Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 34.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700026KP35 Model turbiny: R2S (KP35+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3669
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:05:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:05:40.590022 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:05:40.590074 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:40.590088 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204538" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:05:40.590105 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:40.590115 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:05:40.590123 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:05:40.590136 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:05:40.590145 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:40.590151 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:40.590160 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:40.590168 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:05:40.590179 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:05:40.590185 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:05:40.590189 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:05:40.590194 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:05:40.590198 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:05:40.590209 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:40.590223 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:40.590232 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:05:40.590238 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:05:40.590244 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:05:40.590252 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:05:40.590260 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:05:40.598084 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:05:40.598120 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:05:40.598136 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:05:40.598144 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:40.598150 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:40.598155 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:05:40.598159 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:05:40.598201 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:05:40.616162 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:05:40.616200 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:05:40.616208 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:05:40.616214 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:05:40.616219 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:05:40.616225 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:05:40.616231 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:05:40.616237 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:05:40.616243 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:05:40.616249 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:05:29 GMT 2019-08-19 00:05:40.616254 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:05:40.616260 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:05:40.616266 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:05:40.616279 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:05:40.616314 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:05:40.616337 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:05:40.623989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.624048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:40.624061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.624121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.624178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.624229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.624286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.631981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:40.632032 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:05:40.632052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.632290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640176 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:05:40.640245 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:40.640261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640532 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:40.640547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.640875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648087 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:40.648150 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:40.648188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.648935 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-19 00:05:40.648981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.649241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:40.655957 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-19 00:05:40.656002 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:05:40.656009 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:05:40.656048 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:05:40.656089 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:05:40.656106 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:05:40.656113 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:05:40.656133 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:05:40.656138 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:05:40.656311 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:05:40.656327 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:05:40.656376 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656386 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:05:40.656407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656439 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.656449 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656464 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:40.656486 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.656494 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656505 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:40.656521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.656565 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.656581 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.656608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656639 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.656647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656658 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:05:40.656672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.656700 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:05:40.656716 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656731 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:05:40.656748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656775 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.656783 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656793 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:40.656812 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.656819 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656829 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:40.656846 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.656853 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656863 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:05:40.656877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.656912 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.656927 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656934 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:05:40.656949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.656989 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.657001 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:05:40.657043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.657091 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:05:40.657122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:05:40.657208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657257 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.657269 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657286 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:40.657318 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.657330 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657348 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:40.657378 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.657390 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657412 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:05:40.657444 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.657455 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.657494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.657561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.657590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657601 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.657637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.657816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.657836 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657849 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:40.657860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:05:40.657873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:40.657899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:05:40.657915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:05:40.657936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657962 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.657969 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.657979 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:40.657998 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.658005 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658014 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:40.658032 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.658038 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658048 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:05:40.658065 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.658072 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658081 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.658094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.658132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.658147 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658153 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.658174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658201 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.658209 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658219 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:05:40.658233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.658259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:05:40.658274 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658280 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:05:40.658295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658320 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.658327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:40.658350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.658376 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.658390 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658397 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.658410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658441 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.658449 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658459 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:05:40.658472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.658498 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:05:40.658514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658520 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:05:40.658533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.658565 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.658588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.658626 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.658642 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658648 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.658662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658686 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.658693 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658703 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:05:40.658716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.658749 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:05:40.658765 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658771 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:05:40.658785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658811 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.658818 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658828 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:05:40.658846 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.658853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.658875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.658914 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:05:40.658929 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658935 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.658949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658973 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.658981 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.658990 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:05:40.659004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.659029 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:05:40.659044 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659050 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:05:40.659064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659089 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.659095 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659105 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:05:40.659127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.659137 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659155 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.659183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.659237 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:05:40.659262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659273 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.659300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659347 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.659360 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659378 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:05:40.659401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.659442 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:05:40.659459 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659466 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:05:40.659481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.659513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.659536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.659562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:05:40.659577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659583 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.659598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659627 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.659634 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659644 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:05:40.659657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.659683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:05:40.659698 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659704 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:05:40.659718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.659758 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659767 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.659781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.659806 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.659821 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659828 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.659841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659865 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.659872 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659882 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:05:40.659895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.659927 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:05:40.659942 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659948 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:05:40.659962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.659987 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.659994 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660004 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:05:40.660017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660043 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.660057 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660064 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.660077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660102 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.660109 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660119 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:05:40.660132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:05:40.660172 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660178 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:05:40.660192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660217 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.660225 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660234 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:05:40.660248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660273 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.660288 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660294 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.660308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660332 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.660339 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660349 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:05:40.660362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660387 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:05:40.660402 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660408 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:05:40.660422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660446 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.660453 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660463 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:05:40.660480 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.660487 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660496 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:05:40.660509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660539 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.660554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660560 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.660574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660602 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.660611 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660622 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:05:40.660636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660661 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:05:40.660677 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660683 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:05:40.660698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.660735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.660759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660785 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.660800 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660806 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.660820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660848 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.660855 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660865 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:05:40.660879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.660905 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:40.660920 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660928 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:05:40.660941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660966 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:40.660973 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.660983 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:05:40.660996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.661022 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.661037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661044 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.661058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661081 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661088 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661125 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.661146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.661163 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661174 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:40.661184 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:05:40.661197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:40.661222 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:40.661237 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661244 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:05:40.661258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661284 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:40.661291 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661300 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:05:40.661314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.661339 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.661354 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661361 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.661374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661397 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661404 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.661461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.661477 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661488 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:40.661498 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:05:40.661511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:40.661535 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:05:40.661550 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661557 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:05:40.661571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661597 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:40.661607 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661618 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:05:40.661631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.661657 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.661672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661679 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.661692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661715 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661728 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.661786 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.661803 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661814 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:40.661824 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:05:40.661837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:40.661861 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:40.661876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661882 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:05:40.661897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.661929 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:05:40.661956 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.661964 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.661973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:05:40.661990 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.661997 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662007 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:05:40.662024 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.662031 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662040 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:05:40.662057 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.662064 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662074 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:05:40.662091 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.662097 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662107 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:05:40.662124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.662131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.662154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.662204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.662220 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662227 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.662241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662265 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662272 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:05:40.662296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.662322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:05:40.662336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662343 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:05:40.662357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662381 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662388 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662398 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:05:40.662416 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662432 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.662449 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662456 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662466 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:05:40.662479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.662512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.662527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662534 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.662547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662572 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662579 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:05:40.662607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.662634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:05:40.662650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662656 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:05:40.662670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.662731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.662757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.662773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662779 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.662794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662819 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662826 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:05:40.662850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.662875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:40.662890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662896 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:05:40.662911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662936 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662943 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662953 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:05:40.662970 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.662977 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.662986 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.663003 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.663010 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663019 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:05:40.663032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.663067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.663082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.663101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663126 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.663133 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:05:40.663156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.663181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:40.663196 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663202 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.663216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663240 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.663247 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663257 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:05:40.663274 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.663281 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663291 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:40.663308 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.663315 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663324 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:40.663341 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.663348 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663358 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:05:40.663375 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.663382 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663391 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:05:40.663404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.663445 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.663460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663467 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.663481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663505 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663522 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:05:40.663536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.663551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.663561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.663575 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663610 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663618 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663628 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663642 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663659 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.663673 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663698 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.663705 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663715 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.663740 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.663747 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663756 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:05:40.663774 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.663781 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663790 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:05:40.663808 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.663814 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663823 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:05:40.663840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.663847 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663856 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:05:40.663873 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:40.663880 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663891 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:05:40.663908 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.663915 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663924 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.663941 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.663948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663957 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.663974 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.663980 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.663990 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:05:40.664007 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664014 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664023 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:40.664040 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664047 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664056 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:40.664069 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.664157 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664167 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.664193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664221 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.664229 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664239 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:40.664257 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664264 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664273 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:05:40.664291 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664298 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664307 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:05:40.664324 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.664331 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664340 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:05:40.664353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.664392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664408 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664414 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.664428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664453 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664470 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:05:40.664484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.664499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.664509 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.664523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664550 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.664616 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664643 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.664650 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664660 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:05:40.664678 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664685 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664694 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:05:40.664711 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.664718 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664734 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:05:40.664752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.664759 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664768 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:05:40.664786 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.664793 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664802 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:05:40.664824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.664832 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664841 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:05:40.664859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664866 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.664893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664900 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664909 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:05:40.664926 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664933 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664942 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:05:40.664959 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664966 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.664975 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:40.664992 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.664999 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.665008 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:40.665021 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.665075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.665093 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665099 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.665114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665139 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665146 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665155 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:05:40.665173 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.665180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.665207 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665213 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665223 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:05:40.665241 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:40.665247 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665256 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.665270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.665308 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665330 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.665344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665369 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665386 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:05:40.665399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.665415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.665425 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.665439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665465 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.665526 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665551 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.665558 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665568 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:05:40.665585 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665592 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665606 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:05:40.665625 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.665632 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665641 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:05:40.665659 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.665665 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665674 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:05:40.665692 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.665698 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665708 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:05:40.665730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.665738 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665748 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:05:40.665765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665781 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.665798 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665805 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665814 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:05:40.665831 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665838 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665848 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:05:40.665865 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.665872 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665881 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:05:40.665898 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665905 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665914 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:40.665931 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.665938 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.665947 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:40.665960 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.666017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.666033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666063 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666071 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666080 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666094 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.666124 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666148 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.666155 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666165 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:05:40.666183 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.666190 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666199 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:05:40.666216 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.666223 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666232 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:05:40.666249 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.666256 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666265 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:05:40.666282 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.666289 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666298 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:05:40.666315 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.666321 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666331 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:05:40.666348 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.666354 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666364 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:05:40.666380 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.666387 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666397 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:05:40.666413 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.666420 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666430 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:05:40.666447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.666453 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:05:40.666479 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.666486 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666495 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:05:40.666512 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.666519 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666529 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:05:40.666545 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.666552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666561 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.666578 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.666585 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666594 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:05:40.666613 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.666698 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666705 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:05:40.666724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666751 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.666759 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666769 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:05:40.666782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.666808 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666823 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666830 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.666843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666868 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.666875 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666885 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:05:40.666898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.666924 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:05:40.666939 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666945 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:05:40.666959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.666983 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.666990 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667000 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.667018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.667025 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667034 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:05:40.667052 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.667058 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667068 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:05:40.667085 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:40.667092 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667101 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:05:40.667114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.667151 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:05:40.667166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667172 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.667187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667211 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.667218 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667228 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:05:40.667241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.667266 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:05:40.667280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.667308 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667315 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.667325 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.667355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.667369 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667394 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.667401 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667410 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:05:40.667427 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.667434 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667443 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:05:40.667461 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.667467 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667477 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:05:40.667494 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:40.667501 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667510 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:05:40.667527 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.667534 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667543 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:05:40.667560 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.667567 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667576 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:05:40.667593 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.667603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667616 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:40.667635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.667641 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667651 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:05:40.667668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.667675 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667685 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:05:40.667702 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.667708 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667718 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.667738 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:40.667788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.667805 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667812 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:05:40.667826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.667858 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.667881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.667906 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.667921 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667927 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.667940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667965 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:40.667972 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.667982 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:05:40.667995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.668020 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:05:40.668034 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:40.668059 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:40.668066 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:40.668076 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:05:40.668093 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:40.668100 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:40.668110 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:05:40.668128 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:40.668135 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:40.668145 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:05:40.668158 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:40.668182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.668197 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668203 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.668217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668241 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.668248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.668275 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668283 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668292 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:05:40.668310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668316 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668326 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:05:40.668339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.668373 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668388 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668394 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.668408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668432 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668439 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668449 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:05:40.668462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.668487 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.668501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668527 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668534 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668544 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668557 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.668587 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668612 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668619 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668629 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:05:40.668646 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668653 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668663 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:05:40.668680 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.668687 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668696 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:05:40.668713 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668725 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668736 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:05:40.668754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.668761 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668770 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:05:40.668788 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668794 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668803 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:05:40.668821 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.668827 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668837 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:05:40.668854 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668860 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668870 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:40.668887 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.668893 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668903 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:40.668916 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.668961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.668978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.668984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:05:40.668999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669024 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.669031 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669040 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:05:40.669058 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.669065 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669074 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:40.669091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.669098 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669107 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:40.669124 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.669131 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669140 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:05:40.669157 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.669164 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669173 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:05:40.669187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.669227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.669243 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669249 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.669263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669288 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669298 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.669399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.669430 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669450 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:40.669469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:05:40.669493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:40.669539 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:05:40.669566 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669576 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:05:40.669600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669640 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.669650 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669664 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:05:40.669685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.669731 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.669754 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669763 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.669782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669818 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:05:40.669828 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669841 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:05:40.669861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.669898 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:05:40.669919 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669928 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:05:40.669947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.669981 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.669991 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.670012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.670031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.670054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.670069 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.670090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.670099 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.670118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.670154 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670164 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.670178 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:05:40.670198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.670221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.670235 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:05:40.670254 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670293 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670303 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670317 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.670381 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670418 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670428 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670441 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:05:40.670467 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670485 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670498 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:05:40.670524 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670535 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670550 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:05:40.670580 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670593 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670663 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:05:40.670688 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670696 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670706 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:05:40.670729 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:40.670737 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670747 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:05:40.670765 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:40.670772 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670781 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:05:40.670799 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:40.670806 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670815 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:05:40.670832 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:40.670839 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670849 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:05:40.670866 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670873 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670884 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:05:40.670902 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670908 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670918 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:05:40.670934 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670942 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670951 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:05:40.670968 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.670975 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.670984 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:05:40.670997 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.671065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.671083 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671090 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:05:40.671105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671130 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.671137 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671147 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:05:40.671160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.671187 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.671202 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671208 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.671222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671246 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.671253 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671263 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:05:40.671276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.671302 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:05:40.671317 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671323 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.671338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671362 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.671370 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671379 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:05:40.671397 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.671404 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671414 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:40.671431 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.671438 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671447 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:40.671465 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.671472 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671481 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:05:40.671494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.671532 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671547 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671554 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.671568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671593 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671603 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671616 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:05:40.671630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.671646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.671656 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.671671 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671698 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671705 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671715 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.671768 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.671812 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:40.671855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.671866 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671883 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:40.671913 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.671925 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.671944 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:05:40.671975 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.671986 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.672009 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:05:40.672041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672051 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.672079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:40.672114 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672125 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.672143 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:05:40.672163 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:05:40.672170 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.672180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:05:40.672194 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.672250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.672281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672292 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:05:40.672373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672416 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.672429 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672447 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:05:40.672483 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672493 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672509 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:05:40.672539 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672550 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672566 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:05:40.672596 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.672609 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672628 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:05:40.672654 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672662 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672678 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:05:40.672710 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672740 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672754 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:05:40.672775 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672782 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672791 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:05:40.672809 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.672816 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672825 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:05:40.672839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.672893 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.672908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672915 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:05:40.672931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672956 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:40.672963 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.672973 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:05:40.672987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.673002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.673014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:05:40.673031 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:40.673038 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:05:40.673048 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:05:40.673065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.673071 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:05:40.673084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.673108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.673129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:40.673146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.673157 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:40.673167 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:05:40.673185 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.673192 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:05:40.673203 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:05:40.673219 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:40.673226 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:05:40.673236 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:05:40.673253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.673260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.673269 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.673286 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.673293 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.673303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.673319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.673326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.673336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.673353 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.673360 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:05:40.673369 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.673386 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.673393 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:05:40.673402 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.673419 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:40.673426 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:05:40.673435 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:05:40.673452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.673459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.673468 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.673485 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:05:40.673491 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:05:40.673501 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:05:40.673517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.673525 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:05:40.673534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.673552 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.673558 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:40.673568 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.673584 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:40.673590 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:05:40.673604 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:05:40.673622 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:05:40.673658 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.673688 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:05:40.673729 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.673757 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:05:40.673784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.673810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:05:40.673836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.673862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:05:40.673888 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.673914 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:05:40.673940 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.673966 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:05:40.673991 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:05:40.674023 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:05:40.674049 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:05:40.674075 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:05:40.674100 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:05:40.674126 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:05:40.674151 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.674177 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:05:40.674204 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.674230 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:05:40.674255 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.674282 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:05:40.674308 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.674333 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:05:40.674359 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.674386 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:40.674412 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.674438 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:40.674464 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.674491 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:05:40.674517 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.674543 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:40.674569 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.674594 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:05:40.674625 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.674651 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:05:40.674677 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.674704 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:40.674764 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.674815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:40.674866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.674917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.674957 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.674985 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.675011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.675037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.675063 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.675089 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:05:40.675115 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:05:40.675140 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:05:40.675166 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.675192 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:05:40.675217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.675243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.675269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.675294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:05:40.675320 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.675345 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:05:40.675370 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.675396 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:05:40.675421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.675449 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:05:40.675476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.675502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:40.675528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.675554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:05:40.675582 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675603 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675633 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.675658 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675675 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675691 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675728 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.675755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.675855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.675956 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.675981 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.676006 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676032 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.676057 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676075 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676102 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.676127 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676144 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676169 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.676195 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676220 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.676245 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676270 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.676295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676321 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.676346 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676386 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.676430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676460 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.676577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.676672 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676700 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.676731 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676758 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.676784 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676811 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.676837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676936 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.676961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.676986 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677019 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677044 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.677070 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677095 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.677121 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.677205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.677322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677355 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677400 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.677426 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.677528 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677554 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.677580 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677598 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677620 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677637 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677662 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.677688 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:40.677745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677804 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.677830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.677946 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.677972 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:05:40.677998 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678024 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.678050 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678075 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.678100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678117 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.678201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678316 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:05:40.678367 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678383 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678408 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.678434 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678450 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678466 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678492 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.678517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678533 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.678621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.678726 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678754 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.678779 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678805 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.678831 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678847 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678874 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.678899 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678916 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678941 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.678966 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.678991 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.679016 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679042 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.679067 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679093 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.679118 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679144 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:40.679169 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679185 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679211 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:40.679236 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.679287 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679312 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.679338 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679364 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.679389 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679414 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.679441 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.679591 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679614 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679632 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679658 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.679683 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679710 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.679743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679801 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.679827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:40.679943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679959 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.679993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.680044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680061 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.680145 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680171 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:40.680256 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680273 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680289 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680306 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680331 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:40.680356 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680381 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:40.680406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680439 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680464 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.680490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:40.680612 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680639 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:05:40.680665 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680691 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:40.680717 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680750 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:40.680776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680793 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680851 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.680877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.680991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:40.681016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:05:40.681049 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.681107 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.681156 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.681205 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.681253 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.681298 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.681345 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:40.681392 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:05:40.681439 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:40.681486 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.681531 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.681579 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.681633 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.681680 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.681733 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.681781 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.681830 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.681877 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.681923 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.681970 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.682017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.682063 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.682111 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.682166 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.682218 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.682264 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:40.682311 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.682356 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.682402 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.682449 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.682497 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.682548 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.682594 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.682648 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.682705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.682759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.682807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.682854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.682902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.682947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.682994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:40.683041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:05:40.683088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:40.683136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.683183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.683230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.683276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.683322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.683370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.683417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.683464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.683510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.683557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.683613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.683662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.683710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.683764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.683816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.683866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.683911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:40.683957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.684002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.684050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.684098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.684145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.684196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.684242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.684290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.684345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.684392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.684439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.684488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.684535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.684581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.684627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:40.684674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:05:40.684726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:40.684775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.684821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.684867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.684915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.684961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.685009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.685056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.685103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.685152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.685199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.685245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.685293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.685342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.685390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.685440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.685491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.685537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:40.685582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.685627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.685673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.685724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.685775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.685827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.685872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.685920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.685978 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:05:40.686005 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.686065 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.686128 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.686182 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.686236 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.686289 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.686341 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:40.686407 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:40.686501 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:40.686608 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.686755 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.686813 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.686866 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.686919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.686972 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.687025 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.687077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.687138 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.687193 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.687246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.687298 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.687352 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.687403 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.687456 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.687508 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.687562 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:40.687623 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.687676 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.687734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.687788 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.687923 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.688007 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.688061 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.688115 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.688179 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:05:40.688203 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.688256 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.688309 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.688362 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.688415 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.688467 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.688519 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:40.688573 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:40.688631 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:40.688685 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.688744 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.688797 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.688851 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.688903 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.688955 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.689008 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.689061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.689114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.689166 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.689220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.689272 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.689325 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.689378 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.689431 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.689483 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.689536 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:40.689590 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.689648 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.689701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.689759 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.689813 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.689867 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.689919 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.689973 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.690035 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:05:40.690057 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.690105 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.690154 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.690202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.690250 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.690298 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.690346 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:40.690393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:40.690442 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:40.690489 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.690537 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.690584 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.690636 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.690684 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.690738 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.690785 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.690833 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.690882 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.690930 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.690977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.691025 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.691072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.691118 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.691165 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.691212 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.691258 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:40.691307 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.691355 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.691402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.691450 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.691498 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.691545 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.691593 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.691647 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.691703 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:05:40.691730 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.691782 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.691833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.691883 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.691932 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.691981 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.692031 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:40.692080 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:40.692129 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:40.692179 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.692229 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.692278 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.692329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.692378 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.692428 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.692477 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.692526 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.692576 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.692632 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.692683 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.692738 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.692788 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.692847 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.692898 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.692947 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.692997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:40.693046 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.693096 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.693146 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.693196 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.693245 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.693360 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.693409 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.693460 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.693514 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:05:40.693533 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:05:40.693564 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:05:40.693591 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:05:40.693625 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:05:40.693652 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:05:40.693675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.693694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.693704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.693715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.693731 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.693741 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.693750 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:40.693760 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:40.693770 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:40.693779 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.693788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.693798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.693807 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.693816 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.693826 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.693835 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.693845 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.693854 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.693863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.693872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.693881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.693890 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.693899 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.693908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.693917 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.693926 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:40.693936 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.693944 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.693953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.693962 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.693971 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.693980 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.693989 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.693998 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.694008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.694020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.694029 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.694038 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.694046 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.694054 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.694063 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:40.694071 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:40.694080 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:40.694088 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.694154 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.694169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.694182 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.694196 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.694210 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.694223 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.694236 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.694249 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.694260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.694269 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.694277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.694285 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.694294 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.694302 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.694310 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.694318 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:40.694327 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.694340 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.694353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.694366 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.694381 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.694395 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.694410 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.694425 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.694441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.694459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.694469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.694477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.694486 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.694493 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.694502 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:40.694509 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:40.694518 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:40.694525 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.694538 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.694552 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.694565 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.694579 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.694593 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.694607 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.694621 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.694634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.694648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.694661 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.694675 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.694691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.694704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.694718 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.694740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.694754 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:40.694767 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.694782 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.694793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.694801 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.694809 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.694817 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.694827 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.694839 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.694854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:40.694871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.694885 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:40.694900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:40.694910 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:40.694918 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:40.694925 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:40.694933 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:40.694944 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:40.694957 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:40.694972 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:40.694987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:40.695000 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:40.695014 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.695028 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.695042 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:40.695056 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:40.695070 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:40.695084 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:40.695097 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.695111 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:40.695125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:40.695140 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:40.695149 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:40.695157 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:40.695165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:40.695175 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:40.695188 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:40.695201 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:40.695216 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:40.695229 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:40.695243 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:40.695256 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:40.695269 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:40.695379 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:05:40.695397 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:05:40.695406 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:05:40.695415 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:05:40.695427 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:05:40.695436 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:05:40.695444 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:05:40.695461 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:05:40.695476 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:05:40.695537 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.695549 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204538" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:05:40.695572 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:05:40.695610 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:05:40.695621 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:05:40.695629 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:05:40.695637 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:05:40.695645 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204538" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:05:40.695664 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:40.695676 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:40.695686 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:40.695704 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.695727 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:40.695738 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:05:40.695780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.695797 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:05:40.695806 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.695849 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:05:40.695860 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:05:40.695868 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:05:40.695876 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:05:40.695884 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:05:40.695892 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:05:40.695901 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:05:40.695910 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:05:40.695921 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204538" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:05:40.695941 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:40.695953 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:40.695962 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:40.695973 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.695984 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:05:40.695992 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:40.696035 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:05:40.696048 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.696057 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.696067 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.696075 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:40.696093 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:05:40.696108 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:40.696117 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:05:40.696126 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:05:40.696139 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204538" 2019-08-19 00:05:40.696153 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:40.696162 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:05:40.696172 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:40.696183 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:40.696193 wsdl: in serializeType: returning: 204538 2019-08-19 00:05:40.696205 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:05:40.696219 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:40.696228 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:05:40.696235 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:05:40.696245 wsdl: in serializeType: returning: 204538 2019-08-19 00:05:40.696254 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204538 2019-08-19 00:05:40.696276 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204538 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:05:40.696286 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:05:40.696297 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3968"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:05:40.696321 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:05:40.696332 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204538 2019-08-19 00:05:40.696349 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:05:40.696462 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:05:40.696369 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:05:40.696389 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:05:40.696398 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:05:40.696406 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:05:40.696413 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:05:40.696425 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:40.696440 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:40.696449 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:05:40.696455 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:05:40.696471 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:05:40.696485 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:05:40.696498 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:05:40.704274 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:05:40.704307 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:05:40.704322 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:05:40.704329 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:05:40.704335 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:40.704340 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:40.704345 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:05:40.704349 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:05:40.704355 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:05:40.704392 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:05:40.714328 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:05:40.714374 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:05:40.714384 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:05:40.714395 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:05:40.714404 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:05:40.714413 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:05:40.714423 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:05:40.714433 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:05:40.714442 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:05:40.714451 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:05:29 GMT 2019-08-19 00:05:40.714461 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:05:40.714471 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:05:40.714480 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:05:40.714494 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:05:40.714537 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:05:40.714552 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:05:40.714566 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:05:40.714574 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:05:40.714582 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:05:40.714640 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:05:40.714658 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:05:40.714667 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:05:40.714696 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:05:40.714705 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:05:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:05:40.714757 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:05:40.714771 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:05:40.714800 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:05:40.714809 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:05:40.714944 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:05:40.715092 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:05:40.715102 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:05:40.715114 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:05:40.715130 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:05:40.715163 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:05:40.715251 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:05:40.715282 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:05:40.715299 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:05:40.715310 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:05:40.715318 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:05:40.715336 nusoap_client: detail =