Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 32.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VL36 Model turbiny: RHF3
 Producent OE: IHI
 Pojazd: FIAT IVECO
 Silnik:
JR T3478
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 04:01:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 06:01:17.050987 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 06:01:17.051100 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 06:01:17.051122 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 06:01:17.051139 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 06:01:17.051149 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 06:01:17.051159 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 06:01:17.051177 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 06:01:17.051185 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 06:01:17.051194 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 06:01:17.051203 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 06:01:17.051211 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 06:01:17.051222 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 06:01:17.051230 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 06:01:17.051234 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 06:01:17.051239 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 06:01:17.051242 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 06:01:17.051257 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 06:01:17.051428 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 06:01:17.051440 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 06:01:17.051446 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 06:01:17.051452 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 06:01:17.051465 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 06:01:17.051474 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 06:01:17.059395 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 06:01:17.059449 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 06:01:17.059474 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 06:01:17.059488 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 06:01:17.059499 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 06:01:17.059508 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 06:01:17.059517 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 06:01:17.059571 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 06:01:17.074731 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 06:01:17.074839 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 06:01:17.074855 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 06:01:17.074867 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 06:01:17.074878 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 06:01:17.074897 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 06:01:17.074909 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 06:01:17.074921 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 06:01:17.074932 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 06:01:17.074943 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 04:01:00 GMT 2019-08-20 06:01:17.074954 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 06:01:17.074965 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 06:01:17.074977 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 06:01:17.075075 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 06:01:17.075133 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 06:01:17.075179 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 06:01:17.083800 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 06:01:17.083869 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-20 06:01:17.090042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 06:01:17.090121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.090743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 06:01:17.090772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.097866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.097905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.097927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.097948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.098921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.105630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.105718 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 06:01:17.105958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.105985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 06:01:17.106681 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 06:01:17.106759 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 06:01:17.106907 soap_transport_http: read buffer of 6088 bytes 2019-08-20 06:01:17.107035 soap_transport_http: read buffer of 7071 bytes 2019-08-20 06:01:17.107058 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 06:01:17.107064 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 06:01:17.107174 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 06:01:17.107222 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 06:01:17.107240 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 06:01:17.107247 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 06:01:17.107269 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 06:01:17.107274 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 06:01:17.107815 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 06:01:17.107835 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 06:01:17.107925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.107944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 06:01:17.107966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.107998 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108008 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108027 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 06:01:17.108052 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108059 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108070 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 06:01:17.108091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.108133 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.108149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.108174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108201 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.108208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108219 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 06:01:17.108232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.108259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 06:01:17.108274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108281 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 06:01:17.108295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108319 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108326 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108336 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 06:01:17.108353 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108360 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108370 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 06:01:17.108387 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108393 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108403 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 06:01:17.108416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.108449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.108464 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 06:01:17.108485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108510 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.108517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108526 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 06:01:17.108539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.108564 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 06:01:17.108588 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108599 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 06:01:17.108625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108673 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108685 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108702 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 06:01:17.108735 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108748 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108767 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 06:01:17.108802 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.108814 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108832 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 06:01:17.108866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.108879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108898 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.108924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.108972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.108994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.109022 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109035 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.109062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.109237 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.109271 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109291 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 06:01:17.109312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 06:01:17.109337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 06:01:17.109385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 06:01:17.109413 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109425 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 06:01:17.109458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109506 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.109519 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109538 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 06:01:17.109572 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.109591 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109611 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 06:01:17.109645 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.109657 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109676 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 06:01:17.109709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.109720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109739 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.109767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.109835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.109871 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.109909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109960 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.109973 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.109991 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 06:01:17.110017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.110065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 06:01:17.110093 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110104 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 06:01:17.110131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110178 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.110192 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 06:01:17.110235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.110282 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.110310 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110321 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.110346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110393 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.110406 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110425 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 06:01:17.110451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.110499 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 06:01:17.110529 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110541 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 06:01:17.110596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110647 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.110660 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110679 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.110705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.110752 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.110780 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110791 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.110817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110865 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.110885 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 06:01:17.110930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.110966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.110985 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 06:01:17.111013 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.111025 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 06:01:17.111109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.111190 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.111203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.111223 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 06:01:17.111257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.111271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.111289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.111315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.111349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.111370 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 06:01:17.111398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.111410 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.111435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.111482 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.111496 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112460 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 06:01:17.112488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.112539 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 06:01:17.112566 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112583 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 06:01:17.112610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112662 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.112674 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112694 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 06:01:17.112726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.112736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112751 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.112773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.112826 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 06:01:17.112849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112859 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.112885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112930 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.112942 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.112968 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 06:01:17.112990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.113036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 06:01:17.113062 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113073 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 06:01:17.113097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.113151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.113190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.113236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 06:01:17.113261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113272 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.113298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113338 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.113351 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113369 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 06:01:17.113392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.113437 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 06:01:17.113460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113469 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 06:01:17.113496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113538 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.113549 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.113598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.113645 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.113670 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113680 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.113706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113750 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.113762 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113779 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 06:01:17.113803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.113848 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 06:01:17.113874 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113885 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 06:01:17.113908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113961 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.113973 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.113991 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 06:01:17.114014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.114060 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.114083 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114092 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.114117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114161 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.114173 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114191 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 06:01:17.114213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.114257 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 06:01:17.114285 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114295 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 06:01:17.114318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114364 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.114375 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114392 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 06:01:17.114416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.114461 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.114488 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114498 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.114523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114567 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.114586 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114604 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 06:01:17.114629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.114673 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 06:01:17.114701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114712 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 06:01:17.114736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114816 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.114829 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114847 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 06:01:17.114880 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.114890 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114906 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 06:01:17.114932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.114965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.114985 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.115012 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115022 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.115043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115089 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.115101 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115160 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 06:01:17.115185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.115235 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 06:01:17.115264 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115275 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 06:01:17.115298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.115351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115392 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.115419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.115464 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.115492 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115503 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.115525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115601 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.115615 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115633 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 06:01:17.115695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.115755 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 06:01:17.115784 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115794 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 06:01:17.115818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115883 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 06:01:17.115897 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115916 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 06:01:17.115939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.115966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.115987 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.116012 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116022 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.116047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116091 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116102 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.116211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.116245 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116277 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 06:01:17.116296 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 06:01:17.116321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 06:01:17.116363 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 06:01:17.116391 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116402 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 06:01:17.116427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116473 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 06:01:17.116484 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116500 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 06:01:17.116525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.116570 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.116611 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116633 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.116667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116711 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116723 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.116824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.116891 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.116911 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 06:01:17.117038 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 06:01:17.117063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 06:01:17.117128 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 06:01:17.117155 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117165 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 06:01:17.117193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117241 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 06:01:17.117253 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117269 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 06:01:17.117295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.117345 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.117374 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117384 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.117414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117458 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117469 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.117590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.117623 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117642 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 06:01:17.117663 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 06:01:17.117685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 06:01:17.117733 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 06:01:17.117757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117769 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 06:01:17.117795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.117854 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 06:01:17.117903 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.117916 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117934 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 06:01:17.117969 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.117981 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.117999 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 06:01:17.118032 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.118045 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118062 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 06:01:17.118092 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.118105 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118122 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 06:01:17.118152 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.118165 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118183 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 06:01:17.118213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.118224 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118243 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.118269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.118366 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.118397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118407 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.118431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118479 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.118490 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 06:01:17.118536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.118591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 06:01:17.118620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118631 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 06:01:17.118664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118711 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.118725 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118743 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 06:01:17.118775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.118786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118803 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.118836 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.118848 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118864 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 06:01:17.118887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.118949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.118973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.118997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.119022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119066 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.119078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119094 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 06:01:17.119116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.119163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 06:01:17.119190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119202 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 06:01:17.119226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.119282 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.119324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.119368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.119404 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119416 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.119440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119485 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.119495 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 06:01:17.119538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.119606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 06:01:17.119635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119645 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 06:01:17.119704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119743 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.119752 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119764 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 06:01:17.119784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.119791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119802 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.119820 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.119827 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119837 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 06:01:17.119851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.119889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.119905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119912 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.119927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119953 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.119960 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.119970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 06:01:17.119984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.120010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 06:01:17.120025 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120031 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.120045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120071 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120078 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120087 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 06:01:17.120105 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.120112 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120121 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 06:01:17.120139 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.120145 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120155 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 06:01:17.120172 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120180 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120189 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 06:01:17.120207 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120214 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120223 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 06:01:17.120237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.120283 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.120298 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120305 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.120319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120344 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120351 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 06:01:17.120374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.120399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.120413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120445 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120452 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120462 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.120505 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.120537 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120546 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.120564 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.120571 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120580 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 06:01:17.120598 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.120604 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120614 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 06:01:17.120631 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.120645 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120656 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 06:01:17.120674 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.120681 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120690 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 06:01:17.120707 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 06:01:17.120714 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120724 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 06:01:17.120741 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120749 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120758 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.120776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.120808 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120815 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120825 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 06:01:17.120842 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120848 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120858 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 06:01:17.120874 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.120881 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120890 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 06:01:17.120903 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.120960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.120978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.120984 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.121001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121025 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.121033 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121042 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 06:01:17.121060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121067 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121077 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 06:01:17.121094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121101 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121111 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 06:01:17.121128 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.121135 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121145 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 06:01:17.121158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.121195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121216 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.121233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121258 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121274 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 06:01:17.121287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.121313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.121326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121354 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121371 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121384 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.121414 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121439 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.121446 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121455 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 06:01:17.121473 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121480 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121489 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 06:01:17.121506 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.121513 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121522 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 06:01:17.121539 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.121546 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121555 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 06:01:17.121573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.121579 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121588 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 06:01:17.121611 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.121621 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 06:01:17.121655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121663 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121673 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.121690 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121697 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121706 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 06:01:17.121723 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121730 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121740 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 06:01:17.121757 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121764 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121773 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 06:01:17.121791 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121797 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121806 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 06:01:17.121820 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.121874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.121891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.121917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121943 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.121950 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121960 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 06:01:17.121977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.121984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.121993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.122010 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.122016 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.122026 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 06:01:17.122043 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 06:01:17.122049 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.122059 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.122100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.122110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.122131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.122145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.122170 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122178 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.122187 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 06:01:17.122201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.122216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.122226 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.122239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122266 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122273 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122282 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122295 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.122325 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122349 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.122356 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122366 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 06:01:17.122383 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.122390 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122400 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 06:01:17.122417 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.122424 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122434 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 06:01:17.122451 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.122457 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122466 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 06:01:17.122484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.122490 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122500 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 06:01:17.122517 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.122525 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122534 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 06:01:17.122551 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.122558 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122567 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.122585 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.122591 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122600 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 06:01:17.122618 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.122625 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122634 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 06:01:17.122658 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122665 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122674 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 06:01:17.122691 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.122698 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122707 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 06:01:17.122724 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.122731 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122740 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 06:01:17.122753 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.122811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.122826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122854 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122861 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122871 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.122914 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122939 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.122946 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122956 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 06:01:17.122973 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.122981 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.122990 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 06:01:17.123007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.123014 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123023 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 06:01:17.123041 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.123047 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123056 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 06:01:17.123074 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.123080 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123089 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 06:01:17.123106 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.123113 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123122 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 06:01:17.123140 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.123147 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123156 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 06:01:17.123173 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.123179 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123198 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 06:01:17.123216 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.123223 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123233 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 06:01:17.123250 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.123257 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123266 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 06:01:17.123284 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.123290 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123300 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 06:01:17.123317 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.123324 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123333 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 06:01:17.123350 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.123356 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123365 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.123382 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.123388 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123397 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 06:01:17.123411 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.123496 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123503 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 06:01:17.123522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123548 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.123555 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123565 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 06:01:17.123578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.123603 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123626 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123632 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.123656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123682 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.123689 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123699 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 06:01:17.123712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.123737 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 06:01:17.123752 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123758 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 06:01:17.123771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.123803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.123830 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.123836 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123846 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 06:01:17.123863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.123870 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123879 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 06:01:17.123896 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 06:01:17.123903 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123917 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 06:01:17.123930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.123966 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 06:01:17.123981 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.123988 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.124006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124031 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.124038 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124048 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 06:01:17.124061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.124086 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 06:01:17.124099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.124128 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124134 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.124144 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.124174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.124188 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124217 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.124224 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124234 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 06:01:17.124251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.124257 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124267 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 06:01:17.124283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.124290 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124299 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 06:01:17.124316 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 06:01:17.124323 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124332 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 06:01:17.124349 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.124356 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124365 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 06:01:17.124382 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.124388 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124397 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 06:01:17.124415 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.124421 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124430 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 06:01:17.124448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.124454 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124463 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 06:01:17.124480 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.124487 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124496 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 06:01:17.124513 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.124520 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124529 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.124542 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 06:01:17.124591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.124609 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124620 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 06:01:17.124644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.124678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.124711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.124736 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.124751 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124757 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.124770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124795 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 06:01:17.124802 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124812 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 06:01:17.124825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.124840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.124849 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 06:01:17.124863 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 06:01:17.124889 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 06:01:17.124896 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 06:01:17.124906 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 06:01:17.124923 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 06:01:17.124930 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 06:01:17.124939 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 06:01:17.124957 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 06:01:17.124964 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 06:01:17.124974 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 06:01:17.124987 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 06:01:17.125010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.125025 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125032 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.125050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.125082 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125092 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.125109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125116 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125127 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 06:01:17.125144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125151 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125160 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 06:01:17.125173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.125207 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125221 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125228 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.125245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125270 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125277 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125287 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 06:01:17.125300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.125325 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.125343 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125370 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125377 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125387 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125400 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125415 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.125429 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125455 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125461 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125471 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 06:01:17.125488 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125495 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125504 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 06:01:17.125521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.125527 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125541 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 06:01:17.125558 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125565 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125575 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 06:01:17.125592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.125599 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125608 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 06:01:17.125625 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125632 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125646 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 06:01:17.125664 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.125671 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125680 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 06:01:17.125697 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125704 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125713 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 06:01:17.125730 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125737 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125746 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 06:01:17.125759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.125806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.125823 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125829 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 06:01:17.125848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125873 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125880 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125889 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 06:01:17.125907 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.125913 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125923 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 06:01:17.125940 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.125947 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125956 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 06:01:17.125973 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.125980 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.125989 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 06:01:17.126006 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.126014 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126023 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 06:01:17.126036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.126077 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.126092 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126099 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.126117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126141 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126148 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.126207 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.126224 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126236 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 06:01:17.126246 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 06:01:17.126258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 06:01:17.126282 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 06:01:17.126297 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126303 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 06:01:17.126321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126346 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.126353 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126362 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 06:01:17.126376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.126400 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.126415 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126421 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.126434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126459 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 06:01:17.126466 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126475 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 06:01:17.126489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.126513 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 06:01:17.126528 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 06:01:17.126547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126577 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.126584 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126593 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.126606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.126631 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.126651 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126657 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.126671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126696 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126704 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126713 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 06:01:17.126727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.126742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.126752 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 06:01:17.126765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126793 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126800 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126809 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.126852 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126882 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.126889 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126899 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 06:01:17.126916 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.126923 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126933 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 06:01:17.126950 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.126957 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126966 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 06:01:17.126983 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.126989 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.126999 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 06:01:17.127016 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127023 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127032 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 06:01:17.127049 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 06:01:17.127057 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127066 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 06:01:17.127083 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 06:01:17.127091 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127100 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 06:01:17.127117 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 06:01:17.127124 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127134 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 06:01:17.127151 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 06:01:17.127158 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127167 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 06:01:17.127184 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127191 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127200 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 06:01:17.127218 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127226 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127240 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 06:01:17.127258 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127264 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127273 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 06:01:17.127290 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127297 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127307 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 06:01:17.127320 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.127382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.127401 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127408 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 06:01:17.127427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127452 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127459 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127468 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 06:01:17.127481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.127506 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.127521 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127527 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.127540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127565 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.127572 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127581 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 06:01:17.127594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.127619 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 06:01:17.127634 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127645 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.127664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127689 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127697 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127706 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 06:01:17.127723 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.127730 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127740 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 06:01:17.127757 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.127764 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 06:01:17.127791 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.127797 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 06:01:17.127820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.127856 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.127871 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127877 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.127894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127920 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.127927 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127937 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 06:01:17.127950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.127965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.127974 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.127988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128015 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128022 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128032 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.128074 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128099 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.128106 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 06:01:17.128133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.128140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 06:01:17.128166 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128173 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128182 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 06:01:17.128200 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.128206 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128229 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 06:01:17.128247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128255 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 06:01:17.128281 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128289 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128298 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 06:01:17.128315 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 06:01:17.128322 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128331 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 06:01:17.128344 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.128383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.128400 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128407 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 06:01:17.128430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128455 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.128462 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128471 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 06:01:17.128489 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128496 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128505 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 06:01:17.128522 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128529 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128538 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 06:01:17.128555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.128562 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128571 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 06:01:17.128588 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128595 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128611 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 06:01:17.128628 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128635 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128649 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 06:01:17.128667 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128674 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128683 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 06:01:17.128700 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.128707 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128716 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 06:01:17.128729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.128780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.128795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128802 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 06:01:17.128820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128845 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 06:01:17.128853 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 06:01:17.128875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.128900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 06:01:17.128916 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 06:01:17.128923 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 06:01:17.128933 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 06:01:17.128956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.128962 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 06:01:17.128980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.129003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.129023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 06:01:17.129039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.129050 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 06:01:17.129060 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 06:01:17.129077 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.129083 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 06:01:17.129093 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 06:01:17.129109 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 06:01:17.129116 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 06:01:17.129125 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 06:01:17.129142 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.129149 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.129158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.129175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.129181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.129191 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.129207 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.129214 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.129223 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.129240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.129247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 06:01:17.129257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.129273 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.129280 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 06:01:17.129289 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.129305 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 06:01:17.129312 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 06:01:17.129322 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 06:01:17.129338 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.129345 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.129359 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.129376 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 06:01:17.129383 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 06:01:17.129392 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 06:01:17.129409 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.129415 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 06:01:17.129432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.129449 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.129456 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 06:01:17.129465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.129481 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 06:01:17.129488 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 06:01:17.129498 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 06:01:17.129515 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 06:01:17.129555 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.129583 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 06:01:17.129610 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.129642 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 06:01:17.129670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.129697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 06:01:17.129723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.129749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 06:01:17.129776 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.129802 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 06:01:17.129827 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.129853 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 06:01:17.129879 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 06:01:17.129904 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 06:01:17.129930 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 06:01:17.129962 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 06:01:17.129988 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 06:01:17.130014 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 06:01:17.130040 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.130065 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 06:01:17.130104 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.130132 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 06:01:17.130158 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.130183 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 06:01:17.130209 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.130235 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 06:01:17.130261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.130287 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 06:01:17.130312 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.130338 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 06:01:17.130364 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.130390 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 06:01:17.130417 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.130443 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 06:01:17.130468 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.130495 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 06:01:17.130521 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.130546 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 06:01:17.130572 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.130598 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 06:01:17.130628 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.130659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 06:01:17.130880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.130909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.130935 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.130964 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.130989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.131015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.131041 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.131066 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 06:01:17.131095 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 06:01:17.131121 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 06:01:17.131148 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.131174 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 06:01:17.131199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.131225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.131251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.131276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 06:01:17.131302 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.131328 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 06:01:17.131361 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.131387 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 06:01:17.131412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.131441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 06:01:17.131468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.131494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 06:01:17.131520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.131546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 06:01:17.131572 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131594 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131620 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.131653 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131670 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131687 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131713 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.131738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.131837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.131937 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.131969 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.131994 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132019 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.132044 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132061 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132087 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.132112 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132129 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132154 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.132179 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132205 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.132230 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132255 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.132285 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132311 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.132336 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132362 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.132387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132404 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.132455 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132480 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.132505 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132531 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.132557 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132582 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.132608 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132635 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.132667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132716 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.132815 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132848 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.132899 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132925 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.132951 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.132993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133019 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.133044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.133160 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.133261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133337 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.133363 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133389 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.133415 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133431 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133448 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133464 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133489 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.133514 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133540 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 06:01:17.133566 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133606 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.133667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.133783 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133809 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 06:01:17.133836 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133861 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.133887 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133912 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.133937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.133986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134017 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.134044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 06:01:17.134216 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134232 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134257 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.134282 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134299 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134315 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134340 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.134366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134439 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.134465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.134564 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134589 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.134615 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134645 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.134672 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134688 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134715 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.134740 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134756 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134782 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.134807 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134832 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.134857 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134890 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.134915 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134941 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.134973 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.134999 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 06:01:17.135024 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135041 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135066 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 06:01:17.135092 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.135143 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135170 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.135195 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135220 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.135245 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135271 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.135297 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.135446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135462 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135504 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.135529 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135559 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.135585 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135608 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.135689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 06:01:17.135805 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135837 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135854 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135879 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.135908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135924 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135956 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.135982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.136007 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136034 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 06:01:17.136059 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136075 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136092 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136108 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136133 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 06:01:17.136163 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 06:01:17.136214 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.136297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 06:01:17.136413 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136439 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 06:01:17.136465 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136491 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 06:01:17.136516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136541 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 06:01:17.136567 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136651 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.136684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 06:01:17.136828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 06:01:17.136857 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.136926 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.136976 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.137025 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.137075 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.137121 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.137169 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 06:01:17.137217 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 06:01:17.137264 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 06:01:17.137312 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.137357 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.137405 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.137454 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.137501 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.137549 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.137601 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.137662 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.137724 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.137772 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.137819 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.137867 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.137918 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.137966 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.138054 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.138108 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.138154 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 06:01:17.138221 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.138268 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.138314 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.138362 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.138410 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.138462 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.138508 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.138559 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.138616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.138684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.138733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.138781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.138828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.138874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.138921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 06:01:17.138969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 06:01:17.139017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 06:01:17.139065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.139331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.139381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.139427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.139473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.139520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.139568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.139616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.139669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.139717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.139765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.139814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.139863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.139912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.139964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.140016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.140062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 06:01:17.140108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.140160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.140207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.140256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.140305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.140357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.140404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.140453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.140514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.140566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.140615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.140669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.140717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.140764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.140811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 06:01:17.140859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 06:01:17.140915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 06:01:17.140962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.141008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.141055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.141102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.141148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.141196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.141243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.141291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.141340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.141387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.141434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.141482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.141531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.141579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.141634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.141695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.141741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 06:01:17.141788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.141834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.141880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.141928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.141976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.142027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.142079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.142128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.142186 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 06:01:17.142213 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.142274 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.142328 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.142381 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.142434 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.142486 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.142539 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 06:01:17.142596 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 06:01:17.142654 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 06:01:17.142707 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.142760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.142814 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.142867 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.142919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.142971 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.143024 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.143077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.143136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.143190 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.143243 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.143296 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.143349 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.143401 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.143453 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.143506 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.143565 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 06:01:17.143619 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.143677 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.143730 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.143782 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.143834 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.143891 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.143944 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.144002 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.144062 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 06:01:17.144085 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.144139 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.144191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.144244 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.144296 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.144369 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.144422 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 06:01:17.144480 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 06:01:17.144532 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 06:01:17.144585 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.144641 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.144696 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.144763 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.144817 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.144874 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.144927 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.144979 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.145032 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.145084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.145150 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.145203 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.145256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.145313 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.145366 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.145418 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.145475 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 06:01:17.145541 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.145600 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.145661 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.145715 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.145772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.145825 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.145878 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.145959 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.146020 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 06:01:17.146042 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.146090 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.146139 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.146186 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.146238 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.146286 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.146334 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 06:01:17.146381 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 06:01:17.146444 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 06:01:17.146492 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.146539 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.146587 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.146634 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.146688 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.146735 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.146787 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.146834 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.146897 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.146945 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.147000 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.147047 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.147094 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.147142 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.147395 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.147444 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.147497 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 06:01:17.147558 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.147610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.147663 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.147711 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.147758 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.147806 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.147853 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.147902 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.147956 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 06:01:17.147977 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.148047 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.148097 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.148146 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.148195 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.148245 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.148294 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 06:01:17.148343 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 06:01:17.148393 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 06:01:17.148443 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.148506 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.148560 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.148610 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.148673 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.148723 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.148773 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.148822 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.148872 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.148930 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.148993 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.149044 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.149094 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.149143 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.149193 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.149242 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.149291 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 06:01:17.149340 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.149390 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.149439 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.149489 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.149538 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.149588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.149648 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.149700 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.149754 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 06:01:17.149771 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 06:01:17.149801 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 06:01:17.149828 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 06:01:17.149855 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 06:01:17.149887 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 06:01:17.149920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.149941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.149952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.150225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.150239 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.150249 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.150259 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 06:01:17.150270 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 06:01:17.150280 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 06:01:17.150289 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.150299 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.150309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.150319 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.150329 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.150340 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.150349 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.150359 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.150368 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.150378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.150387 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.150397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.150406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.150416 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.150425 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.150434 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.150444 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 06:01:17.150454 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.150462 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.150471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.150481 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.150490 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.150498 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.150507 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.150516 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.150525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.150536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.150544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.150552 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.150561 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.150573 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.150582 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 06:01:17.150595 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 06:01:17.150620 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 06:01:17.150633 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.150650 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.150659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.150667 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.150675 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.150683 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.150691 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.150700 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.150707 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.150715 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.150723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.150736 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.150745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.150753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.150761 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.150769 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.150776 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 06:01:17.150784 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.150792 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.150800 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.150808 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.150815 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.150823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.150830 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.150838 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.150846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.150857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.150866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.150875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.150883 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.150891 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.150899 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 06:01:17.150907 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 06:01:17.150920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 06:01:17.150928 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.150936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.150943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.150950 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.150958 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.150966 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.150974 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.150982 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.150989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.150997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.151005 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.151012 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.151021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.151029 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.151037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.151044 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.151052 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 06:01:17.151059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.151066 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.151073 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.151081 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.151088 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.151095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.151102 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.151110 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.151117 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 06:01:17.151127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.151135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 06:01:17.151144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 06:01:17.151156 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 06:01:17.151164 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 06:01:17.151172 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 06:01:17.151179 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 06:01:17.151188 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 06:01:17.151196 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 06:01:17.151204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 06:01:17.151211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 06:01:17.151219 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 06:01:17.151226 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.151234 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.151242 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 06:01:17.151250 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 06:01:17.151256 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 06:01:17.151264 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 06:01:17.151271 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.151279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 06:01:17.151286 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 06:01:17.151293 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 06:01:17.151300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 06:01:17.151307 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 06:01:17.151314 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 06:01:17.151322 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 06:01:17.151329 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 06:01:17.151336 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 06:01:17.151344 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 06:01:17.151352 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 06:01:17.151360 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 06:01:17.151367 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 06:01:17.151375 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 06:01:17.151619 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 06:01:17.151631 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 06:01:17.151641 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 06:01:17.151647 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 06:01:17.151654 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 06:01:17.151659 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 06:01:17.151663 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 06:01:17.151674 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 06:01:17.151684 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 06:01:17.151768 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.151776 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 06:01:17.151794 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 06:01:17.151817 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 06:01:17.151824 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 06:01:17.151829 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 06:01:17.151833 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 06:01:17.151839 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 06:01:17.151853 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 06:01:17.151861 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 06:01:17.151867 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 06:01:17.151881 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.151891 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 06:01:17.151897 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 06:01:17.151923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.151933 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 06:01:17.151938 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.151965 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 06:01:17.151971 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 06:01:17.151975 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 06:01:17.151979 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 06:01:17.151983 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 06:01:17.151987 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 06:01:17.151992 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 06:01:17.151997 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 06:01:17.152007 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 06:01:17.152019 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 06:01:17.152026 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 06:01:17.152031 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 06:01:17.152037 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.152043 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 06:01:17.152047 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 06:01:17.152071 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 06:01:17.152078 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.152083 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.152089 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.152094 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 06:01:17.152106 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 06:01:17.152114 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 06:01:17.152118 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 06:01:17.152123 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 06:01:17.152130 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203159" 2019-08-20 06:01:17.152137 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 06:01:17.152142 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 06:01:17.152146 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 06:01:17.152156 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 06:01:17.152162 wsdl: in serializeType: returning: 203159 2019-08-20 06:01:17.152168 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 06:01:17.152175 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 06:01:17.152180 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 06:01:17.152184 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 06:01:17.152189 wsdl: in serializeType: returning: 203159 2019-08-20 06:01:17.152194 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203159 2019-08-20 06:01:17.152213 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203159 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 06:01:17.152218 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 06:01:17.152225 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3028"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 06:01:17.152240 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 06:01:17.152246 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203159 2019-08-20 06:01:17.152306 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 06:01:17.152394 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 06:01:17.152324 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 06:01:17.152338 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 06:01:17.152343 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 06:01:17.152349 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 06:01:17.152353 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 06:01:17.152361 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 06:01:17.152371 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 06:01:17.152380 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 06:01:17.152386 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 06:01:17.152423 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 06:01:17.152436 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 06:01:17.152445 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 06:01:17.160257 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 06:01:17.160280 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 06:01:17.160292 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 06:01:17.160298 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 06:01:17.160304 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 06:01:17.160309 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 06:01:17.160313 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 06:01:17.160318 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 06:01:17.160323 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 06:01:17.160353 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 06:01:17.169856 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 06:01:17.169897 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 06:01:17.169904 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 06:01:17.169909 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 06:01:17.169919 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 06:01:17.169925 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 06:01:17.169932 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 06:01:17.169938 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 06:01:17.169943 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 06:01:17.169949 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 04:01:00 GMT 2019-08-20 06:01:17.169956 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 06:01:17.169962 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 06:01:17.169968 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 06:01:17.169978 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 06:01:17.170008 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 06:01:17.170020 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 06:01:17.170031 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 06:01:17.170035 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 06:01:17.170041 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 06:01:17.170083 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 06:01:17.170096 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 06:01:17.170103 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 06:01:17.170138 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 06:01:17.170151 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 04:01:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 06:01:17.170188 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 06:01:17.170273 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 06:01:17.170351 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 06:01:17.170361 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 06:01:17.170525 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 06:01:17.170647 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 06:01:17.170654 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 06:01:17.170664 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 06:01:17.170687 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 06:01:17.170713 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 06:01:17.170770 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 06:01:17.170800 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 06:01:17.170812 nusoap_client: got fault 2019-08-20 06:01:17.170821 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 06:01:17.170826 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 06:01:17.170831 nusoap_client: detail =