Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 97.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VZ4213900-76GA6 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T4568
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:46:36.381955 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:46:36.382019 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:36.382041 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220816" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:46:36.382067 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:36.382083 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:46:36.382097 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:46:36.382117 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:46:36.382131 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:36.382141 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:36.382156 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:36.382170 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:46:36.382188 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:46:36.382198 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:46:36.382205 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:46:36.382213 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:46:36.382220 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:46:36.382238 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:36.382260 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:36.382274 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:46:36.382284 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:46:36.382293 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:46:36.382307 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:46:36.382322 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:46:36.390055 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:46:36.390089 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:46:36.390113 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:46:36.390125 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:36.390135 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:36.390143 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:46:36.390151 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:46:36.390213 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:46:36.483399 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:46:36.483455 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:46:36.483471 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:46:36.483482 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:46:36.483492 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:46:36.483503 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:46:36.483519 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:46:36.483550 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:46:36.483562 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:46:36.483570 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:18 GMT 2019-02-19 19:46:36.483576 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:46:36.483581 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:46:36.483588 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:46:36.483640 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:46:36.483677 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:46:36.490779 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:46:36.491035 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-19 19:46:36.491270 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.498619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.498664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.498870 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.498905 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.499326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.499373 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.499899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.499937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.506080 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:46:36.506423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.506453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.506994 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:46:36.507548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.507677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.507806 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.507831 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.508396 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.508754 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.509070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.509204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.509442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.513510 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:46:36.513808 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:46:36.514290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.514332 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.514783 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:46:36.515328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.515461 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.515494 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:36.516025 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.516051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.516373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.516606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.516620 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:46:36.516891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.517020 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:36.517250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:36.517382 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:46:36.517394 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:46:36.517400 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:46:36.517458 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:46:36.517499 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:46:36.517515 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:46:36.517522 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:46:36.517541 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:46:36.517546 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:46:36.517733 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:46:36.517748 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:46:36.517798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.517807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:46:36.517828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.517860 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.517870 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.517885 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:46:36.517907 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.517915 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.517926 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:46:36.517942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.517972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.517984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.518001 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.518024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518053 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.518060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:46:36.518084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.518111 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:46:36.518127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:46:36.518147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518172 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.518180 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518190 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:46:36.518208 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.518215 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518227 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:46:36.518246 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.518252 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518262 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:46:36.518282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.518318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.518334 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:46:36.518355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518380 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.518387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:46:36.518416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.518457 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:46:36.518474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:46:36.518495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518521 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.518529 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518539 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:46:36.518557 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.518564 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518574 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:46:36.518591 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.518598 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518608 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:46:36.518626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.518633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.518656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.518696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.518712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518731 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.518746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518769 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518776 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.518837 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.518853 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518865 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:36.518875 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:46:36.518886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:36.518911 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:46:36.518926 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518932 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:46:36.518946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518970 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.518977 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.518987 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:36.519000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519024 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.519039 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519046 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.519059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519084 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.519091 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519101 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:46:36.519114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519139 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:46:36.519154 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519161 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:46:36.519174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.519205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.519227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519252 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.519266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519278 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.519293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519319 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.519326 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519335 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:46:36.519348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519372 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:46:36.519387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519393 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:46:36.519411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519450 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.519458 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519468 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:46:36.519486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.519493 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.519516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519547 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:46:36.519562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519568 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.519623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519652 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.519659 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519669 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:46:36.519683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519722 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:46:36.519738 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519744 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:46:36.519762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519788 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.519795 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519804 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:46:36.519823 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.519830 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519839 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.519852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519881 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:46:36.519895 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519902 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.519916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519940 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.519946 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519956 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:46:36.519969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.519984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.519993 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:46:36.520008 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520014 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:46:36.520027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.520058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.520080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520104 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:46:36.520119 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520125 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.520138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520163 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.520170 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520179 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:46:36.520192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520216 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:46:36.520231 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520237 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:46:36.520250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520280 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.520288 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.520311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520336 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.520351 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520357 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.520370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520394 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.520403 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520418 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:46:36.520444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520470 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:46:36.520486 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520492 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:46:36.520506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520531 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.520538 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520548 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:46:36.520561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.520602 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520608 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.520622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520646 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.520653 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520664 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:46:36.520677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520702 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:46:36.520730 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520736 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:46:36.520750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520774 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.520781 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520791 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:46:36.520803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520827 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.520842 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520849 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.520862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520886 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.520893 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520903 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:46:36.520915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.520940 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:46:36.520955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520962 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:46:36.520975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.520998 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.521005 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521015 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:46:36.521032 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.521039 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521048 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:46:36.521061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.521089 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.521103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521109 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.521122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521147 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.521154 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521164 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:46:36.521176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.521201 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:46:36.521215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521222 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:46:36.521235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.521266 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521281 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.521294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.521319 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.521334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521340 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.521353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521377 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.521384 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521393 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:46:36.521410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.521450 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:36.521466 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521472 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:46:36.521487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521511 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:36.521519 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521528 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:46:36.521542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.521567 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.521583 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521589 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.521603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521626 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521633 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.521694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.521722 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521734 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:36.521744 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:46:36.521756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:36.521780 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:36.521795 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521801 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:46:36.521815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521839 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:36.521846 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521856 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:46:36.521868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.521893 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.521908 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521914 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.521928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521951 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521957 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.521993 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.522012 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.522028 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522039 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:36.522049 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:46:36.522061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:36.522085 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:36.522099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:46:36.522119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522150 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:46:36.522217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522226 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:46:36.522258 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522265 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522280 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:46:36.522300 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.522307 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522317 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:46:36.522335 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.522343 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522353 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:46:36.522371 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.522378 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522388 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:46:36.522410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.522419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522430 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.522444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.522495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.522512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522518 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.522533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522558 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522565 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522575 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:46:36.522589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.522614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:46:36.522631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522637 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:46:36.522651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522724 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522733 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522744 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:46:36.522762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522782 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.522800 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522807 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522817 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:46:36.522829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.522862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.522877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522883 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.522896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522920 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.522928 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:46:36.522951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.522976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:46:36.522991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.522997 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:46:36.523011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523041 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523051 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.523063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.523088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.523103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.523122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:46:36.523176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.523200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:36.523215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523221 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:46:36.523235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523258 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523265 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523280 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:46:36.523307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523314 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.523342 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523349 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523358 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:46:36.523371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.523406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.523423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.523489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523516 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523524 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:46:36.523548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.523574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:36.523590 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523596 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.523610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523635 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.523643 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523653 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:46:36.523671 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523678 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523688 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:36.523705 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.523724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523735 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:36.523752 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.523759 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523768 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:46:36.523786 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.523792 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.523945 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:46:36.523965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.524018 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.524036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524043 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.524058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524124 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524133 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524144 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:46:36.524158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.524220 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.524241 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524278 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524287 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524347 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524364 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.524398 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.524439 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.524472 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.524479 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524489 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:46:36.524507 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.524514 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524524 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:46:36.524541 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.524549 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524558 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:46:36.524579 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.524587 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524596 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:46:36.524614 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:36.524621 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524631 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:46:36.524649 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.524656 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524665 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.524683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.524693 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.524749 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.524756 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524767 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:36.524785 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.524792 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524802 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:36.524818 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.524871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.524889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524896 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.524911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524939 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.524946 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524957 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:36.524975 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.524982 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.524992 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:46:36.525010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.525017 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.525027 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:46:36.525044 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.525051 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.525061 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:46:36.525074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.525104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.525115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.525138 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.525188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.525243 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525252 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.525263 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:46:36.525282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.525300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.525313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.525332 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525362 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525393 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525445 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.525475 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525503 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.525510 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525520 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:46:36.525541 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.525548 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525560 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:46:36.525583 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.525590 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525601 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:46:36.525619 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.525626 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525636 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:46:36.525685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.525699 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525713 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:46:36.525733 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.525740 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525750 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:46:36.525769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.525776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525789 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.525807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.525818 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525829 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:46:36.525878 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.525887 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525898 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:46:36.525920 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.525927 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.525942 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:36.525991 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.526001 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.526013 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:36.526030 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.526113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.526145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526156 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.526192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526278 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.526299 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526322 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:46:36.526383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.526400 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.526487 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.526505 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526524 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:46:36.526559 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:36.526596 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526618 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.526646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.526742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.526779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526789 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.526808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526858 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.526868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:46:36.526897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.526914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.526927 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.526976 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527031 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527044 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527088 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.527200 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527253 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.527267 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527317 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:46:36.527358 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.527371 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527390 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:46:36.527430 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.527444 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527463 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:46:36.527561 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.527576 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527601 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:46:36.527647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.527660 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527680 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:46:36.527703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.527711 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:46:36.527744 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.527751 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527761 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.527779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.527787 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527797 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:46:36.527814 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.527822 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527832 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:46:36.527850 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.527857 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527867 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:46:36.527884 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.527891 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527901 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:36.527919 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.527926 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.527936 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:36.527949 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.528052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.528075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528111 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528118 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528129 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528163 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.528178 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528215 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.528228 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528242 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:46:36.528262 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.528270 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528286 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:46:36.528305 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.528312 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528322 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:46:36.528340 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.528348 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528357 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:46:36.528375 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.528382 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528392 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:46:36.528416 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.528424 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528435 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:46:36.528453 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.528460 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528470 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:46:36.528487 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.528494 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528504 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:46:36.528521 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.528528 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528538 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:46:36.528556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.528563 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528572 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:46:36.528590 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.528596 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528606 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:46:36.528623 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.528673 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528687 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:46:36.528708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.528716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.528747 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.528755 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528765 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:46:36.528779 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.528864 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.528871 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:46:36.528887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.528914 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.528921 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.528931 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:46:36.528945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.528961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.528971 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.528987 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.528993 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.529008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529033 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.529040 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529050 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:46:36.529064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.529089 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:46:36.529105 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529111 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:46:36.529125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529151 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.529158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.529186 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.529193 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529203 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:46:36.529221 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.529227 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529237 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:46:36.529255 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:36.529262 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529271 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:46:36.529292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.529331 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:46:36.529347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529353 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.529369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529394 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.529403 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529417 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:46:36.529431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.529446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.529456 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:46:36.529471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.529499 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529506 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.529516 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529529 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.529546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.529560 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529587 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.529594 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529604 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:46:36.529622 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.529629 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529639 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:46:36.529656 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.529663 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529673 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:46:36.529690 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:36.529697 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529707 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:46:36.529725 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.529732 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529742 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:46:36.529759 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.529766 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529776 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:46:36.529794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.529801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529811 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:36.529828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.529835 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529845 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:46:36.529862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.529869 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529879 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:46:36.529897 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.529903 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.529926 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:36.529977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.529995 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530001 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:46:36.530016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.530048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.530071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.530097 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.530112 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530119 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.530133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530159 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:36.530166 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530176 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:46:36.530190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.530215 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:46:36.530229 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:36.530257 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:36.530264 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:36.530280 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:46:36.530299 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:36.530307 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:36.530317 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:46:36.530335 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:36.530342 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:36.530352 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:46:36.530365 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:36.530391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.530411 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530419 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.530435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530462 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.530469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.530497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.530504 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530514 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:46:36.530532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.530539 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530549 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:46:36.530562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.530596 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530611 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530618 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.530632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530657 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530664 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530674 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:46:36.530687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.530703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.530713 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.530727 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530755 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530763 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530773 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.530816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530843 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.530850 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530860 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:46:36.530878 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.530885 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530894 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:46:36.530912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.530919 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530929 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:46:36.530946 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.530953 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530963 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:46:36.530981 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.530988 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.530997 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:46:36.531015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.531021 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.531031 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:46:36.531049 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.531055 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.531065 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:46:36.531083 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.531089 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.531099 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:36.531117 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.531124 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.531135 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:36.531148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.531195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.531212 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:46:36.531233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531258 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.531265 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531281 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:46:36.531301 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.531309 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531319 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:36.531337 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.531344 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531354 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:36.531371 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.531378 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531388 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:46:36.531410 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.531421 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531432 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:46:36.531446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.531494 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.531513 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531519 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.531534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531558 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531565 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.531631 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.531648 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531671 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:36.531682 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:46:36.531694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:36.531719 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:46:36.531735 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531741 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:46:36.531755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531780 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.531787 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531797 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:46:36.531810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.531836 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.531851 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531857 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.531872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531896 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:46:36.531903 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531913 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:46:36.531926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.531951 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:46:36.531966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.531973 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:46:36.531987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532028 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.532035 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.532059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.532085 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.532100 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532106 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.532120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532146 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532153 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532163 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:46:36.532176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.532201 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:46:36.532215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532242 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532260 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.532330 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532358 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532366 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532376 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:46:36.532394 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532403 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532417 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:46:36.532436 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532443 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532453 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:46:36.532470 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532477 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532487 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:46:36.532505 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532512 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532521 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:46:36.532539 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:36.532546 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532556 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:46:36.532574 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:36.532580 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532590 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:46:36.532608 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:36.532615 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532625 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:46:36.532642 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:36.532649 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532659 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:46:36.532676 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532683 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532693 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:46:36.532711 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532717 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532727 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:46:36.532745 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532752 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532762 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:46:36.532779 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532786 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532796 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:46:36.532809 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.532870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.532889 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532895 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:46:36.532911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532936 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.532944 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532954 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:46:36.532967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.532982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.532992 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.533008 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533014 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.533028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533053 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.533060 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533070 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:46:36.533083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.533132 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:46:36.533160 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533167 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.533181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533206 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.533213 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533224 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:46:36.533241 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.533248 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533258 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:36.533281 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.533289 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533299 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:36.533318 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.533325 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533335 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:46:36.533349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.533387 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533405 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533412 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.533428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533453 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533460 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533471 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:46:36.533484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.533510 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.533523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533551 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533560 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533570 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.533615 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533640 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.533647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533657 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:36.533675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.533682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:36.533710 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.533717 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533727 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:46:36.533744 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.533751 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533760 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:46:36.533778 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.533785 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533795 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:36.533823 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.533835 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533848 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:46:36.533866 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:46:36.533873 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533883 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:46:36.533895 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.533935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.533952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533959 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:46:36.533974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.533999 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.534006 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534016 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:46:36.534035 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.534042 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534051 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:46:36.534069 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.534076 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534086 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:46:36.534104 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.534110 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534120 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:46:36.534138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.534145 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534154 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:46:36.534172 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.534179 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534189 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:46:36.534206 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.534213 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534223 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:46:36.534240 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.534247 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534257 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:46:36.534270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.534330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.534347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534354 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:46:36.534370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534412 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:36.534421 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:46:36.534447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.534473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:46:36.534491 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:36.534498 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:46:36.534510 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:46:36.534526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534532 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:46:36.534546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534569 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.534589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:36.534614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.534626 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:36.534637 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:46:36.534655 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.534662 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:46:36.534673 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:46:36.534690 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:36.534698 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:46:36.534708 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:46:36.534726 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.534732 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.534743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.534760 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.534766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.534776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.534793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.534800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.534810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.534827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.534842 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:46:36.534854 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.534872 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.534879 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:46:36.534889 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.534906 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:36.534912 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:46:36.534923 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:46:36.534939 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.534946 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.534956 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.534973 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:46:36.534979 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:46:36.534989 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:46:36.535006 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.535013 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:46:36.535023 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.535048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.535056 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:36.535066 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.535083 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:36.535089 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:46:36.535099 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:46:36.535113 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:46:36.535150 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.535181 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:46:36.535210 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.535244 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:46:36.535278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.535307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:46:36.535335 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.535362 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:46:36.535390 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.535423 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:46:36.535460 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:46:36.535488 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:46:36.535515 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:46:36.535542 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:46:36.535588 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:46:36.535616 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:46:36.535643 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.535670 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:46:36.535864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.535892 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:46:36.535918 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.535945 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:46:36.535972 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.535999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:46:36.536027 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.536054 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:36.536080 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.536107 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:36.536134 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.536161 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:36.536188 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.536215 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:46:36.536243 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.536269 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:46:36.536303 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.536332 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:36.536360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.536387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:36.536421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.536450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.536478 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.536573 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.536603 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.536630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.536662 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.536695 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:46:36.536722 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:46:36.536749 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:46:36.536778 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.536805 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:46:36.536832 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.536859 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.536889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.536917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:46:36.536944 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.536971 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:46:36.537001 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.537029 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:46:36.537056 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.537083 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:46:36.537110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.537141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:36.537169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.537197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:46:36.537226 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537249 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537281 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.537309 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537327 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537345 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537375 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.537416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.537576 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537603 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.537638 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537666 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.537692 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537710 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537745 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.537773 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537791 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537818 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.537848 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537876 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.537902 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537929 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.537956 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.537983 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.538010 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538036 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.538063 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538081 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538108 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.538135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.538189 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538216 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.538242 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538269 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.538328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.538613 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538675 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.538751 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.538807 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538841 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.538894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.538991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.539017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539052 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539096 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.539152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.539264 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539297 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.539327 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539346 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539365 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539396 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539450 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.539496 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539545 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:36.539595 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539626 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.539810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.539984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.540130 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540182 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:46:36.540220 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540247 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.540281 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540314 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.540341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540377 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.540455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:46:36.540656 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540674 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540705 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.540732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540749 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540767 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540794 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.540824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.540952 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.540980 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.541012 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541039 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.541066 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541083 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541110 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.541136 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541154 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541180 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.541206 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541233 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.541261 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541294 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.541322 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541349 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.541375 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541404 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:36.541435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541453 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541480 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:36.541506 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541533 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.541559 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541586 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.541613 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541640 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.541667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.541832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.541920 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.541975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.541992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.542062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:36.542185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542263 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.542296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.542412 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542441 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:36.542468 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542486 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542522 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542548 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:36.542575 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542602 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:36.542629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542691 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.542719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:36.542842 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542869 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:46:36.542896 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542923 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:36.542950 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.542976 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:36.543003 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.543113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:36.543262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:46:36.543297 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.543360 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.543417 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.543468 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.543517 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.543566 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:36.543615 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:46:36.543664 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:36.543730 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.543780 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.543830 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.543879 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.543927 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.543976 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.544025 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.544073 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.544122 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.544171 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.544220 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.544269 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.544339 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.544396 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.544460 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.544508 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:36.544556 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.544604 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.544652 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.544702 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.544751 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.544820 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.544868 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.545100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.545159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.545208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.545256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.545312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.545360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.545414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:36.545465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:46:36.545519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:36.545569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.545617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.545666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.545714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.545762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.545811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.545860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.545910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.545959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.546008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.546059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.546108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.546158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.546211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.546264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.546318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:36.546368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.546431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.546487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.546538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.546587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.546640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.546688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.546738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.546796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.546846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.546894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.546943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.546991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.547040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:36.547089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:46:36.547143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:36.547193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.547241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.547297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.547345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.547393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.547449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.547498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.547546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.547600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.547765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.547823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.547884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.547939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.547993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.548046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.548093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:36.548141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.548189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.548236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.548292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.548343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.548400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.548456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.548506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.548564 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:46:36.548592 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.548654 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.548709 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.548764 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.548824 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.548878 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:36.548932 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:36.548985 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:36.549040 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.549141 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.549197 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.549252 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.549315 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.549370 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.549424 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.549477 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.549531 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.549586 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.549641 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.549695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.549749 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.549803 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.549856 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.549910 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:36.549963 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.550018 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.550106 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.550161 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.550214 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.550302 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.550359 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.550412 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.550479 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:46:36.550720 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.550778 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.550833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.550887 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.550942 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.551027 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:36.551127 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:36.551239 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:36.551377 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.551457 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.551513 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.551568 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.551622 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.551677 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.551732 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.551791 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.551871 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.551929 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.551988 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.552047 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.552146 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.552251 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.552368 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.552478 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:36.552585 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.552695 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.552807 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.552887 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.552945 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.552999 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.553054 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.553108 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.553170 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:46:36.553213 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.553266 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.553327 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.553380 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.553461 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.553513 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:36.553562 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:36.553612 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:36.553661 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.553710 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.553759 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.553809 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.553859 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.553909 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.553958 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.554007 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.554055 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.554105 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.554155 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.554204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.554259 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.554315 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.554366 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.554420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:36.554469 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.554524 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.554573 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.554623 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.554672 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.554721 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.554770 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.554820 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.554878 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:46:36.554901 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.554952 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.555003 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.555054 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.555106 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.555157 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:36.555208 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:36.555259 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:36.555318 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.555370 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.555429 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.555481 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.555538 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.555590 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.555649 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.555701 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.555755 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.555808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.555863 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.555914 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.555969 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.556021 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.556075 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.556126 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:36.556180 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.556232 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.556290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.556351 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.556413 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.556469 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.556521 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.556578 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.556634 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:46:36.556652 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:46:36.556683 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:46:36.556711 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:46:36.556738 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:46:36.556765 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:46:36.556786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.556805 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.556815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.557026 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.557038 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.557048 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:36.557059 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:36.557068 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:36.557077 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.557087 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.557096 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.557105 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.557114 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557124 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.557133 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.557142 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.557151 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.557160 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557169 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557178 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.557187 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.557195 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.557204 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.557213 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:36.557221 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.557230 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.557239 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.557248 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.557256 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.557265 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.557278 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.557288 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.557297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.557308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.557316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.557326 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.557334 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.557343 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:36.557351 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:36.557360 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:36.557368 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.557376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.557385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.557393 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.557405 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557418 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.557426 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.557435 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.557443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.557451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557459 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557467 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.557476 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.557483 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.557492 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.557504 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:36.557512 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.557520 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.557528 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.557536 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.557544 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.557552 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.557560 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.557568 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.557576 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.557586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.557595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.557604 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.557612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.557619 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:36.557627 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:36.557634 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:36.557641 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.557648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.557655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.557662 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.557669 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557677 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.557684 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.557691 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.557698 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.557705 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557720 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.557727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.557735 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.557742 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.557750 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:36.557758 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.557765 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.557771 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.557778 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.557785 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.557792 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.557799 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.557806 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.557813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:36.557821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.557828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:36.557837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:36.557843 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:36.557851 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:36.557858 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:36.557908 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:36.557919 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:36.557927 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:36.557934 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:36.557946 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:36.557954 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.557995 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.558006 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:36.558014 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:36.558021 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:36.558029 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.558036 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:36.558043 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:36.558050 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:36.558058 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:36.558065 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:36.558072 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:36.558078 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:36.558102 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:36.558111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:36.558118 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:36.558126 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:36.558134 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:36.558141 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:36.558148 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:36.558488 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:46:36.558502 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:46:36.558508 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:46:36.558513 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:46:36.558556 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:46:36.558563 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:46:36.558568 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:46:36.558597 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:46:36.558608 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:46:36.558662 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.558670 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220816" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:46:36.558685 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:46:36.558707 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:46:36.558714 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:46:36.558718 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:46:36.558723 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:46:36.558728 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220816" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:46:36.558740 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:36.558748 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:36.558753 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:36.558765 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.558775 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:36.558780 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:46:36.558804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.558813 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:46:36.558818 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.558844 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:46:36.558850 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:46:36.558855 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:46:36.558859 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:46:36.558863 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:46:36.558867 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:46:36.558872 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:46:36.558876 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:46:36.558882 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220816" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:46:36.558895 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:36.558902 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:36.558906 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:36.558913 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.558919 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:46:36.558923 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:36.558946 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:46:36.558953 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.558958 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.558963 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.558968 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:36.558978 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:46:36.558989 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:36.558994 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:46:36.558999 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:46:36.559006 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220816" 2019-02-19 19:46:36.559013 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:36.559018 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:46:36.559023 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:36.559030 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:36.559035 wsdl: in serializeType: returning: 220816 2019-02-19 19:46:36.559041 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:46:36.559048 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:36.559053 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:46:36.559057 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:46:36.559062 wsdl: in serializeType: returning: 220816 2019-02-19 19:46:36.559067 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220816 2019-02-19 19:46:36.559085 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220816 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:46:36.559090 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:46:36.559096 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4546"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:46:36.559111 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:46:36.559117 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220816 2019-02-19 19:46:36.559128 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:46:36.559206 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:46:36.559142 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:46:36.559153 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:46:36.559159 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:46:36.559164 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:46:36.559168 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:46:36.559175 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:36.559187 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:36.559195 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:46:36.559200 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:46:36.559213 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:46:36.559223 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:46:36.559231 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:46:36.566708 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:46:36.566739 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:46:36.566754 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:46:36.566764 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:46:36.566771 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:36.566776 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:36.566781 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:46:36.566786 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:46:36.566792 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:46:36.566820 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:46:36.576100 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:46:36.576134 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:46:36.576146 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:46:36.576161 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:46:36.576171 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:46:36.576180 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:46:36.576190 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:46:36.576199 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:46:36.576208 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:46:36.576217 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:46:18 GMT 2019-02-19 19:46:36.576228 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:46:36.576237 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:46:36.576247 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:46:36.576262 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:46:36.576309 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:46:36.576327 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:46:36.576343 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:46:36.576351 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:46:36.576359 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:46:36.576407 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:46:36.576424 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:46:36.576434 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:46:36.576476 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:46:36.576488 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:46:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:46:36.576549 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:46:36.576561 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:46:36.576584 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:46:36.576591 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:46:36.576723 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:46:36.576905 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:46:36.576918 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:46:36.576932 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:46:36.576949 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:46:36.576996 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:46:36.577092 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:46:36.577136 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:46:36.577163 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:46:36.577176 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:46:36.577184 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:46:36.577192 nusoap_client: detail =