Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 34.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VJ2 Model turbiny: RHB52B-52002BP20NRBRBL348CZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: MAZDA
 Silnik:
JR T3357
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:55:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:55:01.649185 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:55:01.649238 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:55:01.649259 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199851" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:55:01.649287 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:55:01.649303 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:55:01.649315 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:55:01.649333 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:55:01.649348 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:55:01.649358 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:55:01.649371 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:55:01.649384 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:55:01.649402 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:55:01.649412 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:55:01.649419 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:55:01.649426 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:55:01.649434 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:55:01.649459 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:55:01.649477 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:55:01.649490 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:55:01.649498 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:55:01.649508 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:55:01.649520 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:55:01.649532 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:55:01.656835 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:55:01.656856 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:55:01.656873 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:55:01.656885 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:55:01.656900 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:55:01.656909 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:55:01.656917 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:55:01.656958 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:55:01.673566 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:55:01.673590 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:55:01.673602 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:55:01.673613 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:55:01.673623 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:55:01.673639 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:55:01.673651 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:55:01.673662 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:55:01.673674 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:55:01.673685 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:55:00 GMT 2019-02-20 06:55:01.673696 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:55:01.673706 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:55:01.673717 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:55:01.673733 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:55:01.673774 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:55:01.673804 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:55:01.682882 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:55:01.683297 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:55:01.690258 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:55:01.690317 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:55:01.690720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.690994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:55:01.691079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:55:01.691195 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.691433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.697004 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.697337 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:55:01.697735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:55:01.697859 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.698091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.698445 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:55:01.698801 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.699041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.699312 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:55:01.699363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:55:01.699836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:55:01.704209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.704334 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:55:01.704562 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:55:01.705059 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:55:01.705515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.705564 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:55:01.706092 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:55:01.706424 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:55:01.706804 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:55:01.707414 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:55:01.707618 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:55:01.708355 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:55:01.708458 soap_transport_http: read buffer of 5311 bytes 2019-02-20 06:55:01.708481 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:55:01.708490 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:55:01.708656 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:55:01.708707 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:55:01.708727 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:55:01.708738 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:55:01.708761 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:55:01.708781 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:55:01.709228 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:55:01.709248 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:55:01.709444 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:55:01.709493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709529 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.709539 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709555 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:55:01.709586 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.709593 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709604 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:55:01.709620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.709671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.709688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.709711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709740 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.709748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:55:01.709772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.709800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:55:01.709816 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:55:01.709836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709861 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.709869 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709879 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:55:01.709898 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.709905 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709915 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:55:01.709933 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.709940 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709952 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:55:01.709966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.709990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.710001 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.710017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:55:01.710039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710065 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.710072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:55:01.710096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.710121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:55:01.710137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:55:01.710158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710183 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.710190 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710200 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:55:01.710218 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.710225 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710235 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:55:01.710253 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.710260 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710270 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:55:01.710288 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.710295 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710304 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.710318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.710356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.710372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.710407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.710504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.710521 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710532 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:55:01.710543 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:55:01.710555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:55:01.710580 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:55:01.710596 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710602 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:55:01.710617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710642 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.710649 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710659 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:55:01.710672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.710698 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.710714 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710720 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.710734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710760 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.710768 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710778 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:55:01.710791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.710816 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:55:01.710832 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710838 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:55:01.710853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.710885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.710908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.710933 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.710949 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710955 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.710969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.710994 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.711002 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711012 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:55:01.711025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:55:01.711066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711072 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:55:01.711086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.711118 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711128 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:55:01.711147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.711154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.711177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711206 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:55:01.711221 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711227 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.711241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711266 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.711274 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711284 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:55:01.711297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711322 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:55:01.711337 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711344 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:55:01.711358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711389 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.711397 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711412 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:55:01.711434 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.711441 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711451 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.711464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711494 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:55:01.711509 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711516 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.711530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711555 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.711563 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711573 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:55:01.711586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711611 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:55:01.711626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711632 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:55:01.711646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.711678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.711701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711726 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:55:01.711741 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711748 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.711762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711788 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.711795 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:55:01.711818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711844 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:55:01.711859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711865 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:55:01.711879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.711911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711921 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.711934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.711959 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.711975 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.711981 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.711995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712020 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.712027 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712037 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:55:01.712051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712076 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:55:01.712091 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712097 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:55:01.712111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712137 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.712144 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712154 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:55:01.712167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712192 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.712208 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712214 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.712228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712253 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.712260 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712271 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:55:01.712284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712309 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:55:01.712324 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712330 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:55:01.712352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712382 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.712390 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712400 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:55:01.712414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712439 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.712455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712462 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.712476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712501 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.712509 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:55:01.712532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712558 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:55:01.712573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712579 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:55:01.712593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712619 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.712626 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712636 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:55:01.712660 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.712666 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712677 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:55:01.712690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712719 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.712735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712741 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.712755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712781 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.712789 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712799 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:55:01.712812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712837 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:55:01.712853 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712859 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:55:01.712873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.712906 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712916 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.712929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.712954 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.712970 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.712976 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.712990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713015 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.713022 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713033 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:55:01.713046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.713071 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:55:01.713087 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713093 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:55:01.713107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713133 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:55:01.713140 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713150 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:55:01.713163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.713188 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.713204 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713210 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.713224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713255 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.713317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.713335 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713345 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:55:01.713356 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:55:01.713368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:55:01.713399 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:55:01.713415 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713422 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:55:01.713437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713463 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:55:01.713471 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713481 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:55:01.713494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.713520 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.713535 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713542 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.713556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713587 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713594 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.713662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.713679 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713690 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:55:01.713700 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:55:01.713713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:55:01.713737 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:55:01.713752 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713759 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:55:01.713772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.713806 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713816 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:55:01.713834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.713842 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:55:01.713871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.713878 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713888 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:55:01.713906 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.713913 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713923 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:55:01.713941 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.713948 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713958 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:55:01.713976 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.713983 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.713992 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:55:01.714010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.714017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714027 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.714040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.714089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.714106 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714112 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.714127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714153 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714171 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:55:01.714184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.714209 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:55:01.714224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714231 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:55:01.714245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714279 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714286 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714296 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:55:01.714315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714322 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714332 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.714350 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714356 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714366 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:55:01.714385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.714419 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.714435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714441 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.714455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714481 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714489 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:55:01.714512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.714538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:55:01.714554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714560 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:55:01.714574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714600 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714607 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714617 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.714636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.714661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.714676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714682 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.714696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714722 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:55:01.714752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.714777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:55:01.714793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714799 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:55:01.714813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714838 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714845 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714855 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:55:01.714874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714881 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714890 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.714909 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.714916 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714926 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:55:01.714939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.714971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.714987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.714994 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.715008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715034 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.715041 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:55:01.715064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.715089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:55:01.715105 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715111 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.715125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715151 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.715158 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715168 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:55:01.715187 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.715194 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715204 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:55:01.715222 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.715228 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715238 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:55:01.715256 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.715263 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715273 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:55:01.715300 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.715307 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715317 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:55:01.715331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.715372 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.715394 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715400 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.715415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715441 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715449 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715459 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:55:01.715472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.715488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.715498 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.715513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715543 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715551 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715574 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.715608 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.715641 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715652 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.715670 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.715677 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715687 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:55:01.715706 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.715713 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715722 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:55:01.715740 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.715747 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715757 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:55:01.715775 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.715782 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715792 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:55:01.715810 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:55:01.715817 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715827 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:55:01.715845 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.715852 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715861 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.715880 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.715887 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715896 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.715914 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.715921 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715931 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:55:01.715949 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.715956 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.715966 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:55:01.715979 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.716048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.716069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716094 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.716101 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716111 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:55:01.716129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716136 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716146 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:55:01.716164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716171 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716181 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:55:01.716199 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.716206 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716216 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:55:01.716229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.716267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.716303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716329 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716336 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:55:01.716359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.716391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.716405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716432 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716440 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716450 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716463 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.716493 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716519 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.716527 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716537 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:55:01.716555 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716562 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716573 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:55:01.716591 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.716598 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716608 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:55:01.716626 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.716633 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716642 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:55:01.716661 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.716667 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716677 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:55:01.716695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.716702 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716712 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:55:01.716730 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716736 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716746 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.716764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716771 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716781 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:55:01.716798 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716805 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716815 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:55:01.716833 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716840 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716850 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:55:01.716868 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.716874 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716884 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:55:01.716897 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.716950 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.716968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.716974 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.716990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717015 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717022 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717032 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:55:01.717050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.717057 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.717085 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717092 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717102 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:55:01.717120 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:55:01.717126 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717136 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.717149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.717186 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717208 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.717223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717249 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717256 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717266 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:55:01.717279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.717295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.717305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.717319 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717347 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717355 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717365 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717384 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.717416 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717442 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.717449 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717459 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:55:01.717478 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717485 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717495 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:55:01.717516 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.717523 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717533 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:55:01.717552 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.717559 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717568 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:55:01.717586 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.717593 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717603 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:55:01.717621 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.717628 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717637 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:55:01.717655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.717690 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717698 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717707 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:55:01.717725 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717732 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717742 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:55:01.717760 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.717767 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717777 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:55:01.717795 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717802 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717811 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:55:01.717829 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.717836 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717846 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:55:01.717859 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.717917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.717933 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.717962 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.717970 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.717980 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.717993 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.718024 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718051 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.718058 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718068 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:55:01.718086 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.718093 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718103 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:55:01.718121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.718128 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718138 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:55:01.718156 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.718163 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718173 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:55:01.718191 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.718198 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718208 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:55:01.718226 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.718233 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718243 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:55:01.718261 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.718268 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718277 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:55:01.718295 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.718302 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718312 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:55:01.718330 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.718337 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718347 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:55:01.718365 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.718372 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718387 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:55:01.718406 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.718413 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718423 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:55:01.718440 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.718448 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718457 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:55:01.718475 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.718483 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.718510 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.718517 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718527 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:55:01.718540 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.718632 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718639 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:55:01.718664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718691 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.718698 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718710 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:55:01.718733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.718774 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718798 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718807 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.718828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718868 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.718879 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718901 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:55:01.718922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.718962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:55:01.718985 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.718995 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:55:01.719015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.719065 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.719107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.719117 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719131 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:55:01.719158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.719168 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719184 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:55:01.719215 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:55:01.719226 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719242 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:55:01.719265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.719335 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:55:01.719359 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719366 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.719393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719420 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.719428 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719438 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:55:01.719452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.719468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.719478 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:55:01.719492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.719525 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719533 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.719543 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719557 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.719573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.719590 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719616 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.719623 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719633 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:55:01.719652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.719658 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719673 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:55:01.719692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.719699 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719709 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:55:01.719727 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:55:01.719734 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719744 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:55:01.719762 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.719768 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719778 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:55:01.719796 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.719803 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719813 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:55:01.719830 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.719837 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719847 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:55:01.719865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.719872 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719881 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:55:01.719899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.719906 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719916 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:55:01.719934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.719941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.719950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.719963 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:55:01.720013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.720032 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720038 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:55:01.720057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.720091 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720101 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.720114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.720140 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.720156 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720162 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.720181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720207 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:55:01.720214 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720224 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:55:01.720238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.720262 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:55:01.720276 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:55:01.720303 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:55:01.720310 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:55:01.720320 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:55:01.720339 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:55:01.720345 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:55:01.720355 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:55:01.720374 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:55:01.720386 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:55:01.720397 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:55:01.720410 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:55:01.720434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.720451 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720457 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.720476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720503 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.720514 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720526 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.720545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.720552 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720562 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:55:01.720587 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.720594 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720604 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:55:01.720617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.720650 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720672 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.720686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720712 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720719 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720734 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:55:01.720747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.720763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.720773 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.720787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720814 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720822 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720831 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.720875 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720901 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.720909 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720919 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:55:01.720937 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.720944 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720954 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:55:01.720972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.720979 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.720989 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:55:01.721007 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.721014 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.721024 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:55:01.721042 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.721049 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.721063 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:55:01.721081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.721089 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.721098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:55:01.721116 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.721123 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.721132 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:55:01.721150 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.721157 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.721166 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:55:01.721184 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.721192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.721202 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:55:01.721215 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.721261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.721278 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721284 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:55:01.721310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721336 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.721343 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721353 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:55:01.721373 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.721385 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721396 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:55:01.721415 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.721422 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721432 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:55:01.721449 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.721456 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721466 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:55:01.721484 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.721490 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721500 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:55:01.721517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.721560 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.721576 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721582 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.721602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721627 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721634 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.721694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.721711 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721722 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:55:01.721732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:55:01.721745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:55:01.721769 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:55:01.721784 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721791 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:55:01.721804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721830 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.721837 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721851 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:55:01.721865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.721890 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.721905 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721911 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.721925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721951 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:55:01.721958 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721968 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:55:01.721981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.721996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.722006 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:55:01.722021 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722027 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:55:01.722041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.722073 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722083 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.722096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.722121 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.722136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722142 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.722160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722186 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722193 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722203 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:55:01.722216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.722242 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:55:01.722256 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722283 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722291 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722301 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722314 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.722345 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722371 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722384 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722396 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:55:01.722415 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722422 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722432 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:55:01.722450 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722456 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722472 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:55:01.722491 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722498 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722512 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:55:01.722533 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722539 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722550 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:55:01.722568 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:55:01.722582 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722592 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:55:01.722610 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:55:01.722617 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722627 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:55:01.722644 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:55:01.722651 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722661 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:55:01.722679 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:55:01.722686 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722696 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:55:01.722714 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722721 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722730 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:55:01.722748 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722755 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722765 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:55:01.722783 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722790 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722800 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:55:01.722817 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722824 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722834 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:55:01.722847 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.722908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.722926 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722933 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:55:01.722955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722981 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.722988 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.722998 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:55:01.723011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.723037 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.723052 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723058 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.723072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723097 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.723104 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723114 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:55:01.723128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.723153 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:55:01.723168 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723174 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.723188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723213 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.723220 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723234 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:55:01.723254 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.723261 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723270 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:55:01.723297 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.723304 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723314 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:55:01.723332 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.723339 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723349 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:55:01.723362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.723406 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723422 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723428 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.723442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723468 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723475 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723485 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:55:01.723499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.723529 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.723544 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723577 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723585 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723596 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.723641 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.723674 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:55:01.723702 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.723709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:55:01.723737 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.723744 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723753 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:55:01.723772 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.723779 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723789 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:55:01.723807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.723813 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:55:01.723841 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.723848 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723862 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:55:01.723880 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:55:01.723887 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723897 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:55:01.723911 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.723949 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.723966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.723973 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:55:01.723987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724012 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.724020 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724029 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:55:01.724048 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.724055 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724069 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:55:01.724087 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.724094 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724104 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:55:01.724122 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.724129 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724139 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:55:01.724157 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.724164 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724173 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:55:01.724191 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.724198 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724208 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:55:01.724226 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.724233 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724242 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:55:01.724260 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.724267 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724277 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:55:01.724290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.724342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.724358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724364 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:55:01.724388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724416 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:55:01.724423 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:55:01.724447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.724472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:55:01.724490 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:55:01.724496 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:55:01.724511 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:55:01.724531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724537 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:55:01.724551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.724604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:55:01.724621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.724632 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:55:01.724643 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:55:01.724661 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.724668 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:55:01.724682 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:55:01.724700 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:55:01.724708 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:55:01.724717 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:55:01.724735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.724742 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.724751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.724769 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.724775 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.724785 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.724803 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.724810 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.724820 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.724837 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.724844 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:55:01.724854 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.724871 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.724877 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:55:01.724887 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.724905 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:55:01.724912 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:55:01.724921 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:55:01.724939 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.724945 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.724955 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.724973 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:55:01.724979 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:55:01.724989 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:55:01.725006 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.725012 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:55:01.725026 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.725044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.725050 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:55:01.725060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.725077 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:55:01.725083 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:55:01.725093 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:55:01.725107 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:55:01.725143 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.725173 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:55:01.725201 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.725229 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:55:01.725257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.725292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:55:01.725319 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.725347 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:55:01.725374 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.725408 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:55:01.725435 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:55:01.725462 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:55:01.725489 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:55:01.725520 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:55:01.725564 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:55:01.725591 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:55:01.725619 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.725646 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:55:01.725673 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.725700 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:55:01.725727 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.725754 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:55:01.725936 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.725964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:55:01.725992 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.726019 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:55:01.726046 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.726073 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:55:01.726099 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.726126 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:55:01.726153 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.726180 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:55:01.726207 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.726234 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:55:01.726261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.726298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:55:01.726325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.726352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:55:01.726384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.726413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.726440 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.726467 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.726494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.726528 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.726556 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.726582 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:55:01.726617 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:55:01.726643 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:55:01.726675 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.726702 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:55:01.726729 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.726755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.726782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.726809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:55:01.726835 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.726862 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:55:01.726889 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.726915 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:55:01.726942 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.726969 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:55:01.726996 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.727023 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:55:01.727050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.727078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:55:01.727106 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727125 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727151 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.727178 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727196 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727213 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727239 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.727266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.727375 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727408 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.727434 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727461 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.727487 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727505 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727536 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.727562 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727589 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727615 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.727642 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727669 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.727695 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727722 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.727748 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727775 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.727801 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727827 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.727854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727898 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.727924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.727951 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.727978 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728004 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.728031 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728057 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.728084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728101 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.728246 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728280 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728307 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.728333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728360 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.728392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728410 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728427 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.728480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.728609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728687 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.728713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728796 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.728822 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728849 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.728875 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728893 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728910 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728927 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.728955 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.728982 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729009 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:55:01.729035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729053 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.729123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.729245 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729271 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:55:01.729298 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729324 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.729351 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.729410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729449 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.729526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:55:01.729702 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729719 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729746 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.729772 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729789 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729806 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729832 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.729858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.729962 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.729988 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.730015 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730041 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.730068 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730085 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730116 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.730142 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730159 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730185 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.730211 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730238 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.730265 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730291 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.730318 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.730371 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730403 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:55:01.730430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:55:01.730500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.730554 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730588 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.730615 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730641 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.730667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.730822 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730844 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730862 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730888 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.730915 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730942 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.730968 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.730985 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731028 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.731055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:55:01.731176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731193 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731253 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.731279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731297 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.731389 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731417 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:55:01.731443 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731465 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731483 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731500 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731527 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:55:01.731554 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731585 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:55:01.731612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731630 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731673 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.731700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:55:01.731821 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731847 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:55:01.731873 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731900 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:55:01.731927 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731954 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:55:01.731980 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.731997 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.732084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:55:01.732235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:55:01.732262 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.732322 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.732374 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.732431 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.732480 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.732530 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:55:01.732586 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:55:01.732635 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:55:01.732701 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.732751 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.732800 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.732849 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.732897 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.732947 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.732996 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.733044 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.733093 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.733143 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.733193 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.733242 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.733316 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.733373 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.733434 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.733483 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:55:01.733531 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.733578 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.733635 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.733686 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.733736 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.733803 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.733851 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.733901 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.733959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.734008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.734057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.734107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.734154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.734204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:55:01.734449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:55:01.734503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:55:01.734552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.734601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.734650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.734698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.734746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.734796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.734845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.734893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.734942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.734991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.735042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.735092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.735141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.735194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.735248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.735296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:55:01.735345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.735399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.735447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.735497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.735546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.735600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.735648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.735698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.735756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.735805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.735854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.735904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.735952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.736000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:55:01.736049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:55:01.736103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:55:01.736152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.736200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.736250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.736298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.736345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.736400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.736450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.736498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.736546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.736596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.736645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.736695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.736745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.736803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.736856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.736904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:55:01.736952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.737000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.737047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.737097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.737147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.737202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.737251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.737300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.737357 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:55:01.737390 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.737452 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.737508 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.737563 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.737622 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.737677 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:55:01.737732 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:55:01.737786 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:55:01.737840 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.737895 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.737950 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.738005 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.738060 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.738114 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.738168 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.738222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.738276 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.738331 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.738392 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.738448 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.738502 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.738556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.738610 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.738664 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:55:01.738719 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.738774 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.738858 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.738914 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.738968 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.739024 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.739078 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.739133 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.739196 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:55:01.739221 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.739276 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.739332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.739392 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.739448 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.739502 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:55:01.739557 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:55:01.739813 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:55:01.739869 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.739924 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.739979 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.740034 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.740089 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.740144 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.740200 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.740258 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.740313 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.740368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.740429 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.740484 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.740539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.740594 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.740650 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.740704 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:55:01.740759 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.740814 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.740869 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.740924 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.740979 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.741035 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.741090 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.741145 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.741206 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:55:01.741230 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.741281 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.741331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.741385 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.741441 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.741490 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:55:01.741539 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:55:01.741588 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:55:01.741637 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.741687 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.741736 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.741785 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.741835 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.741885 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.741934 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.741984 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.742033 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.742082 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.742131 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.742181 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.742230 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.742280 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.742330 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.742384 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:55:01.742434 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.742488 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.742538 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.742592 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.742641 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.742690 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.742739 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.742789 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.742846 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:55:01.742869 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.742920 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.742972 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.743024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.743075 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.743126 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:55:01.743177 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:55:01.743236 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:55:01.743288 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.743339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.743397 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.743448 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.743499 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.743550 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.743606 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.743657 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.743708 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.743761 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.743812 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.743863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.743915 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.743967 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.744018 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.744069 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:55:01.744121 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.744171 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.744224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.744275 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.744326 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.744382 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.744436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.744487 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.744542 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:55:01.744559 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:55:01.744590 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:55:01.744618 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:55:01.744645 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:55:01.744671 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:55:01.744690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.744706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.744716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.744726 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.744735 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.744744 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:55:01.744754 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:55:01.744763 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:55:01.744772 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.744780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.744797 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.744807 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.744815 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.744824 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.744833 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.744842 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.744850 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.744859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.744868 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.744877 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.744885 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.744894 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.744902 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.744910 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:55:01.744919 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.744927 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.744935 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.744944 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.744952 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.744960 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.744968 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.744976 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.744985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.744994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.745002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.745011 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.745018 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.745026 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:55:01.745035 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:55:01.745043 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:55:01.745051 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.745058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.745066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.745073 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.745081 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745088 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.745096 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.745103 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.745111 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.745118 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745126 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.745141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.745148 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.745156 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.745163 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:55:01.745171 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.745178 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.745186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.745193 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.745200 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.745208 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.745218 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.745227 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.745235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.745245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.745253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.745261 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.745268 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.745276 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:55:01.745283 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:55:01.745291 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:55:01.745298 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.745305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.745312 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.745320 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.745327 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.745341 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.745349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.745356 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.745362 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745370 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745381 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.745389 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.745397 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.745405 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.745412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:55:01.745420 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.745427 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.745434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.745441 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.745448 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.745455 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.745462 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.745469 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.745477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:55:01.745485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.745492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:55:01.745500 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:55:01.745507 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:55:01.745514 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:55:01.745521 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:55:01.745528 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:55:01.745535 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:55:01.745542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:55:01.745548 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:55:01.745556 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:55:01.745562 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745582 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.745589 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:55:01.745596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:55:01.745603 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:55:01.745610 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745807 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:55:01.745815 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:55:01.745823 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:55:01.745830 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:55:01.745836 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:55:01.745843 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:55:01.745850 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:55:01.745857 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:55:01.745864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:55:01.745871 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:55:01.745878 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:55:01.745885 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:55:01.745891 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:55:01.745898 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:55:01.746160 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:55:01.746171 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:55:01.746176 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:55:01.746181 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:55:01.746188 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:55:01.746192 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:55:01.746197 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:55:01.746206 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:55:01.746214 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:55:01.746252 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.746258 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199851" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:55:01.746272 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:55:01.746293 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:55:01.746300 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:55:01.746304 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:55:01.746308 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:55:01.746314 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199851" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:55:01.746324 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:55:01.746331 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:55:01.746336 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:55:01.746347 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.746355 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:55:01.746360 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:55:01.746388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.746399 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:55:01.746404 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.746427 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:55:01.746432 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:55:01.746437 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:55:01.746441 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:55:01.746445 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:55:01.746449 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:55:01.746454 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:55:01.746458 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:55:01.746464 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199851" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:55:01.746474 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:55:01.746481 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:55:01.746485 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:55:01.746491 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.746497 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:55:01.746501 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:55:01.746524 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:55:01.746530 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.746534 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.746540 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.746544 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:55:01.746555 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:55:01.746562 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:55:01.746567 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:55:01.746571 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:55:01.746577 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199851" 2019-02-20 06:55:01.746585 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:55:01.746589 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:55:01.746594 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:55:01.746600 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:55:01.746605 wsdl: in serializeType: returning: 199851 2019-02-20 06:55:01.746611 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:55:01.746617 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:55:01.746622 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:55:01.746626 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:55:01.746631 wsdl: in serializeType: returning: 199851 2019-02-20 06:55:01.746635 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199851 2019-02-20 06:55:01.746655 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199851 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:55:01.746660 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:55:01.746666 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7170"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:55:01.746679 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:55:01.746685 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199851 2019-02-20 06:55:01.746694 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:55:01.746765 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:55:01.746706 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:55:01.746716 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:55:01.746722 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:55:01.746726 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:55:01.746730 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:55:01.746737 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:55:01.746746 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:55:01.746753 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:55:01.746759 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:55:01.746771 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:55:01.746780 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:55:01.746787 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:55:01.754034 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:55:01.754076 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:55:01.754109 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:55:01.754124 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:55:01.754137 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:55:01.754149 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:55:01.754168 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:55:01.754179 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:55:01.754184 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:55:01.754218 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:55:01.847970 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:55:01.848056 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:55:01.848082 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:55:01.848102 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:55:01.848115 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:55:01.848135 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:55:01.848149 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:55:01.848162 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:55:01.848168 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:55:01.848174 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:55:00 GMT 2019-02-20 06:55:01.848181 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:55:01.848187 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:55:01.848193 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:55:01.848204 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:55:01.848231 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:55:01.848241 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:55:01.848251 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:55:01.848256 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:55:01.848261 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:55:01.848299 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:55:01.848312 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:55:01.848318 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:55:01.848343 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:55:01.848350 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:55:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:55:01.848393 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:55:01.848402 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:55:01.848423 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:55:01.848430 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:55:01.848539 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:55:01.848671 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:55:01.848684 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:55:01.848700 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:55:01.848718 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:55:01.848775 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:55:01.848866 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:55:01.848896 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:55:01.848910 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:55:01.848918 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:55:01.848922 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:55:01.848927 nusoap_client: detail =