Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 97.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-27010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2050
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 16:11:01 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 18:11:23.526028 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 18:11:23.526090 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 18:11:23.526113 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 18:11:23.526131 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 18:11:23.526141 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 18:11:23.526148 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 18:11:23.526162 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 18:11:23.526170 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 18:11:23.526177 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 18:11:23.526186 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 18:11:23.526194 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 18:11:23.526205 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 18:11:23.526211 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 18:11:23.526215 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 18:11:23.526220 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 18:11:23.526225 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 18:11:23.526236 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 18:11:23.526253 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 18:11:23.526262 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 18:11:23.526267 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 18:11:23.526273 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 18:11:23.526282 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 18:11:23.526291 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 18:11:23.532932 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 18:11:23.532948 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 18:11:23.532959 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 18:11:23.532965 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 18:11:23.532971 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 18:11:23.532975 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 18:11:23.532979 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 18:11:23.533012 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 18:11:23.551809 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 18:11:23.551830 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 18:11:23.551837 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 18:11:23.551842 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 18:11:23.551848 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 18:11:23.551853 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 18:11:23.551859 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 18:11:23.551866 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 18:11:23.551871 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 18:11:23.551877 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 16:11:01 GMT 2020-05-27 18:11:23.551882 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 18:11:23.551888 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 18:11:23.551894 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 18:11:23.551904 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 18:11:23.551933 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 18:11:23.551955 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 18:11:23.558311 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 18:11:23.558368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.558401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.558426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.558456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.558482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.558496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.564942 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 18:11:23.564968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.564997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.565288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.571950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572139 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 18:11:23.572174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.572565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.583985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584483 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 18:11:23.584535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.584826 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 18:11:23.590310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 18:11:23.590895 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 18:11:23.590905 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 18:11:23.590910 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 18:11:23.590943 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 18:11:23.590984 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 18:11:23.590999 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 18:11:23.591006 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 18:11:23.591025 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 18:11:23.591030 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 18:11:23.591202 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 18:11:23.591218 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 18:11:23.591280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591291 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 18:11:23.591312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591343 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.591353 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591368 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 18:11:23.591389 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.591396 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591406 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 18:11:23.591421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.591467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.591483 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.591505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591531 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.591538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591548 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 18:11:23.591562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.591612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 18:11:23.591629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591635 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 18:11:23.591653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591679 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.591687 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591697 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 18:11:23.591715 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.591722 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591731 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 18:11:23.591749 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.591756 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591766 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 18:11:23.591779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.591815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.591831 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 18:11:23.591852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591890 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.591897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 18:11:23.591919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.591945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 18:11:23.591959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.591965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 18:11:23.591979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592002 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.592009 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592019 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 18:11:23.592035 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.592042 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 18:11:23.592068 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.592074 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592083 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 18:11:23.592100 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.592107 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592116 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.592128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.592168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.592182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.592203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592227 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.592294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.592310 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592321 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 18:11:23.592331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 18:11:23.592343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 18:11:23.592367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 18:11:23.592382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592388 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 18:11:23.592401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592426 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.592432 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592442 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 18:11:23.592455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.592480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.592494 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592499 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.592519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592549 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.592627 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.592644 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592655 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 18:11:23.592665 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 18:11:23.592678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 18:11:23.592703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 18:11:23.592719 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 18:11:23.592739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592764 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.592771 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592781 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 18:11:23.592799 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.592805 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592819 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 18:11:23.592838 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.592845 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592868 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 18:11:23.592885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.592892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.592913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.592951 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.592966 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.592972 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.592986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593010 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.593017 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 18:11:23.593039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593064 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 18:11:23.593078 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593084 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 18:11:23.593097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593121 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.593128 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593137 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 18:11:23.593149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593174 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.593188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593194 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.593207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593232 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.593239 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593250 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 18:11:23.593272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593325 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 18:11:23.593344 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593350 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 18:11:23.593364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593390 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.593398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593407 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.593420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593447 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.593462 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593468 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.593482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593507 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.593514 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593524 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 18:11:23.593537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 18:11:23.593584 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593590 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 18:11:23.593604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593630 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.593637 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593646 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 18:11:23.593664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.593670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593679 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.593692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593722 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 18:11:23.593737 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593743 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.593757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593781 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.593788 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593798 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 18:11:23.593810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593836 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 18:11:23.593851 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593870 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 18:11:23.593884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593908 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.593915 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593924 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 18:11:23.593941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.593947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593956 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.593969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.593988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.593998 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 18:11:23.594012 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594018 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.594031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594055 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.594061 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594070 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 18:11:23.594083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594107 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 18:11:23.594122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594127 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 18:11:23.594140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594164 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.594170 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594180 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.594192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594217 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 18:11:23.594231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594237 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.594250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594273 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.594280 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 18:11:23.594301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 18:11:23.594340 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594347 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 18:11:23.594361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.594391 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594400 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.594413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594438 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.594465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594472 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.594486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594511 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.594518 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594528 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 18:11:23.594541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594566 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 18:11:23.594588 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594595 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 18:11:23.594609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594633 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.594640 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594650 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 18:11:23.594663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594689 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.594704 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594710 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.594723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594748 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.594755 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 18:11:23.594778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 18:11:23.594818 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594824 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 18:11:23.594838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594876 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.594882 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594891 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 18:11:23.594904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.594929 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.594943 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594949 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.594962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.594986 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.594993 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595002 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 18:11:23.595014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.595039 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 18:11:23.595053 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595059 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 18:11:23.595072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595096 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.595103 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595112 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 18:11:23.595131 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.595138 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595147 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 18:11:23.595160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.595190 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.595204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595210 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.595224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595248 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.595255 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595264 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 18:11:23.595277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.595302 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 18:11:23.595318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595324 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 18:11:23.595337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.595369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595378 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.595390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.595416 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.595430 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595436 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.595462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595489 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.595496 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595506 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 18:11:23.595518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.595544 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 18:11:23.595559 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595566 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 18:11:23.595586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595612 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 18:11:23.595619 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595629 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 18:11:23.595642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.595668 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.595683 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595689 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.595703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595726 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595733 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.595791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.595808 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595819 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 18:11:23.595829 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 18:11:23.595841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 18:11:23.595879 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 18:11:23.595894 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595900 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 18:11:23.595914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595938 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 18:11:23.595945 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595954 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 18:11:23.595967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.595982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.595992 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.596006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596012 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.596025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596048 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596054 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.596108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.596124 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596134 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 18:11:23.596144 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 18:11:23.596156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 18:11:23.596180 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 18:11:23.596194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596200 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 18:11:23.596213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596237 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 18:11:23.596245 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596254 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 18:11:23.596267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.596292 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.596307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596312 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.596325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596348 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596354 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596390 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.596410 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.596425 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596436 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 18:11:23.596458 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 18:11:23.596471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 18:11:23.596497 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 18:11:23.596512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596518 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 18:11:23.596532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.596564 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 18:11:23.596598 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.596614 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596624 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 18:11:23.596641 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.596648 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596658 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 18:11:23.596675 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.596682 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596692 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 18:11:23.596709 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.596716 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596725 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 18:11:23.596743 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.596749 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596759 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 18:11:23.596776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.596782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.596805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.596870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.596885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596891 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.596905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596928 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.596935 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 18:11:23.596966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.596981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.596991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 18:11:23.597005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 18:11:23.597024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597048 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597055 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597064 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 18:11:23.597081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.597113 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597119 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597128 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 18:11:23.597141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.597174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.597188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597194 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.597207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597231 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597238 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 18:11:23.597260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.597284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 18:11:23.597299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597306 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 18:11:23.597319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.597371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.597397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.597411 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597417 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.597430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597468 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597475 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 18:11:23.597498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.597524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 18:11:23.597539 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597546 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 18:11:23.597559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597590 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.597631 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.597638 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597647 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 18:11:23.597665 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.597672 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597681 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 18:11:23.597699 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.597706 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597715 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 18:11:23.597733 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.597739 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597761 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 18:11:23.597774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.597817 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.597832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597838 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.597851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597875 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597881 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 18:11:23.597910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.597935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 18:11:23.597949 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597955 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 18:11:23.597968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.597992 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.597999 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598008 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 18:11:23.598025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.598032 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598041 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.598057 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.598064 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598073 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 18:11:23.598085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.598119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.598133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598139 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.598152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598177 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.598183 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 18:11:23.598205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.598230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 18:11:23.598245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598250 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.598263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598289 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.598295 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598305 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 18:11:23.598322 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.598328 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598337 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 18:11:23.598354 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.598360 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598369 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 18:11:23.598387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.598394 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598403 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 18:11:23.598420 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.598427 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598436 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 18:11:23.598448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.598491 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.598506 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598512 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.598525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598550 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598557 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598566 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 18:11:23.598585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.598601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.598611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.598625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598653 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598660 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598670 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.598713 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598738 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.598745 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.598771 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.598778 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598787 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 18:11:23.598804 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.598810 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598819 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 18:11:23.598836 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.598842 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598851 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 18:11:23.598868 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.598874 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598883 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 18:11:23.598908 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 18:11:23.598914 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598923 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 18:11:23.598940 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.598946 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598955 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.598972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.598979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.598988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.599008 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599015 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599024 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 18:11:23.599041 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599048 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599057 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 18:11:23.599074 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599080 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599089 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 18:11:23.599101 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.599177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599183 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.599197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599221 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.599228 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599237 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 18:11:23.599254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599261 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599270 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 18:11:23.599287 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599293 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599302 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 18:11:23.599319 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.599326 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599335 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 18:11:23.599348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.599386 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.599420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599444 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599451 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599460 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 18:11:23.599473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.599488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.599498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.599511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599537 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599544 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.599602 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599636 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.599642 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599652 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 18:11:23.599669 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599675 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599685 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 18:11:23.599701 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.599708 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599716 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 18:11:23.599733 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.599739 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599748 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 18:11:23.599765 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.599772 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599781 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 18:11:23.599798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.599805 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 18:11:23.599831 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599846 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.599862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599869 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599878 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 18:11:23.599895 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599901 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599910 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 18:11:23.599926 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599933 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599942 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 18:11:23.599958 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.599964 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.599973 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 18:11:23.599986 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.600043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.600059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.600079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600103 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600110 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600119 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 18:11:23.600136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.600143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.600168 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600175 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600184 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 18:11:23.600200 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.600207 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600216 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.600228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.600266 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.600300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600324 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600331 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600340 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 18:11:23.600353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.600368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.600378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.600391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.600478 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600503 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.600509 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600518 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 18:11:23.600535 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600542 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600551 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 18:11:23.600567 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.600579 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600589 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 18:11:23.600606 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.600613 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600622 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 18:11:23.600639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.600645 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600654 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 18:11:23.600671 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.600678 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600687 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 18:11:23.600703 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600710 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600719 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.600735 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600742 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600751 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 18:11:23.600768 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600774 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600783 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 18:11:23.600801 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.600807 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600816 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 18:11:23.600833 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600840 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600849 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 18:11:23.600865 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.600872 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600881 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 18:11:23.600893 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.600955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.600970 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.600996 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601003 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601013 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.601056 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601081 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.601088 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601097 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 18:11:23.601114 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.601120 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601130 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 18:11:23.601147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.601153 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601162 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 18:11:23.601179 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.601186 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601195 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 18:11:23.601212 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.601218 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601227 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 18:11:23.601244 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.601250 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601259 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 18:11:23.601276 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.601282 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601291 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 18:11:23.601308 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.601314 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601323 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 18:11:23.601340 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.601347 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601356 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 18:11:23.601373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.601379 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601388 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 18:11:23.601405 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.601411 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601420 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 18:11:23.601437 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.601444 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601454 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 18:11:23.601471 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.601477 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.601503 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.601509 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601518 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 18:11:23.601531 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.601629 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601635 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 18:11:23.601649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601673 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.601680 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601689 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 18:11:23.601702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.601728 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601742 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601748 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.601761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601786 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.601792 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601802 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 18:11:23.601814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.601839 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 18:11:23.601853 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601859 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 18:11:23.601872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.601908 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.601945 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.601952 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601962 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 18:11:23.601980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.601986 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.601995 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 18:11:23.602012 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.602018 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.602027 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 18:11:23.602040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.602068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.602078 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 18:11:23.602092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.602099 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.602112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.602137 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.602143 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.602153 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 18:11:23.602165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.602181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.602190 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 18:11:23.602204 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.602230 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602236 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.602246 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602258 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.602275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.602288 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602313 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.602324 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602339 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 18:11:23.602366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.602378 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602395 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 18:11:23.602423 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.602434 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602450 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 18:11:23.602479 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 18:11:23.602490 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602505 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 18:11:23.602533 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.602544 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602559 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 18:11:23.602594 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.602614 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602630 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 18:11:23.602659 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.602669 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602685 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 18:11:23.602712 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.602722 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602737 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 18:11:23.602765 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.602775 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602790 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 18:11:23.602817 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.602828 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602843 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.602863 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 18:11:23.602956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.602983 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.602993 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 18:11:23.603015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603053 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.603064 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.603100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.603140 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.603164 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603173 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.603195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603235 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 18:11:23.603246 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603261 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 18:11:23.603281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.603319 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 18:11:23.603339 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 18:11:23.603378 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.603388 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 18:11:23.603402 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 18:11:23.603428 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 18:11:23.603438 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 18:11:23.603453 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 18:11:23.603481 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.603491 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 18:11:23.603506 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 18:11:23.603526 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 18:11:23.603564 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.603595 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603605 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.603626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.603673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603687 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.603714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.603723 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603738 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 18:11:23.603765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.603774 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603789 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 18:11:23.603809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.603861 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.603883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603892 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.603913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603950 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.603961 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.603975 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 18:11:23.603995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.604034 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.604054 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604094 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604105 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604119 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.604186 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604224 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604234 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604248 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 18:11:23.604276 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604287 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604299 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 18:11:23.604318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.604324 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604333 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 18:11:23.604350 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604356 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604365 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 18:11:23.604382 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.604389 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604398 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 18:11:23.604419 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604425 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604435 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 18:11:23.604451 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.604458 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604467 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 18:11:23.604484 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604490 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604499 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 18:11:23.604516 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604522 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604532 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 18:11:23.604545 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.604602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.604621 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604627 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 18:11:23.604641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604666 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604672 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604682 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 18:11:23.604699 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.604705 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604714 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 18:11:23.604730 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.604737 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604746 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 18:11:23.604763 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604769 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604779 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 18:11:23.604795 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.604802 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604811 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 18:11:23.604824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.604866 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.604880 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604886 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.604908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604938 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.604973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.604993 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.605009 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605020 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 18:11:23.605030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 18:11:23.605042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 18:11:23.605066 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 18:11:23.605081 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605087 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 18:11:23.605101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605125 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.605131 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605141 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 18:11:23.605153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.605179 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.605193 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605199 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.605212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605236 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 18:11:23.605243 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605252 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 18:11:23.605265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.605290 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 18:11:23.605304 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605310 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 18:11:23.605324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605358 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.605365 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605375 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 18:11:23.605393 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.605399 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605409 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 18:11:23.605426 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.605432 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605441 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 18:11:23.605454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.605488 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.605505 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605511 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.605525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605549 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.605556 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605565 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 18:11:23.605584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.605610 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 18:11:23.605625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605631 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 18:11:23.605644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.605674 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605683 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.605696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.605721 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.605735 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605741 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.605754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605778 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605785 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605794 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 18:11:23.605807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.605822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.605832 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 18:11:23.605845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605871 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605878 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.605931 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605956 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.605962 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.605972 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 18:11:23.605988 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.605995 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606004 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 18:11:23.606021 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606027 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606037 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 18:11:23.606054 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606060 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606069 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 18:11:23.606086 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606093 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606102 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 18:11:23.606118 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 18:11:23.606125 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606134 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 18:11:23.606151 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 18:11:23.606157 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606166 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 18:11:23.606183 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 18:11:23.606189 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606198 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 18:11:23.606215 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.606222 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606231 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 18:11:23.606248 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606254 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606263 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 18:11:23.606280 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606286 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606296 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 18:11:23.606313 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606319 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606329 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 18:11:23.606345 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606352 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606361 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 18:11:23.606373 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.606440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.606457 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606463 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 18:11:23.606514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606539 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606546 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606555 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.606578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.606585 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606595 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.606607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.606637 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.606652 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606658 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.606672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606696 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606703 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606712 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 18:11:23.606725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.606740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.606750 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 18:11:23.606763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606789 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606796 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606805 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.606848 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606872 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.606879 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606888 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 18:11:23.606905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.606912 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606921 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 18:11:23.606938 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.606945 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606954 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 18:11:23.606971 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 18:11:23.606977 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.606986 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 18:11:23.607002 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.607009 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.607018 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 18:11:23.607035 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 18:11:23.607042 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.607051 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 18:11:23.607068 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.607074 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.607083 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.607096 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 18:11:23.607136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.607152 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607158 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 18:11:23.607173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607197 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.607203 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607213 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.607230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.607237 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607246 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.607259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.607288 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.607302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607308 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 18:11:23.607321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607345 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.607352 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607361 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 18:11:23.607374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.607399 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 18:11:23.607413 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607420 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 18:11:23.607433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607457 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.607463 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607473 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.607489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.607496 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607511 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.607524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.607553 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.607567 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607578 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.607594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607618 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.607625 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607634 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 18:11:23.607647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.607672 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 18:11:23.607686 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607692 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.607706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607729 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.607736 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607745 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 18:11:23.607762 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.607768 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607778 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 18:11:23.607790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.607819 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.607833 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607839 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.607852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607876 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.607883 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607892 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 18:11:23.607904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.607920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.607929 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.607946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.607974 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.607981 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.607991 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.608003 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.608020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608034 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.608058 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.608065 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.608074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.608091 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 18:11:23.608097 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.608106 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 18:11:23.608120 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.608140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 18:11:23.608179 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 18:11:23.608186 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 18:11:23.608195 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 18:11:23.608208 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 18:11:23.608224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608237 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 18:11:23.608262 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.608268 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 18:11:23.608277 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 18:11:23.608294 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.608301 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 18:11:23.608310 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 18:11:23.608323 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 18:11:23.608343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608358 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608364 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 18:11:23.608377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608401 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.608408 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608417 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 18:11:23.608429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608455 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.608469 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608475 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.608488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608520 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.608527 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608536 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 18:11:23.608548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608579 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 18:11:23.608594 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608600 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.608613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608638 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.608644 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608654 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 18:11:23.608671 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.608678 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608687 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 18:11:23.608704 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.608710 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608719 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 18:11:23.608736 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.608742 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608751 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 18:11:23.608763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608801 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.608815 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608821 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.608834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608858 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.608865 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608874 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 18:11:23.608887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.608902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.608912 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.608925 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.608951 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.608957 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.608967 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.608979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.608996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.609009 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.609040 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609049 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 18:11:23.609066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.609073 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 18:11:23.609099 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609105 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609114 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 18:11:23.609131 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.609138 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609147 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 18:11:23.609164 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609180 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 18:11:23.609196 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609203 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609212 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 18:11:23.609228 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 18:11:23.609235 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609244 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 18:11:23.609256 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.609297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.609312 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609319 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 18:11:23.609334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609359 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.609365 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609375 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 18:11:23.609392 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609398 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609407 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 18:11:23.609424 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609430 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609440 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 18:11:23.609456 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.609463 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609472 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 18:11:23.609489 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609495 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609510 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 18:11:23.609527 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609533 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609542 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 18:11:23.609559 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609566 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609581 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 18:11:23.609599 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609605 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609614 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 18:11:23.609626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.609680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.609695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609701 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 18:11:23.609715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609739 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.609746 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 18:11:23.609768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.609793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 18:11:23.609809 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 18:11:23.609824 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 18:11:23.609834 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 18:11:23.609849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609855 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 18:11:23.609868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.609909 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 18:11:23.609925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.609935 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 18:11:23.609944 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 18:11:23.609961 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.609967 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 18:11:23.609977 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 18:11:23.609992 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 18:11:23.609998 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 18:11:23.610008 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 18:11:23.610024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.610030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.610039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.610055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.610062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.610071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.610087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.610093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.610103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.610119 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.610125 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 18:11:23.610134 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.610150 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.610156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 18:11:23.610166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.610182 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 18:11:23.610188 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 18:11:23.610197 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 18:11:23.610214 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.610220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.610229 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.610245 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 18:11:23.610251 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 18:11:23.610261 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 18:11:23.610277 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.610283 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 18:11:23.610292 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.610308 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.610315 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 18:11:23.610324 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.610339 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 18:11:23.610345 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 18:11:23.610355 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 18:11:23.610371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.610377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.610387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.610403 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.610410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 18:11:23.610419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.610431 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 18:11:23.610463 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.610490 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 18:11:23.610516 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.610542 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 18:11:23.610567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.610599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 18:11:23.610624 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.610649 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 18:11:23.610675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.610700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 18:11:23.610725 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.610750 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 18:11:23.610774 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.610799 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 18:11:23.610827 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 18:11:23.610852 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 18:11:23.610878 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 18:11:23.610916 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 18:11:23.610942 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 18:11:23.610967 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 18:11:23.610993 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.611020 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 18:11:23.611047 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.611072 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 18:11:23.611098 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.611124 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 18:11:23.611150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.611176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 18:11:23.611202 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.611228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 18:11:23.611254 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.611281 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 18:11:23.611307 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.611345 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 18:11:23.611370 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.611395 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 18:11:23.611419 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.611444 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 18:11:23.611468 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.611493 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 18:11:23.611523 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.611548 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 18:11:23.611579 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.611606 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 18:11:23.611632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.611672 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 18:11:23.611698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.611724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.611749 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.611775 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.611801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.611827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.611852 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.611878 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 18:11:23.611903 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 18:11:23.611942 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 18:11:23.611968 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.611992 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 18:11:23.612017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.612042 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.612067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.612092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 18:11:23.612116 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.612143 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 18:11:23.612169 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.612193 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 18:11:23.612219 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.612243 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 18:11:23.612268 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.612293 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 18:11:23.612318 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.612342 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 18:11:23.612367 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.612392 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 18:11:23.612417 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.612442 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.612467 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.612492 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 18:11:23.612524 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.612549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 18:11:23.612578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.612605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 18:11:23.612630 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612661 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612688 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.612714 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612731 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612748 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612774 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.612800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.612901 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612939 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.612964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.612996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.613060 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613085 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.613110 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613134 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.613158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613174 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613198 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.613222 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613238 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613262 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.613286 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613311 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.613336 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613361 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.613386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.613441 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613466 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.613490 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613531 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.613555 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613587 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.613612 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613650 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.613676 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613702 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.613728 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613753 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.613779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.613949 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.613983 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614008 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.614094 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614120 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.614145 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614161 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614177 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614192 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614208 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614233 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.614257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614273 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614289 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614314 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.614340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.614454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614470 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614486 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614527 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.614552 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614590 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.614671 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614697 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.614723 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614740 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614757 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614773 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614799 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.614824 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614850 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 18:11:23.614875 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614892 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614908 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.614972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.614988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.615084 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615109 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 18:11:23.615134 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615150 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615166 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615191 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.615215 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615240 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.615264 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615281 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615306 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.615331 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615347 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615371 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.615396 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615413 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615437 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 18:11:23.615462 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615478 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615503 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.615527 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615552 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.615587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615649 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.615701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 18:11:23.615868 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615885 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615910 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.615949 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615965 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.615981 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616006 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.616030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.616127 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616152 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.616176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.616273 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616298 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.616322 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616347 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.616372 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616387 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616418 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.616442 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616458 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616483 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.616507 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616531 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.616560 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616590 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.616615 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616654 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.616680 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616706 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.616732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616751 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 18:11:23.616802 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616828 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.616853 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616879 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.616904 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616943 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.616968 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.616993 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.617017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.617167 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617199 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617223 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.617248 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617273 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.617298 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617314 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617331 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617346 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617362 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617387 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.617411 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617427 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617443 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.617493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 18:11:23.617615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617632 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617647 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617688 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.617713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.617811 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617835 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 18:11:23.617860 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617876 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617892 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617908 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617932 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 18:11:23.617956 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.617981 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 18:11:23.618006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618022 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618038 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618063 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.618087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 18:11:23.618201 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618225 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 18:11:23.618250 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618266 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618282 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618306 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 18:11:23.618331 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618356 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 18:11:23.618380 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618397 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618421 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.618446 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618462 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618487 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 18:11:23.618512 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618528 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618552 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 18:11:23.618585 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618602 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618627 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 18:11:23.618652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618677 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 18:11:23.618701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618749 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.618798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 18:11:23.618934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 18:11:23.618959 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.619013 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.619060 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.619107 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.619153 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.619200 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.619245 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.619291 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 18:11:23.619337 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 18:11:23.619383 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 18:11:23.619429 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.619474 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.619520 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.619564 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.619616 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.619662 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.619707 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.619754 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.619798 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.619844 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.619890 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.619936 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.619981 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.620027 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.620073 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.620125 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.620175 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.620219 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 18:11:23.620263 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.620307 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.620352 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.620398 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.620444 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.620491 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.620541 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.620591 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.620636 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.620681 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.620727 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.620773 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.620819 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.620873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.620919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.620965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.621010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.621056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.621102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.621147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.621192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 18:11:23.621238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 18:11:23.621285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 18:11:23.621331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.621375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.621421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.621465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.621509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.621556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.621611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.621658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.621767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.621814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.621860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.621905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.621950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.621996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.622043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.622099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.622156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.622201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 18:11:23.622247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.622292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.622337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.622383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.622429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.622476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.622525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.622575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.622621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.622667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.622714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.622759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.622806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.622859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.622905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.622951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.622998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.623044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.623091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.623135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.623181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 18:11:23.623226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 18:11:23.623272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 18:11:23.623317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.623361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.623407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.623452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.623498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.623544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.623595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.623643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.623687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.623733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.623785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.623831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.623877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.623923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.623969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.624337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.624389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.624434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 18:11:23.624478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.624523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.624567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.624622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.624669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.624716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.624765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.624809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.624854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.624898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.624945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.624990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.625036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.625090 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 18:11:23.625116 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.625174 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.625226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.625280 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.625331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.625383 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.625434 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.625486 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 18:11:23.625537 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 18:11:23.625594 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 18:11:23.625646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.625697 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.625748 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.625800 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.625852 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.625903 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.625953 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.626005 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.626056 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.626107 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.626158 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.626210 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.626262 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.626313 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.626363 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.626414 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.626465 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.626516 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 18:11:23.626567 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.626624 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.626676 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.626727 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.626778 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.626830 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.626885 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.626937 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.626989 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.627040 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.627091 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.627142 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.627206 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.627268 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 18:11:23.627291 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.627345 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.627399 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.627453 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.627505 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.627576 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.627629 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.627680 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 18:11:23.627732 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 18:11:23.627783 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 18:11:23.627835 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.627887 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.627938 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.627989 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.628040 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.628092 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.628144 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.628196 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.628248 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.628299 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.628350 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.628402 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.628454 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.628505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.628556 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.628614 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.628667 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.628731 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 18:11:23.628785 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.628837 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.628891 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.628945 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.628998 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.629052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.629106 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.629171 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.629222 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.629274 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.629325 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.629377 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.629428 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.629486 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 18:11:23.629508 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.629555 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.629608 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.629673 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.629722 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.629769 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.629816 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.629864 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 18:11:23.629911 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 18:11:23.629972 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 18:11:23.630017 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.630064 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.630110 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.630156 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.630202 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.630248 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.630293 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.630339 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.630384 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.630429 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.630475 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.630522 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.630567 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.630620 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.630680 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.630727 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.630774 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.630821 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 18:11:23.630868 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.630915 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.630975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.631020 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.631066 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.631112 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.631158 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.631203 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.631248 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.631294 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.631339 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.631384 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.631430 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.631481 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 18:11:23.631502 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.631550 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.631604 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.631667 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.631717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.631767 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.631816 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.631866 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 18:11:23.631915 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 18:11:23.631977 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 18:11:23.632025 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.632073 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.632120 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.632167 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.632220 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.632268 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.632317 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.632365 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.632413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.632460 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.632507 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.632555 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.632608 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.632672 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.632722 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.632772 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.632822 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.632872 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 18:11:23.632921 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.632982 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.633030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.633077 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.633132 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.633189 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.633237 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.633285 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.633332 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.633380 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.633428 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.633475 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.633524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.633580 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 18:11:23.633598 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 18:11:23.633626 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 18:11:23.633672 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 18:11:23.633699 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 18:11:23.633725 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 18:11:23.633746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.633761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.633771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.633780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.633788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.633796 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.633803 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.633811 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 18:11:23.633819 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 18:11:23.633827 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 18:11:23.633834 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.633842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.633850 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.633858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.633867 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.633875 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.633882 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.633891 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.633898 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.633906 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.633914 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.633939 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.633948 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.633956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.633964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.633977 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.633984 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.633992 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 18:11:23.633999 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.634007 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.634014 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.634023 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.634030 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.634037 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.634045 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.634053 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.634060 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.634068 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.634075 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.634083 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.634090 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.634098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.634107 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.634114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.634122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.634130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.634137 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.634144 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.634151 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 18:11:23.634158 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 18:11:23.634166 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 18:11:23.634173 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.634180 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.634187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.634195 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.634202 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634210 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.634217 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.634224 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.634231 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.634239 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.634246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634253 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.634260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.634276 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.634283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.634290 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.634298 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 18:11:23.634305 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.634312 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.634319 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.634331 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.634339 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.634346 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.634353 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.634360 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.634367 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.634375 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.634382 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.634389 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.634396 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.634404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.634426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.634434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.634441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.634449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.634456 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.634463 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.634470 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 18:11:23.634477 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 18:11:23.634484 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 18:11:23.634492 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.634499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.634507 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.634514 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.634522 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634529 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.634536 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.634543 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.634550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.634557 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.634564 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634576 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.634584 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.634598 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.634605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.634612 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.634619 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 18:11:23.634626 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.634633 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.634640 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.634647 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.634655 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.634662 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.634670 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.634677 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.634684 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.634691 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.634698 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.634705 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.634712 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.634719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 18:11:23.634732 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 18:11:23.634739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 18:11:23.634747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 18:11:23.634754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.634761 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 18:11:23.634768 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 18:11:23.634775 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 18:11:23.634782 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 18:11:23.634789 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 18:11:23.634795 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 18:11:23.634802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 18:11:23.634811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 18:11:23.634818 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 18:11:23.634825 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634832 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.634839 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 18:11:23.634847 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 18:11:23.634854 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 18:11:23.634861 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 18:11:23.634868 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634875 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 18:11:23.634882 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 18:11:23.634888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.634896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 18:11:23.634903 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 18:11:23.634910 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 18:11:23.634916 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 18:11:23.634936 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 18:11:23.634943 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 18:11:23.634950 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 18:11:23.634957 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 18:11:23.634963 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 18:11:23.634971 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 18:11:23.634978 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 18:11:23.634984 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 18:11:23.634991 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 18:11:23.634998 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 18:11:23.635005 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 18:11:23.635011 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 18:11:23.635018 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 18:11:23.635302 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 18:11:23.635312 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 18:11:23.635317 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 18:11:23.635322 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 18:11:23.635329 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 18:11:23.635334 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 18:11:23.635338 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 18:11:23.635350 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 18:11:23.635358 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 18:11:23.635394 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.635401 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 18:11:23.635416 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 18:11:23.635439 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 18:11:23.635446 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 18:11:23.635450 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 18:11:23.635454 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 18:11:23.635459 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 18:11:23.635471 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 18:11:23.635477 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 18:11:23.635482 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 18:11:23.635492 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.635500 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 18:11:23.635505 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 18:11:23.635534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.635544 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 18:11:23.635548 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.635583 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 18:11:23.635589 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 18:11:23.635594 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 18:11:23.635597 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 18:11:23.635601 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 18:11:23.635606 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 18:11:23.635610 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 18:11:23.635615 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 18:11:23.635619 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 18:11:23.635625 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176496" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 18:11:23.635648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 18:11:23.635655 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 18:11:23.635659 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 18:11:23.635666 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.635672 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 18:11:23.635676 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 18:11:23.635706 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 18:11:23.635713 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.635717 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.635723 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.635727 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 18:11:23.635738 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 18:11:23.635746 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635751 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 18:11:23.635756 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 18:11:23.635762 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176496" 2020-05-27 18:11:23.635770 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635774 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 18:11:23.635779 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635785 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635790 wsdl: in serializeType: returning: 176496 2020-05-27 18:11:23.635797 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 18:11:23.635804 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635808 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 18:11:23.635812 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 18:11:23.635818 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 18:11:23.635825 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635830 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 18:11:23.635840 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635845 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 18:11:23.635850 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 18:11:23.635863 wsdl: in serializeType: returning: 176496PLN 2020-05-27 18:11:23.635868 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176496PLN 2020-05-27 18:11:23.635889 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=176496PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 18:11:23.635893 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 18:11:23.635900 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7239"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 18:11:23.635914 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 18:11:23.635919 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=176496PLN 2020-05-27 18:11:23.635942 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 18:11:23.636016 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 18:11:23.635955 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 18:11:23.635965 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 18:11:23.635971 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 18:11:23.635975 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 18:11:23.635979 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 18:11:23.635986 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 18:11:23.635996 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 18:11:23.636004 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 18:11:23.636009 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 18:11:23.636023 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 18:11:23.636031 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 18:11:23.636039 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 18:11:23.642547 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 18:11:23.642557 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 18:11:23.642566 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 18:11:23.642576 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 18:11:23.642581 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 18:11:23.642586 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 18:11:23.642590 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 18:11:23.642594 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 18:11:23.642598 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 18:11:23.642624 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 18:11:23.909249 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 18:11:23.909297 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 18:11:23.909305 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 18:11:23.909310 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 18:11:23.909316 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 18:11:23.909323 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 18:11:23.909328 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 18:11:23.909334 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 18:11:23.909340 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 18:11:23.909345 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 16:11:01 GMT 2020-05-27 18:11:23.909353 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 18:11:23.909358 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 18:11:23.909364 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 18:11:23.909376 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 18:11:23.909407 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 18:11:23.909420 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 18:11:23.909432 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 18:11:23.909436 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 18:11:23.909442 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 18:11:23.909491 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 18:11:23.909504 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 18:11:23.909511 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 18:11:23.909546 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 18:11:23.909554 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 16:11:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 18:11:23.909600 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 18:11:23.909610 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 18:11:23.909636 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 18:11:23.909642 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 18:11:23.909766 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 18:11:23.909886 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 18:11:23.909893 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 18:11:23.909902 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 18:11:23.909914 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 18:11:23.909937 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 18:11:23.909995 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 18:11:23.910030 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 18:11:23.910042 nusoap_client: got fault 2020-05-27 18:11:23.910050 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 18:11:23.910055 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 18:11:23.910060 nusoap_client: detail =