Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 32.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VL36 Model turbiny: RHF3
 Producent OE: IHI
 Pojazd: FIAT IVECO
 Silnik:
JR T3478
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:53:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:53:02.974660 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:53:02.974705 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:53:02.974718 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:53:02.974734 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:53:02.974743 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:53:02.974750 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:53:02.974762 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:53:02.974770 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:53:02.974777 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:53:02.974786 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:53:02.974793 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:53:02.974804 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:53:02.974809 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:53:02.974814 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:53:02.974818 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:53:02.974822 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:53:02.974832 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:53:02.974845 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:53:02.974852 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:53:02.974858 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:53:02.974863 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:53:02.974872 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:53:02.974879 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:53:02.996568 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:53:02.996590 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:53:02.996601 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:53:02.996608 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:53:02.996613 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:53:02.996617 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:53:02.996622 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:53:02.996668 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:53:03.038131 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:53:03.038150 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:53:03.038157 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:53:03.038163 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:53:03.038168 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:53:03.038174 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:53:03.038179 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:53:03.038186 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:53:03.038192 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:53:03.038198 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:53:02 GMT 2019-02-19 20:53:03.038203 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:53:03.038209 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:53:03.038215 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:53:03.038226 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:53:03.038253 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:53:03.081150 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:53:03.081565 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:53:03.105020 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-19 20:53:03.105489 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:53:03.106057 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:53:03.106592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.112562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.112735 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.112766 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:53:03.113238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.113349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.113567 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.113824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.114047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.114083 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:53:03.114665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.114741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.114858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.115012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.115045 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:53:03.115608 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:53:03.119995 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:53:03.120267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.120394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.120407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.120784 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:53:03.121408 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:53:03.121722 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:53:03.122228 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:53:03.122668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.122863 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.123337 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-19 20:53:03.123676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.123845 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:53:03.123861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:53:03.124190 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:53:03.124210 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:53:03.124216 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:53:03.124325 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:53:03.124373 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:53:03.124389 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:53:03.124400 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:53:03.124416 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:53:03.124421 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:53:03.124597 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:53:03.124612 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:53:03.124666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124675 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:53:03.124695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124734 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.124751 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124772 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:53:03.124795 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.124802 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124815 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:53:03.124832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.124873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.124891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.124913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124941 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.124948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:53:03.124972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.124990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.125000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:53:03.125016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125022 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:53:03.125036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125065 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.125073 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125083 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:53:03.125101 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.125108 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125117 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:53:03.125135 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.125142 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125154 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:53:03.125168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.125203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.125219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:53:03.125239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125264 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.125271 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:53:03.125295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.125327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:53:03.125343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125350 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:53:03.125364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125389 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.125396 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125406 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:53:03.125424 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.125431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125441 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:53:03.125458 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.125465 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125475 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:53:03.125492 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.125499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.125521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.125559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.125574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125581 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.125595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125619 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125625 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.125689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.125707 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125718 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:53:03.125729 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:53:03.125741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:53:03.125766 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:53:03.125781 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125788 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:53:03.125801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125826 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.125833 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125843 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:53:03.125857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.125882 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.125897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125904 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.125918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125943 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.125950 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125960 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:53:03.125974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.125989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.125999 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:53:03.126014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126020 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:53:03.126040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.126072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.126096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.126121 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.126136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126143 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.126156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126182 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.126189 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126199 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:53:03.126212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.126237 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:53:03.126253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126259 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:53:03.126273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126298 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.126305 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126329 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:53:03.126348 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.126355 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126365 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.126378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.126408 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:53:03.126423 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126429 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.126443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126467 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.126474 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126484 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:53:03.126497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.126522 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:53:03.126537 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126544 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:53:03.126558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126582 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.126589 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126603 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:53:03.126624 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.126631 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126641 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.126653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.126683 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:53:03.126698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126705 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.126718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126746 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.126753 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126763 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:53:03.126776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.126801 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:53:03.126817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126823 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:53:03.126836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.126868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126878 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.126891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.126916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:53:03.126931 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126937 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.126951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126976 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.126983 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.126993 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:53:03.127006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127031 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:53:03.127046 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127052 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:53:03.127066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.127097 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127107 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.127121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127145 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.127160 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127166 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.127180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127204 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.127211 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127221 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:53:03.127234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127259 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:53:03.127274 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127280 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:53:03.127294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127331 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.127338 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127349 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:53:03.127362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127387 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.127402 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127408 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.127422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127446 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.127453 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127463 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:53:03.127476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:53:03.127516 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127522 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:53:03.127536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127561 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.127568 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127578 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:53:03.127591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127616 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.127631 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127637 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.127651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127675 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.127682 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127692 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:53:03.127706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127741 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:53:03.127755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127762 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:53:03.127775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127799 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.127806 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127816 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:53:03.127834 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.127840 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127850 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:53:03.127863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.127892 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.127907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127913 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.127927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127952 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.127959 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127969 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:53:03.127982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.127998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.128008 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:53:03.128023 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128029 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:53:03.128043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.128074 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.128097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.128123 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.128138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.128157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128182 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.128189 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128200 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:53:03.128213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.128238 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:53:03.128253 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128259 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:53:03.128272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128297 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:53:03.128304 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128320 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:53:03.128335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.128361 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.128376 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128382 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.128396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128420 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128426 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.128486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.128503 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128514 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:53:03.128525 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:53:03.128537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:53:03.128562 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:53:03.128577 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128583 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:53:03.128597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128623 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:53:03.128630 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128640 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:53:03.128653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.128679 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.128694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128700 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.128714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128737 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128744 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128781 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.128801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.128819 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128829 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:53:03.128840 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:53:03.128852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:53:03.128876 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:53:03.128891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128898 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:53:03.128911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.128944 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:53:03.128972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.128979 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.128988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:53:03.129007 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129013 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129023 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:53:03.129041 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.129047 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129057 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:53:03.129075 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.129082 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129092 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:53:03.129110 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.129116 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129126 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:53:03.129144 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.129150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129160 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.129173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.129222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.129238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.129258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129283 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129290 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:53:03.129318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.129345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:53:03.129360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129366 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:53:03.129380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129405 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129412 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129422 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:53:03.129440 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129447 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.129475 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129481 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129491 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:53:03.129504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.129536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.129551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129558 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.129571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129596 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129604 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:53:03.129627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.129653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:53:03.129668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129674 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:53:03.129688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129719 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129729 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.129743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.129768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.129783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129789 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.129803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129835 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:53:03.129858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.129884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:53:03.129899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129905 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:53:03.129918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129943 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129950 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129960 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:53:03.129978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.129984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.129994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.130013 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.130019 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130029 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:53:03.130042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.130075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.130090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130096 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.130110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130136 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.130143 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:53:03.130166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.130192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:53:03.130207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130213 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.130227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130252 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.130259 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130268 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:53:03.130287 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.130293 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130303 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:53:03.130329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.130336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130347 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:53:03.130365 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.130372 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130382 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:53:03.130400 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.130406 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130416 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:53:03.130430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.130471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.130487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130493 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.130507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130532 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130539 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130549 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:53:03.130562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.130578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.130588 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.130602 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130632 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130639 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130649 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130662 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130679 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.130694 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130719 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.130726 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130736 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.130754 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.130761 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130770 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:53:03.130788 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.130794 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130804 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:53:03.130821 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.130828 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130838 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:53:03.130855 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.130862 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130872 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:53:03.130889 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:53:03.130896 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130906 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:53:03.130923 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.130930 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130939 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.130957 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.130963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.130973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.130991 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.130997 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131007 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:53:03.131025 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131031 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131041 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:53:03.131054 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.131122 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131128 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.131143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131167 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.131174 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131184 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:53:03.131202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131209 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131218 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:53:03.131236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131253 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:53:03.131270 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.131277 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131287 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:53:03.131300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.131344 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131366 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.131380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131405 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131412 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131422 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:53:03.131435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.131451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.131461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.131475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131502 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131509 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.131562 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131588 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.131595 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131604 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:53:03.131625 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131631 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131642 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:53:03.131660 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.131667 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131676 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:53:03.131694 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.131700 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131710 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:53:03.131728 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.131734 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131744 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:53:03.131761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.131768 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:53:03.131795 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131801 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131811 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.131828 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131835 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131844 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:53:03.131862 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131868 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131878 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:53:03.131896 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131902 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131912 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:53:03.131929 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.131936 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.131945 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:53:03.131959 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.132011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.132029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132035 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.132049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132074 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132081 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132091 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:53:03.132109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.132116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.132143 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132149 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132159 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:53:03.132177 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:53:03.132183 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132193 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.132206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.132242 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132264 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.132278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132303 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132329 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:53:03.132343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.132358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.132369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.132383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132411 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132442 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.132472 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132498 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.132505 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132515 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:53:03.132533 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132539 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132549 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:53:03.132570 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.132577 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132587 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:53:03.132605 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.132620 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132630 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:53:03.132647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.132654 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132664 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:53:03.132681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.132688 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:53:03.132715 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132721 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132731 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.132748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132756 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132765 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:53:03.132783 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132789 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132799 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:53:03.132817 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.132824 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132833 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:53:03.132851 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132858 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132867 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:53:03.132885 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.132891 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132901 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:53:03.132915 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.132973 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.132988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133016 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133024 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133034 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.133077 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133104 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.133111 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133120 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:53:03.133138 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.133145 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133154 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:53:03.133172 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.133178 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133188 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:53:03.133206 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.133213 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133222 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:53:03.133240 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.133247 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133256 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:53:03.133274 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.133280 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133291 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:53:03.133308 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.133322 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133333 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:53:03.133352 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.133359 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133368 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:53:03.133386 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.133392 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133402 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:53:03.133420 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.133426 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133436 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:53:03.133453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.133460 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133469 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:53:03.133486 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.133493 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133503 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:53:03.133520 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.133527 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.133554 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.133561 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133571 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:53:03.133584 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.133667 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133674 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:53:03.133694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133720 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.133727 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133737 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:53:03.133750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.133776 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133791 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133798 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.133811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133841 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.133849 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133859 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:53:03.133872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.133898 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:53:03.133913 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133919 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:53:03.133933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.133965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.133975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.133993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.133999 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134009 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:53:03.134026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.134033 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134042 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:53:03.134060 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:53:03.134066 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134076 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:53:03.134089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.134126 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:53:03.134141 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134147 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.134166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134192 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.134199 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134209 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:53:03.134222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.134247 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:53:03.134261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.134288 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134295 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.134305 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134328 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.134344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.134359 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134385 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.134393 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134402 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:53:03.134420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.134427 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134441 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:53:03.134459 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.134466 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134476 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:53:03.134494 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:53:03.134501 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134510 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:53:03.134528 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.134535 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134544 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:53:03.134562 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.134569 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134578 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:53:03.134596 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.134602 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134612 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:53:03.134630 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.134637 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134647 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:53:03.134664 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.134671 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134680 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:53:03.134698 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.134704 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134714 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.134727 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:53:03.134777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.134794 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134800 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:53:03.134819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.134852 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.134875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.134901 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.134916 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134922 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.134940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134966 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:53:03.134973 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.134983 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:53:03.134996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.135021 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:53:03.135035 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:53:03.135061 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:53:03.135069 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:53:03.135078 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:53:03.135096 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:53:03.135103 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:53:03.135112 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:53:03.135130 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:53:03.135137 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:53:03.135146 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:53:03.135159 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:53:03.135183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.135199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135205 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.135224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135250 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.135257 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.135285 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135292 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135301 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:53:03.135324 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135332 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135342 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:53:03.135356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.135389 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135404 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135410 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.135424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135449 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135456 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135470 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:53:03.135484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.135499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.135509 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.135523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135550 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135558 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135568 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.135619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135644 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135651 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135661 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:53:03.135679 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135685 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135695 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:53:03.135713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.135719 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135729 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:53:03.135747 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135753 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135763 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:53:03.135780 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.135787 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135800 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:53:03.135819 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135825 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135835 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:53:03.135853 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.135860 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135869 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:53:03.135887 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135893 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135903 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:53:03.135921 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.135928 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135938 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:53:03.135951 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.135996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.136014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136020 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:53:03.136039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136064 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.136071 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136081 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:53:03.136099 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.136106 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136116 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:53:03.136133 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.136140 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136149 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:53:03.136166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.136173 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136183 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:53:03.136200 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.136206 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136216 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:53:03.136229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.136270 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.136285 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.136320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136346 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136353 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136390 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.136410 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.136427 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136438 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:53:03.136449 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:53:03.136461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:53:03.136485 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:53:03.136501 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136507 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:53:03.136520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136549 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.136557 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136567 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:53:03.136580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.136605 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.136620 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136626 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.136639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136664 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:53:03.136671 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136681 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:53:03.136694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.136719 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:53:03.136734 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136740 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:53:03.136753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.136785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.136808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.136832 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.136848 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136854 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.136872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136897 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.136904 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136915 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:53:03.136928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.136943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.136953 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:53:03.136967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.136994 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137002 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137012 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.137055 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137080 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137088 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137098 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:53:03.137116 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137123 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137137 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:53:03.137155 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137162 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137171 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:53:03.137189 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137195 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137205 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:53:03.137222 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137229 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137239 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:53:03.137256 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:53:03.137263 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137272 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:53:03.137290 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:53:03.137296 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137306 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:53:03.137329 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:53:03.137336 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137346 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:53:03.137364 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:53:03.137371 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137381 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:53:03.137398 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137405 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137415 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:53:03.137432 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137439 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137448 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:53:03.137466 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137472 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137482 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:53:03.137500 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137506 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137520 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:53:03.137533 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.137594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.137618 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137625 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:53:03.137645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137670 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137677 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:53:03.137700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.137726 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.137741 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137747 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.137761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137786 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.137793 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137803 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:53:03.137816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.137841 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:53:03.137856 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137862 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.137876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137906 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.137914 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137924 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:53:03.137942 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.137948 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137958 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:53:03.137975 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.137982 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.137992 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:53:03.138009 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138016 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138025 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:53:03.138039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.138075 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138091 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138097 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.138111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138136 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138143 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138153 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:53:03.138166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.138191 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.138205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138237 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138245 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138255 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138268 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.138299 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.138344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:53:03.138371 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.138378 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138388 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:53:03.138406 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138412 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138422 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:53:03.138440 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.138447 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138456 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:53:03.138474 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138481 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138490 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:53:03.138508 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138515 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138532 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:53:03.138550 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:53:03.138557 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138567 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:53:03.138580 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.138618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.138635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138641 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:53:03.138655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138680 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.138687 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138696 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:53:03.138714 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138721 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138735 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:53:03.138753 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138760 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138770 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:53:03.138788 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.138794 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138804 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:53:03.138821 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138828 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138838 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:53:03.138855 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138862 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138872 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:53:03.138889 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138896 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138906 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:53:03.138923 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.138930 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138939 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:53:03.138952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.138993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.139004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.139019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.139026 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:53:03.139044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.139070 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:53:03.139077 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.139087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:53:03.139100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.139116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.139126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:53:03.139143 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:53:03.139150 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:53:03.139161 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:53:03.139177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.139183 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:53:03.139197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.139220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.139240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:53:03.139257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.139268 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:53:03.139278 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:53:03.139296 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.139302 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:53:03.139326 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:53:03.139345 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:53:03.139352 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:53:03.139362 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:53:03.139380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.139386 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.139396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.139413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.139419 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.139429 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.139446 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.139453 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.139463 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.139480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.139487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:53:03.139496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.139513 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.139520 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:53:03.139529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.139546 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:53:03.139552 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:53:03.139562 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:53:03.139579 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.139586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.139596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.139618 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:53:03.139625 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:53:03.139635 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:53:03.139651 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.139658 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:53:03.139672 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.139690 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.139697 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:53:03.139707 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.139723 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:53:03.139729 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:53:03.139739 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:53:03.139751 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:53:03.139782 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.139812 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:53:03.139839 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.139867 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:53:03.139894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.139920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:53:03.139947 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.139973 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:53:03.140000 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.140026 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:53:03.140053 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:53:03.140079 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:53:03.140105 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:53:03.140131 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:53:03.140172 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:53:03.140199 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:53:03.140226 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.140253 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:53:03.140279 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.140311 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:53:03.140505 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.140533 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:53:03.140559 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.140586 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:53:03.140613 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.140639 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:53:03.140665 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.140691 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:53:03.140718 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.140744 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:53:03.140771 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.140798 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:53:03.140825 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.140851 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:53:03.140878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.140906 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:53:03.140933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.140960 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:53:03.140986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.141014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.141040 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.141067 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.141093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.141120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.141146 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.141173 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:53:03.141199 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:53:03.141231 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:53:03.141257 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.141283 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:53:03.141310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.141345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.141371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.141398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:53:03.141424 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.141451 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:53:03.141477 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.141504 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:53:03.141530 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.141557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:53:03.141583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.141611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:53:03.141640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.141668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:53:03.141696 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141714 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141739 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.141766 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141783 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141799 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141825 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.141851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141932 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.141958 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.141985 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.142011 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142037 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.142063 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142080 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142106 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.142132 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142149 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142175 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.142201 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142228 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.142254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142280 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.142311 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142343 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.142369 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142395 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.142421 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142439 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142465 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.142491 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142517 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.142544 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142570 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.142597 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142623 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.142648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.142805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142822 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142839 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142864 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.142890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142916 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.142943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142960 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.142976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.143028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.143146 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143162 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143179 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143195 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.143247 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.143360 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143386 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.143413 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143430 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143447 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143463 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143491 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.143517 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143543 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:53:03.143569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143634 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.143660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.143778 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143804 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:53:03.143830 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143856 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.143882 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143908 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.143934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143955 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.143988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.144040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:53:03.144212 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144229 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144254 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.144280 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144297 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144318 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144346 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.144372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.144472 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144498 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.144524 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144550 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.144576 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144597 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144623 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.144649 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144666 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144691 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.144717 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144744 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.144770 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144796 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.144823 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144849 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.144875 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144901 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:53:03.144927 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.144970 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:53:03.144995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145021 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.145046 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145072 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.145098 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145124 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.145150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.145312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145335 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145352 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.145403 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145430 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.145457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145474 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145490 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.145542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:53:03.145664 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145681 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145697 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145739 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.145765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145782 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145841 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.145867 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145893 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:53:03.145924 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145941 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145958 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.145976 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146001 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:53:03.146028 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146053 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:53:03.146080 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.146166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:53:03.146285 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146320 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:53:03.146348 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146374 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:53:03.146401 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146427 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:53:03.146452 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146486 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146528 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.146554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146576 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:53:03.146710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:53:03.146736 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.146792 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.146842 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.146892 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.146940 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.146988 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:53:03.147036 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:53:03.147084 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:53:03.147148 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.147197 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.147245 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.147293 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.147345 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.147395 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.147443 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.147489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.147537 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.147585 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.147634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.147682 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.147746 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.147803 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.147858 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.147905 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:53:03.147951 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.147998 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.148045 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.148094 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.148143 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.148209 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.148256 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.148312 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.148374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.148422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.148471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.148519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.148765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.148814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:53:03.148864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:53:03.148916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:53:03.148965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.149012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.149059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.149107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.149154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.149203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.149251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.149299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.149354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.149403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.149451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.149499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.149548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.149601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.149653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.149701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:53:03.149749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.149795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.149842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.149891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.149939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.149991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.150039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.150087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.150144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.150193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.150241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.150289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.150341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.150389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:53:03.150437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:53:03.150490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:53:03.150538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.150585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.150634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.150681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.150728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.150776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.150824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.150870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.150917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.150965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.151014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.151062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.151116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.151169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.151221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.151268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:53:03.151318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.151366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.151413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.151462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.151511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.151566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.151614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.151663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.151718 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:53:03.151744 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.151805 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.151861 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.151916 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.151976 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.152031 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:53:03.152086 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:53:03.152140 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:53:03.152194 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.152249 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.152310 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.152370 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.152425 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.152479 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.152533 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.152587 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.152649 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.152704 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.152758 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.152813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.152867 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.152922 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.152976 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.153030 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:53:03.153084 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.153138 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.153222 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.153278 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.153337 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.153392 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.153446 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.153500 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.153561 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:53:03.153585 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.153641 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.153697 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.153751 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.153806 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.154052 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:53:03.154107 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:53:03.154162 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:53:03.154217 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.154272 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.154332 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.154387 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.154442 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.154497 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.154552 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.154616 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.154672 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.154728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.154782 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.154837 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.154892 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.154947 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.155002 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.155057 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:53:03.155112 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.155167 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.155222 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.155277 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.155336 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.155392 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.155447 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.155502 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.155563 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:53:03.155586 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.155636 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.155685 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.155734 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.155789 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.155838 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:53:03.155887 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:53:03.155936 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:53:03.155985 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.156034 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.156083 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.156132 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.156182 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.156232 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.156282 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.156336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.156385 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.156435 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.156484 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.156534 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.156582 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.156631 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.156681 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.156729 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:53:03.156778 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.156834 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.156884 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.156933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.156981 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.157030 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.157079 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.157127 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.157183 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:53:03.157205 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.157257 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.157308 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.157364 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.157416 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.157467 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:53:03.157518 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:53:03.157569 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:53:03.157620 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.157672 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.157723 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.157774 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.157825 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.157877 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.157934 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.157986 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.158037 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.158088 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.158140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.158191 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.158242 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.158293 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.158349 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.158401 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:53:03.158453 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.158504 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.158555 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.158606 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.158657 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.158708 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.158763 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.158815 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.158868 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:53:03.158885 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:53:03.158914 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:53:03.158942 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:53:03.158969 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:53:03.158994 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:53:03.159011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.159025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.159034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.159042 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.159050 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.159059 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:53:03.159067 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:53:03.159074 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:53:03.159277 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.159286 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.159294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.159302 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.159310 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159322 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.159330 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.159339 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.159346 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.159354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159370 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.159378 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.159385 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.159393 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.159400 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:53:03.159407 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.159415 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.159422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.159430 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.159437 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.159445 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.159452 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.159460 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.159468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.159477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.159484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.159493 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.159501 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.159509 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:53:03.159517 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:53:03.159525 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:53:03.159533 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.159540 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.159548 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.159555 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.159563 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159570 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.159578 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.159585 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.159593 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.159600 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159608 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159615 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.159623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.159630 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.159638 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.159645 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:53:03.159652 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.159659 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.159666 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.159674 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.159684 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.159692 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.159699 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.159707 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.159715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.159723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.159731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.159738 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.159745 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.159752 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:53:03.159759 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:53:03.159766 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:53:03.159772 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.159779 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.159786 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.159792 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.159799 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159806 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.159813 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.159819 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.159826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.159833 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.159846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.159853 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.159860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.159866 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.159874 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:53:03.159881 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.159888 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.159894 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.159901 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.159908 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.159914 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.159921 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.159927 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.159934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:53:03.159941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.159948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:53:03.159955 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:53:03.159962 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:53:03.159968 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:53:03.159975 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:53:03.159982 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:53:03.159988 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:53:03.159995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:53:03.160001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:53:03.160008 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:53:03.160014 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.160034 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.160044 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:53:03.160051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:53:03.160322 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:53:03.160331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.160338 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:53:03.160345 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:53:03.160352 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:53:03.160359 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:53:03.160365 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:53:03.160372 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:53:03.160379 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:53:03.160385 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:53:03.160392 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:53:03.160398 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:53:03.160405 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:53:03.160411 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:53:03.160418 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:53:03.160425 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:53:03.160651 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:53:03.160661 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:53:03.160666 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:53:03.160670 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:53:03.160677 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:53:03.160681 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:53:03.160686 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:53:03.160695 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:53:03.160702 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:53:03.160740 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.160747 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:53:03.160761 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:53:03.160782 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:53:03.160788 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:53:03.160792 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:53:03.160797 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:53:03.160802 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:53:03.160812 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:53:03.160818 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:53:03.160822 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:53:03.160832 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.160841 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:53:03.160846 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:53:03.160868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.160875 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:53:03.160880 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.160906 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:53:03.160912 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:53:03.160917 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:53:03.160920 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:53:03.160925 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:53:03.160928 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:53:03.160933 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:53:03.160937 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:53:03.160943 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203159" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:53:03.160956 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:53:03.160962 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:53:03.160966 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:53:03.160973 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.160978 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:53:03.160982 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:53:03.161005 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:53:03.161012 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.161016 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.161022 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.161026 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:53:03.161035 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:53:03.161046 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:53:03.161051 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:53:03.161055 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:53:03.161061 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203159" 2019-02-19 20:53:03.161069 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:53:03.161073 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:53:03.161078 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:53:03.161083 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:53:03.161088 wsdl: in serializeType: returning: 203159 2019-02-19 20:53:03.161094 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:53:03.161101 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:53:03.161106 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:53:03.161109 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:53:03.161114 wsdl: in serializeType: returning: 203159 2019-02-19 20:53:03.161118 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203159 2019-02-19 20:53:03.161139 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203159 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:53:03.161144 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:53:03.161150 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4189"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:53:03.161163 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:53:03.161169 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203159 2019-02-19 20:53:03.161177 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:53:03.161248 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:53:03.161189 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:53:03.161199 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:53:03.161205 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:53:03.161209 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:53:03.161213 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:53:03.161220 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:53:03.161229 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:53:03.161236 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:53:03.161242 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:53:03.161254 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:53:03.161263 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:53:03.161270 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:53:03.168802 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:53:03.168823 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:53:03.168834 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:53:03.168839 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:53:03.168845 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:53:03.168850 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:53:03.168855 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:53:03.168859 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:53:03.168864 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:53:03.168898 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:53:03.178348 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:53:03.178376 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:53:03.178383 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:53:03.178388 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:53:03.178394 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:53:03.178399 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:53:03.178406 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:53:03.178411 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:53:03.178417 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:53:03.178422 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:53:02 GMT 2019-02-19 20:53:03.178429 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:53:03.178434 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:53:03.178440 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:53:03.178450 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:53:03.178476 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:53:03.178486 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:53:03.178495 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:53:03.178499 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:53:03.178504 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:53:03.178547 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:53:03.178559 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:53:03.178565 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:53:03.178592 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:53:03.178599 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:53:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:53:03.178636 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:53:03.178646 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:53:03.178668 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:53:03.178674 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:53:03.178791 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:53:03.178907 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:53:03.178914 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:53:03.178922 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:53:03.178933 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:53:03.178960 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:53:03.179024 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:53:03.179053 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:53:03.179075 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:53:03.179083 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:53:03.179087 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:53:03.179093 nusoap_client: detail =