Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 97.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-27010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2050
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:42:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:42:56.644568 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:42:56.644629 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:56.644643 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:42:56.644658 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:56.644668 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:42:56.644675 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:42:56.644688 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:42:56.644696 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:56.644711 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:56.644720 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:42:56.644729 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:42:56.644740 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:42:56.644745 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:42:56.644750 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:42:56.644754 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:42:56.644758 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:42:56.644771 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:56.644786 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:56.644795 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:42:56.644801 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:42:56.644807 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:42:56.644817 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:42:56.644825 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:42:56.652123 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:42:56.652154 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:42:56.652168 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:42:56.652175 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:56.652180 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:56.652185 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:42:56.652189 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:42:56.652228 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:42:56.669010 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:42:56.669048 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:42:56.669056 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:42:56.669062 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:42:56.669068 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:42:56.669074 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:42:56.669080 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:42:56.669087 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:42:56.669093 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:42:56.669099 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:42:55 GMT 2019-02-20 06:42:56.669105 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:42:56.669111 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:42:56.669117 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:42:56.669130 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:42:56.669162 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:42:56.676337 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:42:56.676364 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-20 06:42:56.676759 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.683370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.683563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.683588 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.684079 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.684401 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.684637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.684653 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.690377 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.690480 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.690723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.690739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.691249 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:42:56.691796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:56.691890 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.692147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.692165 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.692609 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.692629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.693059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.693074 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.693521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:56.693653 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.693669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:56.697437 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.697466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:56.697761 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.697779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:42:56.698215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.698243 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.698827 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.699215 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:42:56.699612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.699630 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:42:56.700227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.700427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:42:56.700442 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:42:56.700886 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:42:56.701341 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:42:56.701362 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:42:56.701369 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:42:56.701402 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:42:56.701452 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:42:56.701468 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:42:56.701475 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:42:56.701493 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:42:56.701498 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:42:56.701680 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:42:56.701696 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:42:56.701747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.701756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:42:56.701777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.701808 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.701817 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.701833 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:42:56.701856 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.701864 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.701875 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:42:56.701890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.701920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.701932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.701949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.701956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.701971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.701999 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.702006 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:42:56.702031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.702058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:42:56.702074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:42:56.702094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702120 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.702127 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702137 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:42:56.702156 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.702163 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702174 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:42:56.702193 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.702200 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702210 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:42:56.702223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.702259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.702274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702281 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:42:56.702295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702327 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.702334 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:42:56.702358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.702384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:42:56.702400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:42:56.702426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702453 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.702460 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702470 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:42:56.702488 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.702495 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702504 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:42:56.702522 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.702529 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702538 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:42:56.702556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.702563 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702572 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.702585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.702624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.702640 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702646 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.702661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702692 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.702755 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.702772 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702784 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:56.702794 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:42:56.702807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:56.702832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:42:56.702847 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702853 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:42:56.702867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702892 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.702899 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702909 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:56.702922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.702948 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.702964 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.702970 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.702984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703010 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.703017 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703032 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:42:56.703046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703072 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:42:56.703088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703094 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:42:56.703110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.703142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.703166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703191 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.703206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703212 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.703226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703251 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.703259 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703268 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:42:56.703282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703313 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:42:56.703329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703335 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:42:56.703349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703374 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.703381 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703391 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:42:56.703409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.703416 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.703446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703476 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:42:56.703491 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703498 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.703512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703537 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.703544 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703554 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:42:56.703567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703592 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:42:56.703607 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703613 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:42:56.703632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703658 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.703665 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703675 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:42:56.703694 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.703701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.703724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703754 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:42:56.703769 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703776 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.703789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703814 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.703822 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703832 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:42:56.703845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703870 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:42:56.703885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703892 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:42:56.703905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.703937 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703947 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.703960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.703975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.703985 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:42:56.704000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704007 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.704021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704046 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.704053 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704063 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:42:56.704076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704101 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:42:56.704116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704123 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:42:56.704136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.704168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.704190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704215 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.704230 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704236 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.704250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704275 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.704287 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704300 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:42:56.704317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704343 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:42:56.704359 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704365 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:42:56.704379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704404 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.704411 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704426 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:42:56.704440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704466 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.704481 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704487 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.704501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704526 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.704533 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704543 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:42:56.704556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704582 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:42:56.704597 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704603 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:42:56.704616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704641 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.704648 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704658 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:42:56.704671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704696 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.704711 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704718 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.704732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704757 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.704764 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704774 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:42:56.704787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704813 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:42:56.704828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704834 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:42:56.704847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704872 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.704879 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704889 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:42:56.704907 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.704914 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704923 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:42:56.704936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.704966 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.704981 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.704987 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.705001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705027 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.705034 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705044 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:42:56.705057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.705082 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:42:56.705097 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705103 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:42:56.705117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.705148 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705158 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.705171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.705196 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.705211 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705218 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.705231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705256 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.705263 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705283 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:42:56.705307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.705342 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:56.705365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705371 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:42:56.705385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705411 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:56.705423 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705434 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:42:56.705448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.705473 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.705489 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705495 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.705509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705533 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705540 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.705599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.705616 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705627 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:56.705637 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:42:56.705650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:56.705675 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:56.705690 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705696 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:42:56.705710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705741 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:56.705748 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705758 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:42:56.705771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.705797 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.705812 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705818 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.705832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705856 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705862 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.705919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.705936 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705947 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:56.705957 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:42:56.705970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.705984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:56.705994 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:56.706009 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706015 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:42:56.706029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706062 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706072 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:42:56.706090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706097 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:42:56.706125 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706132 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706142 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:42:56.706159 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.706166 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706176 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:42:56.706194 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.706201 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706210 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:42:56.706228 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.706234 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706244 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:42:56.706261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.706268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706278 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.706291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.706348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.706365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706371 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.706386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706411 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706423 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:42:56.706448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.706473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:42:56.706489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706495 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:42:56.706509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706534 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706541 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706551 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:42:56.706569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706575 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706585 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.706603 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706610 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706619 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:42:56.706633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.706676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.706693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.706713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706747 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706755 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:42:56.706779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.706805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:42:56.706820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:42:56.706841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706873 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706883 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.706896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.706921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.706936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706943 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.706956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706982 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.706989 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.706999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:42:56.707012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.707038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:56.707053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:42:56.707072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707097 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.707104 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707114 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:42:56.707132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.707139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.707167 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.707174 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707184 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:42:56.707197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.707230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.707245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707252 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.707266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707291 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.707301 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:42:56.707333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.707358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:56.707374 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707380 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.707394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707424 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.707432 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707443 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:42:56.707462 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.707468 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707478 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:56.707496 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.707503 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707512 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:56.707530 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.707536 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707546 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:42:56.707564 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.707577 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707587 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:42:56.707600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.707642 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.707657 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707663 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.707677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707702 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707709 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707719 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:42:56.707732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.707748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.707758 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.707772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707801 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707809 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707819 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.707863 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.707895 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707905 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.707923 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.707930 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707940 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:42:56.707957 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.707964 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.707974 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:42:56.707991 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.707998 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708008 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:42:56.708025 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.708032 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708042 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:42:56.708059 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:56.708066 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708076 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:42:56.708093 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708100 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708110 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.708127 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.708161 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708167 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708177 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:56.708195 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708201 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708211 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:56.708224 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.708294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708304 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.708321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708347 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.708354 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708365 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:56.708383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708390 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708399 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:42:56.708417 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708429 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708440 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:42:56.708458 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.708465 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708475 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:42:56.708488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.708525 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708546 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.708560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708585 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708592 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708602 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:42:56.708615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.708631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.708641 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.708655 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708681 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708689 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708699 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.708747 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708773 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.708780 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708790 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:42:56.708808 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708815 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708826 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:42:56.708844 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.708850 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708860 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:42:56.708877 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.708884 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708893 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:42:56.708911 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.708918 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708927 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:42:56.708945 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.708951 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708961 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:42:56.708978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.708985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.708994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.709012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709018 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.709028 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:42:56.709045 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709052 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.709062 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:42:56.709079 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709086 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.709096 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:56.709113 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709120 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.709129 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:56.709142 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.709195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.709213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709219 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.709234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709259 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709266 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709276 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:42:56.709294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.709304 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.709334 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709341 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709350 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:42:56.709368 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:56.709375 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709385 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.709398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.709464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.709529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709582 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:42:56.709619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.709635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.709645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.709659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709688 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709696 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709719 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709735 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.709750 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709775 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.709782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709792 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:42:56.709809 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709817 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709826 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:42:56.709847 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.709855 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709865 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:42:56.709883 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.709890 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709899 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:42:56.709917 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.709924 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709934 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:42:56.709952 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.709959 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.709968 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:42:56.709985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.709992 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.710002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.710019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710027 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.710036 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:42:56.710054 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710061 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.710071 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:42:56.710089 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710095 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.710105 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:42:56.710122 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710129 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.710139 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:56.710156 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710163 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.710173 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:56.710186 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.710244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.710260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710292 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710303 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710315 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710329 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.710360 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710386 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.710393 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710403 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:42:56.710427 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.710441 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710452 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:42:56.710470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.710477 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710487 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:42:56.710510 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710517 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710526 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:42:56.710544 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710550 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710560 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:42:56.710577 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.710584 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710593 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:42:56.710611 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710617 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710627 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:42:56.710644 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.710651 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710661 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:42:56.710678 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.710685 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710695 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:42:56.710713 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.710719 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710733 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:42:56.710751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.710758 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710767 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:42:56.710784 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.710791 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710801 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:42:56.710818 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.710825 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710835 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.710852 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.710859 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710869 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:42:56.710882 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.710946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.710965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.710972 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:42:56.710986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711026 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.711039 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711058 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:42:56.711083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.711113 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.711130 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711137 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.711151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711177 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.711185 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711195 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:42:56.711208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.711242 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:42:56.711271 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711282 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:42:56.711308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.711349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.711379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.711385 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711395 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:42:56.711413 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.711425 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711436 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:42:56.711455 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:56.711462 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711472 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:42:56.711485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.711537 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:42:56.711565 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711577 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.711603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711630 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.711637 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711648 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:42:56.711661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.711677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.711687 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:42:56.711701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.711735 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711742 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.711753 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.711782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.711796 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711822 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.711830 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711840 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:42:56.711858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.711865 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711875 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:42:56.711893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.711900 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711910 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:42:56.711928 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:42:56.711935 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711945 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:42:56.711963 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.711970 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.711980 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:42:56.711997 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.712004 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.712014 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:42:56.712032 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.712039 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.712048 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:56.712066 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.712073 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.712082 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:42:56.712100 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.712107 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.712117 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:42:56.712135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.712141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.712151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.712164 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:42:56.712215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.712232 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712239 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:42:56.712253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712279 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.712286 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.712314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.712340 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.712356 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712363 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.712377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712403 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:56.712410 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712426 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:42:56.712441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.712467 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:42:56.712481 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:56.712513 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:56.712520 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:56.712530 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:42:56.712548 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:56.712554 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:56.712564 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:42:56.712582 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:56.712589 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:56.712599 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:42:56.712612 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:42:56.712636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.712652 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712659 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.712674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.712707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.712739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.712746 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712756 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:42:56.712773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.712780 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712790 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:42:56.712803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.712836 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.712851 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712858 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.712872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712897 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.712904 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712915 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:42:56.712928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.712943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.712954 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.712967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.712995 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713002 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713012 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.713056 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713081 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713088 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713098 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:42:56.713116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713123 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713133 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:42:56.713150 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.713157 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713168 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:42:56.713185 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713192 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713202 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:42:56.713220 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.713226 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713236 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:42:56.713254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713260 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713270 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:42:56.713288 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.713296 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713311 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:42:56.713330 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713337 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713347 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:42:56.713365 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713372 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713382 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:42:56.713395 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.713448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.713467 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713474 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:42:56.713497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713522 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713529 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713539 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:42:56.713558 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.713565 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713575 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:56.713592 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.713599 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713609 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:56.713626 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713633 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713642 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:42:56.713660 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.713667 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713677 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:42:56.713690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.713732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.713747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.713768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713798 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.713857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.713874 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713885 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:56.713895 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:42:56.713908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:42:56.713933 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:42:56.713948 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713954 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:42:56.713968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.713994 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.714001 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714011 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:42:56.714024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.714050 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.714064 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714071 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.714085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714111 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:42:56.714118 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714128 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:42:56.714141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.714166 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:42:56.714181 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714188 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:42:56.714201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.714234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.714257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.714282 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.714299 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714307 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.714323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714349 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714356 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714366 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:42:56.714379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.714395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.714405 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:42:56.714423 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714453 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714461 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714471 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714500 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.714515 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714541 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714548 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714559 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:42:56.714576 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714583 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714593 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:42:56.714611 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714618 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714627 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:42:56.714645 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714651 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714661 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:42:56.714678 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714685 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714695 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:42:56.714712 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:56.714719 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714729 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:42:56.714749 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:56.714756 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714766 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:42:56.714783 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:42:56.714790 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714800 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:42:56.714817 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:56.714824 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714834 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:42:56.714851 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714858 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714867 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:42:56.714885 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714891 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714901 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:42:56.714919 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714926 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714936 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:42:56.714953 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.714960 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.714970 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:42:56.714983 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.715044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.715062 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715069 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:42:56.715084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715109 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.715116 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715126 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:42:56.715139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.715165 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.715180 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715187 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.715201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715226 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.715233 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715243 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:42:56.715256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.715282 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:42:56.715299 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715308 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.715323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715349 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.715356 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715366 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:42:56.715384 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.715391 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715401 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:42:56.715424 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.715432 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715443 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:42:56.715462 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.715469 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715479 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:42:56.715492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.715529 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715545 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715551 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.715565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715591 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715598 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715608 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:42:56.715622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.715637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.715647 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.715660 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715689 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715696 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715706 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715719 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.715750 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.715786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:42:56.715814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.715821 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:42:56.715849 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.715856 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715866 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:42:56.715883 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.715890 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715900 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:42:56.715917 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.715924 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715935 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:42:56.715952 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.715959 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.715969 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:42:56.715986 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:42:56.715993 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.716003 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:42:56.716016 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.716054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.716071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716077 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:42:56.716091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716116 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.716123 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716134 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:42:56.716152 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.716159 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716169 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:42:56.716186 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.716193 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716203 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:42:56.716220 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.716227 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716237 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:42:56.716254 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.716261 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716271 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:42:56.716288 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.716296 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716310 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:42:56.716329 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.716336 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716346 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:42:56.716364 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.716370 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716380 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:42:56.716393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.716452 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.716468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716475 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:42:56.716490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716515 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:56.716522 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:42:56.716546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.716571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:42:56.716588 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:42:56.716595 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:42:56.716607 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:42:56.716623 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716629 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:42:56.716643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.716687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:42:56.716703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.716714 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:42:56.716724 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:42:56.716742 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.716749 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:42:56.716759 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:42:56.716775 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:42:56.716794 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:42:56.716805 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:42:56.716822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.716829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.716839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.716856 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.716863 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.716873 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.716890 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.716897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.716907 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.716924 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.716931 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:42:56.716941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.716957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.716964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:42:56.716974 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.716992 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:56.716998 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:42:56.717008 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:42:56.717026 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.717032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.717042 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.717059 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:42:56.717065 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:42:56.717075 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:42:56.717092 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.717099 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:42:56.717109 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.717126 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.717132 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:42:56.717142 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.717158 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:42:56.717164 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:42:56.717174 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:42:56.717186 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:42:56.717219 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.717248 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:42:56.717276 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.717303 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:42:56.717330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.717357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:42:56.717383 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.717411 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:42:56.717444 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.717471 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:42:56.717498 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:42:56.717524 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:42:56.717551 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:42:56.717577 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:42:56.717606 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:42:56.717632 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:42:56.717660 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.717687 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:42:56.717762 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.717789 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:42:56.717815 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.717841 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:42:56.717868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.717895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:42:56.717922 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.717949 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:56.717976 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.718003 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:56.718029 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.718056 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:42:56.718082 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.718110 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:42:56.718137 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.718163 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:42:56.718190 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.718218 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:56.718245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.718271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:42:56.718299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.718326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.718352 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.718379 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.718405 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.718437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.718464 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.718491 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:42:56.718518 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:42:56.718544 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:42:56.718571 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.718597 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:42:56.718623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.718650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.718677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.718703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:42:56.718730 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.718756 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:42:56.718783 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.718809 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:42:56.718836 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.718862 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:42:56.718889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.718916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:42:56.718942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.718970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:42:56.718999 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719017 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719043 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.719069 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719086 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719103 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719129 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.719156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719233 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.719259 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719285 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.719311 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719337 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.719363 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719381 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719407 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.719440 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719458 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719484 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.719511 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719538 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.719564 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719590 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.719616 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719642 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.719669 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719695 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.719721 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719738 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719764 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.719790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719816 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.719843 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719870 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.719896 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719922 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.719948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.719983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720000 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.720104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720164 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.720191 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720217 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.720244 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720262 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720278 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.720330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.720456 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720473 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.720559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.720663 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720689 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.720716 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720734 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720752 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720797 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.720823 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720850 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:56.720876 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720893 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.720962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.720997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.721083 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721109 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:42:56.721135 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721161 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.721188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721214 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.721241 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721258 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721274 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.721344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:42:56.721524 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721542 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721568 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.721594 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721611 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721628 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721654 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.721680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.721783 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721809 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.721836 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721861 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.721887 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721904 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721930 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.721956 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721973 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.721999 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.722025 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722050 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.722077 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722103 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.722130 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722156 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.722183 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722209 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:42:56.722235 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722279 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:42:56.722305 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722331 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.722356 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722382 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.722408 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722440 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.722467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722595 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.722622 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722639 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722656 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722682 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.722708 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722735 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.722761 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722778 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722821 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.722847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:42:56.722968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.722985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723044 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.723071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.723174 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723201 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:42:56.723227 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723245 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723262 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723278 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723305 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:42:56.723331 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723357 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:42:56.723384 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723450 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.723477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:42:56.723599 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723625 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:42:56.723651 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723678 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:42:56.723703 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723730 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:42:56.723756 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723773 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.723859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.723978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:42:56.724004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:42:56.724030 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.724088 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.724138 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.724187 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.724235 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.724284 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:56.724332 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:42:56.724380 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:56.724439 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.724488 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.724537 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.724585 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.724633 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.724681 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.724730 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.724777 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.724825 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.724873 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.724922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.724970 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.725022 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.725078 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.725133 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.725181 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:56.725229 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.725276 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.725324 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.725373 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.725428 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.725484 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.725532 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.725639 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.725697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.725746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.725795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.725843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.725891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.725940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:56.725990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:42:56.726039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:56.726087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.726135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.726183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.726230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.726277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.726326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.726375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.726429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.726479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.726528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.726577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.726626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.726675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.726728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.726781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.726828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:56.726876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.726923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.726970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.727019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.727067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.727120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.727168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.727217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.727273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.727323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.727371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.727425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.727474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.727522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:56.727571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:42:56.727619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:56.727667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.727715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.727764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.727811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.727858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.727907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.727955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.728002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.728081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.728142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.728192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.728242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.728323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.728387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.728448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.728496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:56.728543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.728614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.728675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.728725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.728775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.728830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.728914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.728966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.729022 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:42:56.729048 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.729111 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.729167 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.729223 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.729278 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.729333 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:56.729387 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:56.729450 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:56.729505 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.729561 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.729616 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.729672 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.729728 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.729782 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.729837 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.729891 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.729946 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.730001 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.730057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.730111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.730166 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.730220 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.730275 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.730329 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:56.730383 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.730444 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.730508 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.730563 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.730617 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.730672 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.730725 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.730780 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.730842 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:42:56.730926 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.730982 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.731038 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.731092 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.731147 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.731201 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:56.731256 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:56.731312 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:56.731367 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.731428 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.731484 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.731539 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.731594 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.731649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.731705 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.731761 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.731816 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.731871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.731926 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.731981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.732035 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.732091 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.732145 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.732201 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:56.732255 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.732310 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.732364 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.732423 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.732480 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.732535 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.732590 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.732644 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.732706 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:42:56.732728 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.732779 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.732829 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.732879 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.732930 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.732979 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:56.733029 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:56.733079 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:56.733128 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.733178 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.733227 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.733277 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.733327 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.733377 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.733433 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.733483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.733533 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.733583 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.733633 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.733682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.733731 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.733781 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.733831 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.733880 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:56.733930 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.733980 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.734030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.734080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.734129 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.734178 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.734227 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.734277 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.734352 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:42:56.734396 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.734458 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.734510 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.734561 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.734613 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.734664 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:42:56.734715 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:42:56.734767 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:42:56.734819 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.734872 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.734923 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.734975 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.735026 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.735078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.735130 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.735181 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.735233 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.735285 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.735336 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.735387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.735444 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.735496 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.735547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.735598 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:42:56.735649 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.735701 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.735752 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.735803 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.735854 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.735906 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.735957 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.736008 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.736062 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:42:56.736079 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:42:56.736109 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:42:56.736137 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:42:56.736164 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:42:56.736190 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:42:56.736210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.736224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.736232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.736241 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.736250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.736258 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:56.736266 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:56.736275 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:56.736283 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.736291 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.736299 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.736307 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.736315 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736323 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.736332 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.736339 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.736347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.736355 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736363 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736371 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.736378 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.736386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.736393 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.736401 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:56.736409 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.736417 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.736430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.736439 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.736447 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.736455 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.736462 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.736470 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.736478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.736487 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.736495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.736504 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.736512 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.736520 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:56.736530 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:56.736538 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:56.736546 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.736554 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.736561 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.736569 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.736577 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736584 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.736592 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.736600 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.736608 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.736615 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736623 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.736639 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.736646 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.736654 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.736662 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:56.736669 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.736677 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.736684 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.736692 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.736699 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.736707 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.736715 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.736723 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.736730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.736739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.736748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.736755 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.736762 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.736769 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:56.736776 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:56.736783 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:56.736791 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.736798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.736805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.736812 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.736819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736826 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.736833 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.736839 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.736847 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.736854 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736860 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.736867 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.736874 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.736881 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.736888 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.736895 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:56.736902 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.736909 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.736916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.736922 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.736929 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.736936 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.736943 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.736949 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.736956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:42:56.736964 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.736971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:42:56.736978 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:42:56.736985 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:42:56.736992 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:42:56.736999 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:42:56.737006 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:42:56.737013 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:42:56.737020 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:42:56.737026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:42:56.737033 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:42:56.737040 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.737049 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.737058 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:42:56.737064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:42:56.737072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:42:56.737079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.737086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:42:56.737093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:42:56.737100 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:42:56.737107 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:42:56.737114 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:42:56.737121 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:42:56.737127 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:42:56.737134 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:42:56.737141 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:42:56.737147 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:42:56.737154 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:42:56.737160 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:42:56.737168 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:42:56.737174 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:42:56.737262 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:42:56.737271 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:42:56.737277 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:42:56.737281 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:42:56.737288 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:42:56.737292 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:42:56.737297 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:42:56.737306 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:42:56.737315 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:42:56.737350 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.737357 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:42:56.737371 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:42:56.737393 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:42:56.737400 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:42:56.737404 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:42:56.737408 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:42:56.737414 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:42:56.737429 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:56.737437 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:56.737442 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:56.737450 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.737459 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:42:56.737464 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:42:56.737486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.737496 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:42:56.737500 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.737525 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:42:56.737531 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:42:56.737535 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:42:56.737539 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:42:56.737543 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:42:56.737546 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:42:56.737551 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:42:56.737555 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:42:56.737562 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:42:56.737572 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:56.737579 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:56.737583 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:42:56.737589 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.737595 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:42:56.737600 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:42:56.737625 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:42:56.737632 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.737637 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.737643 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.737647 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:42:56.737657 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:42:56.737665 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:56.737670 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:42:56.737674 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:42:56.737680 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176496" 2019-02-20 06:42:56.737688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:56.737692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:42:56.737697 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:56.737704 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:56.737709 wsdl: in serializeType: returning: 176496 2019-02-20 06:42:56.737715 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:42:56.737722 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:42:56.737726 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:42:56.737730 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:42:56.737735 wsdl: in serializeType: returning: 176496 2019-02-20 06:42:56.737740 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176496 2019-02-20 06:42:56.737805 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176496 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:42:56.737810 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:42:56.737816 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5804"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:42:56.737831 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:42:56.737836 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176496 2019-02-20 06:42:56.737846 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:42:56.737919 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:42:56.737858 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:42:56.737868 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:42:56.737874 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:42:56.737878 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:42:56.737882 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:42:56.737889 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:56.737898 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:56.737906 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:42:56.737912 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:42:56.737925 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:42:56.737935 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:42:56.737942 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:42:56.745273 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:42:56.745292 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:42:56.745306 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:42:56.745315 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:42:56.745323 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:42:56.745331 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:42:56.745338 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:42:56.745346 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:42:56.745354 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:42:56.745393 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:42:56.754367 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:42:56.754384 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:42:56.754391 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:42:56.754397 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:42:56.754402 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:42:56.754408 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:42:56.754414 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:42:56.754425 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:42:56.754431 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:42:56.754437 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:42:55 GMT 2019-02-20 06:42:56.754443 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:42:56.754449 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:42:56.754454 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:42:56.754462 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:42:56.754485 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:42:56.754495 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:42:56.754504 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:42:56.754509 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:42:56.754513 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:42:56.754552 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:42:56.754564 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:42:56.754569 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:42:56.754585 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:42:56.754592 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:42:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:42:56.754618 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:42:56.754627 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:42:56.754645 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:42:56.754652 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:42:56.754749 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:42:56.754843 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:42:56.754849 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:42:56.754859 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:42:56.754870 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:42:56.754893 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:42:56.754948 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:42:56.754970 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:42:56.754981 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:42:56.754989 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:42:56.754994 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:42:56.754999 nusoap_client: detail =