Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 28.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VZ4213900-76GA6 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T4539
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 03:49:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 05:49:45.715132 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 05:49:45.715249 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:49:45.715272 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 05:49:45.715288 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:49:45.715298 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 05:49:45.715308 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 05:49:45.715326 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 05:49:45.715334 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:49:45.715343 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:49:45.715353 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:49:45.715360 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:49:45.715371 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:49:45.715379 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:49:45.715384 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:49:45.715388 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:49:45.715392 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 05:49:45.715407 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:49:45.715583 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:49:45.715595 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:49:45.715601 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 05:49:45.715607 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 05:49:45.715621 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:49:45.715629 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:49:45.723597 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:49:45.723644 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:49:45.723666 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 05:49:45.723678 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:49:45.723688 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:49:45.723696 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:49:45.723704 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 05:49:45.723750 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 05:49:45.971238 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 05:49:45.971294 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 05:49:45.971310 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:49:45.971322 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:49:45.971333 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:49:45.971344 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:49:45.971356 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:49:45.971370 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:49:45.971381 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:49:45.971392 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:49:29 GMT 2019-08-20 05:49:45.971403 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:49:45.971414 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 05:49:45.971427 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:49:45.971522 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 05:49:45.971574 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 05:49:45.971616 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 05:49:45.979101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.979183 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:49:45.979213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.979235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.979258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.986793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.986858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987287 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:49:45.987313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.987365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:49:45.994694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.994974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:45.995572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002599 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:49:46.002641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:49:46.002670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.002989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003406 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-20 05:49:46.003429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:49:46.003714 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-20 05:49:46.003735 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:49:46.003744 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 05:49:46.003887 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 05:49:46.003953 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:49:46.003977 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:49:46.003989 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:49:46.004018 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 05:49:46.004027 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 05:49:46.004685 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 05:49:46.004717 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 05:49:46.004811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.004827 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 05:49:46.004863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.004919 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.004935 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.004968 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:49:46.005011 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.005024 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005044 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:49:46.005079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.005151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.005179 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.005221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005271 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.005284 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 05:49:46.005329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.005381 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:49:46.005408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 05:49:46.005446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005491 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.005503 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005521 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:49:46.005556 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.005569 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005589 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:49:46.005623 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.005635 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005653 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:49:46.005677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.005748 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.005777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 05:49:46.005814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005857 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.005869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 05:49:46.005910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.005955 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 05:49:46.005980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.005990 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 05:49:46.006013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006056 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.006068 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006085 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:49:46.006115 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.006126 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006143 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:49:46.006172 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.006183 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006199 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:49:46.006229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.006241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006257 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.006279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.006345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.006370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006381 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.006406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006458 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.006560 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.006590 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006609 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:49:46.006627 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 05:49:46.006649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:49:46.006693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:49:46.006722 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 05:49:46.006753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006781 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.006788 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006798 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:49:46.006816 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.006823 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006833 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:49:46.006851 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.006858 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006867 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:49:46.006885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.006891 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.006914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.006953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.006968 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.006974 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.006991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007017 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.007024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 05:49:46.007047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:49:46.007088 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007094 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 05:49:46.007109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007134 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.007141 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007150 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:49:46.007164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007189 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.007205 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007211 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.007232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007258 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.007266 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007275 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 05:49:46.007289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007314 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:49:46.007330 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007336 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 05:49:46.007351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007376 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.007383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.007406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007431 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.007446 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007452 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.007466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007492 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.007499 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007508 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 05:49:46.007522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007548 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 05:49:46.007563 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007569 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 05:49:46.007589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007620 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.007627 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007637 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:49:46.007655 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.007662 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.007685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007723 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 05:49:46.007739 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007745 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.007759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007784 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.007792 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007802 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 05:49:46.007815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007840 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 05:49:46.007855 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007861 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 05:49:46.007875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007900 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.007907 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007917 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:49:46.007935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.007941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.007964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.007983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.007993 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 05:49:46.008008 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008014 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.008028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008053 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.008060 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008070 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 05:49:46.008083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.008108 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 05:49:46.008123 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008129 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 05:49:46.008143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.008174 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.008197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.008222 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 05:49:46.008236 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008243 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.008257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008281 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.008289 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008298 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 05:49:46.008311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.008336 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 05:49:46.008351 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008357 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 05:49:46.008371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.008425 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.008465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.008506 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.008532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008542 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.008569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008617 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.008629 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008649 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 05:49:46.008676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.008730 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:49:46.008755 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008765 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 05:49:46.008789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008832 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.008844 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008861 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:49:46.008885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.008932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.008958 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.008969 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.008991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009035 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.009047 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 05:49:46.009087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.009127 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:49:46.009152 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009161 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 05:49:46.009185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009229 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.009240 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009257 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:49:46.009281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.009325 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.009350 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009361 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.009386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009428 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.009440 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009458 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 05:49:46.009482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.009529 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:49:46.009559 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009570 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 05:49:46.009598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009646 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.009658 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009678 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 05:49:46.009720 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.009733 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009753 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 05:49:46.009779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.009831 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.009857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009868 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.009893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009928 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.009936 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009946 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 05:49:46.009960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.009976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.009986 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:49:46.010003 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010009 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:49:46.010023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.010056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.010079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.010104 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.010120 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010126 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.010139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010168 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.010176 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010186 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:49:46.010199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.010226 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:49:46.010242 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010248 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:49:46.010262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010289 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:49:46.010297 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010307 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:49:46.010320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.010345 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.010360 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010367 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.010380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010404 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010410 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.010471 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.010488 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010499 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:49:46.010509 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 05:49:46.010522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:49:46.010547 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:49:46.010562 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010569 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 05:49:46.010589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010618 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:49:46.010625 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010635 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:49:46.010648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.010674 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.010689 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010695 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.010716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010749 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010813 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.010842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.010871 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010887 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:49:46.010904 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 05:49:46.010925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.010948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:49:46.010967 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:49:46.010993 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011003 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:49:46.011028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011074 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:49:46.011087 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011106 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:49:46.011131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.011174 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.011199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011210 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.011235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011281 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.011360 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.011378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:49:46.011400 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 05:49:46.011412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:49:46.011437 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:49:46.011452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011458 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 05:49:46.011473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.011507 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011517 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 05:49:46.011535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.011542 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 05:49:46.011569 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.011578 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011592 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:49:46.011611 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.011618 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011628 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:49:46.011646 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.011652 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011663 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:49:46.011691 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.011710 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011727 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 05:49:46.011748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.011755 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.011778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.011830 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.011848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011854 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.011869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011895 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.011902 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011912 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 05:49:46.011926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.011952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:49:46.011967 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.011974 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 05:49:46.011989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012014 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012020 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012030 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:49:46.012048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.012082 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012088 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012100 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:49:46.012124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.012183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.012212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012223 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.012249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012296 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012305 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 05:49:46.012331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.012357 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:49:46.012373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012379 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:49:46.012403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012455 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012466 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.012480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.012506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.012531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012538 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.012553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012581 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012592 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:49:46.012622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.012648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:49:46.012664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012670 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:49:46.012685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012720 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012727 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012737 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:49:46.012756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012772 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.012790 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012796 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012806 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:49:46.012819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.012854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.012869 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.012890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012915 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.012923 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:49:46.012946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.012971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:49:46.012986 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.012993 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.013007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013032 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013038 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013048 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:49:46.013066 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.013072 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013082 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:49:46.013099 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.013106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:49:46.013133 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013141 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013151 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:49:46.013168 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013175 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013185 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:49:46.013198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.013240 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.013255 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013261 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.013275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013301 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013308 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013318 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 05:49:46.013331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.013357 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.013372 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013405 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013412 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013423 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013436 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.013466 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013492 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.013499 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.013526 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.013533 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013543 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 05:49:46.013561 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.013567 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013579 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 05:49:46.013601 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.013608 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013618 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:49:46.013635 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.013642 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013651 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 05:49:46.013669 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:49:46.013676 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013685 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 05:49:46.013709 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013718 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013728 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.013747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.013780 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013787 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013797 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 05:49:46.013814 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013820 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013830 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:49:46.013847 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.013853 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013863 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:49:46.013876 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.013934 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.013953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013959 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.013974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.013999 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.014006 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014016 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:49:46.014034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014041 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014051 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:49:46.014069 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014076 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014085 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:49:46.014103 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.014109 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014119 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:49:46.014132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.014171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014193 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.014209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014235 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014242 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014252 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 05:49:46.014265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.014281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.014291 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.014304 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014333 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014340 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014364 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.014394 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014420 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.014427 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014437 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:49:46.014454 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014461 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014471 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:49:46.014494 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.014505 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014522 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:49:46.014552 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.014565 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014583 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:49:46.014615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.014627 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014644 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:49:46.014680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.014693 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014720 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:49:46.014754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014767 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014786 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.014821 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014835 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014854 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:49:46.014883 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014891 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014902 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:49:46.014920 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014927 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014937 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:49:46.014955 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.014961 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.014971 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:49:46.014985 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.015041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.015059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015066 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.015084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015110 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015117 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015127 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:49:46.015145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.015151 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015160 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.015178 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015184 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015193 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:49:46.015211 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:49:46.015217 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015227 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.015240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.015279 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.015316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015341 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015348 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015358 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 05:49:46.015371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.015386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.015397 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.015410 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015438 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015455 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.015498 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015524 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.015531 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015541 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:49:46.015559 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015565 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015577 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:49:46.015600 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.015608 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015618 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:49:46.015636 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.015642 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015652 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:49:46.015670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.015677 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015686 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:49:46.015710 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.015718 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015729 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:49:46.015747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015753 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.015781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015788 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015797 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:49:46.015815 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015821 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015831 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:49:46.015849 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.015855 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015866 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 05:49:46.015883 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015889 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015898 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:49:46.015916 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.015922 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.015932 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:49:46.015945 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.016003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.016020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016048 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016055 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.016109 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016135 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.016141 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016151 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 05:49:46.016169 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.016177 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016187 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 05:49:46.016204 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.016211 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016221 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:49:46.016239 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.016245 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016255 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 05:49:46.016272 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.016278 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016297 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 05:49:46.016316 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.016323 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016332 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:49:46.016350 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.016357 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016366 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 05:49:46.016384 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.016390 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016400 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 05:49:46.016417 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.016424 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016434 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 05:49:46.016451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.016457 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016467 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:49:46.016484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.016490 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016500 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:49:46.016517 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.016524 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016534 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 05:49:46.016551 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.016558 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016567 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.016591 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.016599 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016610 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 05:49:46.016624 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.016720 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016727 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 05:49:46.016750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016776 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.016784 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016794 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:49:46.016807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.016834 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016855 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.016869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016894 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.016901 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016911 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 05:49:46.016925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.016950 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:49:46.016964 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.016971 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 05:49:46.016985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.017017 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.017045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.017052 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017066 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:49:46.017084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.017091 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017100 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:49:46.017118 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:49:46.017125 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017135 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:49:46.017148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.017186 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 05:49:46.017201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017207 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.017221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017246 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.017254 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017263 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 05:49:46.017277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.017302 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 05:49:46.017315 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.017350 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017357 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.017367 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.017398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.017412 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017437 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.017444 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017453 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 05:49:46.017471 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.017478 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017487 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 05:49:46.017505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.017511 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017521 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 05:49:46.017538 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:49:46.017545 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017555 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:49:46.017572 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.017582 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017597 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 05:49:46.017626 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.017637 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017649 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 05:49:46.017668 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.017675 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017685 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:49:46.017709 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.017719 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017735 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 05:49:46.017755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.017762 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017772 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 05:49:46.017789 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.017796 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.017818 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 05:49:46.017869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.017888 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 05:49:46.017915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.017947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017957 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.017970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.017985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.017996 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.018011 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018017 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.018031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018055 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:49:46.018062 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018072 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 05:49:46.018085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.018110 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:49:46.018124 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 05:49:46.018150 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:49:46.018158 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:49:46.018172 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 05:49:46.018190 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:49:46.018197 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 05:49:46.018207 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 05:49:46.018224 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:49:46.018231 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:49:46.018242 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 05:49:46.018255 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 05:49:46.018278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.018294 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018301 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.018314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.018347 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018356 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.018374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.018381 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018393 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:49:46.018410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.018417 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018426 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:49:46.018439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.018474 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018489 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018495 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.018513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018538 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018546 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018556 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 05:49:46.018569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.018591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.018603 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.018625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018653 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018661 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018670 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.018721 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018757 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.018764 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018774 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 05:49:46.018792 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.018799 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018808 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 05:49:46.018826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.018833 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018842 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:49:46.018859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.018866 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018875 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 05:49:46.018893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.018900 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018909 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 05:49:46.018926 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.018933 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018943 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 05:49:46.018960 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.018967 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.018976 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 05:49:46.018994 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.019001 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.019010 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:49:46.019028 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.019034 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.019044 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:49:46.019067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.019140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.019174 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019185 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 05:49:46.019219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019261 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.019272 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019290 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:49:46.019316 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.019324 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019334 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:49:46.019352 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.019359 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019373 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:49:46.019392 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.019399 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019409 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:49:46.019427 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.019434 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019444 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:49:46.019458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.019501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.019521 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019528 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.019543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.019649 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.019666 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019678 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:49:46.019688 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 05:49:46.019707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:49:46.019733 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:49:46.019748 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019754 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 05:49:46.019769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019793 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.019800 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019810 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 05:49:46.019823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.019849 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.019863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019870 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.019883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019908 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:49:46.019915 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019925 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 05:49:46.019938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.019963 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 05:49:46.019978 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.019984 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 05:49:46.020003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020028 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.020035 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020045 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.020059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.020084 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.020098 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020105 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.020118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020144 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020151 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020161 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 05:49:46.020174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.020199 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:49:46.020213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020245 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020252 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020262 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020276 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.020306 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020332 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020339 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020348 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 05:49:46.020366 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020373 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020382 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 05:49:46.020399 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020406 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020415 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 05:49:46.020433 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020439 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020449 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 05:49:46.020466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020473 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020483 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 05:49:46.020500 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:49:46.020507 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020517 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 05:49:46.020534 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:49:46.020541 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020551 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 05:49:46.020568 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:49:46.020577 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020595 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 05:49:46.020615 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:49:46.020623 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020633 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 05:49:46.020650 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020657 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020666 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 05:49:46.020684 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020692 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020706 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 05:49:46.020725 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020732 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020742 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 05:49:46.020759 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020766 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020776 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 05:49:46.020789 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.020853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.020872 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020879 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 05:49:46.020898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020924 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.020931 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020941 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 05:49:46.020955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.020970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.020980 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.020995 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021001 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.021019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021045 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.021053 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021062 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 05:49:46.021076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.021101 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:49:46.021116 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021122 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.021137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021161 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.021169 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021178 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 05:49:46.021196 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.021203 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021213 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:49:46.021230 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.021237 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021246 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:49:46.021263 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.021270 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021280 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:49:46.021293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.021329 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021344 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021350 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.021369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021395 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021402 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021411 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 05:49:46.021425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.021450 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.021464 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021492 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021499 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021508 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021522 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.021552 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.021605 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021618 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:49:46.021638 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.021645 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:49:46.021673 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.021680 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021689 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 05:49:46.021713 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.021720 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021730 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:49:46.021748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.021755 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:49:46.021783 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.021790 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021800 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 05:49:46.021818 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:49:46.021824 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021833 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 05:49:46.021847 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.021887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.021904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021911 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 05:49:46.021930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021955 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.021962 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.021971 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 05:49:46.021989 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.021996 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022005 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 05:49:46.022029 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.022038 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022048 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 05:49:46.022077 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.022089 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022107 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 05:49:46.022138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.022147 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022158 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 05:49:46.022176 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.022183 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022193 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 05:49:46.022210 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.022217 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022226 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:49:46.022243 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.022250 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022265 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:49:46.022278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.022331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.022347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022354 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 05:49:46.022368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022394 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:49:46.022401 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 05:49:46.022426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.022470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:49:46.022500 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:49:46.022509 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 05:49:46.022526 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 05:49:46.022544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022550 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 05:49:46.022564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.022615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:49:46.022632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.022643 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:49:46.022653 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 05:49:46.022671 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.022678 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 05:49:46.022688 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 05:49:46.022710 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:49:46.022717 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 05:49:46.022732 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 05:49:46.022762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.022774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.022793 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.022814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.022820 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.022830 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.022847 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.022854 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.022863 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.022880 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.022887 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 05:49:46.022901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.022919 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.022926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 05:49:46.022935 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.022952 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:49:46.022959 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 05:49:46.022968 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 05:49:46.022985 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.022992 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.023001 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.023027 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:49:46.023038 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 05:49:46.023057 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 05:49:46.023082 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.023089 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 05:49:46.023107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.023125 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.023132 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:49:46.023141 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.023157 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:49:46.023164 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 05:49:46.023174 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 05:49:46.023190 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 05:49:46.023227 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.023257 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:49:46.023294 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.023342 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 05:49:46.023372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.023399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:49:46.023426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.023459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:49:46.023487 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.023514 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:49:46.023545 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.023594 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 05:49:46.023630 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 05:49:46.023657 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 05:49:46.023683 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 05:49:46.023717 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 05:49:46.023745 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 05:49:46.023771 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 05:49:46.023797 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.023842 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:49:46.023897 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.023929 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:49:46.023957 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.023983 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:49:46.024010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.024036 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:49:46.024063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.024090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:49:46.024127 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.024172 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:49:46.024201 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.024228 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:49:46.024256 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.024282 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:49:46.024308 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.024533 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:49:46.024562 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.024595 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:49:46.024624 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.024673 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:49:46.024717 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.024746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:49:46.024774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.024802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.024830 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.024856 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.024882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.024915 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.024964 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.024993 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:49:46.025020 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 05:49:46.025046 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 05:49:46.025074 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.025100 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:49:46.025127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.025153 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.025180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.025207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:49:46.025233 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.025260 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 05:49:46.025286 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.025312 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:49:46.025344 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.025373 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:49:46.025401 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.025428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:49:46.025455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.025482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:49:46.025509 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025527 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025553 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.025583 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025603 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025620 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025646 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.025672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.025785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.025887 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025913 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.025939 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.025965 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.025991 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026008 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026040 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.026066 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026084 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026110 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.026136 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026163 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.026189 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026215 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.026241 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026267 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.026293 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026319 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.026345 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026362 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026388 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.026414 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026441 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.026467 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026494 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.026520 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026546 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.026572 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026611 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.026659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.026925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.026978 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027013 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027046 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.027153 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.027257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.027428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.027667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027745 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027778 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027832 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.027886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027919 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.027988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.028092 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028150 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.028203 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028235 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028267 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028300 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.028399 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028445 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:49:46.028492 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028525 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028558 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.028664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.028911 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.028958 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:49:46.029011 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029065 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.029118 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029172 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.029226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.029432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:49:46.029785 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029819 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029871 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.029924 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029958 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.029990 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030043 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.030091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.030296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.030502 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030554 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.030609 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030662 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.030732 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030766 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030821 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.030871 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030905 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.030955 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.031007 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031061 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.031114 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031166 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.031215 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031267 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.031320 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031371 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:49:46.031424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:49:46.031560 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031614 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.031667 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031728 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.031780 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031828 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.031882 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.031934 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.031987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032196 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.032299 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032334 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032366 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032418 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.032470 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032525 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.032578 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032613 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032675 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.032707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:49:46.032830 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032863 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032880 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.032933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.032983 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.033042 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033069 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:49:46.033095 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033112 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033128 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033144 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033171 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:49:46.033196 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033222 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:49:46.033248 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033282 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033308 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.033334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:49:46.033453 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033481 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:49:46.033507 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033533 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:49:46.033560 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033591 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:49:46.033619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033669 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.033736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:49:46.033879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:49:46.033930 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.033996 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.034048 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.034098 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.034149 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.034196 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.034246 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 05:49:46.034295 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 05:49:46.034344 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 05:49:46.034393 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.034440 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.034489 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.034540 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.034593 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.034644 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.034693 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.034749 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.034798 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.034846 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.034895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.034945 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.034994 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.035043 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.035130 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.035185 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.035233 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 05:49:46.035296 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.035344 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.035392 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.035441 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.035514 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.035793 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.035847 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.035899 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.035957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.036006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.036055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.036104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.036153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.036200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.036249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 05:49:46.036297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 05:49:46.036346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 05:49:46.036395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.036443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.036491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.036539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.036586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.036635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.036684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.036739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.036788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.036837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.036886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.036935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.036985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.037034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.037088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.037141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.037188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 05:49:46.037235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.037283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.037332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.037381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.037434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.037488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.037536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.037594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.037652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.037706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.037757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.037807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.037856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.037903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.037951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 05:49:46.038000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 05:49:46.038048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 05:49:46.038097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.038144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.038202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.038251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.038298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.038347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.038396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.038444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.038495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.038543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.038592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.038645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.038695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.038750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.038804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.038856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.038904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 05:49:46.038951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.039003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.039052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.039106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.039156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.039209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.039257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.039308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.039365 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:49:46.039392 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.039455 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.039511 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.039566 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.039620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.039674 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.039734 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:49:46.039788 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:49:46.039842 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:49:46.039896 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.039951 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.040005 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.040059 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.040113 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.040167 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.040221 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.040274 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.040338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.040395 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.040449 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.040504 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.040559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.040613 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.040666 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.040726 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.040802 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:49:46.041060 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.041116 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.041170 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.041224 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.041278 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.041332 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.041387 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.041442 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.041505 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:49:46.041528 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.041584 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.041639 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.041693 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.041753 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.041808 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.041863 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:49:46.041917 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:49:46.041971 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:49:46.042025 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.042080 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.042134 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.042188 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.042242 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.042297 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.042387 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.042470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.042528 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.042587 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.042642 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.042697 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.042758 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.042814 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.042868 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.042923 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.042977 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:49:46.043032 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.043086 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.043140 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.043194 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.043249 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.043303 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.043358 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.043413 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.043476 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 05:49:46.043498 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.043549 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.043598 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.043647 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.043697 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.043752 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.043801 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:49:46.043850 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:49:46.043899 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:49:46.043954 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.044003 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.044052 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.044101 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.044150 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.044199 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.044248 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.044297 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.044347 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.044396 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.044444 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.044494 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.044542 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.044598 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.044648 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.044696 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.044752 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:49:46.044802 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.044851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.044901 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.044949 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.044998 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.045047 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.045095 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.045145 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.045201 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 05:49:46.045223 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.045276 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.045327 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.045377 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.045428 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.045479 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.045530 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:49:46.045580 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:49:46.045631 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:49:46.045682 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.045739 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.045791 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.045842 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.045893 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.045944 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.045994 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.046045 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.046096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.046147 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.046199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.046250 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.046301 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.046352 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.046403 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.046453 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.046504 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:49:46.046555 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.046614 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.046679 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.046736 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.046788 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.046839 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.046891 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.046943 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.046997 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 05:49:46.047014 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 05:49:46.047044 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 05:49:46.047072 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 05:49:46.047099 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 05:49:46.047130 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 05:49:46.047150 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.047168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.047177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.047186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.047195 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.047203 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.047212 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:49:46.047220 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:49:46.047228 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:49:46.047236 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.047245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.047253 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.047261 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.047269 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.047278 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.047286 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.047294 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.047302 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.047310 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.047318 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.047325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.047333 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.047341 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.047348 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.047356 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.047364 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:49:46.047372 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.047380 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.047388 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.047396 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.047404 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.047411 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.047419 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.047427 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.047435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.047446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.047454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.047462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.047470 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.047482 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.047777 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:49:46.047788 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:49:46.047797 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:49:46.047809 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.047818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.047826 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.047834 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.047842 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.047850 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.047858 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.047865 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.047873 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.047881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.047888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.047896 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.047903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.047911 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.047918 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.047926 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.047933 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:49:46.047941 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.047948 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.047957 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.047965 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.047972 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.047980 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.047987 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.047996 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.048004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.048014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.048022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.048030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.048037 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.048044 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.048052 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:49:46.048058 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:49:46.048066 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:49:46.048073 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.048080 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.048087 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.048094 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.048102 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.048109 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.048116 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.048123 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.048130 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.048138 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.048145 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.048152 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.048160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.048167 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.048175 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.048186 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.048193 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:49:46.048201 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.048208 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.048215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.048222 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.048229 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.048236 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.048243 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.048250 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.048257 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:49:46.048267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.048274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:49:46.048281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:49:46.048288 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:49:46.048295 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:49:46.048302 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:49:46.048309 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:49:46.048329 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:49:46.048336 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:49:46.048344 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:49:46.048351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:49:46.048358 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:49:46.048365 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.048372 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.048378 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:49:46.048385 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:49:46.048392 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:49:46.048399 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:49:46.048406 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.048413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:49:46.048419 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:49:46.048426 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:49:46.048433 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:49:46.048440 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:49:46.048446 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:49:46.048453 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:49:46.048459 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:49:46.048466 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:49:46.048485 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:49:46.048492 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:49:46.048499 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:49:46.048506 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:49:46.048513 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:49:46.048761 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 05:49:46.048772 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:49:46.048777 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:49:46.048782 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:49:46.048789 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 05:49:46.048794 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:49:46.048798 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:49:46.048808 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 05:49:46.048818 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:49:46.048889 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.048897 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:49:46.048915 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:49:46.048937 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 05:49:46.048945 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 05:49:46.048949 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 05:49:46.048954 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 05:49:46.048960 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:49:46.048974 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:49:46.048981 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:49:46.048987 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:49:46.048999 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.049009 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:49:46.049014 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 05:49:46.049041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.049050 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:49:46.049054 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.049082 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:49:46.049088 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 05:49:46.049093 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 05:49:46.049097 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 05:49:46.049101 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 05:49:46.049105 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 05:49:46.049110 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 05:49:46.049114 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 05:49:46.049124 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220280" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:49:46.049138 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:49:46.049145 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:49:46.049149 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:49:46.049156 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.049161 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:49:46.049166 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:49:46.049189 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:49:46.049196 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.049201 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.049207 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.049211 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:49:46.049222 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:49:46.049233 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:49:46.049238 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:49:46.049244 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:49:46.049250 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220280" 2019-08-20 05:49:46.049258 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:49:46.049262 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:49:46.049268 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:49:46.049277 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:49:46.049282 wsdl: in serializeType: returning: 220280 2019-08-20 05:49:46.049289 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:49:46.049296 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:49:46.049300 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:49:46.049304 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:49:46.049309 wsdl: in serializeType: returning: 220280 2019-08-20 05:49:46.049314 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220280 2019-08-20 05:49:46.049333 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220280 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 05:49:46.049341 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 05:49:46.049348 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2733"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 05:49:46.049363 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 05:49:46.049369 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220280 2019-08-20 05:49:46.049428 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 05:49:46.049515 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 05:49:46.049444 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:49:46.049461 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:49:46.049467 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:49:46.049472 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:49:46.049476 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:49:46.049483 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:49:46.049493 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:49:46.049502 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:49:46.049508 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:49:46.049538 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 05:49:46.049551 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:49:46.049559 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:49:46.057548 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:49:46.057567 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:49:46.057585 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 05:49:46.057591 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 05:49:46.057597 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:49:46.057602 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:49:46.057607 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:49:46.057615 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:49:46.057620 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 05:49:46.057647 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 05:49:46.067524 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 05:49:46.067543 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 05:49:46.067550 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:49:46.067556 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:49:46.067561 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:49:46.067567 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:49:46.067578 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:49:46.067585 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:49:46.067593 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:49:46.067600 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:49:29 GMT 2019-08-20 05:49:46.067610 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:49:46.067616 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 05:49:46.067622 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:49:46.067629 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 05:49:46.067653 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 05:49:46.067663 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 05:49:46.067673 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:49:46.067677 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 05:49:46.067683 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 05:49:46.067714 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:49:46.067725 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:49:46.067732 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:49:46.067759 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:49:46.067766 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 03:49:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 05:49:46.067799 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 05:49:46.067865 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 05:49:46.067935 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 05:49:46.067944 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 05:49:46.068095 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 05:49:46.068206 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 05:49:46.068213 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 05:49:46.068222 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 05:49:46.068234 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:49:46.068259 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 05:49:46.068323 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 05:49:46.068351 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:49:46.068366 nusoap_client: got fault 2019-08-20 05:49:46.068374 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 05:49:46.068379 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 05:49:46.068387 nusoap_client: detail =