Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 99.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
454183-0001028 145 702E Model turbiny: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: AUDI
 Silnik:
JR T1584
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:58:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:59:04.552886 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:59:04.552941 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:59:04.552956 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148060" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:59:04.552973 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:59:04.552983 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:59:04.552992 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:59:04.553007 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:59:04.553015 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:59:04.553022 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:59:04.553031 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:59:04.553041 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:59:04.553052 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:59:04.553058 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:59:04.553063 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:59:04.553067 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:59:04.553071 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:59:04.553083 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:59:04.553098 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:59:04.553108 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:59:04.553113 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:59:04.553119 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:59:04.553128 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:59:04.553137 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:59:04.560937 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:59:04.560952 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:59:04.560964 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:59:04.560970 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:59:04.560975 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:59:04.560979 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:59:04.560983 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:59:04.561021 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:59:04.577627 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:59:04.577668 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:59:04.577676 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:59:04.577683 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:59:04.577688 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:59:04.577694 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:59:04.577700 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:59:04.577707 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:59:04.577713 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:59:04.577718 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:58:46 GMT 2019-02-19 19:59:04.577724 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:59:04.577730 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:59:04.577737 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:59:04.577748 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:59:04.577780 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:59:04.585116 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:59:04.585149 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-19 19:59:04.585565 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.585592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:59:04.592623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.592656 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.593076 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.593108 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.593669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.593886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.593918 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.599982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.600176 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.600210 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.600697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.600723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:59:04.601037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.601301 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.601349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.601852 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.602198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.602429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.602706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.602756 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.603249 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.603275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:59:04.607613 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.607656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.608018 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.608297 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:59:04.608875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.608910 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.609354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:59:04.609478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:59:04.609496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.609828 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:59:04.610283 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.610644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:59:04.610664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.611005 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:59:04.611327 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:59:04.611586 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-19 19:59:04.611610 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:59:04.611629 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:59:04.611761 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:59:04.611824 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:59:04.611849 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:59:04.611860 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:59:04.611885 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:59:04.611893 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:59:04.612137 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:59:04.612159 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:59:04.612225 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:59:04.612255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612288 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.612305 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612323 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:59:04.612351 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.612358 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:59:04.612385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.612437 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.612455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.612477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612506 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.612513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:59:04.612538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.612566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:59:04.612582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:59:04.612603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612630 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.612637 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612648 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:59:04.612675 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.612681 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612691 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:59:04.612709 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.612716 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612726 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:59:04.612739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.612774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.612789 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:59:04.612811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612836 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.612843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612853 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:59:04.612867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.612893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:59:04.612908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612914 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:59:04.612928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612952 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.612959 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.612969 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:59:04.612987 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.612994 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613004 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:59:04.613021 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.613028 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613038 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:59:04.613055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.613062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.613084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.613122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.613137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.613158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.613250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.613267 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613278 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:59:04.613289 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:59:04.613308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:59:04.613335 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:59:04.613350 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613356 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:59:04.613370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613395 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.613402 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613412 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:59:04.613429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.613458 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.613474 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613481 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.613494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613519 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.613527 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613537 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:59:04.613550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.613576 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:59:04.613591 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613597 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:59:04.613614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.613645 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.613675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.613700 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.613715 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613721 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.613735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613759 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.613769 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613787 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:59:04.613813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.613862 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:59:04.613892 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613903 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:59:04.613930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.613978 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.613992 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614013 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:59:04.614048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.614061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614081 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.614108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.614165 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:59:04.614193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614205 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.614232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614280 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.614300 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614328 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:59:04.614352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.614380 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:59:04.614396 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614403 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:59:04.614423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614455 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.614463 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614473 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:59:04.614493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.614500 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.614541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.614596 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:59:04.614634 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614646 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.614673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614728 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.614742 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614762 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:59:04.614790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.614840 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:59:04.614869 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614880 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:59:04.614906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.614967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.614987 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.615013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.615062 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:59:04.615086 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615093 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.615108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615134 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.615141 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615152 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:59:04.615165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.615196 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:59:04.615223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615235 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:59:04.615262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.615339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615358 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.615384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.615429 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.615457 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615468 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.615493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615538 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.615550 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615568 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:59:04.615591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.615644 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:59:04.615669 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615680 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:59:04.615703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615746 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.615758 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615775 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:59:04.615799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.615845 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.615871 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615883 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.615910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615954 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.615966 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.615981 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:59:04.616005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.616054 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:59:04.616082 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616093 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:59:04.616119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616164 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.616177 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616195 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:59:04.616219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.616265 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.616292 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616312 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.616342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616387 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.616399 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616417 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:59:04.616442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.616487 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:59:04.616513 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616524 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:59:04.616549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616593 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.616613 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616631 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:59:04.616664 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.616676 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616693 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:59:04.616718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.616769 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.616795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616806 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.616831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616875 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.616888 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616907 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:59:04.616932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.616958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.616977 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:59:04.617003 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617013 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:59:04.617036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.617093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.617136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.617182 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.617209 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617219 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.617243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617287 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.617307 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617328 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:59:04.617354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.617403 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:59:04.617429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617439 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:59:04.617463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617511 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:59:04.617525 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617544 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:59:04.617571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.617620 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.617650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617662 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.617690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617733 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617746 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.617863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.617897 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617918 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:59:04.617937 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:59:04.617961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.617987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:59:04.618008 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:59:04.618035 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618046 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:59:04.618072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618122 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:59:04.618136 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618154 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:59:04.618178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.618225 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.618253 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618265 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.618292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618352 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618364 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.618478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.618512 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618532 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:59:04.618552 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:59:04.618577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:59:04.618634 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:59:04.618662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618674 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:59:04.618700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618748 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.618760 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:59:04.618814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.618826 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618845 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:59:04.618879 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.618892 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618911 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:59:04.618945 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.618958 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.618976 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:59:04.619010 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.619022 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619041 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:59:04.619074 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.619086 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619105 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:59:04.619138 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.619150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619169 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.619195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.619302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.619334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619345 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.619372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619421 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.619434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:59:04.619480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.619528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:59:04.619557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:59:04.619594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619642 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.619654 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619673 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:59:04.619707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.619719 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619737 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.619776 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.619789 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619806 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:59:04.619828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.619889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.619919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.619930 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.619956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620003 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.620018 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:59:04.620072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.620119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:59:04.620146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620156 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:59:04.620181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.620237 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.620281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.620343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.620366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620373 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.620388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620413 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.620422 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:59:04.620461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.620487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:59:04.620503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620509 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:59:04.620523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620547 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.620554 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620564 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:59:04.620582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.620589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.620624 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.620636 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620654 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:59:04.620680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.620748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.620777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620789 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.620815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620861 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.620873 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:59:04.620918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.620946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.620967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:59:04.620995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621006 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.621030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621074 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.621086 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621104 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:59:04.621136 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.621147 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621165 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:59:04.621200 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.621213 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621231 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:59:04.621265 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.621277 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:59:04.621341 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.621355 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621374 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:59:04.621400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.621484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.621514 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621525 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.621554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621603 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.621616 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621635 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:59:04.621660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.621695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.621715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.621752 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.621802 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.621813 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.621831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.621855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.621891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.621915 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.621972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.621989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.622038 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.622049 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622067 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:59:04.622099 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.622111 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622128 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:59:04.622159 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.622171 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622189 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:59:04.622222 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.622235 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622254 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:59:04.622286 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:59:04.622304 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622323 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:59:04.622357 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.622379 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622398 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.622433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.622452 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622472 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.622504 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.622515 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622533 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:59:04.622566 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.622578 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622594 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:59:04.622618 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.622705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.622736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.622746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.622771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.622811 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.622822 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.622838 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:59:04.622870 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.622881 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.622897 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:59:04.622926 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.622936 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.622952 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:59:04.622980 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.622990 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.623006 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:59:04.623027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.623071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.623092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.623128 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.623150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.623191 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.623218 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:59:04.623240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.623266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.623283 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.623317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623363 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623374 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623413 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.623466 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623508 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.623519 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623538 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:59:04.623571 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.623582 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623600 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:59:04.623630 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.623640 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623656 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:59:04.623684 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.623695 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623710 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:59:04.623738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.623748 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623764 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:59:04.623792 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.623802 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623818 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:59:04.623857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.623867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623881 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.623909 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.623918 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623933 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:59:04.623960 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.623970 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.623985 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:59:04.624012 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.624022 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.624037 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:59:04.624064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.624074 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.624089 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:59:04.624110 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.624199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.624232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624242 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.624268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624319 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.624331 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624349 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:59:04.624380 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.624390 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624408 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.624438 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.624450 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624467 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:59:04.624497 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:59:04.624508 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624525 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.624549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.624612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.624637 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.624673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624717 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.624728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624745 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:59:04.624769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.624793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.624811 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.624833 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.624881 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.624893 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.624910 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.624934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.624960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.624984 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625027 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.625038 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625055 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:59:04.625085 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.625096 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625112 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:59:04.625158 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.625170 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625188 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:59:04.625220 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.625231 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625248 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:59:04.625279 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.625291 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625316 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:59:04.625347 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.625359 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625376 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:59:04.625407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.625418 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625436 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.625469 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.625482 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625499 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:59:04.625529 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.625541 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625569 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:59:04.625600 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.625611 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625628 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:59:04.625658 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.625669 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625685 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:59:04.625715 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.625725 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625741 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:59:04.625765 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.625862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.625891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.625937 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.625948 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.625966 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.625989 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.626039 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626082 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.626094 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626111 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:59:04.626141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.626151 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626168 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:59:04.626197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.626208 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626224 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:59:04.626253 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.626277 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626300 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:59:04.626333 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.626344 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626362 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:59:04.626393 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.626404 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626422 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:59:04.626454 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.626465 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626483 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:59:04.626514 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.626525 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626554 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:59:04.626584 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.626594 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626611 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:59:04.626641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.626651 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626667 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:59:04.626697 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.626708 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626724 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:59:04.626755 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.626766 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626783 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:59:04.626814 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.626825 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626842 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.626873 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.626885 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.626902 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:59:04.626926 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.627033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.627066 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:59:04.627109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627154 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.627166 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627183 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:59:04.627207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.627264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.627291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627309 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.627340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627387 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.627399 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627418 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:59:04.627444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.627491 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:59:04.627518 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627529 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:59:04.627565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627610 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.627622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627639 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.627671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.627682 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627700 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:59:04.627730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.627741 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627759 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:59:04.627790 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:59:04.627801 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627817 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:59:04.627841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.627907 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:59:04.627932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.627943 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.627972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.628017 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.628029 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.628046 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:59:04.628070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.628096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.628114 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:59:04.628139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.628185 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628197 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.628214 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.628279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.628311 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628363 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.628376 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628394 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:59:04.628427 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.628439 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628457 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:59:04.628490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.628502 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628520 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:59:04.628563 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:59:04.628575 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628592 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:59:04.628624 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.628635 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628652 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:59:04.628695 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.628707 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628725 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:59:04.628757 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.628769 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628786 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:59:04.628819 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.628831 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628849 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:59:04.628881 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.628892 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628910 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:59:04.628942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.628953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.628971 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.628996 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:59:04.629092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.629122 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629133 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:59:04.629164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629209 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.629221 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.629275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.629349 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.629373 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629380 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.629406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629437 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:59:04.629445 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629456 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:59:04.629470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.629497 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:59:04.629511 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:59:04.629539 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:59:04.629546 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:59:04.629557 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:59:04.629575 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:59:04.629581 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:59:04.629591 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:59:04.629608 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:59:04.629615 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:59:04.629625 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:59:04.629638 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:59:04.629663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.629679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629685 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.629705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629732 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.629739 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.629767 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.629774 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629784 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:59:04.629801 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.629808 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629818 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:59:04.629831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.629864 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.629879 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629886 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.629904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629929 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.629937 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629947 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:59:04.629960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.629976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.629986 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.630000 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630027 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630034 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630044 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.630088 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630113 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630120 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630130 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:59:04.630148 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630155 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630164 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:59:04.630182 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.630189 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630199 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:59:04.630216 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630222 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630236 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:59:04.630254 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.630261 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630271 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:59:04.630302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630309 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630319 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:59:04.630337 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.630344 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630353 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:59:04.630370 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630378 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630387 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:59:04.630404 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630411 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630421 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:59:04.630434 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.630480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.630498 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630505 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:59:04.630524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630549 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630556 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630566 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:59:04.630585 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.630592 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630601 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:59:04.630618 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.630625 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630635 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:59:04.630652 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630658 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630668 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:59:04.630685 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.630692 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630701 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:59:04.630714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.630755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.630770 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630776 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.630794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630818 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630825 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.630883 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.630899 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630910 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:59:04.630921 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:59:04.630933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:59:04.630957 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:59:04.630972 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.630978 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:59:04.630996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631021 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.631075 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631096 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:59:04.631118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.631164 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.631189 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631196 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.631211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631236 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:59:04.631243 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631253 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:59:04.631266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.631300 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:59:04.631316 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631322 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:59:04.631335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631360 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.631367 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631385 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.631409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.631452 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.631479 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.631521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631550 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631557 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631568 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:59:04.631586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.631602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.631613 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:59:04.631627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631654 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631661 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631671 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.631714 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631739 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.631747 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631762 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:59:04.631780 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.631787 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631796 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:59:04.631814 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.631820 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631830 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:59:04.631847 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.631853 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631863 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:59:04.631880 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.631886 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631896 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:59:04.631913 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:59:04.631920 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631929 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:59:04.631947 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:59:04.631953 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631963 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:59:04.631980 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:59:04.631987 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.631996 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:59:04.632014 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:59:04.632020 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.632030 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:59:04.632047 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.632054 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.632064 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:59:04.632081 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.632087 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.632097 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:59:04.632114 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.632121 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.632134 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:59:04.632152 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.632159 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.632168 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:59:04.632182 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.632245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.632264 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632271 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:59:04.632292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632318 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.632325 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632335 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:59:04.632348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.632379 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.632394 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632401 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.632414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632439 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.632446 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632456 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:59:04.632472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.632514 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:59:04.632549 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632560 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.632588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632628 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.632637 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632648 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:59:04.632674 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.632682 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632694 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:59:04.632713 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.632720 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632730 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:59:04.632747 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.632757 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632767 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:59:04.632781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.632824 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.632839 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632845 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.632860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632893 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.632900 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632910 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:59:04.632923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.632944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.632955 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.632969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633007 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633015 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.633082 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633108 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.633115 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633125 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:59:04.633165 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.633174 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:59:04.633205 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633211 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633221 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:59:04.633239 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.633245 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633408 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:59:04.633429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:59:04.633464 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633470 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633480 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:59:04.633498 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:59:04.633504 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633514 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:59:04.633527 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.633567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.633584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633590 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:59:04.633604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633629 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.633636 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633650 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:59:04.633668 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633675 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633684 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:59:04.633702 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633708 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633718 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:59:04.633735 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.633742 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633752 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:59:04.633769 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633775 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633785 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:59:04.633802 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633809 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633818 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:59:04.633836 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633842 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633852 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:59:04.633869 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.633876 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633885 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:59:04.633899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.633950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.633965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.633972 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:59:04.633991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.634016 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:59:04.634023 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.634033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:59:04.634046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.634061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.634093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:59:04.634115 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:59:04.634122 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:59:04.634134 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:59:04.634150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.634156 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:59:04.634169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.634197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.634218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:59:04.634235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.634247 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:59:04.634257 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:59:04.634279 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.634286 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:59:04.634297 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:59:04.634315 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:59:04.634322 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:59:04.634331 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:59:04.634349 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.634355 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.634365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.634382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.634388 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.634398 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.634415 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.634422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.634431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.634448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.634454 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:59:04.634464 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.634480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.634487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:59:04.634496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.634513 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:59:04.634519 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:59:04.634529 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:59:04.634545 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.634551 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.634565 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.634582 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:59:04.634588 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:59:04.634598 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:59:04.634614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.634621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:59:04.634630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.634647 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.634653 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:59:04.634663 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.634678 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:59:04.634685 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:59:04.634694 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:59:04.634708 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:59:04.634743 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.634773 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:59:04.634800 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.634827 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:59:04.634854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.634881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:59:04.634907 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.634934 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:59:04.634961 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.634987 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:59:04.635013 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:59:04.635039 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:59:04.635065 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:59:04.635091 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:59:04.635118 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:59:04.635145 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:59:04.635172 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.635203 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:59:04.635230 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.635256 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:59:04.635288 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.635315 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:59:04.635341 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.635367 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:59:04.635394 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.635421 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:59:04.635447 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.635473 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:59:04.635500 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.635526 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:59:04.635552 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.635579 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:59:04.635606 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.635632 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:59:04.635658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.635686 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:59:04.635713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.635739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:59:04.635766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.635793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.635819 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.635846 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.635872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.635899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.635930 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.635956 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:59:04.635983 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:59:04.636009 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:59:04.636035 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.636061 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:59:04.636088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.636114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.636140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.636166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:59:04.636193 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.636219 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:59:04.636246 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.636276 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:59:04.636304 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.636331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:59:04.636357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.636384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:59:04.636410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.636438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:59:04.636466 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636484 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636510 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.636536 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636554 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636571 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636597 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.636623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.636731 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636757 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.636784 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636809 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.636835 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636852 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636879 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.636905 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636922 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.636948 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.636975 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637001 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.637027 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637052 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.637079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637105 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.637131 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637156 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.637182 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637199 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637225 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.637252 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637303 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.637331 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637357 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.637383 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637414 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.637440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.637595 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637612 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637656 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.637682 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637708 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.637734 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637752 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637794 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.637820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.637940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637957 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637973 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.637990 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638021 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.638047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638124 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.638151 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638177 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.638203 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638220 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638238 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638255 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638289 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.638316 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638342 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:59:04.638368 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638434 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638524 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.638552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.638680 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638706 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:59:04.638732 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638758 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.638793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638820 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.638845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.638949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.638984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:59:04.639123 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639140 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639166 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.639192 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639209 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639226 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639252 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.639288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639342 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.639394 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639420 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.639450 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639476 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.639503 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639520 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639545 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.639571 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639588 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639614 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.639640 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639666 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.639693 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639719 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.639745 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639771 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.639797 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639825 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:59:04.639851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:59:04.639920 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639946 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.639972 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.639998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.640024 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640051 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.640077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.640235 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640269 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640318 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.640346 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640389 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.640416 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640476 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.640502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:59:04.640628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.640731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640793 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640826 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.640859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.641130 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641156 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:59:04.641182 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641199 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641217 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641234 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641260 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:59:04.641292 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641327 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:59:04.641353 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641388 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641420 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.641447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:59:04.641567 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641593 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:59:04.641626 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641652 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:59:04.641678 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641704 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:59:04.641730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.641838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641889 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:59:04.641983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:59:04.642011 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.642071 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.642121 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.642170 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.642217 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.642265 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:59:04.642319 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:59:04.642368 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:59:04.642426 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.642474 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.642522 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.642569 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.642616 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.642664 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.642712 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.642758 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.642805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.642853 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.642902 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.642951 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.643000 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.643054 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.643108 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.643155 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:59:04.643201 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.643247 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.643300 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.643350 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.643399 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.643458 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.643511 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.643560 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.643617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.643665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.643713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.643761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.643807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.643855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:59:04.643904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:59:04.643952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:59:04.643999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.644046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.644093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.644140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.644186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.644234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.644287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.644336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.644384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.644439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.644488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.644536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.644585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.644636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.644687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.644734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:59:04.644783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.644829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.644876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.644924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.644972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.645023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.645069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.645118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.645174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.645222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.645286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.645337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.645422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.645473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:59:04.645521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:59:04.645569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:59:04.645625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.645671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.645734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.645781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.645827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.645876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.645923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.646166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.646215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.646263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.646318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.646367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.646421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.646474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.646525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.646572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:59:04.646618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.646664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.646710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.646758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.646807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.646860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.646907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.646955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.647010 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:59:04.647037 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.647098 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.647153 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.647208 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.647262 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.647322 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:59:04.647376 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:59:04.647437 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:59:04.647491 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.647545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.647598 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.647653 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.647707 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.647761 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.647814 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.647867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.647920 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.647975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.648030 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.648083 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.648137 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.648190 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.648244 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.648304 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:59:04.648358 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.648425 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.648489 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.648543 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.648596 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.648649 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.648702 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.648755 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.648822 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:59:04.648847 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.648901 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.648956 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.649010 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.649063 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.649117 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:59:04.649170 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:59:04.649224 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:59:04.649283 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.649338 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.649392 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.649450 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.649504 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.649558 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.649612 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.649666 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.649720 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.649774 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.649828 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.649881 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.649935 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.649989 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.650043 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.650096 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:59:04.650150 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.650204 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.650258 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.650318 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.650389 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.650453 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.650508 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.650561 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.650622 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:59:04.650644 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.650701 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.650750 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.650798 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.650859 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.650908 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:59:04.650956 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:59:04.651005 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:59:04.651053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.651102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.651150 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.651204 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.651253 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.651320 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.651369 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.651423 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.651472 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.651536 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.651585 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.651831 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.651881 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.651934 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.651983 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.652031 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:59:04.652079 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.652127 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.652180 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.652228 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.652281 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.652330 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.652378 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.652433 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.652494 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:59:04.652516 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.652566 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.652617 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.652667 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.652717 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.652767 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:59:04.652817 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:59:04.652867 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:59:04.652917 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.652975 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.653026 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.653077 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.653127 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.653177 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.653227 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.653282 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.653333 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.653384 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.653442 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.653493 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.653549 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.653598 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.653649 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.653699 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:59:04.653749 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.653799 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.653850 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.653900 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.653951 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.654001 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.654051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.654101 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.654155 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:59:04.654172 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:59:04.654202 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:59:04.654230 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:59:04.654256 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:59:04.654288 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:59:04.654308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.654323 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.654332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.654606 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.654618 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.654628 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:59:04.654636 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:59:04.654644 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:59:04.654653 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.654661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.654670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.654678 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.654687 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.654695 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.654704 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.654712 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.654720 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.654728 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.654737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.654745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.654753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.654760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.654768 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.654776 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:59:04.654784 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.654792 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.654800 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.654808 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.654816 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.654823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.654831 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.654839 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.654847 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.654856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.654863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.654872 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.654880 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.654888 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:59:04.654897 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:59:04.654904 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:59:04.654912 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.654919 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.654927 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.654934 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.654942 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.654949 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.654956 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.654964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.654971 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.654979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.654986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.654994 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.655001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.655008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.655019 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.655027 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:59:04.655035 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.655042 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.655050 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.655057 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.655064 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.655071 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.655079 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.655086 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.655094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.655103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.655111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.655119 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.655126 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.655133 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:59:04.655140 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:59:04.655147 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:59:04.655154 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.655161 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.655168 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.655175 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.655182 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.655189 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.655195 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.655202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.655209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.655216 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.655223 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.655230 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.655237 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.655244 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.655251 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.655258 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:59:04.655265 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.655276 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.655284 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.655292 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.655299 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.655306 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.655312 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.655318 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.655326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:59:04.655334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.655341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:59:04.655348 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:59:04.655355 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:59:04.655362 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:59:04.655369 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:59:04.655376 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:59:04.655383 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:59:04.655390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:59:04.655402 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:59:04.655413 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:59:04.655420 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.655428 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.655435 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:59:04.655442 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:59:04.655449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:59:04.655456 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.655463 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:59:04.655470 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:59:04.655477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:59:04.655484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:59:04.655490 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:59:04.655496 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:59:04.655503 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:59:04.655510 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:59:04.655516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:59:04.655523 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:59:04.655530 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:59:04.655536 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:59:04.655543 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:59:04.655549 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:59:04.655779 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:59:04.655790 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:59:04.655795 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:59:04.655800 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:59:04.655806 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:59:04.655811 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:59:04.655815 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:59:04.655824 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:59:04.655832 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:59:04.655875 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.655882 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148060" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:59:04.655895 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:59:04.655917 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:59:04.655924 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:59:04.655928 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:59:04.655932 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:59:04.655938 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148060" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:59:04.655949 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:59:04.655955 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:59:04.655960 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:59:04.655970 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.655979 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:59:04.655984 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:59:04.656007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.656016 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:59:04.656020 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.656043 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:59:04.656048 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:59:04.656053 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:59:04.656056 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:59:04.656060 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:59:04.656064 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:59:04.656069 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:59:04.656073 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:59:04.656079 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148060" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:59:04.656088 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:59:04.656095 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:59:04.656099 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:59:04.656105 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.656110 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:59:04.656114 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:59:04.656137 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:59:04.656144 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.656148 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.656154 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.656158 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:59:04.656168 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:59:04.656176 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:59:04.656181 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:59:04.656186 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:59:04.656192 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148060" 2019-02-19 19:59:04.656199 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:59:04.656203 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:59:04.656208 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:59:04.656215 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:59:04.656219 wsdl: in serializeType: returning: 148060 2019-02-19 19:59:04.656226 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:59:04.656232 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:59:04.656237 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:59:04.656241 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:59:04.656245 wsdl: in serializeType: returning: 148060 2019-02-19 19:59:04.656250 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148060 2019-02-19 19:59:04.656268 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148060 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:59:04.656277 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:59:04.656284 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2344"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:59:04.656298 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:59:04.656304 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148060 2019-02-19 19:59:04.656313 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:59:04.656384 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:59:04.656325 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:59:04.656336 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:59:04.656342 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:59:04.656346 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:59:04.656350 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:59:04.656356 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:59:04.656365 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:59:04.656373 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:59:04.656378 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:59:04.656390 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:59:04.656400 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:59:04.656411 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:59:04.664079 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:59:04.664094 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:59:04.664104 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:59:04.664110 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:59:04.664115 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:59:04.664120 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:59:04.664125 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:59:04.664129 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:59:04.664134 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:59:04.664160 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:59:04.843142 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:59:04.843197 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:59:04.843205 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:59:04.843211 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:59:04.843216 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:59:04.843222 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:59:04.843228 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:59:04.843234 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:59:04.843242 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:59:04.843248 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:58:47 GMT 2019-02-19 19:59:04.843255 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:59:04.843261 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:59:04.843266 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:59:04.843288 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:59:04.843317 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:59:04.843328 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:59:04.843338 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:59:04.843342 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:59:04.843348 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:59:04.843380 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:59:04.843392 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:59:04.843398 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:59:04.843425 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:59:04.843432 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:58:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:59:04.843481 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:59:04.843492 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:59:04.843515 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:59:04.843521 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:59:04.843629 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:59:04.843727 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:59:04.843742 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:59:04.843763 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:59:04.843774 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:59:04.843798 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:59:04.843851 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:59:04.843877 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:59:04.843889 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:59:04.843896 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:59:04.843901 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:59:04.843906 nusoap_client: detail =