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.993394 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993413 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:31:40.993448 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.993461 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993480 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:31:40.993514 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.993528 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993553 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:31:40.993590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.993670 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:40.993701 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993713 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.993743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.993921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.993956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.993976 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:31:40.993999 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 09:31:40.994025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:31:40.994076 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:31:40.994105 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994117 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 09:31:40.994150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994201 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.994214 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994234 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 09:31:40.994261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.994312 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 09:31:40.994340 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994352 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.994379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994427 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:31:40.994441 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994460 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 09:31:40.994486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.994536 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 09:31:40.994565 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994584 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 09:31:40.994619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994669 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.994682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994701 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.994728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.994778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:40.994806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994818 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.994845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994894 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.994907 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994927 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 09:31:40.994954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.994981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.995002 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:31:40.995028 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995083 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995096 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995116 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995142 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.995200 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995256 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.995270 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995290 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 09:31:40.995325 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.995338 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995357 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 09:31:40.995391 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.995404 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995423 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 09:31:40.995457 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.995470 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995489 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 09:31:40.995524 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.995536 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995555 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 09:31:40.995604 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:31:40.995617 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995636 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 09:31:40.995671 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:31:40.995685 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995704 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 09:31:40.995738 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:31:40.995751 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995770 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 09:31:40.995804 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:31:40.995816 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995836 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 09:31:40.995871 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.995883 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995908 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 09:31:40.995943 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.995957 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.995976 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 09:31:40.996010 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.996023 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.996042 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 09:31:40.996076 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.996088 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.996107 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 09:31:40.996133 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:40.996245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.996282 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996295 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 09:31:40.996328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996378 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.996391 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996410 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 09:31:40.996436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.996485 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:40.996515 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996527 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.996553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996617 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.996631 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996651 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 09:31:40.996676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.996725 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:31:40.996754 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996766 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.996800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996849 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.996863 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996882 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 09:31:40.996918 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.996931 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.996950 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:31:40.996985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.996998 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.997017 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:31:40.997051 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.997064 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.997082 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:31:40.997108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.997155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.997179 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997208 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.997220 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.997253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.997302 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997316 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.997335 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 09:31:40.997362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.997389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.997411 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:40.997437 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997488 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997502 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997521 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.997615 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.997678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997697 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:31:40.997732 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.997745 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997772 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:31:40.997807 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.997819 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997838 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 09:31:40.997872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.997886 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997904 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:31:40.997939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.997952 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.997971 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:31:40.998005 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.998019 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.998038 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 09:31:40.998073 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:31:40.998085 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.998103 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 09:31:40.998129 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:40.998199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.998234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998246 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 09:31:40.998279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998328 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.998341 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998360 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 09:31:40.998395 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.998407 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998426 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 09:31:40.998460 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.998473 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998491 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 09:31:40.998524 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.998537 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998556 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 09:31:40.998597 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.998610 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998629 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 09:31:40.998664 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.998677 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998695 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 09:31:40.998730 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.998743 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998761 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:31:40.998795 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.998808 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998827 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:31:40.998853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.998949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:40.998979 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.998991 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 09:31:40.999024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.999074 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:31:40.999087 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.999106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 09:31:40.999132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.999160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:40.999182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:31:40.999214 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:31:40.999227 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 09:31:40.999252 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 09:31:40.999282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.999293 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 09:31:40.999319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.999366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.999406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:31:40.999440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:31:40.999460 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:31:40.999480 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 09:31:40.999512 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:40.999525 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 09:31:40.999545 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 09:31:40.999583 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:31:40.999596 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 09:31:40.999615 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 09:31:40.999649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.999662 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.999681 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:40.999715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.999727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.999747 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:40.999780 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.999792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:40.999812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:40.999845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.999857 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 09:31:40.999876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:40.999909 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:40.999921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 09:31:40.999947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:40.999980 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:31:40.999992 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 09:31:41.000012 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 09:31:41.000044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.000057 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:31:41.000076 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.000111 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:31:41.000124 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 09:31:41.000143 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 09:31:41.000177 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:41.000189 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 09:31:41.000219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:41.000252 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.000264 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:31:41.000283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.000315 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:31:41.000328 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 09:31:41.000347 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 09:31:41.000374 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 09:31:41.000440 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.000500 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:31:41.000555 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.000620 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 09:31:41.000676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.000730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:31:41.000783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.000839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:31:41.000895 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.000950 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:31:41.001004 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.001066 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 09:31:41.001121 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 09:31:41.001175 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 09:31:41.001229 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 09:31:41.001283 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 09:31:41.001337 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 09:31:41.001391 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 09:31:41.001445 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.001498 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:31:41.001571 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.001636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:31:41.001690 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.001744 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:31:41.001800 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.001854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:31:41.001908 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.001963 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:31:41.002016 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.002070 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:31:41.002124 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.002181 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:31:41.002237 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.002291 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:31:41.002346 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.002399 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:31:41.002463 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.002522 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:31:41.002584 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.002911 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:31:41.002966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.003021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:31:41.003077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.003132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:41.003185 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.003240 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:41.003295 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.003350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:41.003404 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.003460 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:31:41.003514 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 09:31:41.003567 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 09:31:41.003631 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.003686 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:31:41.003740 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.003794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:31:41.003848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.003902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:31:41.003956 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.004011 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 09:31:41.004064 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.004118 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:31:41.004174 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.004232 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:31:41.004287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.004342 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:31:41.004404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.004458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:31:41.004515 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004552 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004613 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.004665 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004700 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004736 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004789 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.004842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.004981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.005030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.005237 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005291 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.005344 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005397 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.005450 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005484 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005539 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.005611 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005647 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005700 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.005755 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005815 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.005870 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.005924 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.005978 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006033 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.006085 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006139 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.006192 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006227 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006282 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.006336 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006389 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.006443 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006498 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.006551 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006613 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.006668 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006725 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.006780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006919 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.006988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.007094 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007130 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007164 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007217 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.007279 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007334 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.007387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007508 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.007562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:41.007818 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007885 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007923 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.007977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.008030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008133 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.008243 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008296 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:41.008349 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008383 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008418 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008452 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008512 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:41.008566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008632 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:31:41.008686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.008862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.008966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.009106 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009160 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:31:41.009217 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009271 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:41.009324 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009377 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.009431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009536 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.009656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.009959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:31:41.010014 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010049 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010101 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.010155 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010190 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010223 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010277 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.010330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.010539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010652 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.010759 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010813 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.010869 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.010922 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.010975 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011009 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011065 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.011119 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011154 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011214 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.011268 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011438 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.011499 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011554 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.011615 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011669 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.011723 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011777 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:31:41.011830 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011866 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.011919 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:31:41.011971 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012077 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.012184 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012248 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.012302 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012355 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.012410 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012463 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.012519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.012844 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012878 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012926 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.012980 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.013034 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013088 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.013190 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013269 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013322 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.013374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:31:41.013629 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013665 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.013839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.013996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.014050 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014105 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:31:41.014158 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014193 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014235 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014270 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014324 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:31:41.014377 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014430 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:31:41.014484 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.014668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:31:41.014913 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.014967 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:31:41.015021 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015075 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:31:41.015130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015184 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:31:41.015404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015440 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015579 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.015637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:31:41.015939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:31:41.016022 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.016142 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.016245 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.016349 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.016453 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.016551 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.016659 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 09:31:41.016761 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 09:31:41.016861 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 09:31:41.016964 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.017070 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.017170 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.017271 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.017368 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.017471 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.017569 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.017681 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.017780 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.017880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.017979 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.018080 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.018181 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.018282 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.018395 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.018506 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.018608 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 09:31:41.018721 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.018819 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.018916 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.019018 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.019120 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.019231 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.019336 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.019442 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.019560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.019691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.019793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.019894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.019994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.020358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.020458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 09:31:41.020557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 09:31:41.020667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 09:31:41.020767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.020866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.020969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.021064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.021163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.021262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.021361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.021462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.021560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.021669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.021771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.021871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.021974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.022074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.022187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.022298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.022394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 09:31:41.022491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.022598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.022697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.022798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.022908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.023017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.023115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.023217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.023336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.023439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.023539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.023653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.023750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.023848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.023947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 09:31:41.024047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 09:31:41.024148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 09:31:41.024248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.024346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.024453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.024553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.024658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.024760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.024860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.024961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.025065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.025167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.025274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.025388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.025491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.025600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.025716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.025823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.025917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 09:31:41.026017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.026119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.026218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.026327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.026429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.026542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.026648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.026751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.026870 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:31:41.026927 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.027057 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.027175 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.027290 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.027406 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.027519 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.027644 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:31:41.027756 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:31:41.027869 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:31:41.027982 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.028096 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.028204 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.028302 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.028414 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.028527 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.028653 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.028765 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.028908 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.029025 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.029138 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.029250 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.029362 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.029476 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.029610 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.029723 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.029838 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:31:41.029953 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.030068 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.030181 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.030294 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.030406 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.030517 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.030664 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.030780 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.031198 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:31:41.031248 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.031363 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.031476 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.031599 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.031711 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.031827 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.031941 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:31:41.032054 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:31:41.032170 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:31:41.032281 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.032395 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.032509 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.032634 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.032748 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.032864 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.032977 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.033091 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.033204 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.033317 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.033433 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.033548 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.033670 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.033785 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.033898 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.034011 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.034123 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:31:41.034238 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.034351 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.034465 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.034586 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.034700 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.034815 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.034927 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.035042 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.035179 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 09:31:41.035225 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.035330 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.035434 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.035536 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.035649 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.035753 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.035856 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:31:41.035959 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:31:41.036063 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:31:41.036167 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.036269 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.036372 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.036476 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.036586 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.036690 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.036795 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.036897 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.037011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.037114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.037216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.037322 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.037423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.037525 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.037637 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.037741 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.037845 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:31:41.037950 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.038052 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.038155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.038258 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.038359 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.038459 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.038562 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.038664 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.038785 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 09:31:41.038832 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.038941 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.039048 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.039154 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.039260 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.039368 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.039473 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:31:41.039588 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:31:41.039697 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:31:41.039799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.039907 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.040013 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.040111 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.040218 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.040323 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.040429 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.040536 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.040652 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.040758 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.040867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.040972 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.041077 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.041186 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.041291 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.041507 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.041624 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:31:41.041733 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.041841 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.041949 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.042106 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.042214 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.042322 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.042436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.042544 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.042670 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 09:31:41.043061 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 09:31:41.043127 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 09:31:41.043191 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 09:31:41.043249 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 09:31:41.043303 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 09:31:41.043339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.043373 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.043394 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.043412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.043432 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.043450 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.043468 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:31:41.043486 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:31:41.043504 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:31:41.043522 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.043539 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.043557 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.043580 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.043600 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.043619 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.043636 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.043654 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.043670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.043687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.043704 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.043721 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.043737 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.043755 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.043771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.043788 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.043805 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:31:41.043822 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.043838 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.043855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.043872 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.043890 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.043907 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.043925 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.043941 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.043958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.043981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.043997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.044014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.044031 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.044048 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.044063 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:31:41.044079 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:31:41.044095 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:31:41.044110 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.044127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.044143 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.044158 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.044174 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.044197 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.044213 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.044230 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.044246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.044262 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.044278 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.044293 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.044309 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.044325 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.044341 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.044356 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.044373 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:31:41.044388 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.044405 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.044421 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.044437 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.044453 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.044469 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.044485 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.044501 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.044518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.044539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.044554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.044569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.044589 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.044603 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.044616 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:31:41.044630 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:31:41.044642 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:31:41.044656 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.044669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.044684 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.044699 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.044714 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.044728 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.044743 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.044758 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.044772 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.044788 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.044802 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.044816 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.044832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.044847 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.044861 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.044875 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.044890 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:31:41.044905 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.044919 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.044934 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.044948 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.044963 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.044977 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.045000 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.045016 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.045032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:31:41.045051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.045066 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:31:41.045081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:31:41.045096 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:31:41.045110 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:31:41.045125 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:31:41.045140 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:31:41.045174 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:31:41.045190 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:31:41.045204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:31:41.045218 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:31:41.045232 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:31:41.045247 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.045261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.045275 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:31:41.045290 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:31:41.045305 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:31:41.045319 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:31:41.045333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.045347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:31:41.045361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:31:41.045376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:31:41.045390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:31:41.045404 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:31:41.045418 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:31:41.045432 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:31:41.045447 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:31:41.045461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:31:41.045493 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:31:41.045509 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:31:41.045523 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:31:41.045537 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:31:41.045551 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:31:41.045928 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 09:31:41.045949 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:31:41.045960 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:31:41.045969 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:31:41.045983 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 09:31:41.045991 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:31:41.045998 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:31:41.046021 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 09:31:41.046038 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:31:41.046115 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.046130 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:31:41.046155 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:31:41.046195 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 09:31:41.046208 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 09:31:41.046217 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 09:31:41.046224 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 09:31:41.046235 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:31:41.046257 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:31:41.046269 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:31:41.046279 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:31:41.046300 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.046317 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:31:41.046328 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 09:31:41.046370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:41.046388 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:31:41.046397 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:41.046445 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:31:41.046457 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 09:31:41.046465 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 09:31:41.046473 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 09:31:41.046480 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 09:31:41.046487 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 09:31:41.046496 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 09:31:41.046505 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 09:31:41.046521 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167779" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:31:41.046547 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:31:41.046561 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:31:41.046569 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:31:41.046589 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.046600 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:31:41.046608 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:31:41.046652 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:31:41.046664 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.046673 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.046684 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.046692 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:31:41.046711 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:31:41.046733 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:31:41.046742 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:31:41.046751 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:31:41.046764 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167779" 2019-10-19 09:31:41.046779 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:31:41.046788 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:31:41.046797 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:31:41.046810 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:31:41.046819 wsdl: in serializeType: returning: 167779 2019-10-19 09:31:41.046832 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:31:41.046847 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:31:41.046855 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:31:41.046862 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:31:41.046871 wsdl: in serializeType: returning: 167779 2019-10-19 09:31:41.046880 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167779 2019-10-19 09:31:41.046910 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167779 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 09:31:41.046919 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 09:31:41.046931 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2565"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 09:31:41.046956 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 09:31:41.046967 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167779 2019-10-19 09:31:41.046995 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 09:31:41.047139 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 09:31:41.047017 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:31:41.047047 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:31:41.047058 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:31:41.047066 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:31:41.047074 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:31:41.047086 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:31:41.047104 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:31:41.047118 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:31:41.047128 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:31:41.047152 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 09:31:41.047168 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:31:41.047181 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:31:41.053760 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:31:41.053819 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:31:41.053845 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 09:31:41.053857 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 09:31:41.053868 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:31:41.053878 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:31:41.053886 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:31:41.053895 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:31:41.053904 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 09:31:41.053951 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 09:31:41.073231 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 09:31:41.073292 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 09:31:41.073306 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:31:41.073317 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:31:41.073327 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:31:41.073337 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:31:41.073349 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:31:41.073359 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:31:41.073369 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:31:41.073380 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:31:36 GMT 2019-10-19 09:31:41.073400 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:31:41.073411 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 09:31:41.073422 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:31:41.073440 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 09:31:41.073488 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 09:31:41.073508 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 09:31:41.073526 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:31:41.073535 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 09:31:41.073544 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 09:31:41.073606 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:31:41.073627 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:31:41.073638 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:31:41.073684 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:31:41.073697 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 07:31:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 09:31:41.073751 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 09:31:41.073768 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 09:31:41.073809 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 09:31:41.073822 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 09:31:41.073989 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 09:31:41.074389 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 09:31:41.074402 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 09:31:41.074424 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 09:31:41.074446 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:31:41.074490 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 09:31:41.074606 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 09:31:41.074653 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:31:41.074680 nusoap_client: got fault 2019-10-19 09:31:41.074694 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 09:31:41.074702 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 09:31:41.074711 nusoap_client: detail =