Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 30.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5430970000055233062 Model turbiny: BV30
 Producent OE: KKK
 Pojazd: FIAT IVECO
 Silnik:
JR T3667
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:41:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:42:06.171330 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:42:06.171449 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:06.171470 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:42:06.171486 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:06.171495 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:42:06.171505 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:42:06.171522 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:42:06.171531 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:06.171539 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:06.171548 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:06.171556 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:06.171567 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:06.171575 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:06.171580 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:06.171584 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:06.171588 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:42:06.171603 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:06.171790 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:06.171802 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:06.171807 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:42:06.171813 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:42:06.171827 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:06.171835 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:06.178154 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:06.178181 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:06.178192 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:42:06.178199 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:06.178204 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:06.178208 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:06.178212 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:42:06.178257 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:42:06.195167 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:42:06.195198 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:42:06.195206 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:06.195212 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:06.195217 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:06.195223 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:06.195228 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:06.195235 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:06.195240 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:06.195246 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:41:42 GMT 2019-10-24 01:42:06.195251 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:06.195256 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:42:06.195263 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:06.195318 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:42:06.195352 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:42:06.195382 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:42:06.201320 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.201349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.201365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.201399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.201422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.201448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.201464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.207409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.207454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.207666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.207698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.207734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.207872 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.207904 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:42:06.207947 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.207964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.207977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.213485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.213570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.213593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.213790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.213841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.213873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.213914 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.213928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214272 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.214296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.214429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.214522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214556 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.214602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.214644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.214685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.214699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.219530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.219577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.219607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.219868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.219913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.219951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:06.219993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.220688 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:42:06.220736 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:42:06.220760 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:42:06.220778 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-10-24 01:42:06.220792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.220836 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-24 01:42:06.220881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.220923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.220945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.220970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.220985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.221015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.221038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.221065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.221077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:06.221129 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:42:06.221143 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:06.221148 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:42:06.221259 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:06.221307 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:06.221325 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:06.221333 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:06.221355 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:42:06.221360 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:42:06.221882 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:42:06.221902 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:42:06.221970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.221980 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:42:06.222002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222034 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222044 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222064 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:06.222089 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222096 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222107 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:06.222127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.222172 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.222188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.222211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222238 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.222246 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:42:06.222274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.222303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:06.222318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:42:06.222339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222364 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222371 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222381 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:06.222399 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222405 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222415 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:06.222433 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222439 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222449 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:06.222462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.222496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.222511 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:42:06.222533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222558 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.222565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222575 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:42:06.222588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.222614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:06.222638 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222645 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:42:06.222659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222684 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222691 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222701 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:06.222718 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222725 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222734 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:06.222752 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.222759 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222768 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:06.222786 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.222792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222802 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.222815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.222853 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.222868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222875 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.222891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222914 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222921 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.222963 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.222984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.223001 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223012 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:06.223023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:42:06.223035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:06.223061 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:06.223076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:42:06.223096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223121 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.223128 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223144 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:06.223162 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.223169 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223179 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:06.223196 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.223203 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223213 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:06.223230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.223237 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.223259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.223296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.223311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.223332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223357 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.223364 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:42:06.223387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.223413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:06.223427 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223433 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:42:06.223447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223472 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.223479 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223488 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:06.223501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.223526 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.223541 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223547 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.223560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223585 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.223592 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223602 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:42:06.223620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.223647 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:06.223663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223669 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:42:06.223687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.223721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.223743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.223769 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.223783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223789 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.223803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223827 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.223834 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223844 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:42:06.223856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.223882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:06.223896 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223902 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:42:06.223915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223941 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.223948 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223957 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:06.223975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.223982 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.223991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.224004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224033 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:42:06.224047 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224053 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.224066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224091 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.224098 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224108 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:42:06.224121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224146 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:06.224160 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224166 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:42:06.224179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224203 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.224210 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224219 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:06.224237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.224243 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224252 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.224265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224294 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:42:06.224308 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224314 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.224328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224352 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.224359 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224368 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:42:06.224381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224405 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:42:06.224420 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224426 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:42:06.224439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.224470 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224479 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.224492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224517 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:42:06.224532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224538 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.224551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224575 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.224582 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224591 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:42:06.224604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224635 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:06.224650 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224656 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:42:06.224670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224694 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.224701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.224724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224749 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.224763 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224769 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.224782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224806 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.224813 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224823 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:42:06.224836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224861 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:06.224876 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224882 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:42:06.224895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224920 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.224927 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224937 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:06.224949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.224974 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.224989 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.224996 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.225009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225033 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.225040 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225049 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:42:06.225062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225087 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:06.225102 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225108 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:42:06.225121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225145 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.225152 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225162 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:06.225175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.225214 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225221 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.225234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225258 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.225264 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225274 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:42:06.225287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225312 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:06.225326 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225332 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:42:06.225345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225369 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.225376 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225386 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:42:06.225403 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.225409 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225419 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:42:06.225431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225460 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.225474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225480 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.225493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225518 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.225525 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225535 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:42:06.225548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225572 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:06.225587 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225594 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:06.225607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225636 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.225644 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225653 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.225667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225692 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.225707 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225713 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.225726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225753 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.225760 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225770 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:06.225783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225810 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:06.225824 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225830 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:06.225844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225869 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:06.225876 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225886 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:06.225899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.225925 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.225939 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225946 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.225959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225982 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.225988 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226024 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.226044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.226061 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226072 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:06.226082 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:06.226094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:06.226119 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:06.226134 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226140 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:42:06.226153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226178 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:06.226185 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226195 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:06.226207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.226233 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.226247 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226253 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.226267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226296 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.226352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.226369 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226379 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:06.226389 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:42:06.226401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:06.226426 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:06.226440 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226446 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:06.226460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226484 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:06.226492 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226501 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:06.226514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.226539 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.226554 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226560 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.226573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226596 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226602 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.226665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.226681 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226692 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:06.226702 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:06.226715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:06.226739 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:06.226753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226759 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:42:06.226772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.226805 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:42:06.226833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.226840 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:42:06.226867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.226873 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226883 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:06.226899 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.226906 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226916 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:06.226932 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.226939 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226948 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:06.226965 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.226971 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.226981 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:42:06.226997 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.227004 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227013 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.227026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.227077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.227093 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227100 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.227113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227138 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227145 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:42:06.227168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.227194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:06.227208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:42:06.227227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227252 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227259 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227268 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:06.227286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.227319 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227325 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227335 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:06.227347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.227381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.227395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227401 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.227415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227439 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227446 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:42:06.227469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.227494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:06.227508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:06.227528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227552 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227558 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227568 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.227581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.227605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.227631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227638 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.227653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227678 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227685 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:06.227708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.227734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:06.227748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227754 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:06.227767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227793 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227800 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227809 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:06.227827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.227860 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227867 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227876 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:06.227889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.227924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.227938 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227944 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.227958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227983 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.227990 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.227999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:06.228012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.228038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:06.228052 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228058 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.228072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228096 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228103 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228112 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:06.228129 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.228136 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228145 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:06.228162 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.228168 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228178 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:06.228195 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228202 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228211 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:06.228228 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228235 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228244 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:06.228257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.228299 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.228313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228319 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.228333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228357 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:42:06.228387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.228412 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.228426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228455 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228463 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.228515 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.228546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.228573 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.228580 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228589 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:42:06.228606 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.228613 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228628 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:42:06.228646 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.228653 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228662 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:06.228679 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.228686 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228695 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:42:06.228712 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:06.228719 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228728 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:42:06.228745 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228753 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228762 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.228779 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228785 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.228811 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228817 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228827 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:42:06.228844 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228850 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228860 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:06.228876 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.228883 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228892 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:06.228905 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.228962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.228980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.228987 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.229002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229026 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.229033 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229042 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:06.229060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229067 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229085 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:06.229102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229108 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229118 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:06.229135 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.229141 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229151 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:06.229164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.229201 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229216 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229222 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.229237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229261 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229269 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:42:06.229291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.229317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.229330 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229356 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229386 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.229416 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229442 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.229449 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229458 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:06.229476 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229482 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229492 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:06.229508 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.229515 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229524 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:06.229541 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.229548 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229557 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:06.229574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.229580 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:06.229625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.229633 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229644 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:06.229662 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.229695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229702 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229711 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:06.229728 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229735 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229744 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:06.229762 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229768 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229777 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:06.229794 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229801 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229810 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:06.229823 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.229879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.229896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229902 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.229916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229942 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.229949 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229958 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:06.229975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.229981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.229991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.230008 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.230014 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.230024 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:06.230040 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:06.230047 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.230056 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.230097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.230107 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230122 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.230128 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.230142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.230166 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230173 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.230183 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:42:06.230196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.230211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.230221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.230234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230261 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230277 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230290 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.230320 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230345 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.230352 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230362 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:06.230380 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.230386 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230395 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:06.230412 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.230419 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230428 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:06.230445 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.230452 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230461 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:06.230478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.230484 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230493 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:06.230510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.230517 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230526 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:06.230543 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.230550 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230559 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.230576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.230583 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230598 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:06.230620 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.230627 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230637 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:06.230655 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230662 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230671 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:42:06.230688 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.230694 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230704 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:06.230720 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.230727 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230736 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:06.230749 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.230807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.230823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230851 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230858 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230868 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.230911 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230935 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.230942 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230952 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:42:06.230969 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.230976 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.230986 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:42:06.231002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.231009 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231018 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:06.231035 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.231041 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231050 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:42:06.231067 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.231073 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231082 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:42:06.231099 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.231105 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231114 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:06.231131 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.231137 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231146 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:42:06.231163 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.231169 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231178 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:42:06.231195 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.231202 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231212 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:42:06.231229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.231235 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231251 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:06.231268 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.231275 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231284 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:06.231301 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.231308 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231317 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:42:06.231334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.231340 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231349 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.231366 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.231372 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231382 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:42:06.231395 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.231482 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231488 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:06.231507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231532 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.231539 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231548 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:06.231562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.231588 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231602 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231608 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.231632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231658 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.231665 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231675 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:42:06.231688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.231714 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:06.231729 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231735 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:42:06.231748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.231780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.231807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.231814 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231823 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:06.231839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.231846 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231855 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:06.231872 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:06.231879 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231888 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:06.231900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.231938 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:42:06.231952 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.231958 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.231976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232001 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.232009 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232018 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:42:06.232031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.232057 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:06.232070 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.232105 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232112 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.232122 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.232152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.232165 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232189 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.232196 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232210 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:42:06.232227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.232234 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232243 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:42:06.232260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.232267 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232276 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:42:06.232293 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:06.232300 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232309 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:06.232326 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.232333 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232342 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:42:06.232359 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.232365 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232375 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:42:06.232392 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.232398 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232407 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:06.232424 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.232431 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232440 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:42:06.232457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.232463 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232472 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:42:06.232489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.232496 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.232518 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:06.232568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.232586 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232601 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:42:06.232624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.232658 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232668 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.232681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.232707 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.232722 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232728 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.232745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232771 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:06.232778 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232787 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:42:06.232800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.232815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.232825 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:06.232839 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:06.232864 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:06.232871 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:06.232881 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:42:06.232898 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:06.232905 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:06.232914 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:42:06.232931 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:06.232938 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:06.232948 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:42:06.232961 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:06.232985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.233000 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233006 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.233025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.233058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.233084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233091 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233102 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:06.233119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233125 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233134 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:06.233147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.233182 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233196 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233202 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.233215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233244 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233252 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233261 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:42:06.233274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.233300 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.233317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233345 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233352 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233362 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.233405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233430 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233437 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233446 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:42:06.233463 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233470 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233479 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:42:06.233496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.233503 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233512 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:06.233528 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233535 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233556 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:42:06.233574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.233581 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233590 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:42:06.233607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233614 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233629 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:42:06.233647 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.233654 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233663 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:42:06.233680 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233687 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:06.233713 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233719 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233728 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:06.233741 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.233789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.233807 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233813 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:42:06.233832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233857 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233864 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233873 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:06.233890 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.233897 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:06.233923 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.233930 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233939 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:06.233956 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233963 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.233972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:06.233989 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.233997 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234006 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:06.234019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.234060 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.234082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234089 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.234106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234137 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.234196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.234212 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234223 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:06.234233 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:42:06.234246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:06.234271 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:06.234285 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234292 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:42:06.234309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234334 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.234341 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234350 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:42:06.234363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.234388 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.234403 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234409 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.234422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234446 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:06.234453 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234462 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:42:06.234475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.234501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:06.234515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234521 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:42:06.234535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.234566 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.234597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.234627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.234642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234648 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.234666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234692 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234699 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234709 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:42:06.234722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.234738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.234748 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:06.234761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234788 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234795 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234804 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.234847 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234872 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.234879 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234888 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:42:06.234905 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.234912 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234926 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:42:06.234943 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.234950 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234959 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:42:06.234976 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.234982 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.234992 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:42:06.235009 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235015 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235025 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:42:06.235041 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:06.235048 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235057 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:42:06.235078 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:06.235085 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235094 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:42:06.235111 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:06.235118 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235127 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:42:06.235144 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:06.235150 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235160 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:42:06.235177 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235183 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235192 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:42:06.235209 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235217 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235227 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:42:06.235244 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235250 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235259 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:42:06.235276 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235282 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235295 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:42:06.235309 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.235372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.235391 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235398 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:42:06.235416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235441 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235448 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235457 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:42:06.235471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.235496 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.235510 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235516 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.235529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235554 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.235561 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235571 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:42:06.235584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.235609 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:06.235629 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235635 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.235655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235680 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235687 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235696 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:42:06.235713 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.235720 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235729 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:06.235747 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.235753 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235762 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:06.235779 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.235786 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235795 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:06.235808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.235846 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.235860 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235866 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.235880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235904 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.235911 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235925 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:42:06.235939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.235954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.235964 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.235978 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236005 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236012 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236021 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.236064 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.236096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:06.236123 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.236129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:06.236156 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236162 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236171 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:42:06.236188 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.236195 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236204 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:06.236221 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236228 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236241 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:06.236259 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236267 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236276 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:42:06.236293 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:06.236300 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236309 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:42:06.236321 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.236362 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.236378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236385 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:42:06.236398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236422 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.236429 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236443 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:42:06.236461 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236468 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236477 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:42:06.236494 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236501 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236510 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:42:06.236527 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.236537 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236546 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:42:06.236563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236570 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236579 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:42:06.236596 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236603 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236612 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:42:06.236635 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236641 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236651 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:06.236668 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.236674 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236683 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:06.236696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.236749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.236763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236770 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:06.236788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236813 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:06.236820 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236830 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:42:06.236843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.236868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:06.236884 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:06.236891 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:42:06.236901 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:42:06.236916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236922 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:42:06.236935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.236958 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.236982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:06.236999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.237010 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:06.237020 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:42:06.237037 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.237044 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:42:06.237053 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:42:06.237069 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:06.237076 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:42:06.237085 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:42:06.237102 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.237108 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.237118 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.237135 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.237141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.237150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.237167 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.237173 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.237183 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.237199 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.237206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:06.237216 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.237232 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.237239 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:42:06.237248 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.237264 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:06.237271 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:42:06.237280 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:42:06.237296 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.237303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.237312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.237328 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:06.237335 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:42:06.237348 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:42:06.237365 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.237371 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:42:06.237387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.237404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.237411 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:06.237420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.237436 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:06.237442 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:42:06.237452 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:42:06.237467 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:42:06.237505 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.237533 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:06.237560 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.237587 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:06.237613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.237646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:06.237673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.237700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:06.237726 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.237752 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:06.237778 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.237804 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:06.237830 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:42:06.237856 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:06.237883 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:42:06.237909 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:42:06.237935 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:42:06.237960 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:06.237986 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.238017 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:06.238056 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.238083 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:06.238109 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.238135 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:06.238161 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.238188 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:06.238214 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.238240 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:06.238266 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.238292 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:06.238318 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.238344 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:06.238371 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.238396 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:06.238422 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.238448 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:06.238474 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.238500 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:06.238526 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.238553 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:06.238579 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.238605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:06.238653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.238681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.238707 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.238917 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.238944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.238970 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.238996 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.239022 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:06.239048 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:42:06.239073 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:06.239100 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.239126 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:06.239152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.239177 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.239204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.239230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:06.239256 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.239282 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:06.239307 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.239333 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:06.239359 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.239388 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:06.239415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.239442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:06.239468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.239494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:06.239520 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239538 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239564 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.239590 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239607 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239633 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239659 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.239684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.239785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239860 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.239885 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239911 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.239936 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.239962 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.239987 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240004 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240029 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.240055 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240072 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240097 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.240123 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240148 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.240174 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240200 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.240225 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240251 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.240277 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240303 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.240332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240349 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240375 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.240400 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240426 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.240452 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240478 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.240503 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240529 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.240555 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240582 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.240608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240738 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.240764 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240781 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240797 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240822 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.240848 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240874 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.240900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.240959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.240989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.241107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241182 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.241208 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241225 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241258 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.241310 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241336 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.241362 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241395 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241411 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241436 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.241462 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241488 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:06.241513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241546 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241571 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.241608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.241732 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241757 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:06.241784 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241810 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.241835 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241861 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.241887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241920 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.241962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.241989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:06.242156 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242172 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242198 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.242228 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242245 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242261 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242287 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.242312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.242411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.242513 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242538 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.242565 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242591 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.242620 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242639 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242665 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.242691 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242708 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242733 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.242758 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242784 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.242810 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242836 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.242861 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242888 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.242913 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242944 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:06.242970 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.242987 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243013 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:06.243039 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243065 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.243091 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243118 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.243143 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243169 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.243195 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243221 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.243247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243297 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.243396 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243413 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.243480 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.243532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243548 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243565 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243594 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.243624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:06.243744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243818 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.243843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.243944 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.243970 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:06.243996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244012 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244029 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244045 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244070 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:06.244096 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244121 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:06.244147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244163 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244184 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244210 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.244236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:06.244353 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244380 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:06.244405 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244430 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:06.244456 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:06.244507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244556 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.244609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:06.244756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:06.244786 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.244848 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.244898 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.244947 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.244996 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.245042 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.245089 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:06.245138 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:42:06.245186 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:06.245233 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.245279 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.245326 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.245375 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.245422 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.245470 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.245517 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.245565 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.245648 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.245702 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.245749 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.245797 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.245845 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.245893 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.245979 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.246032 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.246079 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:06.246140 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.246186 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.246233 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.246281 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.246328 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.246381 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.246427 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.246476 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.246532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.246595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.246649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.246698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.246745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.246791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.246838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:06.246885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:42:06.246933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:06.246980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.247041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.247088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.247135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.247181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.247229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.247276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.247539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.247587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.247640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.247688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.247737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.247785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.247833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.247886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.247937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.247983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:06.248028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.248075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.248121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.248169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.248216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.248267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.248313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.248362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.248416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.248465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.248513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.248561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.248609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.248661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.248708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:06.248756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:42:06.248803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:06.248850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.248896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.248947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.248994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.249040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.249088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.249135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.249182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.249230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.249277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.249324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.249377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.249425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.249473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.249524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.249576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.249632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:06.249679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.249725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.249771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.249825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.249878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.249930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.249975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.250024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.250078 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:06.250105 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.250165 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.250220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.250273 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.250326 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.250379 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.250431 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:06.250482 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:06.250534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:06.250586 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.250645 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.250698 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.250750 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.250803 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.250857 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.250909 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.250960 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.251017 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.251071 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.251124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.251176 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.251229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.251280 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.251332 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.251384 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.251442 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:06.251495 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.251547 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.251599 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.251659 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.251712 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.251764 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.251817 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.251870 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.251929 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:06.251952 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.252006 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.252059 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.252113 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.252166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.252234 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.252287 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:06.252340 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:06.252393 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:06.252446 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.252498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.252551 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.252842 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.252897 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.252950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.253003 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.253056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.253108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.253161 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.253229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.253282 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.253336 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.253389 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.253442 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.253494 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.253547 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:06.253613 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.253678 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.253731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.253784 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.253843 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.253896 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.253949 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.254015 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.254076 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:06.254098 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.254146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.254194 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.254241 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.254293 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.254341 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.254388 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:06.254436 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:06.254497 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:06.254545 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.254592 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.254647 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.254695 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.254743 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.254791 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.254843 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.254891 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.254954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.255001 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.255049 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.255096 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.255144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.255191 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.255238 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.255286 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.255338 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:06.255405 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.255452 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.255499 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.255551 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.255889 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.255938 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.255985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.256034 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.256090 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:06.256111 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.256179 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.256229 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.256279 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.256328 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.256378 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.256427 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:06.256477 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:06.256526 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:06.256576 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.256645 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.256707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.256757 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.256807 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.256857 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.256906 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.256956 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.257006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.257055 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.257118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.257168 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.257218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.257272 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.257321 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.257371 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.257420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:06.257470 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.257519 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.257570 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.257626 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.257676 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.257731 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.257785 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.257835 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.257888 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:42:06.257905 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:42:06.257934 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:42:06.257965 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:06.257992 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:06.258022 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:42:06.258044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.258063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.258079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.258089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.258099 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.258108 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.258117 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:06.258126 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:06.258135 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:06.258148 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.258158 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.258168 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.258177 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.258187 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258199 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.258208 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.258218 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.258227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.258235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.258244 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258252 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258261 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.258269 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.258278 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.258287 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.258296 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:06.258305 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.258313 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.258321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.258330 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.258339 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.258347 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.258355 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.258363 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.258373 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.258384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.258392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.258400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.258408 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.258420 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.258428 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:06.258436 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:06.258444 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:06.258451 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.258459 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.258467 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.258475 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.258482 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258490 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.258498 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.258506 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.258513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.258520 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.258528 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258535 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.258550 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.258558 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.258565 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.258573 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:06.258580 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.258592 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.258601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.258621 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.258629 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.258637 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.258645 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.258653 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.258662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.258672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.258680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.258688 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.258696 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.258703 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.258710 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:06.258717 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:06.258725 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:06.258733 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.258741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.258748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.258755 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.258763 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258770 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.258777 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.258785 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.258792 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.258800 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.258807 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258815 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.258823 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.258831 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.258838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.258845 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.258852 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:06.258859 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.258867 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.258874 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.258881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.258888 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.258895 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.258901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.258908 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.258915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:06.258926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.258933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:06.258941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:06.258948 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:06.258955 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:06.258962 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:06.258970 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:06.258979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:06.258986 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:06.258999 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:06.259007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:06.259014 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:06.259022 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.259029 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.259037 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:06.259044 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:06.259051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:06.259058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:06.259066 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.259077 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:06.259084 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:06.259091 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:06.259099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:06.259105 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:06.259112 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:06.259119 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:06.259126 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:06.259133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:06.259141 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:06.259148 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:06.259155 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:06.259163 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:06.259170 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:06.259423 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:42:06.259434 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:06.259439 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:06.259444 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:06.259450 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:42:06.259455 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:06.259459 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:06.259469 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:42:06.259479 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:06.259530 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.259538 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:06.259557 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:06.259580 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:42:06.259587 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:42:06.259591 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:42:06.259595 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:42:06.259601 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:06.259625 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:06.259633 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:06.259638 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:06.259651 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.259661 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:06.259666 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:42:06.259692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.259703 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:06.259708 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.259732 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:06.259738 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:42:06.259742 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:42:06.259746 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:42:06.259750 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:42:06.259754 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:42:06.259759 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:06.259763 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:42:06.259774 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204533" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:06.259785 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:06.259792 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:06.259796 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:06.259803 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.259809 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:06.259813 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:06.259837 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:06.259844 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.259848 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.259854 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.259859 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:06.259870 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:06.259878 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:06.259882 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:06.259887 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:06.259894 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204533" 2019-10-24 01:42:06.259901 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:06.259905 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:06.259910 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:06.259920 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:06.259925 wsdl: in serializeType: returning: 204533 2019-10-24 01:42:06.259932 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:06.259939 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:06.259943 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:06.259947 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:06.259952 wsdl: in serializeType: returning: 204533 2019-10-24 01:42:06.259957 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204533 2019-10-24 01:42:06.259976 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204533 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:42:06.259980 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:42:06.259987 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5490"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:42:06.260002 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:42:06.260008 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204533 2019-10-24 01:42:06.260065 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:42:06.260166 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:42:06.260090 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:06.260103 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:06.260109 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:06.260114 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:06.260117 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:06.260125 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:06.260144 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:06.260153 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:06.260159 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:06.260190 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:42:06.260202 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:06.260211 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:06.266354 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:06.266380 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:06.266399 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:06.266408 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:42:06.266423 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:06.266432 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:06.266438 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:06.266446 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:06.266454 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:06.266495 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:42:06.274779 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:42:06.274807 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:42:06.274813 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:06.274818 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:06.274824 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:06.274829 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:06.274840 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:06.274846 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:06.274851 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:06.274857 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:41:42 GMT 2019-10-24 01:42:06.274865 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:06.274870 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:42:06.274876 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:06.274886 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:42:06.274915 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:42:06.274927 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:42:06.274937 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:06.274942 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:42:06.274947 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:06.274981 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:06.274994 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:06.275001 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:06.275038 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:06.275046 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:41:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:42:06.275088 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:42:06.275171 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:42:06.275247 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:42:06.275257 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:42:06.275461 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:42:06.275651 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:42:06.275663 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:42:06.275673 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:42:06.275686 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:06.275718 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:42:06.275777 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:42:06.275806 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:06.275819 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:42:06.275828 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:42:06.275833 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:42:06.275838 nusoap_client: detail =