Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 111.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
465098-00010R-5562 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLER
 Silnik:
JR T3642
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:05 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:04:17.348973 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:04:17.349040 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:17.349060 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:04:17.349082 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:17.349097 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:04:17.349108 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:04:17.349124 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:04:17.349138 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:17.349147 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:17.349160 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:17.349172 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:04:17.349188 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:04:17.349197 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:04:17.349203 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:04:17.349210 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:04:17.349216 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:04:17.349233 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:17.349250 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:17.349263 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:04:17.349272 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:04:17.349286 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:04:17.349298 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:04:17.349312 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:04:17.357412 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:04:17.357430 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:04:17.357444 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:04:17.357453 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:17.357461 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:17.357480 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:04:17.357487 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:04:17.357520 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:04:17.375161 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:04:17.375177 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:04:17.375184 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:17.375190 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:04:17.375195 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:04:17.375200 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:04:17.375206 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:04:17.375211 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:04:17.375217 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:04:17.375222 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:05 GMT 2019-04-25 00:04:17.375232 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:04:17.375237 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:04:17.375243 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:04:17.375252 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:04:17.375302 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:04:17.382858 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:17.382918 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 00:04:17.382946 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:04:17.382968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:04:17.390499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.390616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.390671 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:04:17.390713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.390734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:04:17.390794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.390841 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:04:17.398204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.398257 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.398361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.398390 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:04:17.398447 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:04:17.398504 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:04:17.398548 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:04:17.398588 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:04:17.398624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.398648 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:04:17.398671 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.398689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:04:17.406555 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:17.406644 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:17.406703 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 00:04:17.406747 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:17.406793 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 00:04:17.406835 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:04:17.407084 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 00:04:17.407127 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 00:04:17.407144 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:04:17.407154 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:04:17.407191 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:04:17.407230 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:04:17.407248 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:04:17.407258 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:04:17.407278 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:04:17.407286 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:04:17.407518 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:04:17.407537 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:04:17.407625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.407639 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:04:17.407670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.407724 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.407738 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.407762 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:17.407798 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.407809 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.407825 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:17.407849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.407886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.407906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.407934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.407946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.407986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408019 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.408027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:04:17.408070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.408104 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:04:17.408131 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:04:17.408169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408216 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.408228 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408246 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:17.408282 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.408294 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408312 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:17.408345 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.408357 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408375 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:04:17.408407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.408473 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.408502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:04:17.408540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408583 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.408595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408625 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:04:17.408651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.408698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:04:17.408726 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:04:17.408761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408807 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.408819 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408837 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:17.408868 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.408880 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408897 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:17.408927 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.408938 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.408955 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:04:17.408986 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.408998 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409015 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.409039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.409103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.409126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.409156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409199 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.409313 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.409348 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409375 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:17.409387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:04:17.409406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:17.409449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:04:17.409480 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409488 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:04:17.409509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409541 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.409553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409572 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:17.409598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.409659 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.409687 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409697 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.409722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409768 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.409780 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409798 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:04:17.409834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.409880 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:04:17.409908 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409918 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:04:17.409942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.409987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.410000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.410041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.410086 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.410113 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410123 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.410147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410191 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.410204 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410221 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:04:17.410245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.410302 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:04:17.410336 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410360 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:04:17.410386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410444 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.410457 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410475 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:17.410510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.410522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410542 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.410581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.410647 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:04:17.410674 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410685 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.410710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410754 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.410766 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410783 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:04:17.410808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.410854 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:04:17.410880 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410891 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:04:17.410916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410961 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.410973 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.410991 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:17.411025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.411037 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411059 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.411084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.411134 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:04:17.411159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411170 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.411194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411236 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.411247 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411263 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:04:17.411297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.411339 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:04:17.411378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411389 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:04:17.411423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.411483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411500 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.411525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.411568 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:04:17.411587 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411593 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.411608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411635 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.411642 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411665 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:04:17.411678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.411704 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:04:17.411718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411724 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:04:17.411738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.411768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.411791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.411815 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.411829 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411836 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.411849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411873 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.411880 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411890 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:04:17.411903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.411927 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:04:17.411942 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411948 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:04:17.411961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.411984 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.411991 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412001 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:04:17.412014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412038 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.412053 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412059 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.412072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412096 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.412103 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412113 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:04:17.412126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412150 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:04:17.412164 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412170 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:04:17.412184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412213 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.412221 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412230 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:04:17.412243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412267 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.412287 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412294 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.412308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412346 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.412353 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412363 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:04:17.412376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412409 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:04:17.412425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412432 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:04:17.412446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412470 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.412477 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412487 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:04:17.412506 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.412512 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412522 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:04:17.412536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412565 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.412580 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412586 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.412600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412638 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.412645 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412655 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:04:17.412668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412692 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:04:17.412706 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412712 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:17.412726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.412756 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.412779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412803 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.412817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412823 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.412837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412860 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.412867 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412877 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:17.412890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.412914 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:17.412928 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412934 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:04:17.412947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412971 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:17.412978 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.412988 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:04:17.413001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.413025 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.413039 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413045 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.413058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413081 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413087 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.413146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.413163 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413173 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:17.413183 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:04:17.413195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:17.413220 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:17.413234 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413240 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:04:17.413253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413281 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:17.413289 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413300 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:04:17.413313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.413353 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.413368 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413374 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.413388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413425 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.413483 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.413500 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413511 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:17.413521 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:04:17.413534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:17.413558 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:17.413573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413579 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:04:17.413593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.413644 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:04:17.413691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.413701 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:04:17.413751 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.413763 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413776 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:17.413796 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.413803 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413812 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:17.413830 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.413837 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413846 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:04:17.413863 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.413870 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413879 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:04:17.413896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.413902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.413930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.413970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.413981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.413997 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414003 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.414018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414042 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414049 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:04:17.414078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.414103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:04:17.414118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:04:17.414138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414162 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414168 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414178 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:04:17.414197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414207 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.414236 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414242 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414252 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:17.414265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.414308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.414337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414343 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.414358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414391 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:04:17.414423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.414449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:04:17.414465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414471 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:17.414485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414510 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414517 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414527 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.414540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.414565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.414581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414587 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.414601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414638 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414645 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:17.414668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.414692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:17.414706 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414712 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:17.414725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414749 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414756 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414765 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:04:17.414783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.414816 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414823 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414833 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:17.414846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.414877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.414892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414898 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.414918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414952 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.414959 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:17.414982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.414997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.415007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:17.415022 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415028 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.415041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415065 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.415072 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415082 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:17.415099 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.415106 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415115 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:17.415132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.415138 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415147 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:17.415164 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.415171 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:17.415197 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.415204 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415213 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:17.415226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.415265 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.415292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415298 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.415312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415337 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415344 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415354 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:04:17.415366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.415391 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.415410 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415440 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415447 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415457 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.415500 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415524 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.415530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415540 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.415558 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.415564 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415573 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:04:17.415599 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.415606 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415615 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:04:17.415632 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.415639 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415648 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:04:17.415665 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.415672 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415681 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:04:17.415698 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:17.415704 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415714 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:04:17.415737 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.415745 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415755 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.415772 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.415779 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415788 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.415805 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.415811 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415821 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:17.415838 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.415844 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415854 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:17.415866 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.415916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.415933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.415940 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.415961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416005 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.416013 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416024 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:17.416042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.416051 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416066 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:17.416093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.416104 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416121 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:17.416150 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.416158 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416168 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:04:17.416181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.416232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.416271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416305 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416323 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:04:17.416336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.416351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.416361 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.416374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416406 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416424 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416437 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.416486 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416532 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.416545 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416565 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:17.416598 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.416611 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416630 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:04:17.416664 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.416675 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:17.416729 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.416741 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416758 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:04:17.416788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.416798 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416813 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:17.416844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.416856 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416873 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:17.416907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.416923 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.416941 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.416974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.416985 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.417003 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:04:17.417037 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.417049 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.417066 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:04:17.417095 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.417105 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.417122 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:17.417154 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.417166 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.417185 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:17.417211 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.417327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.417356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.417379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417410 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.417418 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417429 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:17.417447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.417454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.417488 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.417495 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417505 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:17.417523 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:17.417530 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417540 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.417553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.417596 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417618 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.417633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417658 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417666 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417676 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:04:17.417689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.417704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.417715 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.417728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417757 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417764 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.417818 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417844 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.417850 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417860 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:17.417878 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.417885 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417895 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:04:17.417917 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.417924 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417934 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:17.417952 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.417959 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.417968 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:04:17.417986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.417993 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418003 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:17.418021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.418027 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418037 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:17.418055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.418089 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418096 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418106 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:04:17.418124 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418130 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418140 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:04:17.418165 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418173 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418183 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:04:17.418201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418207 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418217 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:17.418235 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418242 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418251 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:17.418265 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.418332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.418363 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418390 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418402 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418414 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418427 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.418457 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418482 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.418488 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418498 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:04:17.418515 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.418521 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418531 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:04:17.418548 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.418555 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418564 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:04:17.418581 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418588 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418597 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:04:17.418614 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418620 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418630 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:04:17.418647 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.418653 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418663 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:17.418680 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418686 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418696 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:04:17.418712 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.418719 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418729 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:04:17.418746 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.418752 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418762 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:04:17.418779 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.418785 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418794 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:17.418820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.418826 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:17.418852 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.418859 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418868 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:04:17.418885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.418891 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418900 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.418917 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.418923 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.418932 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:04:17.418945 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.419007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.419025 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419031 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:04:17.419046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419071 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.419078 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419088 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:17.419100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.419125 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.419139 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419145 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.419159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419182 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.419189 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419199 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:04:17.419211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.419236 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:04:17.419250 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419256 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:04:17.419269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.419308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.419336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.419343 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419352 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:17.419369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.419375 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419385 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:17.419407 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:17.419414 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419424 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:04:17.419437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.419474 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:04:17.419488 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419494 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.419508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419532 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.419539 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419548 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:04:17.419560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.419575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.419584 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:04:17.419598 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.419633 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419640 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.419650 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419662 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.419677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.419690 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419715 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.419722 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419731 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:04:17.419749 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.419755 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419765 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:04:17.419782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.419788 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419798 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:04:17.419815 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:17.419821 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419831 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:04:17.419848 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.419855 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419864 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:04:17.419881 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.419888 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419897 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:04:17.419914 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.419920 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419930 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:17.419947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.419953 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419963 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:04:17.419980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.419986 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.419996 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:04:17.420013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.420020 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.420030 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.420042 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:17.420090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.420107 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420113 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:04:17.420129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.420160 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.420182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.420207 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.420221 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420227 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.420240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420265 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:17.420272 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420282 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:04:17.420294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.420318 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:04:17.420331 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:17.420357 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:17.420363 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:17.420373 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:04:17.420390 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:17.420397 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:17.420412 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:04:17.420430 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:17.420436 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:17.420446 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:04:17.420458 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:17.420482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.420497 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420503 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.420517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.420548 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420558 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.420575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.420581 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420591 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:17.420615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.420621 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420630 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:17.420643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.420674 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420688 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420694 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.420708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420731 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420738 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420748 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:04:17.420760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.420775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.420784 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.420797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420824 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420830 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420840 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.420882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420907 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.420913 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420923 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:04:17.420940 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.420947 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420956 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:04:17.420973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.420979 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.420989 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:04:17.421006 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.421012 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.421022 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:04:17.421039 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.421046 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.421055 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:04:17.421072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.421079 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.421088 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:04:17.421105 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.421111 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.421121 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:04:17.421138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.421145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.421154 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:17.421171 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.421177 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.421187 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:17.421200 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.421244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.421261 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421267 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:04:17.421281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421314 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.421320 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421330 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:17.421349 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.421355 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421369 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:17.421391 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.421401 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421412 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:17.421430 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.421437 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421446 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:17.421463 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.421470 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421479 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:17.421492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.421532 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.421547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421553 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.421569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421591 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421598 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.421654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.421670 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421680 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:17.421690 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:04:17.421702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:17.421725 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:04:17.421739 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421745 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:04:17.421761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421784 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.421791 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421800 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:04:17.421813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.421837 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.421852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421858 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.421871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421895 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:17.421901 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421911 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:04:17.421924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.421947 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:04:17.421962 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.421968 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:04:17.421981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422004 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.422011 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.422033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.422057 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.422072 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422078 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.422091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422115 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422122 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422132 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:04:17.422144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.422168 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:04:17.422182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422207 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422215 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422225 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422237 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.422266 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422290 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422298 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422315 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:04:17.422333 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422339 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422349 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:04:17.422365 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422372 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422381 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:04:17.422403 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422410 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422420 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:04:17.422438 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422444 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422454 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:04:17.422471 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:17.422477 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422486 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:04:17.422503 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:17.422509 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422519 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:04:17.422536 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:17.422543 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422552 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:04:17.422569 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:17.422576 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422586 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:04:17.422603 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422617 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422627 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:04:17.422644 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422651 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422661 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:04:17.422677 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422684 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422694 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:04:17.422710 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422717 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422726 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:04:17.422739 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.422797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.422814 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422820 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:04:17.422836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422860 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.422867 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422877 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:04:17.422889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.422913 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.422928 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422934 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.422948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422972 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.422978 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.422988 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:04:17.423001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.423025 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:04:17.423040 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423046 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.423059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423082 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.423088 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423098 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:04:17.423115 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.423122 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423131 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:17.423148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.423155 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423164 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:17.423182 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.423188 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423197 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:17.423210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.423245 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423260 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423266 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.423280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423304 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423320 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423330 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:04:17.423343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.423366 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.423379 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423412 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423419 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423429 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423442 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.423472 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423497 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.423504 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423514 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:17.423531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.423538 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:17.423564 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.423571 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423580 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:04:17.423597 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.423611 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423634 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:04:17.423652 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.423659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:17.423687 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.423694 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423706 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:04:17.423738 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:17.423751 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423770 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:04:17.423797 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.423853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.423875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423882 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:04:17.423897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423923 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.423930 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423940 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:04:17.423958 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.423965 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.423975 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:04:17.423993 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.424000 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424010 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:04:17.424028 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.424034 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424044 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:04:17.424062 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.424069 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424079 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:04:17.424096 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.424116 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424132 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:04:17.424149 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.424156 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424165 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:04:17.424182 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.424189 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424198 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:04:17.424211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.424261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.424278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424287 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:04:17.424302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424330 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:17.424337 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:04:17.424360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.424384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:04:17.424407 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:17.424414 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:04:17.424426 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:04:17.424442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424462 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:04:17.424476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.424519 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:17.424536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.424547 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:17.424557 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:04:17.424574 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.424581 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:04:17.424591 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:04:17.424608 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:17.424615 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:04:17.424626 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:04:17.424643 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.424650 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.424660 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.424677 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.424684 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.424694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.424712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.424718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.424728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.424758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.424764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:04:17.424774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.424791 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.424797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:04:17.424807 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.424823 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:17.424829 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:04:17.424839 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:04:17.424855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.424862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.424871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.424888 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:17.424894 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:04:17.424904 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:04:17.424920 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.424926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:04:17.424936 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.424952 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.424959 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:17.424968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.424984 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:17.424990 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:04:17.425000 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:04:17.425011 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:04:17.425043 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.425071 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:04:17.425097 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.425124 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:04:17.425150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.425176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:04:17.425202 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.425228 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:04:17.425254 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.425284 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:04:17.425318 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:04:17.425344 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:04:17.425370 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:04:17.425395 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:04:17.425429 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:04:17.425469 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:04:17.425497 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.425523 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:04:17.425550 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.425576 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:04:17.425603 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.425636 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:04:17.425662 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.425734 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:04:17.425773 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.425799 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:17.425825 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.425851 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:17.425876 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.425902 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:17.425928 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.425954 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:04:17.425980 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.426005 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:04:17.426032 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.426059 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:17.426086 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.426112 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:17.426138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.426164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.426189 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.426215 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.426241 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.426266 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.426297 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.426332 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:04:17.426358 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:04:17.426391 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:04:17.426424 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.426463 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:04:17.426490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.426517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.426544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.426571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:04:17.426597 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.426628 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:04:17.426656 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.426682 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:04:17.426709 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.426749 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:04:17.426775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.426800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:17.426826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.426853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:04:17.426880 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.426898 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.426923 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.426949 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.426966 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.426982 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427007 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.427032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.427133 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427158 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.427183 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427208 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.427233 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427250 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427278 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.427307 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427323 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427349 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.427375 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427406 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.427433 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427473 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.427499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.427552 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427578 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.427604 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427622 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427648 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.427675 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427701 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.427740 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427766 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.427791 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427817 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.427842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.427990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.428121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428180 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.428273 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428305 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.428331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.428421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.428556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428590 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428633 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.428659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428711 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428750 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.428776 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428801 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.428827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428845 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428861 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428877 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428904 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.428930 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428955 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:17.428981 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.428997 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429038 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.429064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.429180 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429205 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:04:17.429230 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429255 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.429284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429312 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.429357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429461 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429489 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.429539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:04:17.429767 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429783 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429808 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.429834 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429850 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429867 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429892 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.429918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.429992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.430022 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430047 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.430072 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430115 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.430164 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430194 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430241 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.430291 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430323 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430373 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.430410 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430437 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.430477 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430504 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.430530 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430556 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.430583 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430609 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:17.430636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:17.430715 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.430780 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.430831 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430856 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.430884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430915 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.430973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.431139 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431173 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.431223 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431250 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.431277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431315 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.431371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:17.431495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431512 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.431596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.431699 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431724 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:17.431750 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431767 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431784 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431801 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431826 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:17.431851 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431877 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:17.431902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431919 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.431961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.431987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:17.432104 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432129 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:04:17.432155 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432180 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:17.432205 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432231 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:17.432256 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432286 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.432371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:17.432518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:04:17.432543 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.432607 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.432655 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.432703 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.432748 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.432794 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:17.432840 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:04:17.432886 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:17.432938 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.432984 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.433031 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.433076 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.433122 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.433169 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.433215 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.433280 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.433333 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.433382 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.433438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.433488 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.433538 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.433610 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.433664 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.433709 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:17.433755 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.433800 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.433845 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.433891 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.433939 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.433990 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.434036 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.434083 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.434138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.434185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.434231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.434292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.434353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.434407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:17.434458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:04:17.434507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:17.434630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.434676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.434722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.434767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.434813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.434859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.434905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.434952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.434997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.435044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.435090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.435137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.435184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.435234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.435294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.435355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:17.435408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.435456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.435503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.435552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.435621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.435670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.435715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.435762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.435816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.435863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.435909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.435955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.436000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.436046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:17.436092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:04:17.436138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:17.436184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.436229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.436278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.436344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.436392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.436449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.436497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.436543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.436604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.436650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.436697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.436744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.436805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.436867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.436922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.436968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:17.437013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.437058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.437103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.437150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.437197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.437249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.437314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.437363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.437425 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:04:17.437452 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.437514 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.437569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.437636 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.437689 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.437740 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:17.437793 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:17.437844 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:17.437895 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.437948 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.437999 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.438052 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.438104 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.438156 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.438208 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.438260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.438334 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.438389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.438450 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.438505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.438559 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.438624 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.438677 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.438728 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:17.438780 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.438832 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.438892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.438945 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.438996 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.439048 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.439100 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.439152 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.439210 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:04:17.439234 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.439295 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.439363 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.439424 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.439479 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.439533 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:17.439600 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:17.439654 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:17.439706 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.439760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.439866 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.439918 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.439971 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.440023 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.440076 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.440128 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.440180 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.440234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.440292 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.440362 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.440423 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.440479 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.440533 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.440600 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:17.440658 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.440711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.440763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.440816 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.440868 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.440921 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.440974 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.441025 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.441084 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:04:17.441106 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.441155 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.441202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.441249 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.441325 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.441374 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:17.441429 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:17.441479 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:17.441527 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.441576 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.441636 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.441697 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.441751 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.441817 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.441866 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.441913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.441959 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.442005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.442050 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.442096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.442141 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.442186 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.442273 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.442385 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:17.442474 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.442526 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.442612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.442675 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.442736 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.442782 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.442827 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.442872 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.442925 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:04:17.442946 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.442993 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.443041 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.443088 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.443135 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.443183 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:17.443230 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:17.443292 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:17.443389 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.443486 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.443575 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.443635 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.443702 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.443750 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.443797 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.443844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.443891 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.443939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.443987 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.444034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.444082 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.444129 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.444176 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.444223 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:17.444270 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.444335 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.444385 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.444440 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.444489 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.444538 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.444587 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.444638 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.444702 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:04:17.444718 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:04:17.444746 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:04:17.444772 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:04:17.444797 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:04:17.444822 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:04:17.444839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.444852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.444860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.444867 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.444875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.444883 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:17.444890 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:17.444897 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:17.444904 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.444911 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.444919 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.444926 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.444933 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.444940 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.444948 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.444954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.444961 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.444968 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.444976 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.444983 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.444990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.444997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.445004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.445011 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:17.445017 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.445024 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.445031 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.445038 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.445045 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.445052 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.445059 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.445065 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.445073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.445081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.445087 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.445095 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.445102 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.445109 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:17.445117 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:17.445124 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:17.445131 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.445138 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.445145 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.445152 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.445159 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445166 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.445173 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.445180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.445187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.445193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445200 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445207 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.445214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.445221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.445228 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.445234 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:17.445241 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.445248 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.445254 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.445261 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.445267 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.445275 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.445298 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.445314 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.445322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.445330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.445338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.445345 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.445352 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.445358 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:17.445365 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:17.445371 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:17.445378 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.445384 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.445391 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.445401 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.445409 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445416 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.445423 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.445429 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.445436 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.445442 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.445462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.445468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.445475 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.445481 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:17.445489 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.445495 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.445502 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.445508 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.445514 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.445521 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.445527 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.445533 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.445540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:17.445547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.445554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:17.445561 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:17.445567 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:17.445573 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:17.445580 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:17.445586 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:17.445593 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:17.445599 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:17.445605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:17.445611 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:17.445617 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445626 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.445633 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:17.445639 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:17.445646 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:17.445652 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445659 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:17.445665 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:17.445737 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:17.445744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:17.445750 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:17.445756 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:17.445762 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:17.445768 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:17.445775 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:17.445781 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:17.445787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:17.445793 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:17.445799 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:17.445805 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:17.445873 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:04:17.445882 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:17.445886 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:17.445890 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:17.445896 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:04:17.445901 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:04:17.445904 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:04:17.445912 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:04:17.445920 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:04:17.445950 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.445957 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:17.445969 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:04:17.445989 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:04:17.445999 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:04:17.446006 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:04:17.446014 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:04:17.446020 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:17.446030 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:17.446037 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:17.446041 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:17.446050 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.446058 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:17.446063 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:04:17.446083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.446092 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:17.446096 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.446117 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:04:17.446122 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:04:17.446126 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:04:17.446130 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:04:17.446134 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:04:17.446138 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:04:17.446142 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:17.446146 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:04:17.446153 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:17.446162 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:17.446169 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:17.446173 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:17.446178 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.446184 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:17.446188 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:17.446210 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:04:17.446216 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.446220 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.446226 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.446229 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:17.446238 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:04:17.446246 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:17.446251 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:17.446255 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:04:17.446260 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204398" 2019-04-25 00:04:17.446267 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:17.446271 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:17.446290 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:17.446299 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:17.446311 wsdl: in serializeType: returning: 204398 2019-04-25 00:04:17.446317 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:04:17.446325 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:17.446329 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:17.446333 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:04:17.446337 wsdl: in serializeType: returning: 204398 2019-04-25 00:04:17.446342 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204398 2019-04-25 00:04:17.446354 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204398 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:04:17.446359 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:04:17.446364 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7314"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:04:17.446377 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:04:17.446383 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204398 2019-04-25 00:04:17.446392 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:04:17.446466 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:04:17.446407 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:04:17.446419 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:04:17.446423 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:04:17.446428 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:04:17.446431 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:04:17.446439 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:17.446448 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:17.446455 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:04:17.446460 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:04:17.446473 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:04:17.446482 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:04:17.446489 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:04:17.454411 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:04:17.454426 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:04:17.454438 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:04:17.454445 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:04:17.454453 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:17.454460 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:17.454467 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:04:17.454474 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:04:17.454481 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:04:17.454511 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:04:17.464443 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:04:17.464465 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:04:17.464471 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:17.464476 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:04:17.464482 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:04:17.464487 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:04:17.464493 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:04:17.464536 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:04:17.464563 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:04:17.464575 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:05 GMT 2019-04-25 00:04:17.464585 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:04:17.464593 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:04:17.464602 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:04:17.464614 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:04:17.464655 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:04:17.464670 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:04:17.464686 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:04:17.464695 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:04:17.464704 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:04:17.464748 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:04:17.464776 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:04:17.464786 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:04:17.464809 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:17.464821 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:04:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:04:17.464850 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:04:17.464859 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:04:17.464878 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:04:17.464884 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:04:17.465010 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:04:17.465182 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:04:17.465191 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:04:17.465200 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:04:17.465210 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:04:17.465242 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:04:17.465313 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:04:17.465335 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:04:17.465346 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:04:17.465354 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:04:17.465363 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:04:17.465368 nusoap_client: detail =