Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 28.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VZ4213900-76GA6 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T4539
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:39:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:39:38.289876 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:39:38.289935 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:39:38.289952 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:39:38.289970 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:39:38.289981 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:39:38.289991 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:39:38.290008 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:39:38.290017 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:39:38.290024 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:39:38.290034 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:39:38.290044 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:39:38.290056 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:39:38.290062 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:39:38.290067 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:39:38.290072 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:39:38.290076 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:39:38.290090 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:39:38.290107 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:39:38.290117 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:39:38.290123 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:39:38.290129 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:39:38.290139 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:39:38.290148 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:39:38.297647 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:39:38.297676 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:39:38.297694 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:39:38.297705 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:39:38.297711 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:39:38.297716 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:39:38.297721 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:39:38.297752 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:39:38.314885 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:39:38.314948 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:39:38.314958 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:39:38.314964 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:39:38.314970 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:39:38.314976 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:39:38.314982 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:39:38.314988 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:39:38.314994 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:39:38.314999 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:39:32 GMT 2019-02-23 22:39:38.315005 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:39:38.315010 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:39:38.315017 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:39:38.315032 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:39:38.315063 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:39:38.315084 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 22:39:38.322028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.322170 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.322703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:39:38.329478 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.329910 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.330485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.330528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.330925 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.336947 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.337370 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.337936 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.338512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.338541 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:39:38.339086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.339354 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:39:38.339802 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:39:38.344414 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.344856 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.345409 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.345670 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.346376 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:39:38.346731 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:39:38.347287 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:39:38.347641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.347661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:39:38.347984 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:39:38.348348 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:39:38.348365 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 22:39:38.348376 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:39:38.348381 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:39:38.348483 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:39:38.348521 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:39:38.348536 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:39:38.348542 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:39:38.348565 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:39:38.348570 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:39:38.348742 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:39:38.348757 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:39:38.348804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.348814 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:39:38.348834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.348866 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.348876 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.348890 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:39:38.348912 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.348919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.348930 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:39:38.348946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.348975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.348986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.349003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.349030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349060 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.349068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:39:38.349093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.349121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:39:38.349136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:39:38.349158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349184 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.349192 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349202 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:39:38.349220 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.349227 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349237 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:39:38.349256 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.349262 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349278 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:39:38.349292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.349327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.349343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349350 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:39:38.349367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349394 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.349401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:39:38.349425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.349452 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:39:38.349471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:39:38.349492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349518 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.349525 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349539 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:39:38.349558 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.349565 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349575 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:39:38.349596 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.349603 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349614 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:39:38.349632 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.349639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349648 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.349662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.349702 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.349757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.349780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349812 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.349881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.349898 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349911 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:39:38.349921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:39:38.349934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:39:38.349959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:39:38.349974 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.349980 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:39:38.349995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350021 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.350028 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350038 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:39:38.350051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350077 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.350092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350098 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.350112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350138 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.350145 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:39:38.350168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350193 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:39:38.350209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350215 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:39:38.350229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.350261 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350271 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.350292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350317 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.350333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350339 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.350353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350378 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.350385 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350395 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:39:38.350408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350433 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:39:38.350448 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350454 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:39:38.350468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350492 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.350499 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350509 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:39:38.350528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.350535 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.350558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350586 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:39:38.350601 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350607 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.350621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350646 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.350653 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350663 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:39:38.350676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350701 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:39:38.350716 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350722 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:39:38.350737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350762 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.350769 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350779 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:39:38.350798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.350805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.350833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350863 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:39:38.350878 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350885 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.350899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350924 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.350930 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350940 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:39:38.350954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.350978 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:39:38.350993 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.350999 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:39:38.351013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.351044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.351067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351091 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:39:38.351106 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351112 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.351125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351151 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.351158 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351168 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:39:38.351181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351206 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:39:38.351220 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351226 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:39:38.351240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351264 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.351271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.351300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351325 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.351340 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351346 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.351360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351384 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.351391 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351402 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:39:38.351414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351439 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:39:38.351454 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351460 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:39:38.351474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351498 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.351505 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351515 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:39:38.351528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351553 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.351568 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351574 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.351588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351612 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.351619 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:39:38.351642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:39:38.351682 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351688 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:39:38.351702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351726 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.351734 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351744 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:39:38.351756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351781 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.351796 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351802 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.351816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351841 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.351848 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351858 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:39:38.351871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.351896 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:39:38.351911 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351917 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:39:38.351931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351955 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.351962 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.351972 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:39:38.351991 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.351998 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352008 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:39:38.352020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.352050 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.352064 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352071 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.352084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352110 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.352117 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352127 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:39:38.352140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.352165 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:39:38.352180 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352186 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:39:38.352200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.352232 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.352255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.352286 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.352301 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352307 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.352321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352346 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.352354 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:39:38.352377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.352402 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:39:38.352417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352423 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:39:38.352437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352462 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:39:38.352469 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352479 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:39:38.352493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.352518 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.352533 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352539 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.352553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352576 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352583 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.352644 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.352661 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352709 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:39:38.352723 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:39:38.352735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:39:38.352760 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:39:38.352777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352786 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:39:38.352802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352829 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:39:38.352836 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352846 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:39:38.352860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.352885 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.352900 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352907 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.352920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352944 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352950 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.352987 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.353008 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.353025 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353036 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:39:38.353046 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:39:38.353058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:39:38.353082 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:39:38.353097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353103 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:39:38.353117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353150 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353160 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:39:38.353179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353186 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:39:38.353214 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353221 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353231 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:39:38.353248 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.353255 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353265 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:39:38.353289 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.353296 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353306 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:39:38.353324 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.353331 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353341 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:39:38.353358 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.353365 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353375 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.353388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.353438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.353454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.353475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353500 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353508 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:39:38.353531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.353556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:39:38.353576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:39:38.353596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353621 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353628 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353638 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:39:38.353656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353663 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353673 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.353691 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353697 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353707 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:39:38.353720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.353753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.353768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353774 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.353788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353813 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353821 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:39:38.353844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.353869 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:39:38.353884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353890 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:39:38.353904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.353936 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353946 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.353959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.353974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.353983 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.353998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.354018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354043 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354051 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:39:38.354074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.354098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:39:38.354113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354119 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:39:38.354133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354158 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354165 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354175 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:39:38.354193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354200 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.354228 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354235 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354245 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:39:38.354258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.354297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.354313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354319 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.354334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354360 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354367 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:39:38.354391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.354416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:39:38.354431 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354437 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.354451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354476 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.354483 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354493 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:39:38.354512 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354518 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354528 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:39:38.354546 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354563 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:39:38.354580 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.354587 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354597 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:39:38.354615 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.354622 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354632 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:39:38.354644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.354686 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.354702 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354708 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.354722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354747 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.354755 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354765 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:39:38.354778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.354794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.354803 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.354818 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.354848 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.354856 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.354866 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.354885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.354945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.354965 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.354992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.354999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355010 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.355028 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.355035 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355046 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:39:38.355063 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.355070 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355080 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:39:38.355098 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.355105 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355115 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:39:38.355133 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.355140 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355150 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:39:38.355168 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:39:38.355175 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355185 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:39:38.355203 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.355210 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355220 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.355237 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.355244 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355254 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.355272 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.355284 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355295 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:39:38.355313 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.355320 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355330 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:39:38.355343 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.355418 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355425 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.355445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355470 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.355478 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355488 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:39:38.355509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.355516 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355526 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:39:38.355544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.355551 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355561 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:39:38.355579 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.355586 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355596 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:39:38.355608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.355646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355668 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.355683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355708 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355715 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355760 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:39:38.355775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.355791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.355801 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.355819 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355848 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355855 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355865 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355878 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.355913 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355939 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.355946 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355960 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:39:38.355978 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.355985 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.355996 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:39:38.356014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.356020 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356030 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:39:38.356048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.356055 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356064 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:39:38.356082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.356089 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356099 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:39:38.356116 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.356123 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356133 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:39:38.356151 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356167 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.356185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356192 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356201 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:39:38.356219 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356225 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356235 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:39:38.356253 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356260 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356269 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:39:38.356293 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356301 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356311 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:39:38.356324 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.356383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.356402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356408 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.356423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356448 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356455 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356465 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:39:38.356483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.356490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.356518 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356525 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356534 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:39:38.356552 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:39:38.356559 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356569 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.356582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.356657 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356683 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.356698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356724 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356731 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356745 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:39:38.356759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.356775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.356785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.356798 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356827 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356835 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356858 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.356888 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356915 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.356922 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356932 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:39:38.356950 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.356957 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.356967 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:39:38.356988 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.356995 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357006 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:39:38.357024 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.357030 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357040 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:39:38.357058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357065 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357075 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:39:38.357092 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357100 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357109 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:39:38.357127 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.357160 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357169 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357179 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:39:38.357196 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357203 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357213 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:39:38.357231 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357238 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357248 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:39:38.357265 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357277 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357288 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:39:38.357306 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357313 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357323 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:39:38.357336 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.357397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.357412 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357442 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357449 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357459 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357472 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.357503 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357528 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.357539 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357550 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:39:38.357568 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.357575 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357614 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:39:38.357638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.357645 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357656 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:39:38.357674 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357681 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357691 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:39:38.357713 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357720 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357730 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:39:38.357748 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357754 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357764 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:39:38.357786 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.357793 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357803 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:39:38.357821 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357827 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357837 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:39:38.357855 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357862 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357872 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:39:38.357889 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357896 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357906 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:39:38.357924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357938 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357947 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:39:38.357965 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.357972 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.357982 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:39:38.358000 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.358006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.358016 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.358034 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.358041 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.358051 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:39:38.358064 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.358136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.358162 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358168 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:39:38.358190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358217 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.358224 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358234 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:39:38.358247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.358280 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.358297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358303 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.358317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358343 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.358350 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358360 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:39:38.358373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.358402 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:39:38.358417 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358423 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:39:38.358442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358468 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.358475 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358485 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.358509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.358515 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358525 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:39:38.358543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.358550 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358560 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:39:38.358578 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:39:38.358584 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358594 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:39:38.358607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.358646 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:39:38.358661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358667 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.358685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358711 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.358718 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358728 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:39:38.358745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.358761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.358771 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:39:38.358785 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.358812 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:39:38.358819 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.358829 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:39:38.358842 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.358858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.358872 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.358898 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.358905 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.358915 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:39:38.358933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.358940 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.358950 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:39:38.358967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.358974 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359026 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:39:38.359106 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:39:38.359114 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359125 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:39:38.359144 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.359151 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359165 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:39:38.359183 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.359190 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359200 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:39:38.359218 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.359225 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359234 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:39:38.359252 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.359259 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359269 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:39:38.359293 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.359301 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359311 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:39:38.359328 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.359335 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359345 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.359358 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:39:38.359411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.359434 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359440 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:39:38.359463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.359497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.359521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.359546 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.359561 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359568 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.359582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359611 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:39:38.359619 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359629 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:39:38.359642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.359667 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:39:38.359681 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:39:38.359707 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:39:38.359714 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:39:38.359724 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:39:38.359742 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:39:38.359749 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:39:38.359759 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:39:38.359777 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:39:38.359783 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:39:38.359793 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:39:38.359806 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:39:38.359831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.359847 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359853 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.359871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.359905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.359933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.359940 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359950 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:39:38.359967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.359974 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.359984 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:39:38.359997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.360030 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360045 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360052 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.360065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360090 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360097 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360107 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:39:38.360120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.360146 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.360159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360191 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360198 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360208 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360221 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360238 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.360252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360283 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360291 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360301 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:39:38.360320 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360326 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360336 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:39:38.360354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.360361 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360371 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:39:38.360388 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360395 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360405 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:39:38.360422 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.360429 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360439 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:39:38.360456 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360463 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360477 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:39:38.360502 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.360509 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360519 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:39:38.360536 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360543 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360561 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:39:38.360579 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360587 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360597 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:39:38.360610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.360658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.360676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360682 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:39:38.360701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360726 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360733 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360743 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:39:38.360762 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.360769 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360779 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:39:38.360796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.360803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360813 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:39:38.360830 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360837 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360847 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:39:38.360864 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.360871 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360881 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:39:38.360894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.360937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.360952 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.360958 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.360977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361013 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.361082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.361099 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361110 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:39:38.361120 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:39:38.361132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:39:38.361157 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:39:38.361171 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361178 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:39:38.361191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361216 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.361223 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361233 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:39:38.361246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.361271 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.361292 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361298 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.361316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361342 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:39:38.361349 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361359 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:39:38.361372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.361397 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:39:38.361412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361418 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:39:38.361431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.361463 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361473 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.361486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.361510 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.361525 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361531 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.361549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361575 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361618 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361631 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:39:38.361645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.361661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.361671 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:39:38.361686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361713 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361721 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361731 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.361774 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361800 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.361808 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361818 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:39:38.361836 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.361842 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361852 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:39:38.361870 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.361877 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361886 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:39:38.361904 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.361911 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361925 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:39:38.361944 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.361950 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361960 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:39:38.361978 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:39:38.361985 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.361994 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:39:38.362012 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:39:38.362018 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362028 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:39:38.362045 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:39:38.362052 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362062 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:39:38.362080 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:39:38.362087 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362096 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:39:38.362114 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.362121 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362130 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:39:38.362148 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.362155 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362165 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:39:38.362182 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.362189 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362199 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:39:38.362216 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.362223 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362233 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:39:38.362245 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.362317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.362337 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362344 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:39:38.362366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362392 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.362399 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362409 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:39:38.362422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.362448 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.362463 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362469 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.362483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362507 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.362514 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362524 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:39:38.362537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.362562 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:39:38.362577 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362583 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.362596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362621 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.362628 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362638 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:39:38.362656 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.362662 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362676 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:39:38.362695 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.362702 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362712 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:39:38.362729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.362737 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362746 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:39:38.362759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.362797 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.362812 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362818 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.362832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362857 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.362864 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362874 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:39:38.362887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.362903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.362913 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.362926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.362960 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.362968 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.362979 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.362991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.363024 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.363056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:39:38.363083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.363090 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:39:38.363117 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363124 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363134 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:39:38.363152 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.363159 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363169 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:39:38.363186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363193 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:39:38.363220 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363227 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363237 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:39:38.363254 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:39:38.363261 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363280 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:39:38.363294 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.363334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.363413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363424 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:39:38.363447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363488 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.363499 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363516 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:39:38.363546 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363557 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363598 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:39:38.363633 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363645 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363668 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:39:38.363699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.363709 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363725 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:39:38.363787 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363801 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363820 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:39:38.363852 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363862 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363879 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:39:38.363908 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363919 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363934 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:39:38.363962 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.363972 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.363987 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:39:38.364008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.364099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.364124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364134 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:39:38.364162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364201 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:39:38.364212 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:39:38.364249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.364297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:39:38.364325 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:39:38.364336 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:39:38.364353 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:39:38.364377 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364386 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:39:38.364409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.364480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:39:38.364506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.364523 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:39:38.364539 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:39:38.364565 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.364575 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:39:38.364596 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:39:38.364622 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:39:38.364633 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:39:38.364649 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:39:38.364676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.364686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.364701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.364727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.364737 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.364752 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.364778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.364789 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.364804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.364831 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.364840 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:39:38.364856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.364881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.364891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:39:38.364906 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.364932 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:39:38.364942 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:39:38.364957 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:39:38.364983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.364993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.365008 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.365034 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:39:38.365044 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:39:38.365059 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:39:38.365085 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.365095 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:39:38.365110 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.365136 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.365146 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:39:38.365166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.365191 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:39:38.365201 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:39:38.365216 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:39:38.365236 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:39:38.365293 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.365341 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:39:38.365384 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.365428 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:39:38.365472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.365514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:39:38.365557 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.365599 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:39:38.365642 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.365685 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:39:38.365726 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:39:38.365769 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:39:38.365811 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:39:38.365852 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:39:38.365895 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:39:38.365936 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:39:38.365980 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.366022 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:39:38.366064 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.366106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:39:38.366147 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.366189 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:39:38.366231 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.366279 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:39:38.366328 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.366371 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:39:38.366414 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.366488 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:39:38.366539 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.366581 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:39:38.366623 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.366666 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:39:38.366708 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.366750 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:39:38.366794 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.366839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:39:38.366885 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.366928 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:39:38.366971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.367013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.367056 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.367098 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.367140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.367181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.367224 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.367266 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:39:38.367316 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:39:38.367358 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:39:38.367400 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.367445 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:39:38.367493 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.367535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.367577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.367619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:39:38.367661 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.367703 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:39:38.367760 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.367803 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:39:38.367844 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.367886 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:39:38.367928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.367971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:39:38.368013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.368056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:39:38.368101 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368129 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368171 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.368213 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368239 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368266 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368315 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.368357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368439 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.368522 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368563 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.368605 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368844 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.368886 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368913 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.368955 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.368997 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369024 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369066 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.369108 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369151 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.369193 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369234 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.369281 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369324 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.369366 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369408 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.369496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369543 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.369575 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369602 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.369628 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369655 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.369681 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369707 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.369734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.369898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369937 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.369964 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.369990 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370040 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.370072 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370089 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.370160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.370289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370308 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370369 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.370395 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370430 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.370501 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370532 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.370566 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370584 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370602 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370619 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370649 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.370676 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370702 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:39:38.370728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370746 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370789 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.370816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.370938 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.370965 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:39:38.370991 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371017 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.371044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371071 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.371097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.371206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:39:38.371392 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371410 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371436 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.371462 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371480 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371497 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371524 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.371550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.371658 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371685 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.371713 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371740 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.371766 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371784 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371810 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.371836 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371853 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371884 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.371910 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371937 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.371965 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.371991 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.372018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372044 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.372070 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372097 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:39:38.372124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372168 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:39:38.372195 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372222 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.372249 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372280 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.372308 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372334 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.372361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.372575 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372635 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.372667 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372695 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.372723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372741 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372758 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.372811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:39:38.372933 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372967 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.372984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.373037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373089 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.373142 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373169 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:39:38.373195 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373213 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373230 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373249 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373285 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:39:38.373321 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373347 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:39:38.373374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373409 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373435 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.373462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:39:38.373588 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373615 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:39:38.373641 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373667 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:39:38.373694 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373720 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:39:38.373746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.373852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.373984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:39:38.374010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:39:38.374038 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.374098 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.374150 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.374200 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.374249 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.374303 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:39:38.374355 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:39:38.374404 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:39:38.374462 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.374512 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.374566 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.374614 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.374662 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.374711 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.374763 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.374810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.374859 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.374908 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.374958 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.375008 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.375059 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.375114 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.375169 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.375217 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:39:38.375265 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.375341 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.375390 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.375440 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.375490 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.375563 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.375612 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.375662 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.375720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.375769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.375818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.375899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.375948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.375997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:39:38.376062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:39:38.376111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:39:38.376159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.376207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.376550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.376648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.376739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.376839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.376936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.376992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.377042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.377098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.377149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.377219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.377285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.377341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.377395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.377443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:39:38.377493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.377540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.377588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.377638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.377687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.377739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.377795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.377845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.377903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.377952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.378001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.378050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.378097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.378146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:39:38.378195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:39:38.378243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:39:38.378300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.378349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.378399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.378446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.378494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.378543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.378633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.378686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.378735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.378785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.378834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.378884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.378934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.378987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.379039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.379087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:39:38.379134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.379182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.379236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.379292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.379342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.379397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.379446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.379495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.379552 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:39:38.379580 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.379643 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.379699 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.379754 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.379809 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.379864 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:39:38.379918 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:39:38.379973 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:39:38.380027 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.380081 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.380134 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.380190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.380244 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.380304 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.380358 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.380411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.380465 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.380520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.380614 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.380675 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.380729 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.380783 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.380836 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.380890 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:39:38.380944 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.381000 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.381081 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.381137 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.381191 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.381245 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.381306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.381360 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.381422 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:39:38.381447 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.381502 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.381557 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.381612 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.381666 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.381721 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:39:38.381775 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:39:38.381830 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:39:38.381885 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.381940 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.381995 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.382049 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.382505 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.382563 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.382619 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.382679 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.382735 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.382798 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.382854 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.382911 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.383020 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.383150 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.383291 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.383396 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:39:38.383521 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.383591 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.383648 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.383716 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.383772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.383839 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.383900 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.383961 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.384028 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:39:38.384057 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.384109 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.384166 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.384216 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.384287 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.384337 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:39:38.384395 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:39:38.384444 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:39:38.384496 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.384551 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.384603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.384657 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.384710 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.384769 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.384819 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.384881 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.384931 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.384990 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.385040 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.385097 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.385150 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.385208 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.385258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.385320 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:39:38.385370 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.385430 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.385481 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.385534 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.385583 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.385632 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.385684 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.385734 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.385800 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:39:38.385826 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.385877 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.385929 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.385980 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.386031 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.386083 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:39:38.386134 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:39:38.386188 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:39:38.386241 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.386299 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.386351 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.386403 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.386454 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.386547 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.386610 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.386665 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.386719 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.386773 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.386825 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.386876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.386929 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.386984 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.387035 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.387087 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:39:38.387138 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.387193 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.387245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.387322 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.387375 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.387466 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.387524 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.387576 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.387631 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:39:38.387650 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:39:38.387682 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:39:38.387711 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:39:38.387738 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:39:38.387764 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:39:38.387783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.387800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.387810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.387820 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.387829 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.387838 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:39:38.387847 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:39:38.387856 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:39:38.387864 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.387873 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.387882 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.387891 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.387900 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.387909 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.387918 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.387931 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.387940 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.387949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.387957 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.387969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.387978 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.387987 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.387995 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.388003 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:39:38.388011 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.388020 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.388027 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.388036 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.388044 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.388052 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.388060 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.388068 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.388076 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.388086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.388094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.388104 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.388111 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.388119 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:39:38.388128 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:39:38.388136 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:39:38.388144 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.388151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.388160 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.388167 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.388175 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388183 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.388190 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.388198 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.388206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.388213 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388221 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388228 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.388244 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.388252 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.388259 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.388267 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:39:38.388280 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.388288 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.388296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.388304 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.388312 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.388319 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.388327 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.388335 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.388343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.388353 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.388365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.388374 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.388382 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.388389 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:39:38.388396 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:39:38.388404 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:39:38.388411 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.388418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.388425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.388432 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.388439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388446 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.388453 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.388460 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.388467 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.388473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388483 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.388498 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.388505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.388512 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.388520 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:39:38.388528 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.388535 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.388541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.388548 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.388555 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.388562 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.388569 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.388575 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.388582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:39:38.388590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.388597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:39:38.388605 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:39:38.388611 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:39:38.388618 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:39:38.388625 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:39:38.388632 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:39:38.388639 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:39:38.388645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:39:38.388652 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:39:38.388659 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:39:38.388665 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388674 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.388686 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:39:38.388693 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:39:38.388701 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:39:38.388708 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388715 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:39:38.388722 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:39:38.388729 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:39:38.388736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:39:38.388747 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:39:38.388754 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:39:38.388761 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:39:38.388768 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:39:38.388775 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:39:38.388782 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:39:38.388792 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:39:38.388799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:39:38.388806 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:39:38.388812 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:39:38.389059 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:39:38.389070 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:39:38.389075 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:39:38.389080 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:39:38.389087 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:39:38.389092 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:39:38.389096 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:39:38.389106 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:39:38.389114 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:39:38.389158 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.389166 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:39:38.389179 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:39:38.389200 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:39:38.389207 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:39:38.389255 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:39:38.389260 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:39:38.389268 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:39:38.389285 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:39:38.389293 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:39:38.389303 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:39:38.389315 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.389324 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:39:38.389329 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:39:38.389353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.389363 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:39:38.389372 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.389398 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:39:38.389405 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:39:38.389409 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:39:38.389413 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:39:38.389418 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:39:38.389461 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:39:38.389466 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:39:38.389471 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:39:38.389477 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:39:38.389489 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:39:38.389496 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:39:38.389500 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:39:38.389507 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.389516 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:39:38.389521 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:39:38.389549 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:39:38.389556 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.389561 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.389567 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.389579 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:39:38.389589 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:39:38.389608 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:39:38.389613 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:39:38.389618 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:39:38.389624 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220280" 2019-02-23 22:39:38.389635 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:39:38.389639 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:39:38.389645 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:39:38.389651 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:39:38.389656 wsdl: in serializeType: returning: 220280 2019-02-23 22:39:38.389699 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:39:38.389711 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:39:38.389716 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:39:38.389720 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:39:38.389725 wsdl: in serializeType: returning: 220280 2019-02-23 22:39:38.389730 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220280 2019-02-23 22:39:38.390073 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220280 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:39:38.390080 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:39:38.390088 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4094"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:39:38.390102 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:39:38.390108 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220280 2019-02-23 22:39:38.390121 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:39:38.390246 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:39:38.390181 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:39:38.390195 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:39:38.390201 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:39:38.390206 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:39:38.390210 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:39:38.390217 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:39:38.390227 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:39:38.390235 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:39:38.390240 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:39:38.390256 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:39:38.390270 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:39:38.390283 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:39:38.397921 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:39:38.397939 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:39:38.397951 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:39:38.397957 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:39:38.397962 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:39:38.397967 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:39:38.397972 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:39:38.397976 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:39:38.397990 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:39:38.398018 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:39:38.407317 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:39:38.407341 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:39:38.407347 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:39:38.407353 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:39:38.407359 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:39:38.407364 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:39:38.407375 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:39:38.407381 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:39:38.407386 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:39:38.407392 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:39:32 GMT 2019-02-23 22:39:38.407399 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:39:38.407404 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:39:38.407410 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:39:38.407419 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:39:38.407451 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:39:38.407460 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:39:38.407469 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:39:38.407474 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:39:38.407479 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:39:38.407518 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:39:38.407529 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:39:38.407535 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:39:38.407559 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:39:38.407567 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:39:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:39:38.407598 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:39:38.407608 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:39:38.407627 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:39:38.407633 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:39:38.407734 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:39:38.407837 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:39:38.407844 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:39:38.407852 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:39:38.407870 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:39:38.407893 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:39:38.407950 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:39:38.407976 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:39:38.407991 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:39:38.407999 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:39:38.408004 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:39:38.408009 nusoap_client: detail =