Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 28.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VZ4213900-76GA6 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T4539
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:39:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:40:13.457209 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:40:13.457267 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:40:13.457283 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:40:13.457301 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:40:13.457311 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:40:13.457320 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:40:13.457345 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:40:13.457354 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:40:13.457361 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:40:13.457371 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:40:13.457380 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:40:13.457392 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:40:13.457398 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:40:13.457402 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:40:13.457407 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:40:13.457411 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:40:13.457424 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:40:13.457440 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:40:13.457449 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:40:13.457459 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:40:13.457467 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:40:13.457476 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:40:13.457485 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:40:13.465410 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:40:13.465443 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:40:13.465463 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:40:13.465471 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:40:13.465477 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:40:13.465482 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:40:13.465487 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:40:13.465517 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:40:13.481846 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:40:13.481889 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:40:13.481898 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:40:13.481904 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:40:13.481910 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:40:13.481916 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:40:13.481923 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:40:13.481929 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:40:13.481935 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:40:13.481941 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:39:58 GMT 2019-04-25 14:40:13.481947 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:40:13.481953 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:40:13.481959 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:40:13.481971 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:40:13.482004 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:40:13.489821 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.489859 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.497817 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 14:40:13.497921 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.497964 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.497987 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 14:40:13.505939 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.506093 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.506123 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.506141 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.506165 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.506183 soap_transport_http: read buffer of 5376 bytes 2019-04-25 14:40:13.513864 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.513960 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.513983 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.514005 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.514022 soap_transport_http: read buffer of 3432 bytes 2019-04-25 14:40:13.521487 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:40:13.521533 soap_transport_http: read buffer of 7255 bytes 2019-04-25 14:40:13.521550 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:40:13.521561 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:40:13.521663 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:40:13.521700 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:40:13.521716 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:40:13.521727 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:40:13.521747 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:40:13.521752 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:40:13.521957 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:40:13.521973 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:40:13.522022 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:40:13.522051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522083 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522093 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522108 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:40:13.522130 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522137 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522148 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:40:13.522164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.522205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.522221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.522245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522286 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.522296 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:40:13.522323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.522351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:40:13.522368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522374 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:40:13.522390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522415 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522423 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522433 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:40:13.522452 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522459 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522468 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:40:13.522486 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522493 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522503 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:40:13.522516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.522550 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.522566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:40:13.522588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522613 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.522621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:40:13.522644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.522669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:40:13.522684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:40:13.522705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522730 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522737 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522747 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:40:13.522765 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522771 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522781 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:40:13.522799 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.522806 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522816 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:40:13.522834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.522840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.522863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.522901 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.522916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522923 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.522939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522969 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.522983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.523032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.523049 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523060 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:40:13.523070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:40:13.523083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:40:13.523108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:40:13.523122 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523128 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:40:13.523146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523172 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.523180 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523190 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:40:13.523203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.523228 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.523243 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523250 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.523264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523297 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.523305 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523315 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:40:13.523328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.523353 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:40:13.523368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523375 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:40:13.523389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.523421 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523431 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.523444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.523468 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.523483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523489 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.523503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523527 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.523535 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523545 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:40:13.523558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.523582 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:40:13.523597 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523603 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:40:13.523618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523642 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.523649 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523659 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:40:13.523677 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.523684 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523694 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.523708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.523736 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:40:13.523751 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523757 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.523771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523796 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.523803 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523813 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:40:13.523826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.523851 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:40:13.523865 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523872 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:40:13.523886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523911 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.523918 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523928 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:40:13.523947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.523954 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523964 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.523977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.523996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524006 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:40:13.524021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524028 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.524047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524073 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.524080 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524090 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:40:13.524104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524129 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:40:13.524143 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524150 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:40:13.524163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.524195 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524205 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.524218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524242 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:40:13.524257 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524264 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.524283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524310 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.524317 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524327 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:40:13.524340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524365 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:40:13.524380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524386 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:40:13.524400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524424 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.524431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.524454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524478 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.524493 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524499 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.524512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524537 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.524544 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524554 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:40:13.524567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524591 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:40:13.524605 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524612 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:40:13.524625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524650 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.524657 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524667 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:40:13.524680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524704 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.524719 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524725 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.524739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524810 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.524820 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524831 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:40:13.524844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524870 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:40:13.524890 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524896 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:40:13.524912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524937 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.524944 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524954 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:40:13.524967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.524982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.524991 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.525006 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525013 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.525027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525051 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.525058 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525068 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:40:13.525081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.525106 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:40:13.525121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:40:13.525141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525165 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.525172 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525182 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:40:13.525200 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.525206 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525216 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:40:13.525229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.525304 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.525327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525333 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.525348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525374 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.525381 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525391 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:40:13.525409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.525435 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:40:13.525450 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525456 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:40:13.525470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.525501 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.525524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.525549 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.525564 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525570 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.525584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525608 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.525615 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525625 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:40:13.525638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.525663 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:40:13.525678 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525684 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:40:13.525698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525723 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:40:13.525730 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525740 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:40:13.525753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.525840 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.525856 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525863 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.525877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525907 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.525952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.525973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.525990 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:40:13.526011 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:40:13.526023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:40:13.526048 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:40:13.526063 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526069 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:40:13.526083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526110 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:40:13.526117 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526127 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:40:13.526140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.526165 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.526180 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526187 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.526200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526224 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526231 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.526294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.526311 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526322 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:40:13.526332 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:40:13.526344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:40:13.526368 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:40:13.526383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526389 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:40:13.526403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.526436 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526446 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:40:13.526464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.526472 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:40:13.526500 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.526506 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526574 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:40:13.526598 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.526606 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526616 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:40:13.526634 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.526641 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526651 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:40:13.526673 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.526680 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526691 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:40:13.526709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.526716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.526739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.526789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.526805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.526826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526851 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.526858 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:40:13.526882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.526906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:40:13.526921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526927 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:40:13.526942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526966 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.526974 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.526984 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:40:13.527002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527063 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.527083 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527090 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527100 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:40:13.527114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.527151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.527167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.527188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527213 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527222 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:40:13.527245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.527271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:40:13.527292 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527299 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:40:13.527313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527345 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527355 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.527368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.527393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.527408 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527414 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.527429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527454 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527461 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:40:13.527484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.527541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:40:13.527557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527564 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:40:13.527578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527604 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527614 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527625 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:40:13.527643 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527650 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.527678 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527686 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527696 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:40:13.527709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.527742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.527757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.527778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:40:13.527833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.527858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:40:13.527873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527879 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.527893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527919 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.527926 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527936 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:40:13.527954 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527961 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.527970 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:40:13.527988 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.527995 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528004 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:40:13.528022 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528029 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528039 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:40:13.528057 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528063 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528073 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:40:13.528086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.528127 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.528143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528149 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.528164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528190 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528197 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528207 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:40:13.528220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.528244 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.528258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528295 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528303 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528313 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.528358 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528383 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.528390 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528400 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.528417 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.528424 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528434 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:40:13.528451 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.528458 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528468 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:40:13.528486 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.528493 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528503 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:40:13.528520 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.528527 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528537 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:40:13.528555 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:40:13.528562 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528572 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:40:13.528590 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528597 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528606 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.528624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528631 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528641 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.528659 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528665 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528675 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:40:13.528693 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528699 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528709 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:40:13.528722 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.528773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.528790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528797 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.528813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528838 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.528845 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528855 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:40:13.528874 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528881 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528891 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:40:13.528908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.528915 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528925 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:40:13.528943 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.528949 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528959 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:40:13.528972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.528999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.529077 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529101 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529108 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.529123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529149 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529160 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:40:13.529184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.529210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.529223 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529308 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529318 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529328 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529342 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.529376 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529404 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.529411 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529421 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:40:13.529439 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.529446 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529456 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:40:13.529474 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.529481 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529491 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:40:13.529508 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.529515 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529525 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:40:13.529543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.529549 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529559 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:40:13.529577 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.529583 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529593 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:40:13.529610 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.529617 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.529645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.529651 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529661 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:40:13.529678 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.529685 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529694 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:40:13.529712 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.529719 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529728 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:40:13.529789 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.529798 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529809 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:40:13.529823 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.529880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.529900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529906 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.529921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529947 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.529954 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529964 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:40:13.529982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.529989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.529999 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.530016 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.530023 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.530033 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:40:13.530051 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:40:13.530058 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.530068 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.530080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.530107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.530117 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.530138 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.530153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.530178 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530185 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.530195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:40:13.530208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.530223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.530233 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.530247 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530324 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530333 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530344 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.530390 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530421 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.530428 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530438 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:40:13.530456 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.530463 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530473 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:40:13.530494 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.530501 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530512 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:40:13.530530 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.530537 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530547 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:40:13.530565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.530572 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530582 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:40:13.530599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.530606 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530616 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:40:13.530634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.530640 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530650 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.530668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.530676 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530686 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:40:13.530703 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.530710 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530721 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:40:13.530760 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.530769 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530781 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:40:13.530800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.530807 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530817 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:40:13.530835 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.530842 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530852 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:40:13.530865 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.530924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.530940 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.530970 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.530977 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.530987 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531000 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.531031 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531056 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.531063 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531074 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:40:13.531091 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.531098 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531108 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:40:13.531126 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.531133 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531142 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:40:13.531160 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.531167 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531177 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:40:13.531195 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.531202 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531212 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:40:13.531230 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.531237 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531246 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:40:13.531264 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.531271 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531287 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:40:13.531305 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.531312 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531322 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:40:13.531340 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.531347 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531357 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:40:13.531375 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.531382 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531392 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:40:13.531409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.531416 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:40:13.531443 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.531451 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531460 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:40:13.531478 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.531485 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531495 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.531512 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.531519 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531529 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:40:13.531542 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.531625 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531631 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:40:13.531658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531685 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.531692 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531702 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:40:13.531716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.531741 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531756 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531762 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.531776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531802 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.531809 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531819 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:40:13.531832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.531857 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:40:13.531872 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531878 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:40:13.531896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.531929 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.531958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.531964 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.531974 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:40:13.531992 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.531999 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532008 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:40:13.532026 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:40:13.532033 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532042 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:40:13.532056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.532094 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:40:13.532109 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532115 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.532129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532155 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.532162 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532176 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:40:13.532190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.532215 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:40:13.532229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.532256 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532263 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.532277 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.532308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.532323 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532349 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.532356 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532366 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:40:13.532384 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.532391 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532401 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:40:13.532418 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.532425 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532435 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:40:13.532453 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:40:13.532459 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532469 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:40:13.532487 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.532494 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532507 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:40:13.532526 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.532533 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532543 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:40:13.532560 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.532567 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532577 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:40:13.532595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.532601 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532611 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:40:13.532629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.532636 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532646 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:40:13.532663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.532670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532680 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.532693 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:40:13.532743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.532760 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532766 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:40:13.532785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.532818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532835 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.532848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.532873 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.532888 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.532908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532934 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:40:13.532941 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532951 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:40:13.532964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.532979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.532989 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:40:13.533018 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:40:13.533051 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:40:13.533067 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:40:13.533078 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:40:13.533097 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:40:13.533104 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:40:13.533113 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:40:13.533132 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:40:13.533138 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:40:13.533148 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:40:13.533161 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:40:13.533186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.533202 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533209 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.533223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533248 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.533256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.533295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533302 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533317 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:40:13.533336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533343 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533353 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:40:13.533366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.533399 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533414 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533421 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.533435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533460 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533467 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533478 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:40:13.533491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.533506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.533516 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.533529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533556 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533563 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533577 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533591 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.533637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533663 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533670 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533680 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:40:13.533698 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533705 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533715 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:40:13.533733 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.533740 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533749 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:40:13.533767 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533774 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533783 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:40:13.533801 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.533808 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533818 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:40:13.533836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533842 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:40:13.533878 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.533885 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533895 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:40:13.533913 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533920 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533934 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:40:13.533953 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.533960 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.533970 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:40:13.533983 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.534029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.534055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534062 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:40:13.534078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534103 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.534111 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534125 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:40:13.534144 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.534151 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534161 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:40:13.534179 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.534186 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534195 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:40:13.534213 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.534219 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534229 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:40:13.534247 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.534253 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534263 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:40:13.534285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.534328 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.534344 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534350 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.534368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534443 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.534463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.534480 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534491 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:40:13.534511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:40:13.534525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:40:13.534550 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:40:13.534565 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534580 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:40:13.534596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534621 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.534628 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534638 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:40:13.534651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.534676 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.534691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534697 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.534716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534741 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:40:13.534748 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534758 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:40:13.534771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.534795 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:40:13.534810 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534816 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:40:13.534830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534854 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.534861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.534884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.534909 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.534924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534930 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.534943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534968 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.534975 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.534985 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:40:13.534998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.535023 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:40:13.535036 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535068 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535076 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535086 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535116 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.535130 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535191 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535200 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535211 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:40:13.535229 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535236 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535246 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:40:13.535263 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535270 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535286 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:40:13.535304 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535311 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535321 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:40:13.535339 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535346 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535355 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:40:13.535373 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:40:13.535380 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535394 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:40:13.535412 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:40:13.535419 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535429 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:40:13.535447 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:40:13.535454 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535463 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:40:13.535481 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:40:13.535488 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535498 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:40:13.535516 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535522 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535532 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:40:13.535550 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535556 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535566 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:40:13.535583 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535590 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535599 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:40:13.535617 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535623 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535633 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:40:13.535646 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.535707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.535726 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535732 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:40:13.535752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535778 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.535786 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535796 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:40:13.535809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.535834 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.535849 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535856 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.535874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535899 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.535906 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535916 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:40:13.535930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.535954 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:40:13.535969 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.535975 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.535988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536013 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536020 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536030 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:40:13.536048 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.536055 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536065 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:40:13.536082 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.536089 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536099 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:40:13.536116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536123 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536137 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:40:13.536150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.536188 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536203 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536209 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.536223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536249 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536256 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536266 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:40:13.536284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.536310 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.536324 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536353 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536360 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536375 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.536419 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.536451 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536461 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:40:13.536479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.536486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:40:13.536513 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536520 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536529 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:40:13.536547 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.536554 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536564 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:40:13.536582 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:40:13.536616 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536623 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536632 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:40:13.536650 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:40:13.536657 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536667 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:40:13.536680 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.536718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.536735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536742 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:40:13.536760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536786 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.536793 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536803 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:40:13.536821 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536828 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536837 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:40:13.536855 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536862 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536871 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:40:13.536889 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.536896 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536905 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:40:13.536923 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536930 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536943 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:40:13.536961 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.536968 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.536978 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:40:13.536996 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.537002 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537012 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:40:13.537030 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.537036 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537046 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:40:13.537059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.537110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.537125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537132 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:40:13.537151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537176 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:40:13.537183 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:40:13.537206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.537231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:40:13.537247 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:40:13.537254 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:40:13.537265 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:40:13.537287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537293 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:40:13.537307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537330 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.537351 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:40:13.537367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.537378 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:40:13.537388 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:40:13.537405 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.537412 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:40:13.537422 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:40:13.537438 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:40:13.537446 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:40:13.537456 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:40:13.537473 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.537480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.537494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.537512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.537519 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.537529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.537547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.537553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.537563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.537580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.537587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:40:13.537596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.537613 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.537620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:40:13.537629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.537647 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:40:13.537653 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:40:13.537663 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:40:13.537680 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.537687 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.537697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.537714 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:40:13.537721 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:40:13.537730 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:40:13.537747 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.537754 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:40:13.537764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.537781 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.537788 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:40:13.537797 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.537814 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:40:13.537820 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:40:13.537830 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:40:13.537844 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:40:13.537885 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.537916 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:40:13.537943 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.537970 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:40:13.537997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.538024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:40:13.538051 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.538078 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:40:13.538105 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.538132 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:40:13.538158 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:40:13.538184 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:40:13.538211 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:40:13.538237 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:40:13.538283 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:40:13.538310 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:40:13.538338 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.538365 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:40:13.538391 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.538417 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:40:13.538443 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.538470 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:40:13.538496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.538522 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:40:13.538549 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.538576 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:40:13.538603 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.538629 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:40:13.538656 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.538844 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:40:13.538872 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.538900 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:40:13.538927 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.538953 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:40:13.538980 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.539008 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:40:13.539035 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.539062 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:40:13.539089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.539115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.539142 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.539168 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.539195 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.539221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.539247 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.539278 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:40:13.539307 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:40:13.539333 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:40:13.539359 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.539385 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:40:13.539412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.539438 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.539464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.539649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:40:13.539698 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.539763 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:40:13.539810 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.539839 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:40:13.539865 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.539893 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:40:13.539919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.539946 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:40:13.539972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.540000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:40:13.540029 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540047 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540074 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.540099 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540117 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540134 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540160 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.540186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.540295 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540322 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.540348 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540374 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.540400 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540417 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540445 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.540470 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540488 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540519 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.540546 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540572 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.540599 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540625 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.540651 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540677 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.540703 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540730 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.540756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540799 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.540825 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540851 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.540877 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540903 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.540929 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540955 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.540981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.540999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.541137 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541197 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.541227 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541254 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.541285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541320 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.541372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.541491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.541593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541627 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541644 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.541696 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541722 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.541748 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541767 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541784 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541834 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.541860 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541886 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:40:13.541912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.541971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.541998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.542117 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542143 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:40:13.542169 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542195 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.542221 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542248 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.542277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.542382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:40:13.542560 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542577 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542603 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.542629 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542646 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542663 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542689 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.542715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.542817 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542843 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.542869 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542896 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.542922 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542939 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.542964 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.542990 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543007 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543033 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.543059 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543085 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.543112 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543139 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.543165 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543196 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.543223 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543249 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:40:13.543280 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543298 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543325 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:40:13.543351 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543377 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.543403 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543429 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.543455 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543482 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.543507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.543661 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543695 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543721 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.543747 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543774 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.543800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543817 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543865 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.543891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.543985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:40:13.544011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544028 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544061 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.544113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544147 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544164 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.544216 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544242 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:40:13.544268 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544291 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544309 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544326 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544352 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:40:13.544378 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544404 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:40:13.544430 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544447 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544499 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.544525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:40:13.544646 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544738 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:40:13.544792 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544846 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:40:13.544892 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.544939 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:40:13.544991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.545114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:40:13.545297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:40:13.545325 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.545390 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.545449 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.545499 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.545547 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.545606 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:40:13.545702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:40:13.545843 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:40:13.545975 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.546055 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.546106 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.546154 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.546202 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.546251 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.546308 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.546355 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.546408 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.546458 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.546507 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.546556 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.546620 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.546676 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.546730 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.546777 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:40:13.546824 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.546871 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.546917 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.546966 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.547014 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.547080 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.547127 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.547176 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.547232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.547312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.547363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.547424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.547471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.547520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:40:13.547583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:40:13.547636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:40:13.547683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.547730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.547778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.547825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.547871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.547920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.547969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.548030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.548078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.548126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.548174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.548425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.548476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.548528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.548580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.548627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:40:13.548675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.548721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.548767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.548816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.548864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.548916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.548963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.549011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.549068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.549117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.549165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.549213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.549260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.549314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:40:13.549363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:40:13.549422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:40:13.549471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.549519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.549567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.549615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.549661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.549709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.549757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.549804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.549851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.549899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.549947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.549996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.550045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.550097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.550148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.550195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:40:13.550241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.550294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.550341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.550390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.550444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.550499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.550546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.550594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.550650 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:40:13.550677 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.550744 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.550799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.550853 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.550910 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.550964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:40:13.551017 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:40:13.551070 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:40:13.551123 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.551177 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.551229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.551290 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.551344 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.551397 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.551458 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.551511 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.551565 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.551619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.551674 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.551727 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.551780 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.551833 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.551886 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.551939 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:40:13.551992 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.552046 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.552131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.552185 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.552238 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.552302 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.552356 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.552415 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.552478 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:40:13.552502 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.552556 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.552610 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.552664 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.552717 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.552771 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:40:13.552824 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:40:13.552878 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:40:13.552932 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.552986 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.553039 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.553092 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.553146 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.553200 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.553254 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.553318 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.553372 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.553435 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.553489 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.553543 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.553597 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.553848 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.553903 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.553956 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:40:13.554009 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.554063 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.554117 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.554170 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.554224 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.554284 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.554338 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.554391 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.554458 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:40:13.554482 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.554531 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.554580 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.554627 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.554681 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.554729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:40:13.554777 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:40:13.554825 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:40:13.554873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.554921 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.554969 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.555017 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.555065 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.555114 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.555162 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.555210 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.555257 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.555312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.555360 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.555418 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.555469 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.555518 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.555566 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.555614 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:40:13.555662 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.555715 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.555763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.555810 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.555858 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.555905 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.555952 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.556002 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.556058 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:40:13.556079 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.556129 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.556179 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.556229 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.556285 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.556336 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:40:13.556386 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:40:13.556435 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:40:13.556491 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.556541 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.556591 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.556641 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.556691 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.556740 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.556794 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.556852 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.556901 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.556954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.557004 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.557081 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.557132 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.557181 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.557231 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.557287 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:40:13.557337 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.557387 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.557438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.557488 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.557538 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.557588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.557639 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.557689 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.557743 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:40:13.557761 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:40:13.557792 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:40:13.557820 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:40:13.557847 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:40:13.557873 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:40:13.557895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.557912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.557922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.557933 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.557942 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.557952 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:40:13.557962 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:40:13.557971 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:40:13.557980 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.557990 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.557999 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.558007 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.558016 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558025 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558034 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558043 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.558052 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.558060 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558069 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558077 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.558086 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.558095 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.558104 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.558112 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:40:13.558126 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.558135 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.558143 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.558152 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.558161 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.558169 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.558178 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.558186 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.558195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.558205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.558213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.558223 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.558293 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.558303 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:40:13.558314 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:40:13.558322 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:40:13.558331 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.558339 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.558347 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.558355 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.558368 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558377 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558386 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558394 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.558402 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.558410 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.558434 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.558442 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.558450 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.558458 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:40:13.558465 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.558473 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.558481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.558488 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.558496 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.558504 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.558512 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.558520 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.558528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.558539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.558548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.558557 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.558564 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.558573 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:40:13.558580 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:40:13.558588 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:40:13.558595 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.558602 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.558609 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.558617 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.558629 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558637 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558645 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558652 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.558660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.558667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558682 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.558689 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.558697 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.558704 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.558712 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:40:13.558720 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.558728 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.558735 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.558742 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.558749 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.558757 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.558764 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.558771 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.558779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:40:13.558787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.558795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:40:13.558804 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:40:13.558811 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:40:13.558819 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:40:13.558826 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:40:13.558833 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:40:13.558841 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:40:13.558848 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:40:13.558856 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:40:13.558863 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:40:13.558870 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558880 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558888 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:40:13.558895 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:40:13.558902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:40:13.558909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558917 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:40:13.558924 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:40:13.558932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:40:13.558939 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:40:13.558946 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:40:13.558953 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:40:13.558960 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:40:13.558967 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:40:13.558974 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:40:13.558981 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:40:13.558988 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:40:13.558995 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:40:13.559003 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:40:13.559016 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:40:13.559249 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:40:13.559260 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:40:13.559265 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:40:13.559270 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:40:13.559366 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:40:13.559372 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:40:13.559376 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:40:13.559387 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:40:13.559395 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:40:13.559444 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.559451 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:40:13.559466 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:40:13.559488 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:40:13.559494 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:40:13.559499 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:40:13.559503 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:40:13.559509 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:40:13.559520 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:40:13.559527 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:40:13.559532 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:40:13.559544 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.559554 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:40:13.559559 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:40:13.559583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.559594 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:40:13.559599 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.559626 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:40:13.559632 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:40:13.559636 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:40:13.559640 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:40:13.559644 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:40:13.559648 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:40:13.559653 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:40:13.559657 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:40:13.559664 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:40:13.559674 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:40:13.559680 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:40:13.559684 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:40:13.559691 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.559696 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:40:13.559700 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:40:13.559724 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:40:13.559731 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.559735 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.559741 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.559746 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:40:13.559756 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:40:13.559764 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:40:13.559793 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:40:13.559798 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:40:13.559805 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220280" 2019-04-25 14:40:13.559814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:40:13.559818 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:40:13.559823 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:40:13.559830 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:40:13.559835 wsdl: in serializeType: returning: 220280 2019-04-25 14:40:13.559841 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:40:13.559848 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:40:13.559852 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:40:13.559856 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:40:13.559861 wsdl: in serializeType: returning: 220280 2019-04-25 14:40:13.559866 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220280 2019-04-25 14:40:13.559885 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220280 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:40:13.559890 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:40:13.559896 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9806"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:40:13.559910 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:40:13.559916 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220280 2019-04-25 14:40:13.559926 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:40:13.560005 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:40:13.559940 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:40:13.559951 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:40:13.559957 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:40:13.559962 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:40:13.559966 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:40:13.559973 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:40:13.559984 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:40:13.559993 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:40:13.559999 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:40:13.560012 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:40:13.560023 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:40:13.560031 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:40:13.567986 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:40:13.568013 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:40:13.568027 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:40:13.568034 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:40:13.568045 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:40:13.568050 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:40:13.568055 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:40:13.568059 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:40:13.568065 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:40:13.568091 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:40:13.577588 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:40:13.577629 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:40:13.577640 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:40:13.577649 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:40:13.577659 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:40:13.577668 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:40:13.577679 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:40:13.577689 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:40:13.577698 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:40:13.577708 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:39:58 GMT 2019-04-25 14:40:13.577718 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:40:13.577728 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:40:13.577738 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:40:13.577753 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:40:13.577790 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:40:13.577805 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:40:13.577820 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:40:13.577827 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:40:13.577835 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:40:13.577884 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:40:13.577900 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:40:13.577909 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:40:13.577947 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:40:13.577957 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:39:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:40:13.578005 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:40:13.578020 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:40:13.578050 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:40:13.578059 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:40:13.578201 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:40:13.578369 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:40:13.578380 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:40:13.578392 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:40:13.578415 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:40:13.578456 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:40:13.578554 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:40:13.578918 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:40:13.578942 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:40:13.578956 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:40:13.578964 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:40:13.578972 nusoap_client: detail =