Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 30.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5430970000055233062 Model turbiny: BV30
 Producent OE: KKK
 Pojazd: FIAT IVECO
 Silnik:
JR T3667
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:17:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:17:43.140012 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:17:43.140061 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:17:43.140075 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:17:43.140092 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:17:43.140102 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:17:43.140110 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:17:43.140123 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:17:43.140131 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:17:43.140138 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:17:43.140147 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:17:43.140155 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:17:43.140166 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:17:43.140172 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:17:43.140176 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:17:43.140181 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:17:43.140185 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:17:43.140196 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:17:43.140211 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:17:43.140219 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:17:43.140225 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:17:43.140231 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:17:43.140239 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:17:43.140248 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:17:43.147597 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:17:43.147612 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:17:43.147623 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:17:43.147630 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:17:43.147636 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:17:43.147640 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:17:43.147645 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:17:43.147673 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:17:43.164887 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:17:43.164911 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:17:43.164919 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:17:43.164925 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:17:43.164930 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:17:43.164936 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:17:43.164941 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:17:43.164952 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:17:43.164958 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:17:43.164964 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:17:37 GMT 2019-02-23 22:17:43.164970 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:17:43.164976 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:17:43.164982 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:17:43.164994 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:17:43.165024 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:17:43.172150 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:17:43.172311 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 22:17:43.172825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:17:43.179543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:17:43.179623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.179654 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:17:43.180152 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.180709 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:17:43.181086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.187135 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.187572 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.188132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.188391 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.188618 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.189198 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:17:43.189551 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.190163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:17:43.190278 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.190313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.194398 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.194825 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:17:43.195300 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.195873 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:17:43.196343 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:17:43.196836 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:17:43.197410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.197433 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:17:43.197787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.197807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:17:43.198144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:17:43.198166 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 22:17:43.198178 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:17:43.198186 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:17:43.198306 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:17:43.198349 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:17:43.198367 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:17:43.198376 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:17:43.198398 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:17:43.198406 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:17:43.198609 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:17:43.198629 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:17:43.198693 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.198705 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:17:43.198733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.198776 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.198788 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.198808 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:17:43.198838 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.198848 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.198863 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:17:43.198885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.198926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.198942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.198964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.198973 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.198996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199035 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.199045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:17:43.199079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.199118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:17:43.199140 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199149 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:17:43.199169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199207 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.199217 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199231 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:17:43.199258 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.199267 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199293 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:17:43.199321 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.199330 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199344 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:17:43.199364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.199490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.199519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199528 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:17:43.199555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199608 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.199618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:17:43.199653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.199699 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:17:43.199722 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:17:43.199750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199790 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.199800 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199814 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:17:43.199840 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.199850 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199864 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:17:43.199890 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.199900 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199913 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:17:43.199939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.199948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.199962 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.199981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.200038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.200059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.200088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200131 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.200218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.200244 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200260 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:17:43.200281 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:17:43.200301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:17:43.200339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:17:43.200361 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200370 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:17:43.200390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200427 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.200437 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200450 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:17:43.200470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.200507 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.200528 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200537 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.200557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200598 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.200608 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200623 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:17:43.200642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.200719 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:17:43.200745 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200754 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:17:43.200773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.200820 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200834 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.200853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.200890 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.200984 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.200993 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.201017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201063 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.201074 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201089 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:17:43.201109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.201150 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:17:43.201172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201185 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:17:43.201206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201243 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.201253 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201270 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:17:43.201309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.201319 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201333 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.201354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.201398 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:17:43.201419 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201428 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.201449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201484 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.201494 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201508 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:17:43.201527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.201564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:17:43.201586 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201595 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:17:43.201621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201656 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.201666 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201680 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:17:43.201707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.201717 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201735 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.201755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.201799 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:17:43.201821 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201830 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.201849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201886 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.201895 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201909 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:17:43.201929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.201967 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:17:43.201988 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.201996 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:17:43.202016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202050 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.202060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.202094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.202131 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:17:43.202152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202160 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.202179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202216 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.202225 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202239 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:17:43.202259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.202310 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:17:43.202332 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202340 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:17:43.202360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.202454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.202492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.202530 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.202552 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202561 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.202581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202616 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.202626 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202640 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:17:43.202660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.202697 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:17:43.202718 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202727 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:17:43.202746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202782 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.202791 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202806 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:17:43.202826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.202862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.202883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202892 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.202911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202946 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.202956 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.202970 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:17:43.202990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.203027 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:17:43.203048 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203057 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:17:43.203076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203111 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.203120 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203134 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:17:43.203153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.203190 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.203210 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203220 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.203240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203282 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.203292 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203307 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:17:43.203327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.203365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:17:43.203386 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203395 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:17:43.203414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203450 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.203459 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203474 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:17:43.203500 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.203509 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203524 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:17:43.203544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.203649 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.203673 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203682 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.203707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203745 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.203754 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203769 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:17:43.203788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.203826 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:17:43.203896 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203907 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:17:43.203929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.203979 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.203994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.204015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.204052 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.204074 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204083 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.204102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204138 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.204147 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204162 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:17:43.204181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.204218 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:17:43.204239 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204248 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:17:43.204267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204318 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:17:43.204328 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204341 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:17:43.204362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.204399 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.204421 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204430 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.204449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204492 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.204579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.204603 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204618 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:17:43.204633 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:17:43.204652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:17:43.204690 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:17:43.204711 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204719 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:17:43.204739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204776 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:17:43.204786 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204800 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:17:43.204820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.204858 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.204879 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204888 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.204907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204941 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204950 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.204970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.205032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.205056 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205072 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:17:43.205086 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:17:43.205105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:17:43.205141 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:17:43.205162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:17:43.205190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.205237 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205251 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:17:43.205284 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.205295 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:17:43.205391 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.205433 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205453 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:17:43.205487 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.205497 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205511 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:17:43.205538 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.205547 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205564 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:17:43.205590 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.205599 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205613 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:17:43.205638 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.205648 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205662 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.205681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.205757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.205780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205789 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.205810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205845 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.205855 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:17:43.205889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.205926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:17:43.205947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.205956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:17:43.205976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206011 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206022 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206035 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:17:43.206061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206084 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.206109 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206119 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206133 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:17:43.206152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.206202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.206223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206232 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.206251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206292 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206310 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:17:43.206346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.206384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:17:43.206406 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206414 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:17:43.206434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206479 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.206512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.206549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.206571 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206579 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.206607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206644 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206654 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:17:43.206687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.206724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:17:43.206745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206754 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:17:43.206773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206809 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206818 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206832 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:17:43.206902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.206958 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.206967 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.206985 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:17:43.207005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.207055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.207076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207085 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.207105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207143 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.207152 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:17:43.207187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.207224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:17:43.207245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207254 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.207280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207318 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.207328 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207342 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:17:43.207368 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.207377 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207391 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:17:43.207416 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.207425 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207439 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:17:43.207464 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.207473 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207487 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:17:43.207512 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.207521 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207535 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:17:43.207555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.207617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.207639 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207647 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.207667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207703 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207713 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207727 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:17:43.207746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.207769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.207784 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.207804 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207846 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207856 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207870 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.207935 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.207980 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.207995 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.208020 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.208030 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208044 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:17:43.208069 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.208079 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208092 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:17:43.208118 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.208128 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208142 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:17:43.208167 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.208177 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208190 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:17:43.208216 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:17:43.208225 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208239 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:17:43.208264 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.208278 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208339 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.208368 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.208377 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208391 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.208420 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.208430 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208445 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:17:43.208471 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.208481 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208494 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:17:43.208514 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.208619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.208648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208684 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.208694 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208708 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:17:43.208734 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.208743 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208757 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:17:43.208782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.208791 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208805 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:17:43.208830 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.208840 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208853 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:17:43.208873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.208929 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.208950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.208959 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.208978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.209014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209024 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.209039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:17:43.209058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.209081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.209096 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.209115 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209153 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209163 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209177 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.209241 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209284 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.209294 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209311 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:17:43.209337 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.209347 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209362 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:17:43.209388 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.209397 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209411 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:17:43.209436 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.209445 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209459 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:17:43.209484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.209493 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209507 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:17:43.209532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.209541 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209555 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:17:43.209580 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.209589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209603 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.209628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.209636 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209650 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:17:43.209675 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.209684 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209698 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:17:43.209724 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.209733 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209747 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:17:43.209818 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.209829 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:17:43.209865 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.209954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.209980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.209989 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.210009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210046 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.210056 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210070 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:17:43.210096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.210105 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.210144 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.210154 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210168 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:17:43.210193 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:17:43.210202 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210216 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.210236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.210300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210330 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.210350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210387 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210397 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210411 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:17:43.210431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.210454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.210468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.210488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210528 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210538 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.210616 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210652 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.210662 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210676 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:17:43.210701 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.210711 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210724 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:17:43.210754 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.210764 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210779 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:17:43.210804 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.210813 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210827 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:17:43.210852 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.210862 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210875 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:17:43.210901 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.210910 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:17:43.210949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.210958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.210971 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.210997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.211008 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.211022 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:17:43.211047 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.211057 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.211072 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:17:43.211098 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211107 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.211121 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:17:43.211145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.211154 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.211168 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:17:43.211193 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.211203 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.211216 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:17:43.211236 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.211389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.211416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211457 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211467 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211482 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.211547 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211584 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.211593 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211616 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:17:43.211642 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.211652 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211665 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:17:43.211690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.211699 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211713 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:17:43.211738 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.211748 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211762 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:17:43.211787 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.211796 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211810 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:17:43.211835 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.211844 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211858 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:17:43.211883 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.211892 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211907 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:17:43.211932 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.211941 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.211955 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:17:43.211980 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.211990 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212004 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:17:43.212029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.212038 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212051 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:17:43.212076 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.212086 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212099 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:17:43.212124 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.212134 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212147 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:17:43.212172 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.212181 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212196 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.212221 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.212230 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212244 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:17:43.212263 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.212399 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212409 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:17:43.212441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212478 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.212488 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212502 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:17:43.212522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.212560 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212582 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212591 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.212609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212646 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.212656 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212674 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:17:43.212694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.212804 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:17:43.212831 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212840 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:17:43.212863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212908 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.212918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212933 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.212959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.212968 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.212985 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:17:43.213015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.213025 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.213039 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:17:43.213065 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:17:43.213074 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.213088 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:17:43.213111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.213154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.213169 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:17:43.213190 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.213200 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.213225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.213261 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.213271 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.213292 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:17:43.213311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.213334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.213349 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:17:43.213369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.213407 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213417 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.213431 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.213475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.213494 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213531 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.213541 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213555 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:17:43.213580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.213590 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213604 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:17:43.213630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.213639 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213657 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:17:43.213684 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:17:43.213693 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213708 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:17:43.213733 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.213743 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213757 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:17:43.213783 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.213792 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213806 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:17:43.213831 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.213841 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213854 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:17:43.213880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.213889 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213903 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:17:43.213929 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.213939 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.213953 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:17:43.213978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.213987 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.214001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.214021 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:17:43.214103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.214127 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214136 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:17:43.214163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.214254 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.214298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.214340 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.214363 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214372 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.214398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214435 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:17:43.214445 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214459 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:17:43.214479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.214516 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:17:43.214535 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:17:43.214572 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:17:43.214582 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:17:43.214596 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:17:43.214621 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:17:43.214630 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:17:43.214644 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:17:43.214669 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:17:43.214678 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:17:43.214692 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:17:43.214712 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:17:43.214749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.214771 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214779 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.214804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.214851 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.214891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.214900 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214913 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:17:43.214939 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.214948 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.214962 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:17:43.214982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.215017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.215032 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215053 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.215061 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.215081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.215118 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215128 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.215142 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:17:43.215161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.215184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.215199 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.215217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215261 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215277 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215294 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215313 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.215358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215395 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.215405 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215419 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:17:43.215445 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.215454 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215468 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:17:43.215493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.215502 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215516 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:17:43.215541 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.215550 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215564 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:17:43.215589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.215599 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215612 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:17:43.215637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.215647 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215666 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:17:43.215739 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.215749 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215764 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:17:43.215790 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.215803 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215818 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:17:43.215843 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.215853 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215868 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:17:43.215886 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.215960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.215984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.215992 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:17:43.216019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216056 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.216066 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216080 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:17:43.216107 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.216116 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216130 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:17:43.216156 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.216165 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216179 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:17:43.216204 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.216213 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216227 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:17:43.216252 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.216261 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216280 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:17:43.216301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.216364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.216386 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.216419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216463 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216518 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.216547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.216571 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216587 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:17:43.216602 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:17:43.216621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:17:43.216658 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:17:43.216679 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216687 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:17:43.216707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216743 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.216752 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216771 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:17:43.216791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.216828 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.216849 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216858 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.216877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216959 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:17:43.216971 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.216986 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:17:43.217007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.217050 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:17:43.217072 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217080 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:17:43.217100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.217145 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.217178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.217215 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.217235 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217244 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.217268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217313 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217323 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217337 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:17:43.217357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.217380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.217394 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:17:43.217414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217452 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217462 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217476 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.217540 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217578 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.217588 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217602 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:17:43.217627 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.217637 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217651 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:17:43.217676 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.217685 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217704 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:17:43.217730 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.217740 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217753 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:17:43.217779 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.217788 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217802 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:17:43.217828 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:17:43.217838 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217851 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:17:43.217876 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:17:43.217885 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217899 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:17:43.217925 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:17:43.217934 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217948 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:17:43.217973 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:17:43.217983 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.217996 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:17:43.218021 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.218031 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.218044 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:17:43.218069 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.218079 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.218092 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:17:43.218117 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.218126 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.218140 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:17:43.218165 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.218175 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.218188 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:17:43.218207 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.218313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.218340 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218349 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:17:43.218377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218414 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.218424 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218439 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:17:43.218458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.218542 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.218565 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218573 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.218597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218635 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.218645 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218659 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:17:43.218679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.218718 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:17:43.218739 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218748 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.218767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218803 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.218813 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218827 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:17:43.218852 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.218862 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218881 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:17:43.218907 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.218917 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218931 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:17:43.218956 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.218965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.218979 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:17:43.218999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.219056 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219078 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219087 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.219106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219142 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219152 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219166 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:17:43.219186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.219222 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.219242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219293 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219304 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219319 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219339 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.219386 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.219433 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:17:43.219471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.219480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219494 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:17:43.219519 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.219528 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219542 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:17:43.219568 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.219577 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219591 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:17:43.219616 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.219626 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219640 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:17:43.219665 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.219674 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219688 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:17:43.219713 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:17:43.219723 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219743 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:17:43.219762 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.219823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.219847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219855 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:17:43.219918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219959 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.219969 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.219983 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:17:43.220013 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.220023 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220037 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:17:43.220063 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.220072 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220091 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:17:43.220117 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.220126 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220140 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:17:43.220166 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.220175 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220188 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:17:43.220213 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.220223 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220236 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:17:43.220262 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.220272 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220292 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:17:43.220318 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.220328 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220342 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:17:43.220362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.220443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.220464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220474 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:17:43.220498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220535 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:17:43.220544 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:17:43.220578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.220616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:17:43.220639 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:17:43.220649 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:17:43.220664 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:17:43.220687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220695 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:17:43.220715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.220777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:17:43.220801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.220817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:17:43.220831 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:17:43.220857 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.220866 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:17:43.220885 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:17:43.220909 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:17:43.220919 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:17:43.220933 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:17:43.220958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.220967 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.220981 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.221006 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.221015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.221029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.221053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.221062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.221076 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.221101 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.221109 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:17:43.221124 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.221148 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.221157 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:17:43.221171 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.221195 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:17:43.221204 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:17:43.221218 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:17:43.221242 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.221251 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.221265 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.221296 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:17:43.221306 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:17:43.221320 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:17:43.221345 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.221354 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:17:43.221368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.221392 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.221401 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:17:43.221419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.221443 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:17:43.221452 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:17:43.221465 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:17:43.221484 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:17:43.221531 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.221575 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:17:43.221694 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.221740 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:17:43.221788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.221828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:17:43.221874 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.221916 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:17:43.221956 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.221998 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:17:43.222038 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:17:43.222077 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:17:43.222117 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:17:43.222156 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:17:43.222195 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:17:43.222235 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:17:43.222280 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.222321 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:17:43.222361 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.222400 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:17:43.222439 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.222479 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:17:43.222518 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.222563 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:17:43.222603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.222643 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:17:43.222682 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.222721 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:17:43.222761 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.222800 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:17:43.222838 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.222877 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:17:43.222917 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.222956 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:17:43.223011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.223054 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:17:43.223095 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.223135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:17:43.223176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.223227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.223268 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.223315 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.223355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.223394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.223440 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.223482 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:17:43.223521 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:17:43.223560 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:17:43.223600 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.223657 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:17:43.223698 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.223737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.223776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.223821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:17:43.223870 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.223909 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:17:43.223964 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.224004 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:17:43.224043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.224083 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:17:43.224123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.224163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:17:43.224202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.224244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:17:43.224291 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224319 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224359 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.224397 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224422 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224447 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224486 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.224525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.224675 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224713 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.224953 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.224994 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.225033 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225057 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225098 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.225137 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225161 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225199 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.225238 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225285 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.225327 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225366 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.225405 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225444 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.225483 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225522 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.225560 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225585 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.225664 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225702 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.225741 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225780 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.225820 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225859 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.225898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.225996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.226127 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226151 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226214 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.226253 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.226338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226405 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226441 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.226550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.226677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226694 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226711 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.226779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226796 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.226888 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226914 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.226941 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226959 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226976 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.226993 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227022 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.227048 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227074 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:17:43.227100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227160 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.227187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.227357 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227387 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:17:43.227414 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227440 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.227466 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227493 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.227519 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227536 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.227626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:17:43.227801 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227818 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227844 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.227870 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227887 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227904 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227930 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.227956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.227990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.228059 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228085 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.228111 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228137 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.228163 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228180 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228206 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.228232 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228254 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228285 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.228312 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228339 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.228365 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228391 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.228417 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.228469 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228495 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:17:43.228521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228538 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228564 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:17:43.228591 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228617 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.228644 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228670 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.228696 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228723 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.228749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.228904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228938 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.228968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.228994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.229048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.229134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:17:43.229253 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229270 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229317 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229364 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.229390 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.229493 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229519 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:17:43.229545 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229562 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229580 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229606 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229633 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:17:43.229659 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229685 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:17:43.229710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229771 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.229798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:17:43.229918 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229944 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:17:43.229970 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.229996 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:17:43.230023 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:17:43.230074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230151 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.230178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:17:43.230425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:17:43.230460 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.230521 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.230581 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.230632 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.230683 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.230738 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:17:43.230790 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:17:43.230844 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:17:43.230897 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.230955 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.231005 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.231060 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.231110 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.231163 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.231217 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.231265 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.231341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.231392 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.231442 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.231491 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.231542 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.231598 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.231654 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.231751 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:17:43.231808 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.231863 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.231911 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.231970 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.232020 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.232091 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.232139 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.232189 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.232246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.232303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.232352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.232401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.232448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.232496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:17:43.232561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:17:43.232613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:17:43.232848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.232897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.232945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.232993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.233041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.233090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.233138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.233226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.233283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.233337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.233387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.233436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.233485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.233539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.233612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.233660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:17:43.233709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.233756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.233804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.233853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.233902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.233954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.234002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.234051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.234108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.234157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.234206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.234254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.234308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.234357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:17:43.234406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:17:43.234455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:17:43.234504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.234551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.234601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.234651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.234699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.234807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.234867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.234915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.234967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.235021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.235074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.235124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.235174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.235227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.235286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.235334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:17:43.235387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.235435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.235483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.235532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.235581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.235635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.235683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.235732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.235788 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:17:43.235815 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.235877 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.235932 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.235986 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.236041 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.236094 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:17:43.236188 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:17:43.236244 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:17:43.236314 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.236369 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.236423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.236477 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.236531 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.236585 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.236638 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.236691 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.236745 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.236799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.236853 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.236908 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.236962 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.237015 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.237069 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.237122 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:17:43.237175 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.237229 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.237315 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.237371 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.237425 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.237478 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.237531 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.237586 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.237707 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:17:43.237733 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.237798 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.237857 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.237916 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.237972 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.238028 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:17:43.238082 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:17:43.238136 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:17:43.238191 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.238245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.238505 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.238561 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.238616 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.238669 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.238724 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.238783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.238838 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.238893 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.238947 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.239001 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.239055 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.239147 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.239207 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.239311 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:17:43.239412 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.239479 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.239534 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.239596 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.239693 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.239756 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.239813 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.239872 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.240043 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:17:43.240089 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.240143 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.240200 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.240262 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.240368 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.240434 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:17:43.240485 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:17:43.240537 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:17:43.240629 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.240689 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.240738 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.240791 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.240888 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.240946 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.240995 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.241053 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.241102 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.241155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.241209 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.241262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.241320 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.241373 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.241428 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.241477 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:17:43.241534 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.241589 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.241648 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.241698 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.241749 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.241798 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.241851 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.241901 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.241958 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:17:43.241980 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.242031 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.242124 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.242182 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.242240 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.242296 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:17:43.242350 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:17:43.242400 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:17:43.242451 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.242502 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.242553 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.242604 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.242654 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.242704 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.242759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.242809 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.242859 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.242911 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.242961 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.243012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.243063 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.243113 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.243163 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.243213 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:17:43.243264 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.243320 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.243371 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.243422 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.243472 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.243555 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.243611 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.243666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.243720 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:17:43.243737 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:17:43.243767 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:17:43.243795 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:17:43.243822 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:17:43.243847 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:17:43.243867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.243881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.243890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.243898 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.243906 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.243914 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:17:43.243922 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:17:43.243930 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:17:43.243938 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.243946 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.243954 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.243962 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.243969 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.243981 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.243990 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.243998 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.244006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.244014 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244021 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244029 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.244037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.244044 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.244051 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.244059 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:17:43.244066 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.244074 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.244081 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.244089 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.244097 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.244104 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.244112 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.244119 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.244127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.244136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.244143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.244152 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.244159 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.244167 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:17:43.244175 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:17:43.244183 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:17:43.244191 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.244198 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.244205 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.244213 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.244220 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244228 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.244235 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.244242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.244250 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.244266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244288 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.244296 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.244303 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.244310 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.244318 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:17:43.244325 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.244333 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.244340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.244347 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.244354 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.244361 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.244369 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.244377 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.244388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.244397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.244405 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.244413 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.244419 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.244426 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:17:43.244433 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:17:43.244440 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:17:43.244447 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.244454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.244461 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.244468 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.244474 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244481 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.244488 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.244495 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.244501 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.244508 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244514 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244521 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.244528 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.244534 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.244541 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.244548 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:17:43.244556 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.244562 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.244569 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.244576 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.244583 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.244589 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.244596 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.244604 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.244611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:17:43.244618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.244625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:17:43.244632 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:17:43.244639 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:17:43.244646 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:17:43.244653 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:17:43.244659 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:17:43.244666 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:17:43.244673 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:17:43.244679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:17:43.244686 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:17:43.244692 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.244707 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:17:43.244714 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:17:43.244721 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:17:43.244727 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244734 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:17:43.244741 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:17:43.244751 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:17:43.244758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:17:43.244765 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:17:43.244771 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:17:43.244778 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:17:43.244784 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:17:43.244791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:17:43.244797 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:17:43.244804 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:17:43.244810 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:17:43.244817 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:17:43.244824 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:17:43.245102 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:17:43.245114 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:17:43.245119 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:17:43.245124 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:17:43.245133 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:17:43.245138 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:17:43.245143 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:17:43.245156 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:17:43.245165 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:17:43.245204 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.245211 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:17:43.245225 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:17:43.245251 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:17:43.245258 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:17:43.245262 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:17:43.245266 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:17:43.245280 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:17:43.245293 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:17:43.245300 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:17:43.245305 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:17:43.245315 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.245324 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:17:43.245329 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:17:43.245352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.245364 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:17:43.245370 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.245393 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:17:43.245399 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:17:43.245403 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:17:43.245407 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:17:43.245411 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:17:43.245415 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:17:43.245420 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:17:43.245424 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:17:43.245431 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:17:43.245441 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:17:43.245448 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:17:43.245452 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:17:43.245458 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.245464 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:17:43.245468 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:17:43.245492 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:17:43.245498 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.245503 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.245509 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.245513 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:17:43.245523 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:17:43.245541 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:17:43.245546 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:17:43.245551 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:17:43.245558 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204533" 2019-02-23 22:17:43.245565 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:17:43.245569 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:17:43.245574 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:17:43.245589 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:17:43.245594 wsdl: in serializeType: returning: 204533 2019-02-23 22:17:43.245600 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:17:43.245607 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:17:43.245611 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:17:43.245615 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:17:43.245620 wsdl: in serializeType: returning: 204533 2019-02-23 22:17:43.245625 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204533 2019-02-23 22:17:43.245910 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204533 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:17:43.245916 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:17:43.245923 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5285"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:17:43.245938 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:17:43.245944 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204533 2019-02-23 22:17:43.245954 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:17:43.246028 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:17:43.245967 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:17:43.245977 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:17:43.245983 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:17:43.245987 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:17:43.245991 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:17:43.245998 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:17:43.246008 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:17:43.246016 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:17:43.246022 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:17:43.246034 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:17:43.246044 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:17:43.246052 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:17:43.253559 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:17:43.253574 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:17:43.253584 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:17:43.253590 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:17:43.253596 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:17:43.253601 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:17:43.253605 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:17:43.253650 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:17:43.253656 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:17:43.253680 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:17:43.262835 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:17:43.262852 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:17:43.262858 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:17:43.262864 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:17:43.262869 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:17:43.262875 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:17:43.262881 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:17:43.262886 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:17:43.262891 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:17:43.262900 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:17:37 GMT 2019-02-23 22:17:43.262907 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:17:43.262912 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:17:43.262918 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:17:43.262925 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:17:43.262947 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:17:43.262957 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:17:43.262966 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:17:43.262971 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:17:43.262975 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:17:43.263007 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:17:43.263019 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:17:43.263025 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:17:43.263044 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:17:43.263051 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:17:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:17:43.263075 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:17:43.263086 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:17:43.263104 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:17:43.263110 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:17:43.263200 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:17:43.263305 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:17:43.263312 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:17:43.263320 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:17:43.263331 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:17:43.263353 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:17:43.263409 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:17:43.263435 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:17:43.263449 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:17:43.263457 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:17:43.263461 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:17:43.263466 nusoap_client: detail =