Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 99.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
723213-0001 Model turbiny: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLKSWAGEN
 Silnik:
JR T3785
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:04:38.632650 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:04:38.632704 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:38.632719 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205507" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:04:38.632737 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:38.632748 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:04:38.632757 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:04:38.632773 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:04:38.632782 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:38.632789 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:38.632798 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:38.632808 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:38.632819 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:38.632826 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:38.632830 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:38.632835 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:38.632839 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:04:38.632851 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:38.632867 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:38.632877 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:38.632882 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:04:38.632888 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:04:38.632897 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:38.632906 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:38.640196 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:38.640221 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:38.640236 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:04:38.640244 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:38.640249 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:38.640254 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:38.640258 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:04:38.640308 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:04:38.656580 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:04:38.656620 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:04:38.656628 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:38.656634 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:38.656640 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:38.656645 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:38.656652 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:38.656658 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:38.656664 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:38.656669 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:37 GMT 2019-02-20 06:04:38.656675 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:38.656680 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:04:38.656687 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:38.656699 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:04:38.656732 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:04:38.663615 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:04:38.663826 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:04:38.664288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:38.670681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.670963 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:38.671398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.671434 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:38.671959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.672192 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.677746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.677855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.678097 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:38.678681 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:38.679244 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.679494 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:38.680082 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:38.680428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.680459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.680879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.680904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.684830 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:38.685162 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:38.685598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:38.685758 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:38.686349 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:38.686798 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:38.687363 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.687379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:38.687714 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.687943 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.687956 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:04:38.688229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:38.688352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:38.688478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:38.688714 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:04:38.688724 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:38.688729 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:04:38.688760 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:38.688793 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:38.688807 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:38.688814 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:38.688831 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:04:38.688836 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:04:38.689006 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:04:38.689022 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:04:38.689070 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:04:38.689099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689131 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689144 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689159 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:38.689181 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689188 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689200 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:38.689220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.689262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.689288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.689326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689355 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.689363 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:04:38.689392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.689424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:38.689441 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689447 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:04:38.689462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689488 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689495 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689506 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:38.689524 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689531 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689541 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:38.689559 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689566 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689581 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:38.689595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.689647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.689662 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689668 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:04:38.689682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689707 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.689714 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689724 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:04:38.689737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.689762 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:38.689777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:04:38.689797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689821 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689828 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689838 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:38.689855 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689862 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689872 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:38.689889 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.689895 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689905 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:38.689922 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.689929 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689938 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.689951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.689979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.689989 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.690004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.690024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690094 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.690115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.690131 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690142 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:38.690151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:04:38.690163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:38.690188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:38.690203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690208 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:04:38.690222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.690252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690262 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:38.690282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.690320 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.690337 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690344 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.690358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690384 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.690391 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690401 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:04:38.690415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.690440 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:38.690456 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690462 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:04:38.690481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.690514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.690538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.690563 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.690579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690585 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.690599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690637 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.690644 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690654 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:04:38.690666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.690691 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:38.690706 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690712 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:04:38.690725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690748 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.690755 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690765 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:38.690783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.690789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.690811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.690840 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:04:38.690859 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690865 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.690878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690902 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.690909 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690919 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:04:38.690931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.690956 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:38.690971 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.690977 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:04:38.690990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.691036 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691051 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:38.691072 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.691079 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691089 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.691105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.691136 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:04:38.691152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691158 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.691172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691197 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.691204 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691214 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:04:38.691227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.691258 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:04:38.691278 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691285 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:04:38.691299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.691331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.691354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.691386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:04:38.691402 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691408 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.691421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691447 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.691454 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691464 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:04:38.691477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.691503 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:38.691518 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691524 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:04:38.691541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.691573 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691583 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.691596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.691621 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.691637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691646 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.691663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691688 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.691695 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691705 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:04:38.691718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.691747 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:38.691762 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691769 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:04:38.691782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691806 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.691813 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691823 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:38.691836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.691862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.691877 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691886 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.691900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691943 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.691951 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:04:38.691975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.691991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692004 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:38.692022 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692029 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:04:38.692045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692071 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.692078 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692088 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:38.692101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692126 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.692144 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692151 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.692170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692196 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.692203 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:04:38.692226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692252 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:38.692267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692278 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:04:38.692293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692318 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.692325 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692335 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:04:38.692359 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.692369 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692379 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:04:38.692393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692422 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.692438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692444 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.692457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692498 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.692506 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692517 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:04:38.692533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692560 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:38.692575 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692581 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:38.692601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.692634 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.692656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692696 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.692713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692719 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.692733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692771 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.692778 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692789 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:38.692802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692827 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:38.692845 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692852 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:38.692866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692898 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:38.692906 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692916 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:38.692930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.692960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.692973 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.692992 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693001 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.693015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693046 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693091 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.693115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.693137 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693149 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:38.693159 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:38.693172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:38.693196 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:38.693211 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693221 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:38.693235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693262 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:38.693269 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693290 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:38.693303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.693333 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.693348 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693355 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.693368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693399 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.693467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.693484 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693495 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:38.693505 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:38.693517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:38.693552 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:38.693583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:04:38.693603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.693654 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693664 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:04:38.693681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.693688 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:04:38.693715 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.693721 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693730 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:38.693747 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.693753 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693762 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:38.693779 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.693788 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693800 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:38.693827 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.693834 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693844 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:04:38.693861 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.693867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.693888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.693937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.693952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.693971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.693994 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:04:38.694036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.694061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:38.694075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694081 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:04:38.694095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694118 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694124 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694134 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:38.694151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694164 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694174 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.694191 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694197 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694207 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:38.694219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.694252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.694295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694302 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.694316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694353 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694362 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:04:38.694386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.694415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:38.694443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694453 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:38.694470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694495 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694512 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.694525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.694559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.694587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694593 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.694607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694643 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694650 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:38.694672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.694696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:38.694710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694715 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:38.694728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694751 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694757 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694767 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:38.694784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694790 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.694817 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694823 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694832 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:38.694850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.694884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.694898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.694917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694941 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.694947 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:38.694969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.694983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.694993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:38.695006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695012 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.695025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695048 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.695055 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695064 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:38.695081 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.695087 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695096 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:38.695112 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.695118 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695127 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:38.695157 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.695164 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695173 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:38.695191 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.695197 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695207 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:38.695219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.695260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.695280 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695286 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.695313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695339 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695346 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695357 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:04:38.695370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.695396 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.695410 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695439 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695447 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695457 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695488 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.695502 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.695535 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.695563 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.695570 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695580 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:04:38.695598 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.695605 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695615 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:04:38.695645 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.695652 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695691 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:38.695712 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.695719 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695728 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:04:38.695746 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:38.695752 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695762 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:04:38.695779 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.695786 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695795 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.695812 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.695819 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695828 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.695845 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.695852 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695862 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:38.695879 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.695885 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695895 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:38.695907 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.695959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.695977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.695983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.695997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696020 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.696027 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696037 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:38.696054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696060 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696070 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:38.696087 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696093 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696103 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:38.696120 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.696127 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696136 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:38.696148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.696185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696205 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.696219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696243 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696259 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:04:38.696276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.696317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.696331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696358 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696365 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696375 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.696419 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696445 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.696452 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696462 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:38.696511 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696519 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696530 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:38.696549 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.696556 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696566 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:38.696583 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.696603 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696613 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:38.696630 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.696637 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696646 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:38.696663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.696670 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696679 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:38.696696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696703 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.696729 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696735 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696744 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:38.696762 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696768 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696778 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:38.696795 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696801 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696811 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:38.696828 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696834 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:38.696856 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.696911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.696928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696934 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.696948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696972 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.696979 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.696989 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:38.697007 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.697013 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697022 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.697040 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.697046 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697056 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:38.697073 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:38.697079 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697089 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.697101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.697138 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.697172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697196 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697204 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697213 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:04:38.697226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.697241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.697251 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.697264 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697297 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697319 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697330 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.697374 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697400 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.697407 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697418 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:38.697436 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.697443 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697452 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:38.697473 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.697480 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697490 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:38.697508 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.697515 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697525 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:38.697543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.697550 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697559 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:38.697577 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.697584 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697607 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:38.697624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.697630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697640 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.697657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.697664 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697673 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:38.697690 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.697697 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697706 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:38.697724 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.697730 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697740 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:04:38.697757 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.697763 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697773 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:38.697790 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.697796 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697805 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:38.697818 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.697877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.697892 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.697919 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.697926 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.697936 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.697948 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.697964 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.697978 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698002 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.698009 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698019 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:04:38.698036 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.698043 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698052 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:04:38.698069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.698076 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698085 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:38.698102 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.698109 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698118 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:04:38.698135 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.698142 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698151 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:04:38.698168 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.698175 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698184 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:38.698201 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.698208 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698217 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:04:38.698234 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.698241 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698250 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:04:38.698267 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.698278 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698289 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:04:38.698321 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.698328 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698338 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:38.698356 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.698362 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698372 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:38.698390 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.698396 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698406 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:04:38.698424 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.698431 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698440 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.698458 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.698465 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698474 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:04:38.698487 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.698574 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698595 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:38.698610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698635 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.698654 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698664 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:38.698676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.698700 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698714 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698720 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.698733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698770 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.698777 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698787 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:04:38.698800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.698824 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:38.698839 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698845 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:04:38.698858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.698889 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.698916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.698922 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698932 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:38.698949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.698955 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698964 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:38.698981 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:38.698988 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.698997 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:38.699009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.699046 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:04:38.699061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699066 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.699080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699104 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.699111 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699121 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:04:38.699134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.699158 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:38.699171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.699197 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699204 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.699213 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699226 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.699254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.699267 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699309 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.699317 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699328 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:04:38.699346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.699353 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699364 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:04:38.699382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.699388 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699398 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:04:38.699416 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:38.699423 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699434 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:38.699451 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.699458 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699468 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:04:38.699485 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.699492 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699502 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:04:38.699520 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.699527 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699537 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:38.699555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.699562 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699572 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:04:38.699602 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.699609 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699619 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:04:38.699636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.699643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699652 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.699665 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:38.699716 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.699732 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699738 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:04:38.699754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699777 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.699784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.699807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.699832 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.699846 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699852 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.699866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699890 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:38.699897 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699907 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:04:38.699919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.699935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.699944 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:38.699957 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:38.699982 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:38.699989 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:38.699999 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:04:38.700016 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:38.700022 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:38.700032 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:04:38.700049 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:38.700056 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:38.700065 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:04:38.700077 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:38.700102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.700117 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700123 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.700138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.700169 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.700197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700203 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700213 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:38.700230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700237 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700247 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:38.700259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.700298 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700327 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700333 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.700348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700373 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700380 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700391 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:04:38.700404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.700430 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.700443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700470 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700478 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700488 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700501 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.700531 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700558 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700565 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700575 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:04:38.700606 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700613 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700623 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:04:38.700640 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.700647 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700656 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:38.700673 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700689 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700700 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:04:38.700719 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.700725 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700735 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:04:38.700752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700759 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700768 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:04:38.700785 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.700792 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700801 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:04:38.700818 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700825 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700834 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:38.700851 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700858 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700868 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:38.700881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.700928 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.700944 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700951 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:04:38.700965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.700988 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.700995 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701005 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:38.701023 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.701029 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701039 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:38.701057 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.701063 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701073 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:38.701089 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.701096 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701105 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:38.701123 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.701129 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701138 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:38.701151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.701191 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.701206 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701212 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.701226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701249 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701256 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701311 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.701334 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.701351 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701362 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:38.701372 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:04:38.701384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:38.701409 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:38.701425 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701431 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:04:38.701445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701470 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.701477 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701488 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:04:38.701501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.701526 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.701541 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701547 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.701561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701587 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:38.701594 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701604 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:04:38.701617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.701654 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:38.701669 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701675 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:04:38.701689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.701719 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701729 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.701741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.701766 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.701780 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701786 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.701800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701825 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.701831 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701841 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:04:38.701854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.701869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.701878 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:38.701891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.701918 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.701925 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.701935 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.701947 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.701963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.701976 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702002 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702009 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702019 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:04:38.702037 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702044 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702054 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:04:38.702071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702077 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702087 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:04:38.702104 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702111 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702120 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:04:38.702138 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702144 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702154 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:04:38.702171 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:38.702178 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702187 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:04:38.702205 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:38.702211 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702221 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:04:38.702238 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:38.702244 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702254 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:04:38.702291 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:38.702298 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702309 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:04:38.702327 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702334 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702344 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:04:38.702361 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702368 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702379 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:04:38.702396 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702403 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702413 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:04:38.702431 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702438 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702447 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:04:38.702461 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.702526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.702544 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702550 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:04:38.702565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702603 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702610 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702620 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:04:38.702632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.702657 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.702671 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702677 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.702692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702716 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.702722 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702732 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:04:38.702745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.702769 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:38.702784 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702790 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.702804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702827 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702834 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702844 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:04:38.702861 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.702868 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702877 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:38.702894 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.702901 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702910 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:38.702927 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.702934 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702957 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:38.702970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.702997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.703007 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703022 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703028 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.703043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703068 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703076 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703086 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:04:38.703099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.703124 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.703138 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703166 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703174 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703184 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703198 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.703229 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703267 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.703279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:38.703321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.703328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:38.703356 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703363 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703373 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:04:38.703390 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.703397 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703407 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:38.703425 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703442 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:38.703460 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703467 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703477 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:04:38.703495 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:38.703501 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703511 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:04:38.703524 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.703565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.703581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703588 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:04:38.703601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703626 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.703633 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703643 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:04:38.703661 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703668 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703679 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:04:38.703696 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703703 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703713 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:04:38.703731 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.703738 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703748 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:04:38.703780 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703788 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703798 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:04:38.703817 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703824 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703834 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:04:38.703851 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703858 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703868 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:38.703886 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.703893 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703906 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:38.703920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.703964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.703975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.703993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.704001 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:38.704016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.704041 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:38.704048 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.704058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:04:38.704072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.704087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.704097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:38.704114 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:38.704121 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:04:38.704133 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:04:38.704149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.704155 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:04:38.704169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.704192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.704213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:38.704230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.704241 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:38.704251 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:04:38.704268 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.704280 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:04:38.704291 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:04:38.704309 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:38.704316 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:04:38.704327 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:04:38.704344 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.704351 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.704361 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.704378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.704385 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.704395 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.704412 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.704419 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.704429 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.704447 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.704453 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:38.704463 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.704480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.704486 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:04:38.704496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.704513 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:38.704520 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:04:38.704530 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:04:38.704547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.704553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.704563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.704580 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:38.704587 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:04:38.704597 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:04:38.704614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.704620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:04:38.704630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.704647 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.704654 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:38.704664 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.704680 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:38.704687 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:04:38.704697 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:04:38.704708 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:04:38.704752 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.704785 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:38.704812 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.704839 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:38.704870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.704897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:38.704927 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.704954 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:38.704982 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.705008 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:38.705035 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:04:38.705062 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:38.705088 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:04:38.705114 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:04:38.705143 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:04:38.705170 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:38.705197 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.705224 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:38.705250 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.705285 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:38.705314 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.705387 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:38.705414 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.705441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:38.705468 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.705495 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:38.705522 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.705548 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:38.705575 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.705601 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:38.705628 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.705656 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:38.705682 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.705709 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:38.705736 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.705764 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:38.705791 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.705818 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:38.705845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.705872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.705898 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.705925 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.705951 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.705977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.706004 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.706030 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:38.706056 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:04:38.706083 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:38.706109 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.706136 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:38.706162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.706188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.706215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.706241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:38.706267 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.706300 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:38.706327 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.706353 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:38.706380 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.706406 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:38.706433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.706460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:38.706486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.706514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:38.706542 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706560 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706587 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.706613 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706630 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706647 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706674 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.706700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.706803 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706830 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.706856 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706882 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.706908 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706925 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706951 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.706977 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.706994 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707021 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.707047 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707074 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.707100 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707126 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.707152 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707179 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.707205 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707231 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.707257 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707279 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707307 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.707334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707360 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.707387 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707413 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.707440 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707466 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.707493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.707649 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707666 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707709 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.707735 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707762 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.707788 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707805 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.707874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.707967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.707993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708010 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708044 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.708095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708129 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.708199 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708226 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.708251 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708269 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708292 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708309 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708338 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.708364 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708390 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:38.708416 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708433 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708450 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.708502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.708622 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708648 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:38.708674 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708700 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.708726 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708752 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.708778 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.708881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.708985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:38.709056 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709073 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709099 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.709125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709142 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709159 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709185 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.709211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.709320 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709346 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.709372 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709398 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.709424 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709441 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709468 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.709494 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709511 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709537 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.709563 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709589 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.709615 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709641 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.709667 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709693 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.709720 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709746 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:38.709772 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709816 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:38.709842 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709868 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.709894 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709921 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.709947 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.709973 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.709999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.710152 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710212 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.710238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710265 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.710346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710383 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.710440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:38.710682 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710717 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710734 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.710786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710820 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710864 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.710890 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710917 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:38.710943 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710960 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710978 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.710996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711061 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:38.711090 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711116 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:38.711147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711208 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.711234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:38.711363 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711390 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:38.711416 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711442 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:38.711469 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:38.711521 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.711626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:38.711770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:38.711797 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.711854 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.712002 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.712057 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.712147 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.712197 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:38.712255 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:04:38.712311 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:38.712406 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.712461 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.712516 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.712607 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.712657 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.712714 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.712764 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.712814 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.712868 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.712920 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.712976 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.713029 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.713086 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.713144 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.713204 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.713252 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:38.713305 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.713352 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.713400 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.713449 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.713499 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.713553 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.713600 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.713649 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.713706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.713754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.713804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.713937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.714029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.714143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:38.714229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:04:38.714291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:38.714349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.714398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.714487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.714541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.714595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.714645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.714735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.714790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.714845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.714937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.715063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.715133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.715226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.715298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.715355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.715440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:38.715495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.715565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.715621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.715677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.715733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.715793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.715873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.715925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.715991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.716042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.716098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.716149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.716199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.716253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:38.716310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:04:38.716366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:38.716417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.716471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.716540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.716590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.716641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.716694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.716742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.716789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.716837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.716886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.716995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.717220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.717278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.717347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.717401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.717454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:38.717502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.717548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.717595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.717656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.717704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.717757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.717803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.717850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.717904 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:38.717931 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.717989 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.718043 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.718095 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.718148 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.718199 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:38.718250 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:38.718322 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:38.718376 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.718436 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.718490 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.718545 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.718612 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.718664 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.718716 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.718767 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.718818 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.718870 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.718923 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.718975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.719026 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.719077 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.719129 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.719180 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:38.719231 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.719289 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.719366 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.719428 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.719482 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.719535 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.719589 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.719654 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.719713 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:38.719736 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.719789 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.719842 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.719894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.719947 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.719998 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:38.720106 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:38.720159 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:38.720211 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.720263 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.720335 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.720391 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.720450 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.720504 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.720559 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.720664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.720792 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.720907 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.721544 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.721656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.721753 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.721855 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.721954 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.722054 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:38.722153 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.722254 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.722376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.722526 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.722686 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.722792 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.722887 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.722978 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.723084 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:38.723121 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.723250 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.723398 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.723488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.723581 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.723680 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:38.723763 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:38.723843 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:38.723922 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.724002 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.724082 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.724162 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.724242 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.724344 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.724405 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.724457 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.724506 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.724556 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.724605 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.724653 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.724701 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.724750 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.724799 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.724848 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:38.724896 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.724945 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.724993 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.725041 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.725090 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.725138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.725186 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.725234 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.725298 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:38.725321 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.725372 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.725430 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.725482 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.725532 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.725583 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:38.725638 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:38.725689 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:38.725744 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.725795 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.725849 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.725900 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.725950 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.726001 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.726050 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.726100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.726150 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.726201 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.726252 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.726308 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.726360 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.726417 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.726468 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.726518 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:38.726569 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.726618 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.726669 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.726719 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.726770 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.726820 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.726870 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.726921 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.726974 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:04:38.726991 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:04:38.727021 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:04:38.727050 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:38.727077 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:38.727103 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:04:38.727123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.727138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.727148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.727157 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.727167 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.727176 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:38.727185 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:38.727193 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:38.727201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.727210 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.727218 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.727227 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.727235 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727244 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.727252 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.727261 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.727269 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.727299 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727310 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727319 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.727328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.727337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.727345 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.727354 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:38.727362 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.727370 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.727379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.727388 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.727396 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.727409 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.727418 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.727427 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.727436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.727449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.727458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.727467 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.727475 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.727484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:38.727492 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:38.727501 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:38.727509 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.727520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.727528 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.727536 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.727544 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727552 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.727560 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.727568 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.727576 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.727584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727599 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.727607 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.727615 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.727622 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.727630 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:38.727637 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.727645 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.727652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.727660 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.727667 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.727675 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.727731 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.727742 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.727751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.727760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.727770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.727781 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.727789 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.727797 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:38.727804 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:38.727851 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:38.727862 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.727870 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.727877 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.727885 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.727893 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727901 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.727908 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.727915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.727923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.727933 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727942 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.727949 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.727961 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.727969 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.727976 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.727984 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:38.727992 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.727999 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.728007 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.728014 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.728022 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.728029 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.728037 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.728046 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.728055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:38.728063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.728110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:38.728118 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:38.728126 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:38.728133 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:38.728141 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:38.728148 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:38.728155 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:38.728162 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:38.728169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:38.728177 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:38.728187 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.728200 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.728209 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:38.728216 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:38.728224 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:38.728303 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.728362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:38.728371 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:38.728379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:38.728387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:38.728394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:38.728404 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:38.728415 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:38.728422 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:38.728433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:38.728445 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:38.728453 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:38.728463 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:38.728470 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:38.728477 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:38.728596 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:04:38.728608 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:38.728614 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:38.728619 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:38.728626 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:04:38.728631 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:38.728635 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:38.728644 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:04:38.728657 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:38.728701 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.728745 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205507" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:38.728761 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:38.728786 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:04:38.728793 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:04:38.728797 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:04:38.728806 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:04:38.728812 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205507" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:38.728824 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:38.728831 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:38.728836 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:38.728847 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.728856 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:38.728861 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:04:38.728886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.728897 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:38.728902 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.728930 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:38.728936 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:04:38.728941 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:04:38.728944 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:04:38.728949 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:04:38.728952 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:04:38.728957 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:38.728962 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:04:38.728968 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205507" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:38.728979 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:38.728985 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:38.728990 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:38.728996 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.729001 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:38.729005 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:38.729032 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:38.729039 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.729048 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.729054 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.729059 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:38.729070 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:38.729078 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:38.729082 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:38.729087 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:38.729093 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205507" 2019-02-20 06:04:38.729100 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:38.729105 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:38.729110 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:38.729116 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:38.729121 wsdl: in serializeType: returning: 205507 2019-02-20 06:04:38.729128 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:38.729137 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:38.729141 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:38.729145 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:38.729150 wsdl: in serializeType: returning: 205507 2019-02-20 06:04:38.729155 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205507 2019-02-20 06:04:38.729172 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205507 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:04:38.729177 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:04:38.729223 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2367"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:04:38.729242 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:04:38.729248 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205507 2019-02-20 06:04:38.729261 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:04:38.729348 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:04:38.729279 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:38.729295 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:38.729301 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:38.729306 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:38.729310 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:38.729317 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:38.729327 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:38.729335 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:38.729341 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:38.729355 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:04:38.729365 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:38.729376 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:38.736797 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:38.736813 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:38.736823 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:38.736829 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:04:38.736834 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:38.736839 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:38.736844 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:38.736848 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:38.736852 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:38.736881 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:04:38.746188 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:04:38.746207 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:04:38.746214 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:38.746219 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:38.746224 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:38.746230 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:38.746235 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:38.746241 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:38.746246 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:38.746255 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:37 GMT 2019-02-20 06:04:38.746262 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:38.746267 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:04:38.746282 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:38.746291 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:04:38.746313 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:04:38.746323 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:04:38.746332 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:38.746337 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:04:38.746342 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:38.746374 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:38.746386 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:38.746391 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:38.746408 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:38.746415 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:04:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:04:38.746440 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:04:38.746453 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:04:38.746473 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:04:38.746480 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:04:38.746580 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:04:38.746674 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:04:38.746681 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:04:38.746690 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:04:38.746701 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:38.746724 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:04:38.746780 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:04:38.746802 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:38.746851 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:04:38.746859 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:04:38.746916 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:04:38.746924 nusoap_client: detail =