Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 111.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
465098-00010R-5562 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLER
 Silnik:
JR T3642
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:20:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:20:40.213418 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:20:40.213471 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:20:40.213486 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:20:40.213503 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:20:40.213513 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:20:40.213521 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:20:40.213535 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:20:40.213543 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:20:40.213550 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:20:40.213559 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:20:40.213575 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:20:40.213586 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:20:40.213592 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:20:40.213605 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:20:40.213610 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:20:40.213614 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:20:40.213634 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:20:40.213650 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:20:40.213658 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:20:40.213664 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:20:40.213670 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:20:40.213679 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:20:40.213688 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:20:40.221837 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:20:40.221863 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:20:40.221875 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:20:40.221883 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:20:40.221888 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:20:40.221892 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:20:40.221896 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:20:40.221931 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:20:40.242072 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:20:40.242149 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:20:40.242159 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:20:40.242165 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:20:40.242171 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:20:40.242177 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:20:40.242183 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:20:40.242208 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:20:40.242214 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:20:40.242221 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:20:29 GMT 2019-08-18 23:20:40.242227 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:20:40.242232 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:20:40.242238 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:20:40.242253 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:20:40.242295 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:20:40.242321 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:20:40.250130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.250244 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:20:40.250304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.250337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.258382 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:20:40.258495 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:20:40.258558 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-08-18 23:20:40.258592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.258607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.266579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.266695 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:20:40.266741 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-18 23:20:40.266794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.266809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.266847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.266861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.266904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.266959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.267022 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.267053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.267105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.267133 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.267176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.267217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.267243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.267303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.274525 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:20:40.274652 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:20:40.274687 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.274716 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.274745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.274797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.274828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.274857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.274922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.274940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.274973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.275053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275296 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:20:40.275343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275416 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:20:40.275465 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:20:40.275494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:20:40.275711 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 23:20:40.275726 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:20:40.275732 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:20:40.275777 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:20:40.275823 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:20:40.275840 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:20:40.275848 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:20:40.275869 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:20:40.275874 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:20:40.276064 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:20:40.276081 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:20:40.276133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:20:40.276164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276196 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276206 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276221 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:20:40.276243 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276251 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276262 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:20:40.276277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.276322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.276339 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.276361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276389 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.276397 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276408 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:20:40.276422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.276449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:20:40.276465 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:20:40.276489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276515 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276522 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276532 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:20:40.276551 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276558 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276567 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:20:40.276592 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276600 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276610 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:20:40.276624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.276659 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.276675 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276682 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:20:40.276697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276723 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.276730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276740 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:20:40.276754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.276779 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:20:40.276794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:20:40.276816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276872 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276881 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276892 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:20:40.276913 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276929 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:20:40.276947 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.276954 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.276964 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:20:40.276981 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.276988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.277016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.277054 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.277070 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277077 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.277096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277128 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.277217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.277235 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277247 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:20:40.277257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:20:40.277270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:20:40.277296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:20:40.277311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277318 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:20:40.277332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277357 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.277364 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277374 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:20:40.277392 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.277399 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277409 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:20:40.277427 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.277434 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277443 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:20:40.277461 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.277468 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277477 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.277491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.277528 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.277543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.277564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277597 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.277605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277615 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:20:40.277629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.277654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:20:40.277670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277676 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:20:40.277690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277715 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.277722 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277732 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:20:40.277745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.277770 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.277786 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277792 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.277806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277831 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.277838 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277848 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:20:40.277861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.277886 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:20:40.277901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277907 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:20:40.277921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277945 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.277952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.277981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.277996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278006 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.278022 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278028 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.278042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278068 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.278075 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278084 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:20:40.278098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278123 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:20:40.278138 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278144 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:20:40.278157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278184 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.278191 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278200 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:20:40.278219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.278226 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278236 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.278249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278278 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:20:40.278293 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278299 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.278313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278338 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.278345 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278355 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:20:40.278368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278393 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:20:40.278408 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278414 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:20:40.278428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278453 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.278460 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278470 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:20:40.278488 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.278495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.278518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278547 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:20:40.278562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278568 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.278588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278613 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.278621 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278630 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:20:40.278644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278669 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:20:40.278684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278690 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:20:40.278704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.278736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.278760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278785 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:20:40.278800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278806 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.278820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278845 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.278852 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278862 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:20:40.278875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.278900 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:20:40.278915 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278921 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:20:40.278935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.278967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.278977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.278990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279014 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.279029 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279036 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.279050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279075 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.279082 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279092 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:20:40.279106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279130 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:20:40.279145 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279151 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:20:40.279166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279192 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.279199 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279209 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:20:40.279222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279247 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.279262 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279268 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.279282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279306 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.279313 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:20:40.279336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279361 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:20:40.279376 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279382 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:20:40.279396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279421 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.279429 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279439 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:20:40.279452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279477 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.279493 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279499 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.279512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279537 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.279544 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279554 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:20:40.279567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279598 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:20:40.279614 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279620 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:20:40.279634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279660 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.279667 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279676 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:20:40.279694 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.279701 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279710 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:20:40.279724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279753 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.279768 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279774 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.279788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279813 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.279820 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279830 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:20:40.279843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279868 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:20:40.279884 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279890 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:20:40.279904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.279937 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279947 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.279960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.279975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.279985 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.280000 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280006 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.280020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280049 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.280056 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280066 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:20:40.280080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.280104 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:20:40.280120 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280127 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:20:40.280141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280166 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:20:40.280173 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280183 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:20:40.280196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.280221 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.280236 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280243 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.280257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280281 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280288 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.280348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.280372 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280382 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:20:40.280393 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:20:40.280406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:20:40.280430 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:20:40.280446 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280453 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:20:40.280467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280493 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:20:40.280500 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280510 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:20:40.280523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.280548 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.280569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280580 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.280596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280620 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280627 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.280686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.280731 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280745 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:20:40.280756 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:20:40.280769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:20:40.280793 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:20:40.280810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280816 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:20:40.280833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280858 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:20:40.280865 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280875 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:20:40.280889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.280914 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.280929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280935 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.280951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280975 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280981 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.280995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281018 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.281039 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.281056 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281066 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:20:40.281076 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:20:40.281089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:20:40.281113 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:20:40.281128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281135 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:20:40.281149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.281183 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:20:40.281212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.281219 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:20:40.281246 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.281253 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281263 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:20:40.281281 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.281288 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281297 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:20:40.281315 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.281322 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281331 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:20:40.281376 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.281385 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281396 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:20:40.281416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.281423 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281455 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.281471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.281523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.281542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281548 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.281563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281596 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.281644 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:20:40.281673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.281699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:20:40.281716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281723 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:20:40.281737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281763 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.281770 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281780 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:20:40.281798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.281805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281814 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.281832 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.281839 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281848 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:20:40.281861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.281953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.281987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.281998 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.282022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282070 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282082 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:20:40.282121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.282162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:20:40.282180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282186 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:20:40.282201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.282258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.282283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.282299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282305 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.282320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282346 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282353 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:20:40.282384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.282409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:20:40.282424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282430 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:20:40.282444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282471 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282478 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282487 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:20:40.282506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282512 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.282540 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282547 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282557 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:20:40.282570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.282610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.282626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282632 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.282648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282673 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282681 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:20:40.282709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.282737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:20:40.282753 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.282773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282808 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.282815 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282825 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:20:40.282842 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282849 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282859 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:20:40.282876 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.282883 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282893 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:20:40.282919 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.282926 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282936 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:20:40.282953 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.282960 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.282970 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:20:40.282983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.283024 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.283040 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283047 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.283063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283089 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283115 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:20:40.283129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.283154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.283169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283201 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283208 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283217 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.283261 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283287 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.283294 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283304 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.283322 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.283329 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283338 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:20:40.283391 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.283399 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283410 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:20:40.283428 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.283434 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283444 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:20:40.283462 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.283468 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283478 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:20:40.283496 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:20:40.283502 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283514 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:20:40.283532 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.283539 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283548 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.283566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.283577 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283589 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.283616 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.283622 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283633 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:20:40.283651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.283657 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283667 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:20:40.283684 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.283691 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283702 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:20:40.283718 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.283773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.283792 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283798 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.283814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283839 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.283846 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283856 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:20:40.283874 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.283881 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283897 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:20:40.283915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.283921 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283931 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:20:40.283949 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.283955 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.283965 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:20:40.283978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.284017 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.284053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284079 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284096 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:20:40.284109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.284134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.284148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284176 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284184 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.284237 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284262 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.284269 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284279 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:20:40.284297 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284304 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284314 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:20:40.284331 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.284338 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284348 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:20:40.284365 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.284372 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284382 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:20:40.284400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.284407 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284416 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:20:40.284439 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.284446 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284456 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:20:40.284475 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284482 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284491 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.284509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284516 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284525 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:20:40.284543 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284550 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284560 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:20:40.284583 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284590 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284608 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:20:40.284627 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284633 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284643 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:20:40.284656 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.284715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.284736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284743 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.284759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284785 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284792 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284802 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:20:40.284820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.284827 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284836 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.284854 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.284861 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284870 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:20:40.284888 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:20:40.284903 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284913 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.284926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.284964 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.284980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.284986 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.285003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.285029 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285036 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.285046 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:20:40.285060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.285075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.285085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.285099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285126 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285133 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285143 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.285187 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285213 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.285220 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285230 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:20:40.285248 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285254 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285264 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:20:40.285282 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.285289 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285298 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:20:40.285316 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.285322 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285332 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:20:40.285349 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.285356 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285366 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:20:40.285384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.285390 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285400 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:20:40.285417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285424 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.285451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285458 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285468 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:20:40.285485 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285492 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285502 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:20:40.285520 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285526 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285536 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:20:40.285553 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285560 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285570 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:20:40.285600 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285607 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285616 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:20:40.285630 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.285688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.285707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285738 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285745 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285755 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285769 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.285800 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285826 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.285833 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285843 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:20:40.285861 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.285868 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285877 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:20:40.285902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.285909 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285918 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:20:40.285936 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285943 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285952 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:20:40.285970 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.285976 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.285985 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:20:40.286003 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.286010 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286019 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:20:40.286036 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.286043 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286105 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:20:40.286131 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.286139 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286149 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:20:40.286167 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.286174 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286184 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:20:40.286207 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.286214 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286224 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:20:40.286242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.286249 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286258 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:20:40.286276 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.286283 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286293 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:20:40.286310 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.286317 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.286345 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.286351 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286361 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:20:40.286375 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.286460 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286467 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:20:40.286486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286545 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.286553 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286563 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:20:40.286584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.286612 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286628 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286634 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.286648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286678 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.286686 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286696 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:20:40.286716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.286747 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:20:40.286764 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286771 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:20:40.286785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286810 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.286817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.286845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.286853 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286863 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:20:40.286880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.286887 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286896 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:20:40.286914 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:20:40.286921 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286930 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:20:40.286943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.286970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.286981 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:20:40.286996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287002 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.287023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287049 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.287056 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287065 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:20:40.287079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.287104 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:20:40.287118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.287147 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287153 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.287163 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.287193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.287207 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287232 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.287239 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287249 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:20:40.287266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.287273 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287282 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:20:40.287300 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.287306 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287316 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:20:40.287334 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:20:40.287340 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287350 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:20:40.287367 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.287374 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287384 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:20:40.287401 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.287407 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287417 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:20:40.287434 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.287441 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287450 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:20:40.287467 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.287474 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287483 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:20:40.287501 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.287507 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287517 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:20:40.287535 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.287541 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.287564 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:20:40.287618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.287638 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287645 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:20:40.287661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.287693 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.287723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.287750 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.287766 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287772 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.287786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287811 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:20:40.287818 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287828 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:20:40.287842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.287857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.287867 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:20:40.287890 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:20:40.287916 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:20:40.287923 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:20:40.287933 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:20:40.287950 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:20:40.287957 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:20:40.287967 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:20:40.287985 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:20:40.287992 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:20:40.288002 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:20:40.288015 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:20:40.288038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.288054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288060 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.288076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288101 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.288108 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288118 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.288135 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288143 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288153 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:20:40.288171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288178 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288187 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:20:40.288200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.288234 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288249 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288256 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.288270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288294 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288301 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288311 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:20:40.288325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.288350 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.288364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288391 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288398 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288408 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288421 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.288452 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288479 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288486 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288495 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:20:40.288513 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288520 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288529 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:20:40.288547 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.288554 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288563 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:20:40.288586 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288594 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288607 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:20:40.288625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.288632 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288642 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:20:40.288660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288666 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288676 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:20:40.288694 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.288702 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288717 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:20:40.288738 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288746 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288756 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:20:40.288773 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288780 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288790 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:20:40.288803 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.288848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.288867 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288873 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:20:40.288888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288916 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.288923 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288933 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:20:40.288951 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.288957 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.288967 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:20:40.288985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.288991 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289001 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:20:40.289018 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.289025 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289035 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:20:40.289052 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.289059 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289068 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:20:40.289082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.289122 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.289138 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289144 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.289160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289184 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289190 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.289252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.289269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:20:40.289290 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:20:40.289303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:20:40.289327 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:20:40.289342 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289349 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:20:40.289364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289389 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.289396 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289406 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:20:40.289419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.289444 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.289459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289465 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.289479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289504 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:20:40.289511 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289521 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:20:40.289534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.289559 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:20:40.289579 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289586 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:20:40.289601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.289633 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.289656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.289681 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.289697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289706 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.289723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289749 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289756 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289766 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:20:40.289780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.289795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.289805 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:20:40.289819 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289846 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289863 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.289908 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289934 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.289941 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289951 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:20:40.289969 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.289975 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.289985 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:20:40.290003 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290009 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290019 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:20:40.290036 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290043 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290053 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:20:40.290072 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290078 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290088 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:20:40.290106 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:20:40.290112 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290122 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:20:40.290139 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:20:40.290146 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290155 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:20:40.290173 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:20:40.290179 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290189 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:20:40.290206 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:20:40.290213 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290223 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:20:40.290241 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290248 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290258 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:20:40.290327 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290340 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290359 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:20:40.290388 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290398 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290415 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:20:40.290444 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290455 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290470 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:20:40.290492 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.290609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.290644 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290654 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:20:40.290677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290718 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.290730 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290747 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:20:40.290769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.290812 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.290838 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290848 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.290870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290922 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.290934 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290951 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:20:40.290974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.290999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.291017 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:20:40.291043 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291053 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.291080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291122 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.291134 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291151 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:20:40.291183 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.291196 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:20:40.291240 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.291247 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291257 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:20:40.291275 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.291288 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291298 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:20:40.291312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.291353 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.291390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291416 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291423 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291434 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:20:40.291447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.291472 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.291486 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291514 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291521 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291531 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.291581 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.291618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:20:40.291646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.291653 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:20:40.291680 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.291687 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291696 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:20:40.291720 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.291727 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291737 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:20:40.291755 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.291762 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:20:40.291790 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.291797 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291806 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:20:40.291824 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:20:40.291831 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291904 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:20:40.291918 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.291957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.291975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.291983 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:20:40.291997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292023 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.292030 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292040 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:20:40.292058 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.292065 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292075 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:20:40.292092 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.292099 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292109 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:20:40.292126 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.292133 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292143 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:20:40.292161 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.292168 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292177 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:20:40.292195 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.292201 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292211 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:20:40.292228 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.292235 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292245 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:20:40.292262 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.292269 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292278 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:20:40.292292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.292344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.292359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292366 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:20:40.292381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292407 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:20:40.292414 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:20:40.292438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.292463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:20:40.292480 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:20:40.292487 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:20:40.292497 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:20:40.292513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292519 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:20:40.292533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.292583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:20:40.292601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.292612 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:20:40.292622 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:20:40.292640 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.292647 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:20:40.292658 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:20:40.292675 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:20:40.292681 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:20:40.292691 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:20:40.292712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.292720 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.292730 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.292748 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.292755 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.292764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.292781 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.292788 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.292798 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.292815 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.292822 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:20:40.292832 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.292849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.292856 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:20:40.292866 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.292883 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:20:40.292894 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:20:40.292904 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:20:40.292921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.292928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.292937 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.292955 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:20:40.292961 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:20:40.292971 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:20:40.292988 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.292995 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:20:40.293005 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.293022 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.293028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:20:40.293038 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.293055 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:20:40.293061 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:20:40.293071 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:20:40.293087 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:20:40.293124 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.293154 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:20:40.293181 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.293208 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:20:40.293235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.293261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:20:40.293288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.293315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:20:40.293342 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.293369 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:20:40.293395 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.293421 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:20:40.293448 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:20:40.293474 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:20:40.293501 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:20:40.293527 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:20:40.293554 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:20:40.293585 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:20:40.293613 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.293639 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:20:40.293667 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.293693 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:20:40.293726 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.293754 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:20:40.293781 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.293808 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:20:40.293835 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.293862 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:20:40.293889 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.293915 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:20:40.293942 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.293968 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:20:40.293995 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.294022 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:20:40.294048 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.294074 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:20:40.294101 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.294127 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:20:40.294154 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.294181 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:20:40.294207 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.294235 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:20:40.294263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.294289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.294316 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.294343 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.294369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.294396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.294422 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.294448 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:20:40.294474 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:20:40.294501 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:20:40.294527 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.294553 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:20:40.294585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.294612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.294638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.294666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:20:40.294692 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.294723 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:20:40.294749 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.294776 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:20:40.294802 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.294832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:20:40.294859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.294886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:20:40.294921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.294948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:20:40.294975 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.294993 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295019 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.295046 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295064 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295080 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295107 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.295133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295166 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.295235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.295338 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295364 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.295389 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295415 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.295442 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295459 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295485 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.295511 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295527 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295603 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.295632 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295658 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.295685 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295717 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.295744 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295771 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.295797 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295823 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.295849 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295900 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295928 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.295954 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.295980 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.296006 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296032 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.296063 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296090 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.296116 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296144 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.296171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296188 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296297 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.296323 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296340 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296357 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296383 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.296409 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296435 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.296461 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296495 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296594 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.296622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.296761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296778 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.296868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296927 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.296953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.296987 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297014 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.297040 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297058 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297074 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297091 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297117 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.297143 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297170 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:20:40.297230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297249 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.297319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.297437 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297464 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:20:40.297492 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297518 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.297545 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297571 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.297604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297655 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297683 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.297715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:20:40.297886 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297909 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297935 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.297961 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297978 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.297995 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298021 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.298047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.298150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.298253 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298279 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.298305 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298332 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.298358 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298393 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298421 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.298447 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298464 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298491 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.298517 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298542 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.298569 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298604 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.298631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298657 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.298683 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298714 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:20:40.298741 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298758 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:20:40.298811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298837 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.298863 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298890 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.298916 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298942 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.298969 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.298995 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.299022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.299175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299192 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299235 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.299261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299287 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.299313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.299399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:20:40.299519 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299553 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.299634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299668 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.299745 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299773 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:20:40.299799 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299816 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299832 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299849 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299875 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:20:40.299901 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299927 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:20:40.299953 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299970 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.299987 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.300039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:20:40.300225 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300251 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:20:40.300278 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300304 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:20:40.300331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:20:40.300383 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300400 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300417 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.300487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:20:40.300646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:20:40.300681 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.300749 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.300801 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.300851 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.300908 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.300955 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.301003 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:20:40.301052 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:20:40.301100 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:20:40.301148 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.301195 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.301243 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.301293 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.301341 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.301390 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.301438 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.301488 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.301536 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.301590 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.301639 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.301688 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.301744 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.301794 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.301850 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.301903 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.301950 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:20:40.301998 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.302045 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.302178 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.302236 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.302285 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.302338 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.302385 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.302435 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.302494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.302542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.302597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.302646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.302695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.302747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.302796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:20:40.302844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:20:40.302891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:20:40.302940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.302989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.303037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.303084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.303130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.303179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.303227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.303275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.303322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.303371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.303420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.303469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.303517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.303565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.303625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.303679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.303732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:20:40.303779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.303826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.303876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.303925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.303974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.304026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.304072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.304121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.304178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.304226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.304275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.304325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.304373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.304419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.304467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:20:40.304515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:20:40.304563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:20:40.304625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.304672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.304725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.304775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.304823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.304872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.304920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.304969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.305027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.305075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.305123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.305173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.305223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.305272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.305324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.305377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.305423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:20:40.305469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.305516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.305562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.305718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.305812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.305957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.306006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.306056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.306116 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:20:40.306149 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.306212 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.306333 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.306395 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.306450 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.306503 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.306592 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:20:40.306648 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:20:40.306706 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:20:40.306763 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.306826 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.306881 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.306969 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.307065 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.307134 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.307193 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.307248 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.307309 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.307365 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.307418 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.307498 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.307554 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.307614 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.307668 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.307730 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.307785 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:20:40.307839 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.307893 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.307947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.308006 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.308060 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.308113 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.308168 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.308223 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.308353 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:20:40.308378 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.308439 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.308494 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.308548 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.308609 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.308666 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.308727 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:20:40.308782 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:20:40.308836 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:20:40.308890 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.308944 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.308998 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.309052 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.309106 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.309161 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.309216 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.309278 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.309333 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.309387 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.309442 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.309496 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.309551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.309614 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.309669 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.309723 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.309777 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:20:40.309832 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.309888 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.309941 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.309996 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.310050 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.310105 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.310159 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.310216 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.310278 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:20:40.310301 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.310351 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.310401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.310449 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.310498 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.310547 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.310601 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:20:40.310651 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:20:40.310702 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:20:40.310751 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.310799 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.310848 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.310896 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.310945 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.310993 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.311042 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.311110 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.311162 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.311252 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.311303 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.311352 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.311401 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.311450 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.311498 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.311546 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.311601 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:20:40.311652 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.311701 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.311749 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.311797 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.311845 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.311894 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.311942 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.312057 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.312121 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:20:40.312143 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.312196 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.312318 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.312370 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.312420 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.312470 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.312521 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:20:40.312571 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:20:40.312628 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:20:40.312679 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.312731 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.312781 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.312832 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.312883 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.312933 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.312984 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.313034 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.313085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.313135 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.313187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.313237 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.313287 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.313338 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.313389 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.313439 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.313490 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:20:40.313540 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.313597 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.313649 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.313699 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.313750 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.313800 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.313850 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.313902 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.313957 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:20:40.313975 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:20:40.314007 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:20:40.314035 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:20:40.314062 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:20:40.314088 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:20:40.314111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.314130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.314141 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.314152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.314162 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.314172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.314182 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:20:40.314191 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:20:40.314201 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:20:40.314211 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.314221 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.314231 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.314240 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.314250 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314260 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.314270 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.314281 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.314349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.314360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.314369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314380 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314390 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.314400 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.314410 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.314420 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.314430 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:20:40.314439 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.314448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.314457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.314466 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.314476 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.314485 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.314494 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.314503 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.314513 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.314526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.314536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.314545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.314554 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.314563 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.314572 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:20:40.314593 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:20:40.314603 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:20:40.314612 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.314621 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.314630 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.314639 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.314647 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314656 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.314664 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.314673 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.314681 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.314689 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.314697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314714 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.314723 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.314731 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.314739 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.314747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:20:40.314755 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.314764 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.314772 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.314780 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.314789 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.314797 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.314805 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.314815 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.314824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.314836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.314844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.314854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.314862 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.314870 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.314878 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:20:40.314886 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:20:40.314894 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:20:40.314901 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.314909 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.314918 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.314926 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.314934 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314942 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.314950 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.314958 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.314966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.314973 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.314981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.314998 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.315006 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.315013 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.315021 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.315029 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:20:40.315037 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.315045 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.315053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.315061 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.315069 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.315076 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.315084 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.315091 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.315099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:20:40.315109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:20:40.315126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:20:40.315134 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:20:40.315142 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:20:40.315150 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:20:40.315157 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:20:40.315166 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:20:40.315174 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:20:40.315183 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:20:40.315190 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:20:40.315198 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:20:40.315206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.315213 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.315221 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:20:40.315230 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:20:40.315238 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:20:40.315246 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:20:40.315253 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.315261 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:20:40.315269 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:20:40.315276 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:20:40.315283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:20:40.315291 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:20:40.315298 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:20:40.315305 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:20:40.315312 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:20:40.315319 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:20:40.315328 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:20:40.315336 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:20:40.315343 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:20:40.315350 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:20:40.315357 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:20:40.315442 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:20:40.315454 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:20:40.315459 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:20:40.315464 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:20:40.315472 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:20:40.315477 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:20:40.315481 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:20:40.315493 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:20:40.315502 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:20:40.315550 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315557 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:20:40.315571 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:20:40.315599 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:20:40.315607 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:20:40.315611 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:20:40.315615 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:20:40.315621 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:20:40.315633 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:20:40.315640 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:20:40.315645 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:20:40.315658 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315668 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:20:40.315674 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:20:40.315699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.315709 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:20:40.315714 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.315738 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:20:40.315744 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:20:40.315748 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:20:40.315752 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:20:40.315756 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:20:40.315760 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:20:40.315765 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:20:40.315770 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:20:40.315777 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:20:40.315788 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:20:40.315795 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:20:40.315799 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:20:40.315806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315811 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:20:40.315816 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:20:40.315840 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:20:40.315847 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315852 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315858 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315863 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:20:40.315874 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:20:40.315883 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:20:40.315888 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:20:40.315893 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:20:40.315900 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204398" 2019-08-18 23:20:40.315908 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:20:40.315912 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:20:40.315917 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:20:40.315924 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:20:40.315930 wsdl: in serializeType: returning: 204398 2019-08-18 23:20:40.315936 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:20:40.315943 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:20:40.315947 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:20:40.315951 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:20:40.315957 wsdl: in serializeType: returning: 204398 2019-08-18 23:20:40.315961 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204398 2019-08-18 23:20:40.315977 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204398 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:20:40.315982 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:20:40.315988 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9612"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:20:40.316002 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:20:40.316008 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204398 2019-08-18 23:20:40.316020 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:20:40.316100 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:20:40.316035 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:20:40.316047 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:20:40.316053 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:20:40.316058 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:20:40.316062 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:20:40.316068 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:20:40.316079 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:20:40.316088 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:20:40.316093 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:20:40.316107 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:20:40.316117 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:20:40.316125 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:20:40.324060 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:20:40.324112 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:20:40.324136 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:20:40.324147 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:20:40.324157 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:20:40.324167 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:20:40.324174 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:20:40.324182 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:20:40.324191 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:20:40.324230 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:20:40.336097 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:20:40.336152 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:20:40.336163 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:20:40.336175 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:20:40.336186 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:20:40.336195 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:20:40.336207 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:20:40.336217 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:20:40.336227 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:20:40.336237 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:20:29 GMT 2019-08-18 23:20:40.336248 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:20:40.336258 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:20:40.336268 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:20:40.336285 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:20:40.336329 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:20:40.336346 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:20:40.336362 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:20:40.336370 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:20:40.336378 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:20:40.336421 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:20:40.336439 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:20:40.336450 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:20:40.336490 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:20:40.336503 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:20:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:20:40.336552 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:20:40.336567 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:20:40.336608 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:20:40.336619 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:20:40.336775 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:20:40.336943 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:20:40.336954 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:20:40.336968 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:20:40.336988 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:20:40.337025 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:20:40.337139 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:20:40.337173 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:20:40.337193 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:20:40.337206 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:20:40.337214 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:20:40.337222 nusoap_client: detail =