Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 110.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452021-0001 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DORMAN
 Silnik:
JR T3641
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:12:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:12:43.314953 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:12:43.315010 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:12:43.315022 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204395" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:12:43.315036 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:12:43.315045 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:12:43.315052 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:12:43.315063 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:12:43.315071 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:12:43.315077 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:12:43.315085 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:12:43.315092 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:12:43.315102 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:12:43.315107 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:12:43.315111 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:12:43.315115 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:12:43.315118 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:12:43.315128 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:12:43.315141 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:12:43.315149 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:12:43.315154 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:12:43.315159 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:12:43.315166 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:12:43.315174 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:12:43.322503 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:12:43.322517 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:12:43.322532 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:12:43.322538 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:12:43.322543 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:12:43.322547 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:12:43.322550 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:12:43.322579 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:12:43.339400 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:12:43.339416 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:12:43.339422 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:12:43.339427 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:12:43.339432 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:12:43.339437 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:12:43.339451 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:12:43.339456 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:12:43.339466 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:12:43.339471 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:12:35 GMT 2019-02-24 07:12:43.339476 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:12:43.339481 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:12:43.339487 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:12:43.339494 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:12:43.339517 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:12:43.346675 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:12:43.346801 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:12:43.346816 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-02-24 07:12:43.353863 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.353972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.354199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.354459 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:12:43.355059 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:12:43.361143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.361405 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:12:43.361837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:12:43.361976 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:12:43.362452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.362676 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:12:43.363281 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:12:43.363611 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:12:43.364211 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:12:43.368411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.368469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.369129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.369155 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:12:43.369608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:12:43.369639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:12:43.370178 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:12:43.370545 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:12:43.371121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:12:43.371232 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:12:43.371736 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-24 07:12:43.372260 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:12:43.372812 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 07:12:43.372823 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:12:43.372827 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:12:43.372931 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:12:43.372971 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:12:43.372984 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:12:43.372989 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:12:43.373001 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:12:43.373013 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:12:43.373161 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:12:43.373172 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:12:43.373219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373227 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:12:43.373246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373284 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373293 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373308 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:12:43.373329 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373337 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373347 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:12:43.373363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.373397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.373412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.373436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373463 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.373471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:12:43.373495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.373522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:12:43.373537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373543 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:12:43.373557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373594 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373601 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373611 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:12:43.373628 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373635 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373644 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:12:43.373660 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373667 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373676 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:12:43.373688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.373719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.373734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:12:43.373752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373776 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.373783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:12:43.373804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.373828 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:12:43.373842 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:12:43.373860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373884 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373891 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373900 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:12:43.373917 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373924 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373933 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:12:43.373949 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.373955 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373964 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:12:43.373980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.373986 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.373995 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.374007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.374042 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.374056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374062 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.374075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374103 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374140 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.374160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.374176 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374187 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:12:43.374196 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:12:43.374207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:12:43.374230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:12:43.374244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374249 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:12:43.374262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374313 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.374321 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374331 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:12:43.374344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.374368 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.374382 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374389 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.374402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374426 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.374433 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374443 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:12:43.374455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.374479 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:12:43.374494 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374500 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:12:43.374518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.374550 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374560 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.374585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.374609 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.374623 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374628 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.374641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374664 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.374670 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374680 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:12:43.374692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.374714 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:12:43.374729 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374734 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:12:43.374747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374770 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.374776 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374786 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:12:43.374802 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.374809 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.374830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.374858 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:12:43.374871 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374877 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.374889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374912 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.374919 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374928 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:12:43.374940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.374963 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:12:43.374977 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.374982 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:12:43.374995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375018 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.375024 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375033 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:12:43.375051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.375057 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.375083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375110 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:12:43.375124 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375130 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.375143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375165 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.375172 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375181 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:12:43.375193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375216 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:12:43.375230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375236 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:12:43.375248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.375284 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375293 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.375306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375329 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:12:43.375343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375348 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.375361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375384 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.375391 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375401 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:12:43.375412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375450 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:12:43.375464 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375470 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:12:43.375483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.375513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.375535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375558 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.375573 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375579 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.375591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375615 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.375622 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375631 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:12:43.375644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375667 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:12:43.375681 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375687 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:12:43.375700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375723 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.375731 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375754 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:12:43.375766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375789 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.375802 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375808 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.375821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375844 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.375850 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375859 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:12:43.375871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:12:43.375907 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375913 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:12:43.375926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375949 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.375955 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375964 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:12:43.375976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.375990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.375999 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.376012 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376018 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.376030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376053 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.376059 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376068 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:12:43.376080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.376102 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:12:43.376116 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376122 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:12:43.376133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376156 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.376163 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376172 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:12:43.376188 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.376195 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376204 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:12:43.376216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.376242 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.376256 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376262 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.376280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376306 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.376313 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376322 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:12:43.376334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.376357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:12:43.376371 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376377 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:12:43.376389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.376418 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376428 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.376439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.376462 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.376475 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376481 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.376493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376516 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.376523 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376533 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:12:43.376544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.376567 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:12:43.376581 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376587 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:12:43.376599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376622 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:12:43.376629 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376638 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:12:43.376650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.376674 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.376687 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376693 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.376705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376727 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376733 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376769 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.376788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.376804 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376814 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:12:43.376823 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:12:43.376834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:12:43.376857 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:12:43.376871 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376876 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:12:43.376889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376912 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:12:43.376919 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376928 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:12:43.376940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.376962 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.376976 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.376982 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.376994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377015 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377021 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377055 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.377074 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.377090 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377100 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:12:43.377109 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:12:43.377120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:12:43.377142 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:12:43.377156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377162 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:12:43.377174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377204 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:12:43.377229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377236 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:12:43.377261 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377268 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377283 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:12:43.377301 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.377307 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377316 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:12:43.377333 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.377339 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377348 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:12:43.377364 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.377370 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377392 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:12:43.377409 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.377415 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377424 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.377450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.377499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.377515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377521 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.377535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377559 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377568 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:12:43.377591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.377617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:12:43.377631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377638 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:12:43.377651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377676 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377683 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377705 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:12:43.377723 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.377768 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377774 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377784 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:12:43.377796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.377826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.377839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377845 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.377858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377880 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377896 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:12:43.377908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.377931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:12:43.377945 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377951 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:12:43.377963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.377986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.377993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378002 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.378014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.378037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.378050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378056 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.378068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378091 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378098 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:12:43.378119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.378142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:12:43.378155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378161 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:12:43.378173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378196 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378203 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378212 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:12:43.378228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378244 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.378260 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378267 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378285 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:12:43.378298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.378328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.378342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378348 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.378361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378385 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378392 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:12:43.378413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.378436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:12:43.378451 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.378469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378492 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.378500 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378509 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:12:43.378525 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378531 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378540 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:12:43.378556 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378562 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378572 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:12:43.378588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.378594 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378603 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:12:43.378619 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.378626 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378634 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:12:43.378646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.378684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.378698 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378703 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.378716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378739 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378746 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:12:43.378767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.378781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.378790 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.378803 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378829 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378836 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378846 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378857 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.378885 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.378915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378925 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.378941 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.378948 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378957 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:12:43.378973 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.378980 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.378989 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:12:43.379005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.379011 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379020 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:12:43.379036 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.379042 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379051 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:12:43.379067 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:12:43.379074 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379083 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:12:43.379099 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379106 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379115 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.379131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.379163 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379169 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379179 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:12:43.379195 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379201 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379210 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:12:43.379222 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379268 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.379291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379298 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.379311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379334 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.379341 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379350 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:12:43.379366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379373 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379382 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:12:43.379398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379405 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379414 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:12:43.379444 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.379450 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379459 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:12:43.379472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.379507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.379540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379564 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:12:43.379593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.379608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.379618 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.379631 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379656 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379663 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379673 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.379714 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379750 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.379757 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379766 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:12:43.379783 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379789 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379798 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:12:43.379814 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.379820 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379830 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:12:43.379846 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.379852 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379861 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:12:43.379877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.379884 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379893 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:12:43.379909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.379915 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:12:43.379940 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379955 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.379971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.379977 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.379986 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:12:43.380025 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380034 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.380045 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:12:43.380063 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380070 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.380079 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:12:43.380095 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380102 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.380110 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:12:43.380122 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.380171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.380188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.380208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380231 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380238 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380247 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:12:43.380263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.380270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.380303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:12:43.380335 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:12:43.380342 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380351 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.380363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.380396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380416 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.380429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380453 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380469 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:12:43.380481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.380494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.380504 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.380516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380542 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380558 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380570 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.380597 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380622 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.380628 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380638 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:12:43.380654 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380660 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380669 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:12:43.380689 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.380696 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380705 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:12:43.380721 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.380728 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380737 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:12:43.380753 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.380759 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380769 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:12:43.380785 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.380791 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380800 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:12:43.380816 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.380848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380854 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380863 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:12:43.380879 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380886 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380895 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:12:43.380911 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.380918 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380927 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:12:43.380943 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380950 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380958 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:12:43.380974 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.380981 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.380990 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:12:43.381002 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.381055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.381069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381095 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381101 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.381150 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381173 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.381180 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381189 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:12:43.381205 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.381211 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381221 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:12:43.381237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.381243 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381252 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:12:43.381268 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.381280 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381291 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:12:43.381307 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.381314 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381323 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:12:43.381339 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.381345 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381354 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:12:43.381370 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.381376 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381385 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:12:43.381401 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.381408 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381417 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:12:43.381447 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.381454 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381463 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:12:43.381480 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.381486 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381496 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:12:43.381512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.381519 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381528 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:12:43.381545 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.381551 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381561 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:12:43.381577 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.381584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.381609 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.381616 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381626 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:12:43.381638 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.381730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381736 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:12:43.381755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381779 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.381786 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381796 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:12:43.381808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.381831 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381845 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.381864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381887 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.381894 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381903 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:12:43.381915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.381938 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:12:43.381951 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381957 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:12:43.381974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.381997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.382003 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.382030 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.382036 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382045 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:12:43.382061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.382068 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382077 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:12:43.382093 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:12:43.382099 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382108 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:12:43.382120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.382153 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:12:43.382167 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382173 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.382189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382213 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.382220 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382229 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:12:43.382241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.382264 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:12:43.382284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.382310 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382317 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.382326 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.382353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.382366 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382390 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.382396 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382406 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:12:43.382422 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.382428 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382437 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:12:43.382454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.382460 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382474 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:12:43.382491 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:12:43.382498 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382507 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:12:43.382523 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.382530 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382539 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:12:43.382555 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.382561 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382570 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:12:43.382587 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.382593 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382602 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:12:43.382618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.382625 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382634 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:12:43.382650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.382656 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382666 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:12:43.382681 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.382688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.382708 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:12:43.382754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.382770 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382776 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:12:43.382793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382816 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.382823 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.382844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.382868 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.382882 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382887 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.382903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382927 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:12:43.382933 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382943 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:12:43.382955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.382969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.382978 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:12:43.382990 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:12:43.383014 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:12:43.383021 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:12:43.383030 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:12:43.383046 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:12:43.383052 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:12:43.383062 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:12:43.383078 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:12:43.383084 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:12:43.383093 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:12:43.383105 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:12:43.383126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.383140 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383146 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.383163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383187 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.383194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.383220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383226 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383235 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:12:43.383251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383258 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383267 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:12:43.383286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.383317 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383331 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383337 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.383350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383373 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383380 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383389 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:12:43.383401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.383424 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.383436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383466 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383473 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383482 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383494 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.383522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383545 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383552 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383562 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:12:43.383578 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383584 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383594 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:12:43.383611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.383617 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383626 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:12:43.383643 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383649 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383658 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:12:43.383674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.383680 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383689 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:12:43.383705 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383712 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383724 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:12:43.383741 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.383747 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383756 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:12:43.383772 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383779 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383788 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:12:43.383804 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383810 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383820 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:12:43.383832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.383874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.383890 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383896 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:12:43.383913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383937 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.383944 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383953 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:12:43.383970 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.383976 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.383985 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:12:43.384001 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.384008 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384017 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:12:43.384033 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.384040 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384049 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:12:43.384065 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.384071 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384080 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:12:43.384092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.384129 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.384143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384149 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.384165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384188 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384194 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.384248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.384264 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384280 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:12:43.384291 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:12:43.384303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:12:43.384325 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:12:43.384339 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384345 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:12:43.384358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384381 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.384388 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384397 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:12:43.384409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.384446 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.384460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384466 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.384484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384508 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:12:43.384515 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384525 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:12:43.384538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.384561 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:12:43.384575 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384581 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:12:43.384594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.384625 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384634 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.384647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.384672 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.384686 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384692 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.384709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384745 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384752 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384762 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:12:43.384774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.384788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.384797 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:12:43.384809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384833 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384840 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384850 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.384889 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384913 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.384919 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384929 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:12:43.384945 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.384951 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384961 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:12:43.384977 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.384983 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.384992 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:12:43.385008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385014 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385027 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:12:43.385044 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385051 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385060 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:12:43.385076 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:12:43.385083 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385092 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:12:43.385108 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:12:43.385115 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385124 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:12:43.385140 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:12:43.385146 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385155 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:12:43.385172 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:12:43.385178 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385187 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:12:43.385203 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385209 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385218 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:12:43.385234 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385241 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385250 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:12:43.385266 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385278 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385288 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:12:43.385305 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385311 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385321 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:12:43.385333 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.385388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.385405 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385411 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:12:43.385444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385468 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385475 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385485 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:12:43.385497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.385521 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.385536 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385542 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.385554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385579 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.385585 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385595 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:12:43.385607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.385631 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:12:43.385645 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385651 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.385664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385688 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385695 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385705 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:12:43.385735 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.385741 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385754 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:12:43.385771 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.385778 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385787 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:12:43.385803 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.385809 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385818 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:12:43.385830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.385864 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.385878 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385884 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.385897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385920 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.385926 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385936 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:12:43.385947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.385961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.385970 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.385983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386013 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386020 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386029 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386041 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.386069 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386093 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.386099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386109 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:12:43.386125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.386131 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386140 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:12:43.386156 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386162 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386171 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:12:43.386188 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.386194 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386203 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:12:43.386219 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386225 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386234 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:12:43.386251 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386257 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386266 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:12:43.386290 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:12:43.386297 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386310 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:12:43.386323 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.386358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.386373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386379 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:12:43.386392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386415 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.386434 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386445 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:12:43.386462 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386468 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386478 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:12:43.386495 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386501 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386515 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:12:43.386532 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.386539 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386548 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:12:43.386565 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386571 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386581 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:12:43.386597 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386604 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386613 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:12:43.386629 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386636 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386645 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:12:43.386662 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.386669 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386679 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:12:43.386691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.386754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.386768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386774 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:12:43.386791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386815 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:12:43.386822 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:12:43.386843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.386867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:12:43.386882 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:12:43.386888 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:12:43.386898 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:12:43.386913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386918 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:12:43.386931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.386971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:12:43.386987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.386997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:12:43.387006 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:12:43.387022 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.387028 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:12:43.387041 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:12:43.387057 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:12:43.387063 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:12:43.387073 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:12:43.387088 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.387095 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.387104 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.387119 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.387125 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.387134 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.387150 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.387157 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.387166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.387182 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.387188 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:12:43.387197 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.387213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.387219 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:12:43.387228 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.387243 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:12:43.387249 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:12:43.387258 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:12:43.387279 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.387286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.387296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.387312 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:12:43.387318 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:12:43.387327 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:12:43.387342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.387348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:12:43.387357 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.387373 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.387379 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:12:43.387392 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.387407 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:12:43.387413 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:12:43.387422 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:12:43.387433 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:12:43.387462 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.387489 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:12:43.387514 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.387539 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:12:43.387564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.387588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:12:43.387613 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.387639 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:12:43.387663 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.387688 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:12:43.387712 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:12:43.387737 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:12:43.387761 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:12:43.387785 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:12:43.387809 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:12:43.387833 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:12:43.387858 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.387883 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:12:43.387907 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.387931 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:12:43.387955 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.387980 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:12:43.388004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.388028 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:12:43.388057 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.388082 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:12:43.388107 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.388132 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:12:43.388168 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.388192 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:12:43.388217 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.388242 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:12:43.388266 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.388297 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:12:43.388322 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.388347 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:12:43.388372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.388397 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:12:43.388433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.388460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.388486 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.388511 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.388536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.388561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.388587 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.388611 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:12:43.388637 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:12:43.388662 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:12:43.388687 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.388712 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:12:43.388909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.388935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.388959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.388984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:12:43.389009 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.389033 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:12:43.389057 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.389081 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:12:43.389105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.389129 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:12:43.389153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.389178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:12:43.389203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.389229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:12:43.389255 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389271 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389302 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.389328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389344 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389360 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389384 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.389408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.389520 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389545 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.389574 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389600 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.389625 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389641 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389666 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.389691 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389708 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389745 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.389770 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389794 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.389818 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389842 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.389866 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389891 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.389915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389939 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.389964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.389979 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.390028 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390052 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.390077 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390101 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.390125 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390149 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.390174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.390330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390346 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390362 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390386 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.390411 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390449 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.390474 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390507 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.390558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.390673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390706 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390759 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.390784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390815 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390831 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.390882 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390907 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.390931 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390947 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390962 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.390978 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391004 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.391028 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391053 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:12:43.391077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391092 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391132 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.391156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.391267 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391298 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:12:43.391323 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391347 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.391371 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391396 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.391420 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391451 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391532 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.391560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:12:43.391727 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391743 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391766 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.391790 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391806 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391822 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391846 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.391870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391917 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.391965 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.391989 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.392013 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392037 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.392061 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392077 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392101 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.392125 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392144 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392168 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.392192 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392216 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.392240 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392264 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.392295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392320 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.392344 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392368 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:12:43.392392 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:12:43.392457 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392481 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.392505 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392529 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.392553 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392578 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.392602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.392744 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392760 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.392827 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392852 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.392876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392892 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392932 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.392956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.392988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:12:43.393067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393098 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393113 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.393162 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393178 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.393257 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393288 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:12:43.393313 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393329 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393344 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393364 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393388 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:12:43.393413 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393451 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:12:43.393476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393492 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393508 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.393558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:12:43.393673 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393698 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:12:43.393736 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393761 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:12:43.393785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393809 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:12:43.393833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.393929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.393996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.394012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.394028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.394043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:12:43.394068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:12:43.394092 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.394144 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.394191 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.394237 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.394289 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.394336 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:12:43.394381 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:12:43.394440 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:12:43.394502 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.394549 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.394596 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.394642 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.394688 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.394747 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.394792 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.394836 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.394880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.394925 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.394971 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.395016 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.395061 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.395113 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.395163 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.395207 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:12:43.395250 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.395301 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.395345 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.395391 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.395450 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.395501 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.395546 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.395593 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.395648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.395694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.395753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.395813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.395856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.395901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:12:43.395946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:12:43.395994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:12:43.396039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.396252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.396304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.396348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.396393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.396438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.396483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.396526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.396571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.396615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.396660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.396704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.396750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.396799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.396847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.396891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:12:43.396935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.396978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.397021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.397067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.397111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.397159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.397203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.397248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.397307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.397352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.397396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.397456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.397500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.397546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:12:43.397592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:12:43.397642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:12:43.397689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.397734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.397781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.397826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.397872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.397918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.397964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.398009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.398056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.398102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.398149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.398195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.398242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.398307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.398358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.398403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:12:43.398448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.398498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.398543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.398602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.398648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.398698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.398741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.398786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.398837 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:12:43.398860 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.398916 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.398968 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.399017 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.399071 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.399121 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:12:43.399171 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:12:43.399221 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:12:43.399270 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.399328 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.399378 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.399442 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.399494 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.399545 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.399596 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.399648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.399700 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.399764 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.399815 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.399865 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.399914 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.399965 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.400014 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.400063 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:12:43.400113 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.400163 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.400240 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.400297 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.400347 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.400396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.400446 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.400496 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.400552 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:12:43.400574 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.400625 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.400676 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.400726 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.400777 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.400827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:12:43.400876 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:12:43.400926 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:12:43.400975 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.401025 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.401075 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.401306 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.401358 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.401408 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.401458 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.401515 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.401565 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.401616 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.401667 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.401717 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.401767 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.401817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.401867 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.401918 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:12:43.401968 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.402018 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.402069 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.402119 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.402169 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.402219 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.402269 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.402327 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.402384 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:12:43.402470 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.402567 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.402657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.402759 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.402849 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.402928 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:12:43.403005 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:12:43.403083 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:12:43.403160 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.403237 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.403324 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.403403 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.403483 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.403560 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.403637 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.403714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.403791 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.403869 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.403947 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.404024 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.404102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.404180 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.404257 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.404342 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:12:43.404433 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.404519 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.404600 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.404679 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.404770 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.404847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.404924 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.405006 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.405095 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:12:43.405128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.405209 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.405296 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.405377 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.405473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.405572 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:12:43.405658 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:12:43.405751 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:12:43.405825 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.405900 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.405975 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.406051 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.406125 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.406200 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.406297 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.406374 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.406463 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.406541 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.406619 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.406698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.406786 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.406860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.406934 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.407009 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:12:43.407083 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.407158 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.407231 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.407327 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.407407 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.407499 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.407590 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.407668 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.407759 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:12:43.407782 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:12:43.407824 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:12:43.407863 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:12:43.407901 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:12:43.407935 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:12:43.407952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.407969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.407981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.407993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.408004 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.408016 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:12:43.408027 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:12:43.408038 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:12:43.408049 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.408059 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.408070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.408081 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.408092 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408103 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.408119 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.408131 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.408142 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.408153 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408164 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408175 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.408186 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.408197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.408208 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.408218 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:12:43.408230 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.408240 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.408252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.408263 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.408281 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.408292 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.408303 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.408314 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.408326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.408338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.408349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.408360 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.408371 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.408382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:12:43.408393 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:12:43.408405 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:12:43.408417 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.408440 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.408452 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.408463 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.408474 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408485 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.408497 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.408508 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.408519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.408531 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.408564 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.408576 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.408586 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.408598 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:12:43.408608 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.408620 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.408631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.408641 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.408652 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.408663 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.408674 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.408685 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.408696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.408714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.408737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.408748 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.408757 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.408767 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:12:43.408777 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:12:43.408787 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:12:43.408797 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.408807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.408816 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.408827 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.408836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408846 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.408856 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.408865 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.408875 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.408885 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408894 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.408904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.408914 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.408924 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.408934 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.408944 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:12:43.408953 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.408963 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.408972 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.408982 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.408992 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.409002 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.409011 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.409021 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.409031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:12:43.409042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.409052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:12:43.409062 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:12:43.409072 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:12:43.409082 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:12:43.409092 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:12:43.409102 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:12:43.409112 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:12:43.409121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:12:43.409131 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:12:43.409141 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:12:43.409150 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.409160 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.409170 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:12:43.409180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:12:43.409190 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:12:43.409199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.409209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:12:43.409219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:12:43.409228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:12:43.409242 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:12:43.409252 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:12:43.409262 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:12:43.409272 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:12:43.409289 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:12:43.409298 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:12:43.409321 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:12:43.409332 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:12:43.409341 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:12:43.409351 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:12:43.409360 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:12:43.409661 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:12:43.409672 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:12:43.409680 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:12:43.409686 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:12:43.409696 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:12:43.409702 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:12:43.409708 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:12:43.409719 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:12:43.409728 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:12:43.409767 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.409776 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:12:43.409792 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:12:43.409822 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:12:43.409830 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:12:43.409836 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:12:43.409842 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:12:43.409853 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:12:43.409867 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:12:43.409875 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:12:43.409881 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:12:43.409891 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.409901 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:12:43.409908 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:12:43.409939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.409949 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:12:43.409955 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.409992 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:12:43.409999 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:12:43.410005 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:12:43.410011 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:12:43.410017 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:12:43.410023 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:12:43.410029 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:12:43.410035 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:12:43.410043 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204395" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:12:43.410056 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:12:43.410064 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:12:43.410070 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:12:43.410078 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.410085 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:12:43.410091 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:12:43.410124 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:12:43.410132 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.410139 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.410146 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.410152 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:12:43.410163 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:12:43.410173 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:12:43.410179 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:12:43.410186 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:12:43.410195 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204395" 2019-02-24 07:12:43.410205 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:12:43.410211 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:12:43.410218 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:12:43.410226 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:12:43.410233 wsdl: in serializeType: returning: 204395 2019-02-24 07:12:43.410241 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:12:43.410251 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:12:43.410257 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:12:43.410262 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:12:43.410269 wsdl: in serializeType: returning: 204395 2019-02-24 07:12:43.410287 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204395 2019-02-24 07:12:43.410311 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204395 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:12:43.410317 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:12:43.410326 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4581"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:12:43.410344 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:12:43.410352 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204395 2019-02-24 07:12:43.410370 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:12:43.410466 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:12:43.410379 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:12:43.410393 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:12:43.410399 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:12:43.410406 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:12:43.410412 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:12:43.410420 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:12:43.410441 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:12:43.410451 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:12:43.410458 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:12:43.410475 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:12:43.410484 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:12:43.410492 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:12:43.417812 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:12:43.417824 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:12:43.417833 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:12:43.417839 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:12:43.417846 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:12:43.417852 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:12:43.417858 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:12:43.417864 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:12:43.417871 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:12:43.417899 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:12:43.431666 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:12:43.431679 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:12:43.431687 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:12:43.431695 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:12:43.431703 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:12:43.431710 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:12:43.431718 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:12:43.431726 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:12:43.431736 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:12:43.431745 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:12:35 GMT 2019-02-24 07:12:43.431753 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:12:43.431760 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:12:43.431769 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:12:43.431778 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:12:43.431801 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:12:43.431810 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:12:43.431820 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:12:43.431826 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:12:43.431832 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:12:43.431861 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:12:43.431872 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:12:43.431879 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:12:43.431898 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:12:43.431906 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:12:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:12:43.431937 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:12:43.431947 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:12:43.431964 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:12:43.431972 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:12:43.432050 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:12:43.432183 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:12:43.432191 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:12:43.432200 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:12:43.432213 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:12:43.432244 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:12:43.432333 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:12:43.432362 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:12:43.432381 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:12:43.432390 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:12:43.432397 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:12:43.432403 nusoap_client: detail =