Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 34.70Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3541902010 Model turbiny: KP35
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1506
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 08:13:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 09:13:54.800951 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 09:13:54.801000 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:13:54.801015 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139621" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 09:13:54.801031 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:13:54.801040 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 09:13:54.801047 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 09:13:54.801060 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 09:13:54.801069 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:13:54.801075 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:13:54.801084 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:13:54.801092 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:13:54.801103 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:13:54.801109 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:13:54.801113 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:13:54.801118 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:13:54.801122 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 09:13:54.801133 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:13:54.801147 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:13:54.801155 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:13:54.801162 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 09:13:54.801168 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 09:13:54.801176 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:13:54.801184 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:13:54.808573 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:13:54.808610 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:13:54.808658 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 09:13:54.808673 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:13:54.808684 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:13:54.808693 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:13:54.808702 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 09:13:54.808755 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 09:13:54.825405 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 09:13:54.825439 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 09:13:54.825449 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:13:54.825464 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:13:54.825473 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:13:54.825482 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:13:54.825491 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:13:54.825500 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:13:54.825509 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:13:54.825518 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:13:54 GMT 2019-02-22 09:13:54.825527 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:13:54.825535 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 09:13:54.825545 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:13:54.825559 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 09:13:54.825598 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 09:13:54.832545 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 09:13:54.832727 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-22 09:13:54.833220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.839733 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:13:54.839920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.840083 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:13:54.840522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.840562 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:13:54.841081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.841209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.841229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.847012 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:13:54.847412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.847546 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.847787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.848038 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:13:54.848500 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.848723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.848968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.849001 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:13:54.849538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.849565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.849885 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.849911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.854212 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:13:54.854674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.854696 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:13:54.855244 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.855451 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.855483 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.855967 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:13:54.856498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.856523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:13:54.856864 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.857093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.857343 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.857568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.857805 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:13:54.858172 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:13:54.858382 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-22 09:13:54.858397 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:13:54.858405 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 09:13:54.858523 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 09:13:54.858565 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:13:54.858596 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:13:54.858606 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:13:54.858626 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 09:13:54.858633 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 09:13:54.858835 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 09:13:54.858854 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 09:13:54.858924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.858937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 09:13:54.858969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859012 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.859024 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859048 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:13:54.859079 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.859089 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859104 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:13:54.859125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.859180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.859202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.859233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859270 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.859287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 09:13:54.859327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.859366 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:13:54.859387 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859396 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 09:13:54.859417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859454 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.859464 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859478 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:13:54.859504 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.859514 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859530 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:13:54.859556 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.859566 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859580 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:13:54.859601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.859652 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.859674 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 09:13:54.859703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859738 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.859748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859762 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 09:13:54.859781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.859820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 09:13:54.859840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859849 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 09:13:54.859869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859903 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.859913 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859927 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:13:54.859953 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.859962 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.859976 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:13:54.860013 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.860023 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860036 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:13:54.860061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.860071 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.860103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.860162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.860183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860192 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.860212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860245 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860334 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.860366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.860391 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860409 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:13:54.860427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 09:13:54.860448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:13:54.860487 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:13:54.860510 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860519 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 09:13:54.860540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860582 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.860592 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860618 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:13:54.860637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.860674 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.860696 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860705 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.860724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860760 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.860770 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860784 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 09:13:54.860804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.860841 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:13:54.860862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860871 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 09:13:54.860895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.860941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860955 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.860974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.860997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.861011 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.861032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861040 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.861059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861095 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.861105 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861119 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 09:13:54.861138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.861174 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 09:13:54.861196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861204 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 09:13:54.861224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.861286 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861301 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:13:54.861328 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.861337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861351 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.861370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.861416 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 09:13:54.861438 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861447 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.861466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861501 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.861511 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861525 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 09:13:54.861544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.861581 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 09:13:54.861602 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861610 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 09:13:54.861634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861670 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.861680 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861694 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:13:54.861721 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.861731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.861764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.861809 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 09:13:54.861829 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861838 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.861858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861893 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.861903 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.861917 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 09:13:54.861985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.862027 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 09:13:54.862049 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862057 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 09:13:54.862082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.862128 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.862161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.862199 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 09:13:54.862219 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862228 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.862247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862292 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.862315 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862330 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 09:13:54.862350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.862390 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 09:13:54.862413 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862422 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 09:13:54.862444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.862490 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.862529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.862568 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.862590 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862599 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.862631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862666 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.862676 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862690 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 09:13:54.862708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.862746 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:13:54.862767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862776 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 09:13:54.862795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862835 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.862845 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862858 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:13:54.862881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.862919 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.862940 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.862949 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.862974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863008 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.863018 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863033 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 09:13:54.863051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.863088 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:13:54.863109 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863117 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 09:13:54.863137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863171 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.863181 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863195 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:13:54.863214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.863250 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.863271 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863291 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.863312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863348 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.863358 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863372 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 09:13:54.863422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.863463 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:13:54.863485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863493 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 09:13:54.863513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863548 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.863558 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863573 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 09:13:54.863603 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.863612 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863626 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 09:13:54.863645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.863690 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.863717 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863725 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.863744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863780 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.863790 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863805 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 09:13:54.863824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.863861 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:13:54.863882 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863890 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:13:54.863909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863945 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.863954 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.863968 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.863987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.864025 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.864046 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864055 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.864073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864109 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.864118 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864133 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:13:54.864152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.864190 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:13:54.864210 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864219 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:13:54.864238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864278 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:13:54.864289 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864325 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:13:54.864345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.864384 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.864406 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864415 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.864436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864471 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864481 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.864570 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.864600 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864628 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:13:54.864643 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 09:13:54.864661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:13:54.864697 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:13:54.864718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864726 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:13:54.864746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864782 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:13:54.864792 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864807 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:13:54.864826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.864863 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.864883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864892 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.864911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864944 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864953 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.864973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865006 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.865035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.865059 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865074 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:13:54.865088 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 09:13:54.865106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:13:54.865142 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:13:54.865162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 09:13:54.865190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.865235 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865249 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 09:13:54.865280 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.865291 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865312 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 09:13:54.865339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.865348 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865362 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:13:54.865388 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.865397 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865412 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:13:54.865439 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.865448 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865462 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:13:54.865487 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.865497 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865510 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 09:13:54.865536 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.865545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865558 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.865578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.865656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.865678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865687 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.865707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865743 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.865753 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865767 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 09:13:54.865785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.865823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:13:54.865843 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865852 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 09:13:54.865872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865907 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.865917 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865931 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:13:54.865956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.865965 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.865979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.866004 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866014 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866028 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:13:54.866046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.866097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.866118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866127 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.866146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866181 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866192 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 09:13:54.866225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.866263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:13:54.866293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866322 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:13:54.866343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866375 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866382 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866393 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.866405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.866431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.866446 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866452 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.866466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866491 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866498 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:13:54.866521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.866545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:13:54.866560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866566 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:13:54.866580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866604 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866611 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866621 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:13:54.866639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866645 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.866673 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866680 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866716 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:13:54.866732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.866765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.866781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866788 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.866802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866835 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:13:54.866858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.866883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:13:54.866898 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866904 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.866918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866943 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.866950 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866960 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:13:54.866978 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.866985 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.866994 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:13:54.867012 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.867018 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867028 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:13:54.867046 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867052 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:13:54.867080 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867087 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867103 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:13:54.867116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.867158 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.867173 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867180 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.867193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867219 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867226 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867236 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 09:13:54.867249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.867281 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.867297 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867326 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867334 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.867397 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.867429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867439 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.867460 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.867467 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867476 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 09:13:54.867494 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.867501 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867510 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 09:13:54.867528 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.867535 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867544 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:13:54.867562 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.867568 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867578 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 09:13:54.867595 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:13:54.867602 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867612 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 09:13:54.867629 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867636 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867646 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.867663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867683 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.867700 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867707 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867717 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:13:54.867735 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867745 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867754 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:13:54.867767 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.867820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.867837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867844 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.867858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867882 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.867889 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867899 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:13:54.867916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867923 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867932 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:13:54.867950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.867957 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.867966 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:13:54.867984 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.867991 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868000 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:13:54.868013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.868050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.868085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868110 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868127 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 09:13:54.868140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.868165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.868178 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868205 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.868265 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868297 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.868305 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868317 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:13:54.868335 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868342 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868353 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:13:54.868370 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.868377 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868386 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:13:54.868404 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.868410 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868420 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:13:54.868447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.868454 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:13:54.868481 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.868487 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868497 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:13:54.868514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868521 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868530 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.868548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868555 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868564 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:13:54.868582 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868588 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868606 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:13:54.868623 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868630 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868640 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:13:54.868657 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868663 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868673 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:13:54.868686 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.868741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.868759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868766 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.868780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868805 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868812 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868822 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:13:54.868840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.868846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868856 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.868874 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.868880 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868890 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:13:54.868908 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:13:54.868915 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868924 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.868937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.868974 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.868989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.868996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.869009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.869034 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869041 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.869051 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 09:13:54.869064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.869079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.869088 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.869102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869130 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869137 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869147 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869160 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.869190 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869216 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.869223 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869233 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:13:54.869251 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869258 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869267 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:13:54.869301 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.869309 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869320 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:13:54.869338 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.869345 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869355 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:13:54.869372 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.869379 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869389 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:13:54.869407 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.869414 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869423 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:13:54.869441 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869447 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869457 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.869474 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869482 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869491 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:13:54.869509 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869515 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869525 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:13:54.869543 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869549 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869559 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 09:13:54.869576 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869583 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869595 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:13:54.869613 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869620 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869629 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:13:54.869642 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.869702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.869727 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869754 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869762 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869772 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.869814 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869840 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.869847 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869856 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 09:13:54.869874 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.869881 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869890 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 09:13:54.869908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.869914 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869924 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:13:54.869942 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869948 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869958 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 09:13:54.869976 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.869982 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.869992 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 09:13:54.870009 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.870016 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870026 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:13:54.870044 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.870050 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870060 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 09:13:54.870078 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.870085 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870094 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 09:13:54.870112 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.870119 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870128 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 09:13:54.870146 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.870152 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870162 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:13:54.870179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.870186 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870195 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:13:54.870213 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.870220 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870229 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 09:13:54.870247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.870253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870263 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.870286 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.870294 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870308 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 09:13:54.870321 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.870413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870420 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 09:13:54.870441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870466 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.870473 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870483 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:13:54.870496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.870522 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870537 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870543 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.870561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870586 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.870594 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870604 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 09:13:54.870617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.870642 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:13:54.870657 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870663 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 09:13:54.870677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.870708 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.870740 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.870747 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870756 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:13:54.870773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.870780 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870789 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:13:54.870807 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:13:54.870813 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870823 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:13:54.870835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.870873 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 09:13:54.870888 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870894 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.870912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870938 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.870945 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870955 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 09:13:54.870967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.870982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.870992 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 09:13:54.871005 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.871032 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871039 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.871049 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871062 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.871078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.871091 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871121 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.871128 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871138 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 09:13:54.871156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.871163 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871173 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 09:13:54.871190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.871197 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871207 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 09:13:54.871225 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:13:54.871231 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871241 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:13:54.871259 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.871266 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871282 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 09:13:54.871308 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.871315 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871325 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 09:13:54.871342 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.871349 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871359 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:13:54.871377 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.871383 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871393 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 09:13:54.871411 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.871418 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871427 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 09:13:54.871445 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.871452 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.871474 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 09:13:54.871527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.871544 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871550 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 09:13:54.871568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.871603 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.871626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.871651 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.871666 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871672 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.871690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871715 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:13:54.871722 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871732 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 09:13:54.871745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.871770 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:13:54.871784 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 09:13:54.871810 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:13:54.871817 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:13:54.871826 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 09:13:54.871844 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:13:54.871851 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 09:13:54.871861 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 09:13:54.871878 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:13:54.871885 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:13:54.871894 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 09:13:54.871907 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 09:13:54.871931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.871947 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871953 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.871971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.871997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.872004 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872014 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.872032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872038 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872048 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:13:54.872066 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872073 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872082 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:13:54.872095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.872127 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872142 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872149 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.872162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872191 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872199 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872208 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 09:13:54.872222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.872247 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.872261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872303 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872311 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872321 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872334 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.872364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872390 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872397 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872406 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 09:13:54.872424 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872431 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872440 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 09:13:54.872458 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.872465 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872474 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:13:54.872492 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872499 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872513 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 09:13:54.872531 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.872538 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872547 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 09:13:54.872565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872572 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872581 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 09:13:54.872601 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.872607 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872617 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 09:13:54.872634 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872641 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872650 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:13:54.872668 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872675 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872685 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:13:54.872698 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.872746 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.872763 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872770 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 09:13:54.872788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872813 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872820 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872831 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:13:54.872849 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.872856 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872866 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:13:54.872883 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.872890 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872900 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:13:54.872917 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872924 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872934 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:13:54.872951 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.872958 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.872967 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:13:54.872980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.873022 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.873037 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873043 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.873061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873085 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873091 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.873149 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.873166 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873177 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:13:54.873187 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 09:13:54.873199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:13:54.873223 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:13:54.873238 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873244 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 09:13:54.873262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873300 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.873307 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873318 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 09:13:54.873331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.873356 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.873371 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873377 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.873390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873415 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:13:54.873422 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873432 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 09:13:54.873445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.873469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 09:13:54.873484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 09:13:54.873503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.873535 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873545 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.873558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.873582 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.873597 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873603 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.873621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873646 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873654 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873664 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 09:13:54.873677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.873692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.873701 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:13:54.873715 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873742 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873749 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873759 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.873801 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873827 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.873834 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873850 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 09:13:54.873868 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.873875 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873884 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 09:13:54.873902 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.873908 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873918 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 09:13:54.873935 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.873942 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873951 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 09:13:54.873968 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.873975 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.873984 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 09:13:54.874002 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:13:54.874009 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874018 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 09:13:54.874036 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:13:54.874042 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874052 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 09:13:54.874069 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:13:54.874076 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874086 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 09:13:54.874103 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:13:54.874110 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874120 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 09:13:54.874137 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.874144 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874154 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 09:13:54.874171 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.874178 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874187 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 09:13:54.874205 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.874211 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874225 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 09:13:54.874243 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.874250 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874259 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 09:13:54.874272 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.874350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.874368 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874375 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 09:13:54.874398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874423 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.874430 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874440 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 09:13:54.874453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.874478 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.874493 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874499 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.874513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874538 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.874545 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874555 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 09:13:54.874568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.874592 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:13:54.874607 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874613 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.874631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874656 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.874664 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874673 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 09:13:54.874692 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.874698 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874708 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:13:54.874725 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.874732 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874741 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:13:54.874759 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.874765 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874775 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:13:54.874788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.874825 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.874840 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874846 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.874860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874884 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.874892 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874905 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 09:13:54.874919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.874934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.874944 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.874958 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.874985 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.874993 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875003 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.875046 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875071 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.875078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875088 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:13:54.875105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.875112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:13:54.875139 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875146 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875156 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 09:13:54.875173 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.875180 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875190 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:13:54.875208 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875215 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:13:54.875247 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875254 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875263 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 09:13:54.875287 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:13:54.875300 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875310 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 09:13:54.875323 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.875363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.875379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875386 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 09:13:54.875399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875424 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.875431 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875446 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 09:13:54.875464 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875471 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875481 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 09:13:54.875499 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875506 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875515 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 09:13:54.875533 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.875540 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875549 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 09:13:54.875567 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875574 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875589 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 09:13:54.875607 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875614 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875624 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 09:13:54.875641 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875648 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875657 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:13:54.875675 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.875682 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875692 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:13:54.875704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.875758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.875773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875780 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 09:13:54.875798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:13:54.875830 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 09:13:54.875853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.875878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:13:54.875895 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:13:54.875902 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 09:13:54.875913 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 09:13:54.875928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875934 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 09:13:54.875948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.875971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.875996 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:13:54.876013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.876024 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:13:54.876033 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 09:13:54.876050 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.876057 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 09:13:54.876067 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 09:13:54.876084 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:13:54.876098 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 09:13:54.876108 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 09:13:54.876126 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.876133 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.876143 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.876160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.876166 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.876176 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.876193 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.876200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.876210 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.876227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.876234 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 09:13:54.876243 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.876261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.876267 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 09:13:54.876283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.876308 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:13:54.876315 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 09:13:54.876324 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 09:13:54.876341 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.876348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.876357 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.876374 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:13:54.876381 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 09:13:54.876395 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 09:13:54.876413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.876420 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 09:13:54.876429 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.876446 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.876453 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:13:54.876462 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.876479 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:13:54.876485 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 09:13:54.876495 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 09:13:54.876507 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 09:13:54.876539 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.876569 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:13:54.876599 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.876626 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 09:13:54.876653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.876679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:13:54.876706 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.876732 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:13:54.876759 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.876785 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 09:13:54.876812 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 09:13:54.876838 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 09:13:54.876865 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 09:13:54.876891 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 09:13:54.876933 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 09:13:54.876960 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 09:13:54.876987 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.877013 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:13:54.877206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.877233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:13:54.877259 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.877297 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:13:54.877325 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.877351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:13:54.877378 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.877404 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:13:54.877431 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.877457 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:13:54.877483 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.877510 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:13:54.877536 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.877563 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:13:54.877590 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.877616 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:13:54.877642 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.877670 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:13:54.877697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.877723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:13:54.877757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.877784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.877811 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.877837 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.877863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.877889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.877915 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.877947 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:13:54.877973 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 09:13:54.877999 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 09:13:54.878025 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.878052 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:13:54.878085 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.878111 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.878138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.878163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:13:54.878190 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.878216 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 09:13:54.878243 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.878270 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:13:54.878325 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.878352 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:13:54.878379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.878413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:13:54.878439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.878467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:13:54.878495 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878513 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878540 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.878566 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878583 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878600 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878626 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.878652 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.878767 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878793 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.878819 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878845 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.878872 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878889 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878915 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.878941 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878958 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.878984 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.879010 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879036 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.879062 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879088 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.879114 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879140 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.879167 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879193 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.879219 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879236 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.879295 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879322 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.879348 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879374 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.879400 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879427 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.879519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.879693 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.879826 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879860 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.879887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.879990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.880021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.880152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880173 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880212 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.880270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.880401 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880538 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.880591 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880625 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880660 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880692 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880727 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.880754 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880784 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:13:54.880817 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880851 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880877 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.880907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.880981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.881037 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881070 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:13:54.881096 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881122 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.881152 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881189 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.881215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.881333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:13:54.881518 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881535 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881561 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.881586 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881603 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881620 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881646 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.881672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.881774 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881800 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.881826 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881857 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.881883 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881900 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.881978 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.882010 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882031 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882061 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.882092 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882119 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.882146 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882235 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.882298 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882353 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.882382 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882447 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:13:54.882475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882492 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:13:54.882552 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882579 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.882605 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882631 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.882660 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882687 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.882713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882845 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.882871 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882888 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882905 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882931 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.882957 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.882984 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.883010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883070 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.883096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:13:54.883215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883232 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883248 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883265 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883298 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.883324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883358 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.883438 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883464 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:13:54.883491 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883508 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883525 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883542 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883569 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:13:54.883595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883621 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:13:54.883647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883665 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.883734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:13:54.883854 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883880 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:13:54.883906 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883932 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:13:54.883957 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.883983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:13:54.884009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884059 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884089 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.884120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:13:54.884264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:13:54.884297 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.884356 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.884412 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.884464 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.884512 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.884561 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 09:13:54.884610 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 09:13:54.884658 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 09:13:54.884724 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.884778 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.884827 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.884875 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.884924 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.884973 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.885022 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.885070 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.885118 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.885167 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.885219 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.885269 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.885346 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.885405 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.885473 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.885521 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 09:13:54.885569 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.885617 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.885664 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.885714 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.885764 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.885829 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.885877 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.885926 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.886169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.886218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.886267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.886347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.886396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.886445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 09:13:54.886495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 09:13:54.886549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 09:13:54.886597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.886645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.886693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.886741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.886789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.886837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.886886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.886935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.886983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.887032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.887082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.887130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.887180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.887233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.887293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.887341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 09:13:54.887389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.887437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.887695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.887788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.887861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.887916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.887972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.888031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.888098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.888149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.888201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.888265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.888327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.888379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 09:13:54.888438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 09:13:54.888498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 09:13:54.888551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.888599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.888658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.888706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.888754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.888803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.888852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.888899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.888953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.889002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.889051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.889100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.889151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.889204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.889256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.889312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 09:13:54.889360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.889408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.889456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.889505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.889555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.889609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.889657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.889706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.889763 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:13:54.889790 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.889851 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.889907 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.889962 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.890021 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.890075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:13:54.890129 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:13:54.890183 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:13:54.890237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.890299 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.890354 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.890409 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.890463 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.890517 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.890572 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.890626 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.890680 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.890734 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.890789 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.890844 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.890897 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.890951 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.891005 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.891059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:13:54.891112 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.891167 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.891250 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.891319 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.891373 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.891428 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.891482 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.891536 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.891598 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:13:54.891622 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.891849 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.891906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.891960 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.892014 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.892069 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:13:54.892123 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:13:54.892178 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:13:54.892233 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.892302 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.892358 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.892412 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.892466 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.892521 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.892576 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.892635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.892690 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.892745 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.892800 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.892855 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.892910 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.892964 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.893018 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.893072 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:13:54.893126 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.893181 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.893236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.893302 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.893357 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.893412 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.893466 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.893520 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.893590 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 09:13:54.893613 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.893663 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.893713 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.893762 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.893816 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.893865 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:13:54.893913 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:13:54.893962 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:13:54.894010 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.894059 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.894108 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.894157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.894206 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.894255 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.894312 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.894361 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.894410 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.894460 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.894508 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.894557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.894606 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.894659 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.894708 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.894757 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:13:54.894805 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.894858 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.894907 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.894955 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.895004 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.895053 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.895102 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.895151 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.895207 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 09:13:54.895229 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.895287 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.895338 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.895389 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.895440 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.895491 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:13:54.895542 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:13:54.895592 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:13:54.895644 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.895695 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.895746 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.895797 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.895848 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.895899 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.895954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.896006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.896057 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.896109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.896160 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.896211 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.896263 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.896320 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.896372 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.896423 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:13:54.896474 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.896525 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.896645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.896736 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.896793 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.896848 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.896900 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.896951 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.897005 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 09:13:54.897023 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 09:13:54.897053 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 09:13:54.897082 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 09:13:54.897109 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 09:13:54.897134 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 09:13:54.897153 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.897167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.897175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.897184 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.897404 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.897415 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:13:54.897438 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:13:54.897447 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:13:54.897455 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.897464 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.897472 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.897481 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.897489 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.897497 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.897505 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.897513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.897521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.897529 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.897537 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.897545 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.897553 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.897560 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.897568 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.897576 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:13:54.897583 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.897591 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.897599 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.897606 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.897619 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.897627 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.897635 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.897642 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.897650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.897659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.897667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.897687 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.897695 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.897703 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:13:54.897722 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:13:54.897731 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:13:54.897739 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.897746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.897754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.897761 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.897769 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.897776 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.897784 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.897791 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.897799 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.897806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.897814 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.897821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.897829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.897836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.897843 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.897850 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:13:54.898097 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.898106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.898113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.898121 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.898128 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.898136 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.898143 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.898151 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.898158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.898167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.898187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.898195 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.898202 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.898209 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:13:54.898216 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:13:54.898224 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:13:54.898231 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.898237 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.898244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.898251 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.898258 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.898265 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.898279 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.898287 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.898294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.898301 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.898309 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.898316 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.898322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.898329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.898336 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.898347 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:13:54.898370 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.898377 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.898384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.898391 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.898397 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.898404 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.898411 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.898417 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.898424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:13:54.898432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.898439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:13:54.898446 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:13:54.898453 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:13:54.898460 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:13:54.898466 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:13:54.898473 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:13:54.898480 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:13:54.898487 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:13:54.898493 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:13:54.898500 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:13:54.898510 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.898519 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.898529 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:13:54.898536 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:13:54.898544 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:13:54.898550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.898557 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:13:54.898564 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:13:54.898571 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:13:54.898577 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:13:54.898584 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:13:54.898590 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:13:54.898597 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:13:54.898603 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:13:54.898610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:13:54.898617 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:13:54.898623 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:13:54.898630 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:13:54.898636 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:13:54.898643 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:13:54.898868 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 09:13:54.898878 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:13:54.898883 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:13:54.898888 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:13:54.898894 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 09:13:54.898899 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:13:54.898903 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:13:54.898913 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 09:13:54.898921 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:13:54.898962 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.898969 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139621" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:13:54.898982 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:13:54.899003 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 09:13:54.899010 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 09:13:54.899014 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 09:13:54.899018 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 09:13:54.899024 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139621" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:13:54.899034 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:13:54.899040 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:13:54.899045 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:13:54.899055 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.899064 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:13:54.899069 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 09:13:54.899092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.899104 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:13:54.899109 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.899133 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:13:54.899139 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 09:13:54.899143 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 09:13:54.899147 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 09:13:54.899151 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 09:13:54.899155 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 09:13:54.899160 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 09:13:54.899164 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 09:13:54.899170 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139621" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:13:54.899180 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:13:54.899187 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:13:54.899191 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:13:54.899197 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.899203 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:13:54.899207 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:13:54.899232 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:13:54.899238 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.899243 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.899248 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.899252 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:13:54.899263 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:13:54.899270 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:13:54.899281 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:13:54.899286 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:13:54.899293 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139621" 2019-02-22 09:13:54.899300 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:13:54.899304 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:13:54.899309 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:13:54.899315 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:13:54.899320 wsdl: in serializeType: returning: 139621 2019-02-22 09:13:54.899326 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:13:54.899333 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:13:54.899337 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:13:54.899342 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:13:54.899347 wsdl: in serializeType: returning: 139621 2019-02-22 09:13:54.899351 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139621 2019-02-22 09:13:54.899370 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139621 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 09:13:54.899375 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 09:13:54.899381 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5979"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 09:13:54.899395 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 09:13:54.899401 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139621 2019-02-22 09:13:54.899410 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 09:13:54.899480 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 09:13:54.899421 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:13:54.899431 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:13:54.899436 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:13:54.899441 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:13:54.899445 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:13:54.899451 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:13:54.899460 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:13:54.899468 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:13:54.899473 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:13:54.899486 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 09:13:54.899495 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:13:54.899502 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:13:54.907114 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:13:54.907133 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:13:54.907147 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 09:13:54.907152 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 09:13:54.907158 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:13:54.907163 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:13:54.907167 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:13:54.907171 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:13:54.907176 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 09:13:54.907202 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 09:13:54.916444 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 09:13:54.916472 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 09:13:54.916479 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:13:54.916484 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:13:54.916490 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:13:54.916496 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:13:54.916506 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:13:54.916512 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:13:54.916518 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:13:54.916524 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:13:54 GMT 2019-02-22 09:13:54.916531 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:13:54.916537 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 09:13:54.916543 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:13:54.916553 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 09:13:54.916579 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 09:13:54.916590 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 09:13:54.916600 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:13:54.916604 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 09:13:54.916609 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 09:13:54.916642 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:13:54.916654 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:13:54.916659 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:13:54.916685 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:13:54.916693 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 08:13:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 09:13:54.916727 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 09:13:54.916740 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 09:13:54.916762 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 09:13:54.916768 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 09:13:54.916875 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 09:13:54.916977 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 09:13:54.916984 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 09:13:54.916992 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 09:13:54.917004 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:13:54.917027 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 09:13:54.917086 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 09:13:54.917114 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:13:54.917125 nusoap_client: got fault 2019-02-22 09:13:54.917133 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 09:13:54.917138 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 09:13:54.917143 nusoap_client: detail =