Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 100.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49132-00010 Model turbiny: TD0931F
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T4446
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:01:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:02:08.409040 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:02:08.409109 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:02:08.409132 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219963" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:02:08.409160 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:02:08.409178 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:02:08.409194 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:02:08.409216 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:02:08.409231 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:02:08.409244 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:02:08.409261 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:02:08.409275 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:02:08.409296 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:02:08.409307 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:02:08.409315 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:02:08.409323 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:02:08.409330 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:02:08.409349 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:02:08.409372 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:02:08.409387 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:02:08.409397 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:02:08.409407 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:02:08.409422 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:02:08.409437 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:02:08.417381 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:02:08.417414 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:02:08.417436 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:02:08.417448 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:02:08.417465 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:02:08.417474 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:02:08.417482 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:02:08.417541 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:02:08.434380 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:02:08.434431 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:02:08.434444 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:02:08.434463 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:02:08.434473 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:02:08.434482 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:02:08.434491 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:02:08.434502 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:02:08.434511 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:02:08.434521 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:01:53 GMT 2019-04-25 14:02:08.434529 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:02:08.434538 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:02:08.434548 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:02:08.434566 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:02:08.434614 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:02:08.434649 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 14:02:08.442027 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:02:08.442104 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:02:08.442178 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:02:08.449997 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:02:08.450094 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:02:08.450124 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:02:08.450152 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-04-25 14:02:08.457733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:02:08.457875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:02:08.457982 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:02:08.458033 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:02:08.458081 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:02:08.458130 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 14:02:08.458158 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:02:08.458202 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:02:08.465636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:02:08.465718 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:02:08.465794 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:02:08.465820 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 14:02:08.465915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:02:08.465961 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:02:08.466019 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:02:08.466041 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 14:02:08.466136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:02:08.466160 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:02:08.466207 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:02:08.466233 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-04-25 14:02:08.466249 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:02:08.466259 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:02:08.466318 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:02:08.466380 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:02:08.466404 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:02:08.466417 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:02:08.466448 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:02:08.466467 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:02:08.466716 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:02:08.466740 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:02:08.466821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.466836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:02:08.466870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.466937 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.466952 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.466977 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:02:08.467015 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.467027 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467046 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:02:08.467074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.467145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.467173 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.467213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467274 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.467299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:02:08.467344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.467392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:02:08.467420 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467431 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:02:08.467466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467513 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.467525 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467544 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:02:08.467577 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.467589 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467607 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:02:08.467640 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.467652 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467670 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:02:08.467707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.467766 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.467793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:02:08.467828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467873 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.467885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467901 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:02:08.467926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.467951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.467970 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:02:08.467996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:02:08.468030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468073 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.468085 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468102 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:02:08.468134 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.468144 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468161 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:02:08.468192 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.468204 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468221 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:02:08.468252 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.468276 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468293 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.468318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.468389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.468417 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468428 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.468461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.468628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.468660 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468680 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:02:08.468710 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:02:08.468734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:02:08.468777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:02:08.468803 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468813 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:02:08.468838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.468893 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468910 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:02:08.468934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.468959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.468977 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.469003 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469014 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.469039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469082 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.469094 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469124 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:02:08.469149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.469193 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:02:08.469221 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469231 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:02:08.469256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469301 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.469337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.469395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.469428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.469450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469457 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.469475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469506 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.469514 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:02:08.469539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.469565 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:02:08.469581 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469587 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:02:08.469602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469629 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.469636 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469647 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:02:08.469666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.469673 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469683 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.469696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.469726 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:02:08.469741 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469748 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.469762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469788 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.469795 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469805 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:02:08.469818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.469844 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:02:08.469859 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469865 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:02:08.469879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469904 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.469911 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469922 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:02:08.469942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.469948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.469971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.469990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470001 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:02:08.470016 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470023 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.470044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470070 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.470078 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470088 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:02:08.470101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470127 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:02:08.470142 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470148 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:02:08.470161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.470193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470204 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.470217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470242 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:02:08.470258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470264 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.470278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470304 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.470311 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470321 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:02:08.470334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470359 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:02:08.470374 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470380 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:02:08.470403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.470436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.470460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470485 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.470500 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470506 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.470521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470545 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.470552 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470563 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:02:08.470576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470601 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:02:08.470616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470622 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:02:08.470636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470661 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.470668 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470679 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:02:08.470692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.470732 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470738 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.470752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470777 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.470784 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470794 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:02:08.470807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470832 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:02:08.470847 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470854 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:02:08.470868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470893 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.470901 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470910 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:02:08.470923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.470948 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.470963 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.470969 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.470983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471008 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.471015 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471025 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:02:08.471038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.471065 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:02:08.471080 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471086 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:02:08.471100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471124 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.471131 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471141 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:02:08.471159 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.471166 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471176 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:02:08.471189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.471218 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.471233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471239 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.471254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471279 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.471286 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471297 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:02:08.471310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.471335 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:02:08.471350 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471356 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:02:08.471371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471400 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.471408 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.471431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.471457 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.471472 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471479 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.471493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471518 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.471525 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471535 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:02:08.471548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.471573 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:02:08.471588 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471594 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:02:08.471608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471633 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:02:08.471640 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471650 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:02:08.471663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.471689 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.471704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471710 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.471724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471747 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471754 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.471815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.471831 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471843 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:02:08.471853 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:02:08.471866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:02:08.471891 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:02:08.471906 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471912 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:02:08.471927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471954 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:02:08.471961 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.471971 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:02:08.471984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.472010 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.472026 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472032 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.472046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472069 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472076 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.472135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.472151 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472162 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:02:08.472172 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:02:08.472184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:02:08.472208 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:02:08.472223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472230 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:02:08.472244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472276 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:02:08.472305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472312 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:02:08.472340 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472347 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472357 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:02:08.472375 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.472382 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472398 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:02:08.472417 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.472424 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472434 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:02:08.472451 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.472458 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472468 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:02:08.472485 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.472492 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472502 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.472514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.472564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.472581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472587 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.472603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472628 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472636 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:02:08.472659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.472684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:02:08.472699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472705 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:02:08.472720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472744 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472752 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472762 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:02:08.472780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.472814 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472820 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472830 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:02:08.472843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.472876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.472891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472897 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.472911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472936 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.472945 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:02:08.472968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.472984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.472994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:02:08.473010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473016 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:02:08.473031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473062 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.473086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.473111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.473126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473133 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.473147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473173 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473180 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:02:08.473203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.473228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:02:08.473244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:02:08.473264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473289 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473296 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473306 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:02:08.473324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.473360 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473367 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473378 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:02:08.473396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.473430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.473445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473452 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.473466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473491 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:02:08.473521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.473546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:02:08.473561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473568 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.473582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473607 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.473614 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473624 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:02:08.473643 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473649 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473659 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:02:08.473677 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.473683 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473693 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:02:08.473711 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.473718 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473728 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:02:08.473745 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.473752 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473762 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:02:08.473775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.473818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.473833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473839 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.473853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473879 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.473886 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473897 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:02:08.473910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.473925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.473935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.473950 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.473982 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.473990 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474000 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474013 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.474045 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474071 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.474078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474088 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.474106 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.474113 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474123 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:02:08.474141 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.474147 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474158 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:02:08.474175 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.474182 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474192 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:02:08.474210 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.474217 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474227 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:02:08.474245 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:02:08.474253 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474263 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:02:08.474280 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.474287 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474297 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.474315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.474322 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474331 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.474349 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.474356 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474366 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:02:08.474384 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.474396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474406 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:02:08.474420 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.474490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.474513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474538 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.474545 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474555 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:02:08.474574 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.474580 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474590 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:02:08.474607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.474614 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474624 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:02:08.474641 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.474648 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474657 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:02:08.474670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.474707 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.474742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:02:08.474797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.474813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.474823 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.474836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474864 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474881 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.474925 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474950 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.474957 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.474967 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:02:08.474985 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.474992 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475003 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:02:08.475021 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.475027 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475037 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:02:08.475055 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.475061 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475071 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:02:08.475089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.475095 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475105 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:02:08.475123 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.475130 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:02:08.475157 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.475191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475197 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475207 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:02:08.475225 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475232 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475242 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:02:08.475259 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475266 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475275 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:02:08.475293 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475300 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475310 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:02:08.475323 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.475376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.475399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.475422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475447 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475454 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475464 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:02:08.475482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.475488 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.475516 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475523 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475532 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:02:08.475550 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:02:08.475556 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475567 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.475580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.475617 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.475653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475677 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475695 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:02:08.475708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.475723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.475733 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.475747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475776 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475783 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475793 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.475836 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475862 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.475869 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475879 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:02:08.475897 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.475904 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475913 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:02:08.475936 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.475943 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475954 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:02:08.475972 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.475979 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.475989 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:02:08.476006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476013 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476023 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:02:08.476040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476047 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:02:08.476074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476081 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.476108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476116 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476126 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:02:08.476144 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476150 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476161 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:02:08.476178 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476185 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476195 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:02:08.476213 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476220 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476230 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:02:08.476247 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476254 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476264 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:02:08.476277 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.476336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.476352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476382 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476394 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476405 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.476449 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476475 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.476483 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476493 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:02:08.476511 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.476518 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476528 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:02:08.476545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.476552 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476562 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:02:08.476580 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476586 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476597 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:02:08.476614 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476621 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476631 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:02:08.476649 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476655 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476665 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:02:08.476683 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476690 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476700 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:02:08.476717 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476724 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476734 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:02:08.476752 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476759 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476769 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:02:08.476787 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476793 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476803 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:02:08.476820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476827 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476837 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:02:08.476854 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.476861 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476870 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:02:08.476888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.476894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476904 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.476922 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.476929 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.476939 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:02:08.476952 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.477016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.477035 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477042 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:02:08.477059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477084 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.477091 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477101 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:02:08.477114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.477140 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.477155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477161 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.477176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477201 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.477208 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477218 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:02:08.477231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.477256 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:02:08.477272 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477278 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:02:08.477292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.477325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.477353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.477360 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477370 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:02:08.477392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.477399 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477409 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:02:08.477427 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:02:08.477434 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477444 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:02:08.477457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.477496 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:02:08.477511 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477517 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.477532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477556 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.477563 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477573 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:02:08.477586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.477601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.477611 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:02:08.477625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.477653 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477660 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.477670 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477683 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.477699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.477714 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477740 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.477747 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477757 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:02:08.477775 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.477782 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477792 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:02:08.477809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.477816 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477826 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:02:08.477844 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:02:08.477851 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477861 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:02:08.477878 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.477885 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477895 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:02:08.477913 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.477920 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477929 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:02:08.477947 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.477954 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477964 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:02:08.477981 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.477988 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.477998 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:02:08.478016 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.478023 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.478033 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:02:08.478051 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.478057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.478067 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.478080 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:02:08.478131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.478148 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478154 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:02:08.478172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.478204 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.478227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.478253 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.478268 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478274 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.478288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478313 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:02:08.478320 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478330 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:02:08.478344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.478369 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:02:08.478382 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:02:08.478415 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:02:08.478422 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:02:08.478433 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:02:08.478450 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:02:08.478457 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:02:08.478467 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:02:08.478485 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:02:08.478492 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:02:08.478501 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:02:08.478514 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:02:08.478540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.478555 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478562 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.478578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478603 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.478611 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.478639 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.478646 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478656 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:02:08.478674 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.478681 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478690 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:02:08.478703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.478737 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478752 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478758 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.478772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478797 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478804 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478815 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:02:08.478828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.478843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.478853 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.478867 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478895 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478902 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478912 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478925 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.478955 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.478982 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.478989 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479000 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:02:08.479017 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479024 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479034 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:02:08.479052 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.479059 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479069 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:02:08.479087 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479094 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479104 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:02:08.479122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.479128 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479138 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:02:08.479155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479162 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479172 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:02:08.479189 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.479196 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479206 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:02:08.479223 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479230 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479240 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:02:08.479258 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479264 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479275 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:02:08.479288 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.479335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.479353 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:02:08.479374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479405 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479412 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479422 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:02:08.479441 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.479448 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479458 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:02:08.479476 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.479482 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479492 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:02:08.479510 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479516 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479526 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:02:08.479544 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.479550 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479560 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:02:08.479573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.479616 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.479631 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479637 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.479652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479675 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479682 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479720 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.479741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.479758 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479769 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:02:08.479779 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:02:08.479792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:02:08.479816 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:02:08.479831 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479837 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:02:08.479853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479878 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.479885 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479896 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:02:08.479909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.479934 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.479948 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479955 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.479969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.479994 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:02:08.480001 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480011 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:02:08.480025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.480050 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:02:08.480064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480071 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:02:08.480086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.480118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.480141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.480166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.480181 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480187 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.480202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480227 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480234 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480245 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:02:08.480258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.480283 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:02:08.480297 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480325 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480332 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480343 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480371 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.480385 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480418 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480426 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480437 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:02:08.480455 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480461 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480471 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:02:08.480489 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480496 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480505 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:02:08.480523 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480529 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480539 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:02:08.480557 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480563 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480574 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:02:08.480591 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:02:08.480598 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480608 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:02:08.480626 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:02:08.480632 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480643 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:02:08.480660 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:02:08.480666 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480677 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:02:08.480694 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:02:08.480701 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480711 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:02:08.480729 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480735 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480745 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:02:08.480763 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480769 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480779 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:02:08.480797 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480803 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480813 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:02:08.480831 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480837 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480847 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:02:08.480860 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.480922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.480941 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480947 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:02:08.480962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.480988 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.480995 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481005 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:02:08.481018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.481043 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.481058 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481065 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.481078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481103 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.481110 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481120 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:02:08.481133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.481158 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:02:08.481173 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481179 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.481193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481218 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.481226 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481236 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:02:08.481254 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.481261 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481271 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:02:08.481288 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.481295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481305 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:02:08.481323 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.481330 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481340 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:02:08.481353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.481395 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481411 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481418 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.481432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481458 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481466 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481476 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:02:08.481489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.481515 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.481529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481558 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481566 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481576 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.481621 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481647 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.481654 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:02:08.481682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.481688 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481698 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:02:08.481716 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.481722 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481732 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:02:08.481750 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.481757 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481767 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:02:08.481784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.481791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:02:08.481819 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.481825 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481836 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:02:08.481853 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:02:08.481860 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481870 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:02:08.481883 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.481922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.481939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481945 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:02:08.481959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.481984 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.481991 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482002 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:02:08.482020 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.482027 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482037 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:02:08.482054 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.482061 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482071 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:02:08.482088 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.482095 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482104 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:02:08.482122 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.482128 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482138 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:02:08.482155 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.482162 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482172 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:02:08.482190 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.482196 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482206 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:02:08.482224 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.482230 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482241 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:02:08.482253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.482306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.482321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482328 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:02:08.482343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482368 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:02:08.482375 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:02:08.482404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.482430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:02:08.482447 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:02:08.482454 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:02:08.482467 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:02:08.482483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482490 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:02:08.482504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.482548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:02:08.482564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.482575 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:02:08.482585 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:02:08.482603 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.482610 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:02:08.482620 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:02:08.482636 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:02:08.482644 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:02:08.482654 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:02:08.482672 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.482679 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.482689 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.482706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.482713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.482723 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.482741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.482747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.482757 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.482774 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.482781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:02:08.482791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.482807 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.482814 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:02:08.482824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.482841 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:02:08.482848 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:02:08.482858 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:02:08.482874 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.482881 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.482891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.482907 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:02:08.482914 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:02:08.482924 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:02:08.482940 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.482947 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:02:08.482957 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.482974 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.482981 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:02:08.482991 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.483007 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:02:08.483014 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:02:08.483024 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:02:08.483040 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:02:08.483079 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.483109 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:02:08.483137 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.483164 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:02:08.483191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.483217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:02:08.483244 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.483271 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:02:08.483299 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.483325 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:02:08.483352 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:02:08.483378 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:02:08.483412 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:02:08.483438 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:02:08.483467 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:02:08.483494 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:02:08.483522 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.483548 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:02:08.483575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.483602 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:02:08.483629 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.483655 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:02:08.483682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.483708 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:02:08.483735 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.483818 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:02:08.483846 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.483873 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:02:08.483899 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.483925 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:02:08.483952 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.483980 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:02:08.484007 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.484034 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:02:08.484061 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.484089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:02:08.484117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.484144 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:02:08.484172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.484199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.484226 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.484253 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.484279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.484306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.484333 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.484359 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:02:08.484386 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:02:08.484418 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:02:08.484445 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.484472 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:02:08.484499 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.484525 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.484552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.484578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:02:08.484605 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.484632 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:02:08.484659 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.484686 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:02:08.484713 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.484741 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:02:08.484767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.484794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:02:08.484820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.484849 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:02:08.484877 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.484895 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.484921 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.484947 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.484965 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.484982 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485008 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.485035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485052 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485069 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.485139 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485165 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.485192 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485218 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.485244 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485262 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485288 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.485315 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485332 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485359 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.485390 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485419 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.485446 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485472 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.485499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.485551 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485577 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.485604 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485622 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485648 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.485674 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485701 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.485728 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485754 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.485780 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485807 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.485834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.485964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.485990 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486008 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486025 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486050 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.486077 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486104 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.486131 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486166 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.486218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.486338 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.486447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.486551 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486577 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.486603 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486640 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486657 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486685 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.486712 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486738 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:02:08.486764 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486781 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486824 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.486850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.486970 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.486996 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:02:08.487022 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487048 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.487073 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487100 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.487126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487160 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.487229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:02:08.487408 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487426 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487452 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.487478 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487495 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487512 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487538 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.487564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487598 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.487667 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487693 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.487719 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487745 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.487771 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487788 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487814 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.487840 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487856 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487882 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.487909 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487936 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.487963 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.487990 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.488016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488042 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.488068 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488095 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:02:08.488121 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488138 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:02:08.488191 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488217 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.488243 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488270 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.488296 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488323 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.488349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.488507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488542 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488567 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.488594 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488622 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.488649 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488683 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488708 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.488735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:02:08.488855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488932 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.488958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.488992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.489061 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489088 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:02:08.489115 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489133 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489151 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489168 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489194 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:02:08.489220 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489246 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:02:08.489272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489307 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489333 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.489360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:02:08.489487 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489513 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:02:08.489539 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489565 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:02:08.489591 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489617 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:02:08.489644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.489748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:02:08.489894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:02:08.489923 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.489985 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.490035 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.490085 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.490133 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.490181 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:02:08.490229 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:02:08.490277 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:02:08.490332 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.490381 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.490435 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.490483 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.490531 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.490580 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.490628 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.490675 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.490724 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.490772 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.490822 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.490871 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.490922 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.490976 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.491031 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.491079 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:02:08.491126 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.491173 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.491220 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.491269 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.491318 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.491371 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.491425 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.491474 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.491531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.491580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.491628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.491677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.491723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.491771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:02:08.491821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:02:08.491869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:02:08.491917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.491964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.492012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.492131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.492180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.492229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.492277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.492326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.492374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.492428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.492477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.492526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.492574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.492625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.492677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.492723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:02:08.492771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.492818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.492865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.492914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.492962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.493013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.493060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.493109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.493166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.493215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.493264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.493312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.493358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.493411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:02:08.493459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:02:08.493508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:02:08.493555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.493603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.493651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.493698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.493745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.493794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.493841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.493888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.493935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.493983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.494031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.494081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.494130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.494181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.494232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.494279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:02:08.494345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.494400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.494447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.494496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.494546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.494601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.494649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.494697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.494755 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:02:08.494783 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.494846 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.494902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.494957 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.495012 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.495065 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:02:08.495119 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:02:08.495173 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:02:08.495227 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.495281 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.495335 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.495397 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.495453 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.495507 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.495561 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.495616 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.495670 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.495726 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.495782 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.495837 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.495892 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.495946 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.496001 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.496055 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:02:08.496110 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.496165 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.496229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.496285 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.496339 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.496398 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.496453 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.496507 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.496571 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:02:08.496596 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.496651 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.496707 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.496762 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.496816 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.496872 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:02:08.496927 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:02:08.496983 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:02:08.497037 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.497092 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.497147 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.497202 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.497256 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.497374 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.497435 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.497490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.497545 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.497601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.497655 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.497710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.497765 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.497820 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.497875 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.497930 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:02:08.497984 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.498040 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.498096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.498150 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.498204 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.498260 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.498314 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.498368 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.498435 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:02:08.498459 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.498509 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.498558 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.498608 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.498657 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.498705 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:02:08.498754 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:02:08.498802 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:02:08.498851 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.498899 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.498947 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.498996 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.499045 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.499095 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.499143 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.499191 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.499240 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.499289 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.499338 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.499391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.499441 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.499490 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.499540 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.499588 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:02:08.499636 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.499685 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.499733 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.499782 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.499830 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.499878 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.499927 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.499977 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.500033 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:02:08.500055 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.500107 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.500157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.500207 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.500257 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.500308 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:02:08.500357 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:02:08.500413 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:02:08.500464 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.500516 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.500568 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.500618 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.500669 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.500720 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.500770 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.500820 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.500871 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.500924 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.500974 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.501025 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.501077 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.501127 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.501179 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.501230 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:02:08.501282 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.501332 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.501384 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.501441 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.501493 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.501544 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.501595 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.501646 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.501700 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:02:08.501718 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:02:08.501749 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:02:08.501777 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:02:08.501803 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:02:08.501830 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:02:08.501853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.501873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.501884 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.501894 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.501905 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.501915 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:02:08.501926 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:02:08.501936 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:02:08.501945 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.501955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.501965 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.501974 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.501984 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.501994 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502005 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502014 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.502024 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.502033 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502043 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.502062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.502070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.502078 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.502087 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:02:08.502096 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.502106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.502114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.502124 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.502133 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.502142 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.502151 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.502160 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.502170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.502180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.502188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.502198 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.502206 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.502215 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:02:08.502225 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:02:08.502233 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:02:08.502242 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.502249 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.502258 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.502266 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.502274 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502282 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502290 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502298 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.502307 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.502315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502332 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.502340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.502348 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.502355 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.502363 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:02:08.502372 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.502379 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.502391 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.502400 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.502409 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.502417 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.502426 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.502433 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.502442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.502453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.502464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.502473 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.502482 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.502491 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:02:08.502499 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:02:08.502507 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:02:08.502515 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.502522 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.502530 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.502538 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.502546 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502554 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502561 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502569 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.502578 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.502585 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502593 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502600 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.502608 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.502615 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.502623 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.502631 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:02:08.502640 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.502648 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.502655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.502663 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.502670 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.502677 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.502684 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.502691 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.502699 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:02:08.502707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.502715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:02:08.502724 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:02:08.502732 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:02:08.502740 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:02:08.502747 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:02:08.502755 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:02:08.502762 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:02:08.502769 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:02:08.502776 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:02:08.502783 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:02:08.502790 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502800 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502808 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:02:08.502815 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:02:08.502823 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:02:08.502830 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502838 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:02:08.502845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:02:08.502853 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:02:08.502860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:02:08.502867 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:02:08.502941 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:02:08.502948 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:02:08.502956 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:02:08.502964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:02:08.502972 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:02:08.502979 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:02:08.502986 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:02:08.502994 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:02:08.503001 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:02:08.503325 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:02:08.503339 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:02:08.503345 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:02:08.503350 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:02:08.503357 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:02:08.503362 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:02:08.503367 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:02:08.503378 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:02:08.503393 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:02:08.503441 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.503449 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219963" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:02:08.503463 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:02:08.503484 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:02:08.503492 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:02:08.503497 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:02:08.503501 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:02:08.503508 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219963" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:02:08.503519 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:02:08.503526 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:02:08.503532 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:02:08.503545 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.503556 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:02:08.503561 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:02:08.503585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.503594 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:02:08.503600 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.503623 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:02:08.503629 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:02:08.503634 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:02:08.503637 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:02:08.503642 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:02:08.503646 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:02:08.503651 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:02:08.503655 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:02:08.503662 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219963" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:02:08.503673 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:02:08.503680 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:02:08.503684 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:02:08.503691 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.503696 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:02:08.503701 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:02:08.503725 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:02:08.503732 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.503737 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.503744 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.503749 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:02:08.503762 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:02:08.503770 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:02:08.503775 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:02:08.503780 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:02:08.503787 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219963" 2019-04-25 14:02:08.503794 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:02:08.503798 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:02:08.503803 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:02:08.503809 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:02:08.503814 wsdl: in serializeType: returning: 219963 2019-04-25 14:02:08.503820 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:02:08.503827 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:02:08.503831 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:02:08.503835 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:02:08.503840 wsdl: in serializeType: returning: 219963 2019-04-25 14:02:08.503845 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219963 2019-04-25 14:02:08.503866 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219963 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:02:08.503871 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:02:08.503878 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6062"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:02:08.503892 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:02:08.503898 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219963 2019-04-25 14:02:08.503909 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:02:08.503989 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:02:08.503924 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:02:08.503936 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:02:08.503942 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:02:08.503947 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:02:08.503951 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:02:08.503957 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:02:08.503968 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:02:08.503977 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:02:08.503982 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:02:08.503997 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:02:08.504008 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:02:08.504016 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:02:08.512166 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:02:08.512212 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:02:08.512232 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:02:08.512239 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:02:08.512246 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:02:08.512252 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:02:08.512256 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:02:08.512261 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:02:08.512267 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:02:08.512309 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:02:08.522160 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:02:08.522191 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:02:08.522198 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:02:08.522204 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:02:08.522210 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:02:08.522219 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:02:08.522226 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:02:08.522232 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:02:08.522238 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:02:08.522244 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:01:53 GMT 2019-04-25 14:02:08.522250 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:02:08.522256 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:02:08.522262 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:02:08.522287 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:02:08.522314 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:02:08.522325 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:02:08.522336 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:02:08.522341 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:02:08.522346 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:02:08.522383 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:02:08.522395 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:02:08.522402 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:02:08.522440 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:02:08.522452 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:01:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:02:08.522486 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:02:08.522496 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:02:08.522520 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:02:08.522527 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:02:08.522652 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:02:08.522749 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:02:08.522756 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:02:08.522765 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:02:08.522776 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:02:08.522800 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:02:08.522856 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:02:08.522885 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:02:08.522900 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:02:08.522908 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:02:08.522913 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:02:08.522918 nusoap_client: detail =